Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 25/05/2023
Prachtig gala voor onze examenleerlingen

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Annemieke Kalshoven-Tol, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
We zijn alweer begonnen aan de laatste schoolweken van het jaar. De leerlingen hebben kunnen genieten van wat extra vrije dagen met prachtig weer. Voor de examenleerlingen zijn deze weken extra spannend, zeker nu er geen aanvullende mogelijkheden meer worden geboden zoals in de coronajaren. Het maken van de examens, het wachten op de uitslag, de dag van het telefoontje en de diploma-uitreiking: voor zowel examenleerlingen, hun ouders als alle overige naasten een bijzondere tijd die nooit meer vergeten wordt. Ik wens alle leerlingen die examen doen en hun ouders (nogmaals) veel succes! Voor alle andere leerlingen is het ook een tijd van werken en afronden richting de laatste toetsweek. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Onze mentoren kijken met hun leerlingen naar de beste voorbereiding.
 
In de afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan ons onderwijs. Waar staan we voor en wat vinden we belangrijk? Verderop in onze nieuwsbrief lees je meer over onze onderwijsontwikkelingen en waar we mee aan het werk gaan aankomend schooljaar. Goed onderwijs staat voor ons centraal. Daarom blijven we constant kijken naar ons aanbod en hoe we dat vormgeven. In onze MR hebben we ook ouders die op mooie wijze met ons meedenken. Zo hebben we laatst het gebruik van de mobiele telefoons, chromebooks en chatGPT besproken. Ontwikkelingen in de samenleving die we moeten meenemen in onze dagelijkse praktijk. Werkgroepen zijn hiermee aan de slag om te kijken of en hoe we deze technische ontwikkelingen willen integreren in ons onderwijs. Jouw toekomst vraagt daar immers om!
 
Update evaluatie 70 minuten en Discovery
In het vorige Minkema Nieuws hebben wij je geïnformeerd over de uitgebreide evaluatie die heeft plaatsgevonden van het 70 minutenrooster en Minkema Discovery (havo/vwo). De conclusie was dat wij op beide gebieden verbetermogelijkheden zien die we in het komende schooljaar gaan uitzoeken:
  • Wat is de ideale lesduur die aansluit bij onze onderwijswensen en die de benoemde knelpunten waar mogelijk wegneemt (het aantal contactmomenten, kwaliteit van de roosters en pendelbewegingen), maar de positieve aspecten behoudt? 
  • Een verbeterslag bij de modules van Minkema Discovery waar het gaat om het aantal lessen per module, de inhoud, het aanbod en de formule die we belangrijk vinden voor de modules.
Beide onderwerpen willen we uiteraard zorgvuldig aanpakken, vandaar dat we hier een heel schooljaar voor uittrekken. We noemen schooljaar 2023-2024 daarom: een transitiejaar. Er verandert in 2023-2024 niets aan de lesduur en de modules, met uitzondering van wijzigingen die direct verbeteringen opleveren én eenvoudig te realiseren zijn (bijvoorbeeld meer vormen van ondersteuning of een verlenging van een module). Gedurende het schooljaar blijven we je informeren over de veranderingen die we voor 2024-2025 voor ogen hebben.
 
Inschuifrooster en laatste toetsweek
Inschuifrooster & toetsvrije week
Nog één keer hanteren we een inschuifrooster dit schooljaar. Dat zal zijn in de week van 5 t/m 9 juni. De lessen en schooldagen zijn dan korter, zodat alle leerlingen ‘s middags meer tijd hebben ter voorbereiding van de toetsweek. Van 12 t/m 19 juni is er vervolgens een toetvrije week.
 
Toetsweek
Op maandag 19 juni start de afsluitende toetsweek voor klas 1 t/m 3.
 
Cijfers toetsweek
Tijdens de toetsweek vragen we docenten om de behaalde cijfers nog niet in te voeren in Magister. We hopen hiermee te voorkomen dat je in de loop van de toetsweek ontmoedigd raakt door tegenvallende cijfers of juist overmoedig wordt en het niet meer zo nauw neemt met de laatste proefwerken van de week. Ook stellen we alle docenten op deze manier in de gelegenheid om de laatste gegevens rustig en zorgvuldig in Magister in te voeren.
 
