DenL Nieuws Support augustus 2015
www.denl-business-support.nl
Demotie voorkomt ontslag
Demotie, waarbij medewerkers gevraagd wordt een stapje terug te doen, is voor een op de vier organisaties onderdeel van het HR-beleid. Dat blijkt uit onderzoek van ADP Nederland en Berenschot. Demotie heeft volgens VNO-NCW en MKB-Nederland een te negatieve lading. Zuivere demotie is juist gericht op het inzetbaar houden van werknemers voor een organisatie.
 
Ook de versobering van arbeidsvoorwaarden blijft een belangrijk HR-thema. Meest voorkomende maatregel is het beperken van de reguliere salarisverhoging. De onderzoeksgegevens zijn afkomstig uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2015’, een onafhankelijk en representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 800 Nederlandse HR-professionals. 
 
   
  Economie groeit met 0,6 procent in eerste kwartaal 2015
  De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal 2015 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal 2014. Dit blijkt uit de tweede berekening van de economische groei van CBS. Bij de eerste berekening gepubliceerd op 13 mei, was de groei 0,4 procent. Het beeld van de economie is niet gewijzigd. De groei wordt steeds breder gedragen: zowel de investeringen als de consumptie en de export leveren een positieve bijdrage.
   
     
    Transitievergoeding
    Een werknemer die minimaal twee jaar bij een werkgever in dienst is heeft bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit geldt zowel voor werknemers met een tijdelijk contract, als werknemers met een vast dienstverband. De transitievergoeding wordt berekend over hele periodes van 6 maanden dat uw werknemer in dienst is geweest.
     
     
    Langdurige werkloosheid stijgt
    Sinds begin dit jaar is de werkloosheid gedaald. De langdurige werkloosheid stijgt echter nog steeds. In het eerste kwartaal van dit jaar waren 289 duizend mensen een jaar of langer werkloos tegen 233 duizend in hetzelfde kwartaal van 2014.
     
     
    Ureneis premiekorting jongere werknemers omlaag
    Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de premiekorting jongere werknemers is een arbeidsovereenkomst van ten minste 32 uur per week voor de duur van ten minste 6 maanden. Het aantal uren per week in deze voorwaarde gaat binnenkort omlaag.
     
    Vanaf 1 juli 2015 moeten ondernemers met hun jongere werknemers een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur per week hebben om in aanmerking te komen voor de premiekorting. Dit geldt alleen voor werknemers die op of na 1 juli 2015 bij de onderneming in dienst komen. De andere voorwaarden blijven onveranderd.
     
       
      Bijna 3 procent van de werkenden is uitzendkracht
      Bedrijven kunnen op verschillende manieren medewerkers inhuren zonder hen in dienst te nemen, zoals via een uitzendbureau, door werk door zzp’ers uit te laten voeren of door middel van detachering. Bij gedetacheerden kan het zowel gaan om personen die bij een detacheringsbureau in dienst zijn en aan andere bedrijven worden uitgeleend, als om personen die tijdelijk voor een andere werkgever werken, maar bij hun ‘oude’ werkgever in dienst zijn gebleven.
       
         
        De nieuwe ketenregeling
        Als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid wordt de ketenregeling voor tijdelijke contracten aangepast. Vanaf juli 2015 mag een werkgever in een tijdvak van twee jaar, maximaal drie contracten voor bepaalde tijd aanbieden. Wanneer deze contracten elkaar opvolgen met tussenpozen van zes maanden of minder, dan behoren de contracten tot dezelfde keten. 
         
           
          Schulden huishoudens nemen weer iets toe
          Eind maart 2015 bedroegen de schulden van de Nederlandse huishoudens ruim 742 miljard euro, 2 miljard meer dan een kwartaal eerder. Dit maakte het CBS bekend. Van eind september 2012 tot medio 2014 namen de schulden nog af. De recente schuldtoename hangt mede samen met het aantrekken van de woningmarkt en een vermindering van de schenkingsvrijstelling. Ook staat de rente nog altijd laag in historisch perspectief.
             
            Omzet detailhandel daalt door samenstelling koopdagen in mei
            In mei 2015 heeft de detailhandel 1,3 procent minder omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. De verkopen (volume) krompen met 0,4 procent, de prijzen lagen 0,9 procent lager. De krimp van omzet en volume valt geheel toe te schrijven aan de samenstelling van koopdagen in de maand mei, die minder gunstig was dan vorig jaar. 
             
               
               
              U kunt ons nu ook volgen via facebook en twitter. 
               
                     
               
               
              DenL Business Support B.V. - Jan van der Heydenstraat 45 - 1223 BG Hilversum
              T +31 (0)35 68 34 663 - contact@DenL-Business-Support.nl
               
              Vragen opmerkingen of suggesties? Mail contact@DenL-Business-Support.nl.
              Afmelden: Om uw emailadres af te melden voor de DenLNieuwsbrief! Klik hier !