Lees deze nieuwsbrief in uw browser | Nieuwsbrief doorsturen

Religieuze artikelen,
boeken en CD's

Nieuwsbrief januari/februari 2015   
Regel
Richtsnoer voor monastiek leven
Benedictus van Nursia
Er bestaat geen monastiek geschrift in het Latijnse Westen dat zo richtinggevend is als de Regel voor monniken van Benedictus van Nursia (ca. 480-550). De schrijver is ons bekend vanuit de Dialogen van paus Gregorius de Grote (ca. 540-604), waar Benedictus uitgebreid geportretteerd wordt in het tweede Boek. In zijn Regel schetst Benedictus een uiterst evenwichtige synthese tussen het vroeg-Egyptische kluizenaarsideaal en het koinoniagemeenschapsmonnikendom van Basilius en Augustinus. Eeuwenlang, tot op de dag van vandaag, brengt de Regel van Benedictus leiding en structuur aan in monnikenkloosters over heel de wereld. Recentelijk wordt hij ook in toenemende mate ontdekt en toegepast door leken in hun religieus, maatschappelijk of bedrijfsmatig functioneren. In een sprankelende vertaling en vakkundig toegelicht wordt de Regel van Benedictus nu nieuw uitgegeven in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten.
Vertalers: Guerric Aerden ocso, Krijn Pansters, Thomas Quartier, Vincent Hunink.
Uitvoering: Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint
€ 27,90 | 184 blz. | ISBN 978-94-603-6060-2 | Spiritualiteit | Damon

Veertigvragentijd
Willem J. Ouweneel, Paulien Vervoorn
Waarom legde Jezus zoveel nadruk op zijn lijden? Hoe raak ik (nog) meer onder de indruk van Jezus’ lijden? Het boek Veertigvragentijd gaat in op vragen om een periode apart te zetten voor verstilling, verdieping en reflectie. De veertig vragen en antwoorden zijn gebaseerd op Lukas 9 – 23 en willen de lezer inspireren en uitdagen in het dagelijks leven.
Iedere linkerbladzijde van een doordeweekse dag bestaat uit een vraag en antwoord. Op de rechterbladzijde staan bijvoorbeeld vragen om over na te denken (of te bespreken), gebedsideeën, liederen en leessuggesties. De zondagen bestaan uit creatieve experimenten naar aanleiding van de leesstof van de afgelopen week.

Bij het boek is een ebook te downloaden met o.a. extra opdrachten, suggesties voor kringleiders, bladmuziek en een preekschets.

Willem J. Ouweneel (1944) is emeritus hoogleraar in de theologie en preekt en spreekt in vele plaatsen en landen. Paulien Vervoorn (1978) is spreker en coacht en traint anderen in het (s)preken. Daarnaast coacht ze bij vragen over identiteit en het maken van passende keuzes.
€ 13,50 | 104 blz. | ISBN 978-90-435-2392-9 | Bezinning | Kok

Je mag er zijn!
40 dagen inspiratie van vrouwen uit de Bijbel
Ina van der Beek
Veertig verrassende ontmoetingen met bekende en onbekende vrouwen uit de Bijbel. Heel gewone, herkenbare vrouwen; bescheiden of juist assertief, egoïstisch of juist heldhaftig. De vrouwen die op God durfden te vertrouwen, ontdekten: Hij is trouw en liefdevol. Het leven met Hem is een goed leven. Een prachtige les, ook voor ons vandaag.
Je mag er zijn! is door de hippe vormgeving een prachtig cadeau voor vrouwen, jong en oud, bij diverse gelegenheden. Als cadeautje zomaar tussendoor of als bemoediging voor iemand die het kan gebruiken.
Ina van der Beek (1953) schreef eerder vele gedichtenbundels, familieromans en kinderboeken. Verder schrijft ze iedere maand een column op de website van de hervormde gemeente in Harmelen. Voor de Elisabethbode schrijft ze columns en boekbesprekingen. Ina is getrouwd en heeft 3 getrouwde kinderen en vier kleinkinderen.
€ 13,95 | 96 blz. | ISBN 978-90-338-1720-5 | Bijbel... | Ark Media

