Nieuwsbrief BHIC Bericht niet goed weergegeven? Bekijk het hier.
BHIC Nieuwsbrief

You'll never walk alone ❤️

Beste lezer,
 
“You’ll never walk alone”, staat op het twintigmeter lange spandoek bij de ingang van onze Citadel. Het is een initiatief van Machiel Ouwerkerk waarmee hij alle Bosschenaren in deze tijd een hart onder de riem wil steken.

Dit is tevens het beeld dat we hebben gekozen voor onze publiekscampagne waarmee we álle Brabanders oproepen ons te helpen bij het samenstellen van een coronacollectie. Zo kunnen historici over 100 jaar ook nog onderzoeken hoe onze samenleving eruit zag. Een bijzondere actie waar we al veel mooie reacties op hebben gekregen. 
 
We doen er nog steeds alles aan om digitaal in verbinding te blijven. Daarnaast hebben we vorige week een voorzichtige start gemaakt met bezoek-op-afspraak. Dat is goed nieuws!
 
Blijf goed op jezelf letten, en zorg goed voor de ander.
 
Margot America, redactie

Wanneer zijn de studiezalen weer open voor onderzoek? 

Sinds de sluiting van onze studiezalen op 16 maart hebben wij alles op alles gezet om zoveel mogelijk dienstverlening door te laten gaan. Om toch weer onderzoek mogelijk te maken, zijn wij vorige week voorzichtig gestart met bezoek-op-afspraak. Wat betekent het versoepelen van de coronamaatregelen voor u? lees meer
 

Registers van naamswijziging online! 

Iedereen heeft één of meer voornamen en een achternaam. Deze namen worden in de geboorteakte vastgelegd. Voor 1811 waren er geen officiële regels rond het gebruik van namen. Er bestonden veel familienamen en daar weer variaties op. Het BHIC heeft de registers van naamswijziging/naamsaanneming nu online staan. lees meer

Archieven van stads- en dorpsbesturen online! 

Veel historici en stamboomonderzoekers spitten voor hun onderzoek dorpsbestuursarchieven door en proberen zo de geschiedenis van hun plaats of voorouders te ontrafelen. De eerste archieven van stads- en dorpsbesturen staan nu online! Méér dan 5.000 inventarisnummers gratis digitaal. lees meer

Nieuwe bronnen april online

Dagelijks worden nieuwe gegevens toegevoegd aan onze zoekmachines. In maandelijkse overzichten maken we kort melding van alle bronnen die zonder tromgeroffel online zijn gezet, maar waar misschien nét dat ene beetje informatie in zit wat jouw onderzoek verder helpt. lees meer

Miel: "We zijn op zoek naar films, foto's en zelfs dagboeken over deze periode..."

"Hoe vierden we Pasen, Koningsdag, onze verjaardag? Maar ook: hoe beleeft een verpleegkundige of arts in het ziekenhuis corona-tijd? Hoe ervaren ouderen het gemis van familieleden en het zwaaien op afstand? Of neem bijvoorbeeld foto's van kinderen die mooie tekeningen stoepkrijten om daarmee anderen te steunen. Om de geschiedenis van corona vast te leggen, zoeken we juist alledaagse beslommeringen. Help je ons?" lees meer
 
Miel Jacobs, archivaris BHIC
BHIC Nieuwsbrief

De mooiste verhalen deze maand

De draaideurcrimineel anno 1925
Dat ook in vroeger tijden misdadigers meermalen voor de rechter stonden, bewijst Willem Pieters. Hij wist zelfs in de avond van Tweede Kerstdag 1925 rond 9 uur aan de achterzijde van een woning in de Parklaan te Eindhoven een glasruit stuk te slaan, waarna hij met zijn hand de deur opende. (Bijdrage: Klaas de Graaff) 
Voor twee kwartjes luisteren naar de Draadomroep
In de jaren dertig van de twintigste eeuw waren eigen radiotoestellen voor velen, ook door de toenmalige economische crisis, nog onbetaalbaar. Daardoor ontstonden in het land de 'radio-distributie organisaties', ook bekend als de Draadomroep. (Bijdrage: Hans Jordans)
Te vroeg geboren voor lange carrière
Wat zou er zijn gebeurd als Catharina van Hemessen enkele eeuwen later was geboren? Deze schilderes – die enkele jaren in ’s-Hertogenbosch woonde – zou hoogstwaarschijnlijk naam en faam hebben gemaakt. De elite liet zich graag door haar afbeelden. Waar het hen vooral ging om het tonen van hun geld en status, weet Catharina telkens iets van hun persoonlijkheid te vangen.
"In de morgen van donderdag 19 mei 1927 vond in de H. Petruskerk van Uden een ‘plechtigheid’ plaats waarin drie echtparen, waaronder mijn ouders, in het huwelijk traden. Naast het trouwboekje werd nóg een boekje uitgereikt: ‘Korte Onderrichtingen en Nuttige wenken voor Gehuwden’. Daar moest je het als jong echtpaar mee doen." (Bijdrage: Rini de Groot)
Bevrijd en weer naar huis
"Toen de kruitdampen waren opgetrokken en het geluid ver weg klonk, ging mijn vader de tweede dag met een witte vlag voorop en het gezin er achteraan de kortste weg door een droge sloot weer op huis aan. We waren blij dat we weer thuis waren met zijn allen, maar al die indrukken..." (Bijdrage: Gerard Veltman) 
Legenden over Napoleon ontzenuwd
Volgens hardnekkige Veerse volksoverleveringen (legenden) zou keizer Napoleon in het najaar van 1811 een bezoek hebben gebracht aan de buurtschap het Raamsdonkse Veer. Toch blijkt uit onderzoek dat de werkelijkheid iets anders lag. (Bijdrage: Bas Zijlmans) 
Proces-verbaal moord Marietje Kessels online
Het is één van de meest geruchtmakende moorden van Brabant: de gewelddadige dood van Marietje Kessels. Het 11-jarige meisje wordt in 1900 zwaar verminkt, verkracht en vermoord teruggevonden op de vliering van de Noordhoek-kerk in Tilburg. Procesdossiers over deze moord zijn nu online in te zien op onze site! 
“Strontapen en apenneuker, ick sal u voor uw kont schuppen”
Het is maar een klein schaartje, maar het zorgt voor grote commotie in Schijndel. Bij de verkoop ervan in 1743 vallen heftige woorden. Van "ick sal u voor uw kont schuppen" tot "strontapen en apenneuker" - 'off diergelijcke scheltwoorden'. In het schepenprotocol van Schijndel lezen we hoe het zo ver heeft kunnen komen. 
BHIC Nieuwsbrief

Vragen over Vroeger? Surf naar www.bhic.nl

Vind ons leuk
Vind ons leuk
Volg ons
Volg ons
Bekijk foto's
Bekijk foto's
Lees verhalen
Lees verhalen

Volg ons op Instagram
redactie@bhic.nl | 073-6818500 | doorsturen

 

Uitschrijven