Jezus van Nazareth
Wat wou Hij? Wie was Hij?
Gerhard Lohfink
Jezus van Nazaret leefde ver verwijderd van de culturele en politieke centra van de antieke wereld. Zijn optreden in het openbaar duurde hoogstens anderhalf jaar. Dan werd hij terechtgesteld. Maar deze weinige maanden ontketenden een niet te vatten geschiedenis die nog steeds verdergaat. Hoe is zoiets mogelijk? Wie was Hij? Een wijze rabbi? Een profeet, krachtig van woord? Een succesvolle genezer? Een radicale maatschappelijke hervormer? Een hoogbegaafde charismaticus? Of stond Hij voor meer?$R$Dit boek van de Bijbelkenner Gerhard Lohfink toont het volgende aan: ook via louter historische methode kan je Jezus zo nabijkomen dat er geen onoverkomelijke kloof bestaat ten opzichte van de Jezus in wie de christenen geloven. Dit boeiend geschreven Jezusboek veronderstelt geen vakkennis, maar gaat wel diep in op vragen die vakmensen bezighouden. Aan het eind komt de lezer voor de beslissende vraag te staan: heeft de kerk Jezus achteraf vergoddelijkt- of heeft zij zijn geheim adequaat geduid? Was hetgeen Jezus in beweging heeft gezet een utopie- of de aanvang van een nieuwe wereld en van de enige hoop voor de wonden van onze planeet?
Gerhard Lohfink was professor nieuwtestamentische exegese aan de universiteit van Tubingen. Vandaag leeft en werkt hij als theoloog in de 'Katholische Integrierte Gemeinde'.
€ 33,00 | 630 blz. | ISBN 978-90-766-7195-6 | Theologie | Carmelitana

(set) Navolging; Verzet en overgave
Dietrich Bonhoeffer
Dietrich Bonhoeffer werd in 1945 terechtgesteld vanwege zijn verzet tegen Hitler. Zijn prediking van het evangelie is zeventig jaar na dato nog steeds toegankelijk en troostrijk, radicaal en gewetensvol. Over de volle breedte van het christendom wordt theoloog Bonhoeffer beschouwd als een van de dapperste en meest begaafde navolgers van Jezus. In Navolging beschrijft hij de essentie van het christelijk geloof. Verzet en overgave is de bundeling van de aantekeningen die Bonhoeffer maakte tussen 1943 in 1945, in gevangenschap. Deze prachtige gebonden boeken zijn een aanwinst voor eenieder.
€ 34,99 | 312 blz. | ISBN 978-90-4352-419-3 | Theologie | Kok

Paulus zelf
De zeven echte brieven
Henk Janssen en Klaas Touwen (red.)
In dit boek worden de 'echte' brieven van Paulus behandeld:
1 Tessalonicenzen, Galaten, de beide Korintiërsbrieven, Romeinen, Filippenzen en Filemon. Door exegeten en homileten van naam, katholiek en protestants, ondermeer: Adelbert Denaux Peter Tomson, Bert Jan Lietaert Peerbolte, Maarten den Dulk, Rinse Reeling Brouwer, Victor Bulthuis. Het zijn de brieven die Paulus zelf geschreven heeft, of waarschijnlijker: gedicteerd. 's Mans tragiek was dat hij zóveel gezag genoot dat velen zich in zijn naam sterk hebben gemaakt voor ... of vooral tegen ... Nu mag hij in Paulus zelf ook eens voor zichzelf spreken. Dus los van wat hem is toegeschreven, aangerekend of toegedicht. Paulus zelf is een uitnodiging om fris en onbevooroordeeld te lezen.
Paulus-watchers hebben zijn comeback voorspeld en inmiddels is hij in filosofie en jodendom een factor van betekenis. Maar in de kerk komt Paulus vooralsnog slechts mondjesmaat ter sprake. Aan zijn naam kleeft een aantal hardnekkige vooroordelen: Paulus als de leerstellige dogmaticus; de apostel als zwartkijker en doemdenker; de tegenstander van alles wat in het leven, aardig, lief en leuk is; de vervormer van het evangelie.
Recent nieuwtestamentisch onderzoek heeft Paulus echter van deze aantijgingen gerehabiliteerd. De werkelijke Paulus was een hellenistische jood, een Romeins staatsburger, een 'christen' (een neologisme dat waarschijnlijk door hemzelf is gesmeed) en een universalistisch denker die de muren tussen joden en heidenen, mannen en vrouwen, slaven en vrijen heeft gesloopt.
€ 14,50 | 106 blz. | ISBN 978-94-90708-97-9 | Bijbel... | Skandalon

Proeven van goed samenleven
Inleiding in het katholiek sociaal denken
Thijs Caspers
Onze samenleving is volop in beweging. Op tal van manieren dragen mensen hun steentje bij aan verbanden die prettig en vertrouwd voelen. Dit proces voltrekt zich proefondervindelijk en improviserend: op straat, in het gezin, de politiek en in allerlei maatschappelijke instellingen.
Het katholiek sociaal denken heeft behartenswaardige dingen te zeggen over persoonlijke verantwoordelijkheid, solidariteit, gezonde maatschappelijke verhoudingen, ons dagelijks werk en persoonlijk bezit. Dit maakt het katholiek sociaal denken uiterst actueel en relevant voor onze eigen tijd.
Proeven van goed samenleven is een toegankelijke inleiding in het katholiek sociaal denken. Een initiatief van het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO), Den Bosch.
€ 19,50 | 127 blz. | 978-94-9104-229-4 | Kerk | Adveniat

Een binnenweg naar Istanbul
Stappen naar vrede
Sebastien de Fooz
Sebastien de Fooz is de bezieler van een wandeltocht van Ieper over Sarajevo naar Istanbul. Meer dan 3000 kilometer stappen naar het onbekende. Het leert ons meer begrip voor elkaars diversiteit en vormt de basis voor een vredevolle samenleving, ook honderd jaar na WO I.
We hebben vandaag meer dan ooit het gevoel dat we onze heilige havens dreigen te verliezen. Hoe kunnen we toch de moed vinden om in dialoog te gaan met de ander en niet te vluchten in onverschilligheid? Door in de eerste plaats een tocht naar binnen te ondernemen, naar onze innerlijke ontmoetingsruimte. Alleen wie zijn angsten en vooroordelen achter zich laat, komt echt in contact met zichzelf en zal een vorm van innerlijke vrede ontdekken, een noodzakelijke weg om mee te kunnen bouwen aan een duurzame samenleving.
Sebastien de Fooz is actief in het kader van de interculturele dialoog in Brussel. Na Santiago en Rome, stapte hij in 2005 te voet naar Jeruzalem. Sindsdien is hij ook de initiatiefnemer van Jorsala, een beweging waarbij groepen mensen met diverse achtergronden te voet door verschillende landen trekken.
€ 12,50 | 91 blz. | 978-94-014-2094-5 | Spiritualiteit | Lannoo

Vang mijn traan
Ruimte voor je verdriet, aandacht voor je gevoel
Gerieke van Til
Vang mijn traan is een mooi gebonden boek over het thema 'rouwen'. Veertig doorleefde bijbeloverdenkingen voor wie verdriet heeft. Daarin is ruimte voor emotie, voor boosheid en tranen, en wordt er niet te snel voorbijgegaan aan de rafelrandjes van het leven. Het resultaat is een authentieke zoektocht naar Gods troost in moeilijke tijden.

Toen ik door zorgen werd overstelpt,
was uw troost de vreugde van mijn ziel. (Psalm 94:19)


Troost is steun of bemoediging die je krijgt of ervaart als je verdriet hebt. Soms is een kopje koffie al een 'bakkie troost'. Op andere momenten is het een arm om je heen, muziek, een goed gesprek, een bemoedigende uitspraak, een omhelzing, een spontane opmerking van een kind, een foto, een schilderij, een gedicht ... Ook de wetenschap dat je een geliefd kind van God bent en dat Hij altijd naar je luistert of het lezen van een belofte uit de Bijbel kan troost geven.
€ 13,95 | 96 blz. | ISBN 978-90-3381-719-9 | Rouw | Ark Media

NBV Studiebijbel
De Nieuwe Bijbelvertaling
met uitleg, achtergronden en illustraties
Een unieke uitgave. Onmisbaar voor iedereen die zich wil verdiepen in de bijbeltekst en de achtergronden bij de Bijbel.
De uitgave bevat o.a.:
•complete Nieuwe Bijbelvertaling, inclusief de Deuterocanonieke boeken
•dwarsverwijzingen naar andere bijbelteksten
•duizenden verklarende aantekeningen
•uitgebreide inleidingen op alle bijbelboeken
•150 diepgravende kaderartikelen
•verklarende woordenlijst met 350 onderwerpen
•kaarten en foto's in full colour
•verduidelijkende tijdlijn
•godsnaam weergegeven als JHWH
•bijdragen vanuit brede interconfessionele achtergrond
•verwerking van de laatste stand van wetenschap

Lees wat achtergrondinformatie
€ 82,50 | 112 blz. | ISBN 978-90-653-9329-6 | Bijbel... | NBG-KBS

Van Synode tot Synode 2014-2015
De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag
Paus Franciscus roept van 4 tot 25 oktober 2015 in Rome een Algemene Bisschoppensynode samen over de roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag. Deze Synode is een vervolg op de Bijzondere Bisschoppensynode van 5 tot 19 oktober 2014, met als thema: De pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie.
Het Vaticaan publiceerde op 9 december 2014 de Lineamenta, het voorbereidend document voor de Synode van oktober 2015. Naast de tekst van de Relatio Synodi – het slotdocument van de Synode van oktober 2014 – bevatten de Lineamenta 46 vragen. Het Vaticaan roept alle Bisschoppenconferenties op om een brede consultatie te houden en de antwoorden tegen 15 april 2015 aan het Synodesecretariaat te bezorgen. Op basis van deze antwoorden zal het Instrumentum Laboris (het werkdocument) voor de Synode van oktober 2015 samengesteld worden.
De tekst van de Lineamenta verscheen in het Nederlands in een brochure met als titel Van Synode tot Synode 2014-2015. De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag. Deze brochure bevat de slottekst van de voorbije Synode van oktober 2014 en de 46 vragen van de nieuwe bevraging door het Vaticaan.
€ 5,00 | 72 blz. | ISBN 978-94-6196-084-9 | Kerkdocumenten | Licap

Kerken en Kathedralen
1700 jaar sacrale bouwkunst
Barbara Borngasser
Aan de hand van een selectie die grotendeels de canon van de architectuurgeschiedenis volgt, biedt dit boek een mooi overzicht van de kerkelijke bouwkunst in Europa. Het boek telt zes chronologische hoofdstukken vanaf de vroegchristelijke tijd tot nu. Elk hoofdstuk begint met een algemene inleiding waarin de cultuurhistorische achtergrond wordt belicht, gevolgd door een display met verhelderende tekeningen (karakteristieke bouwelementen, axonometrie, plattegrond, opstand). Daarop volgen de foto's van de gekozen kerken met een beschrijving waarin de bouwgeschiedenis, architecten en opdrachtgevers uiteen worden gezet. De enige Nederlandse voorbeelden zijn de Nieuwe Kerk in Delft, de dom van Utrecht en de abdij van Mamelis/Vaals. In kaderteksten wordt ingegaan op bijzondere onderwerpen. De teksten zijn vlot geschreven, beknopt, maar informatief. De hoofdrol spelen de prachtige foto's die dit boek ook tot een 'coffeetable book' maken. Auteur, redacteur en fotograaf hebben vaker samengewerkt en zijn experts in het uitgeven van dit type boeken.
Met fotoregister, zonder bibliografie.
€ 14,99 | 254 blz. | ISBN 978-14-4540-476-9 | Bouwkunst | Parragon

> Bekijk de vorige nieuwsbrieven in ons archief: klik hier