Examengala op 30 mei
 
Op dinsdag 30 mei is het zover; dan sluiten onze examenleerlingen vmbo hun middelbare schooltijd feestelijk af met een gala! Het thema dit jaar is: Disneyland Parijs! De school wordt prachtig aangekleed in dit thema.
 
Op deze bijzondere dag zien we je graag in een feestelijke (gala) outfit én met vervoermiddel voor de hoofdingang verschijnen. 
 
Via de rode loper word je ontvangen op school. Daarna volgt er een mooi feest waar je ook lekkere hapjes kunt eten bij de Food-market.
 
 
Ophalen eindrapport
Het ophalen van het rapport op vrijdagochtend 7 juli is de laatste verplichte schoolactiviteit voor alle leerlingen. Wij verwachten dan ook dat alle leerlingen in klas 1 t/m 3 hiervoor naar school komen.
 
Steindagen
De laatste Steindagen van dit schooljaar vangen bijna aan: 26 t/m 29 juni bruist het in en om de school van de buitenlesactiviteiten. Voor elk leerjaar staat er iets bijzonders op het programma. Binnenkort hoor je hier meer over.
 
Cambridge English Masterclass
We zijn inmiddels druk bezig met de eerste selectie voor onze Cambridge Masterclass '23-'25. De geselecteerde leerlingen en ouders/verzorgers zullen eerdaags wat meer informatie ontvangen over de verdere procedure.
 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze Masterclass B2. Hierbij worden leerlingen gedurende een half jaar in klas 3 en een ruim half jaar in klas 4 gedurende één uur in de week klaargestoomd voor het Cambridge B2 examen.
 
Het certificaat dat hiermee behaald wordt, is een mooie meerwaarde richting een vervolgopleiding, zeker als het gaat om een opleiding die iets van internationalisering in het programma heeft opgenomen.
 
Ook bij buitenlandse stages hebben leerlingen met een Cambridge certificaat zeker een streepje voor, zo ook op de toekomstige banenmarkt. Mocht jij interesse hebben in deze Masterclass, neem dan even contact op met jouw docent Engels.
 
 
Examenuitslag: 14 juni
Op woensdag 14 juni is de uitslag van het examen bekend. De normeringen worden die dag om 8.00 uur 's morgens gepubliceerd op www.examenblad.nl. Vervolgens kunnen de eindcijfers bepaald worden en weten we welke leerlingen zijn geslaagd en welke leerlingen (nog) niet zijn geslaagd.
 
Vanaf 14.30 uur gaan de mentoren hun mentorleerlingen bellen. De mentoren bellen eerst de leerlingen die (nog) niet geslaagd zijn. Deze leerlingen worden om 15.30 uur op school verwacht om te bespreken welk vak er herkanst gaat worden. Tevens maken de betreffende leerlingen afspraken met de vakdocenten voor extra lessen.
 
Op 14 juni verwachten we vanaf 16.30 uur de geslaagde leerlingen op school. De leerlingen krijgen dan de voorlopige cijferlijst mee naar huis. De geslaagde leerlingen kunnen ook een herkansing aanvragen om het cijfer te verbeteren.
 
Uiterlijk vrijdag 16 juni voor 10.00 uur moet het formulier waarin de herkansingen worden aangevraagd ingeleverd zijn bij de leerlingadministratie. Aanvragen die na die tijd binnenkomen, kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden, omdat de aanvragen op tijd bij DUO aangeleverd moeten worden. De herkansingen vinden plaats in de periode van 19 t/m 30 juni. De uitslag van de herexamens is bekend op 6 juli.
 
Enquête ouders over onze communicatie
Nieuwe communicatiemogelijkheden, maar ook het imago-onderzoek dat we in 2021-2022 lieten uitvoeren, hebben ons ertoe aangezet om een enquête voor alle ouders op te stellen over de communicatie die het Minkema College met ‘het thuisfront’ onderhoudt. Communicatie is een breed begrip en vaak voor verbetering vatbaar. Daarom zouden we het enorm op prijs stellen als je ouder(s) 10 minuten de tijd neemt/nemen om de enquête in te vullen. Bedankt!
 
 
Mobieltjes op het Minkema
De afgelopen maanden is er in de media veel gezegd en geschreven over het gebruik van mobieltjes op scholen en het invoeren van een eventueel mobielverbod. Onze leerlingen mogen op dit moment hun telefoon mee naar school nemen, maar laten deze vervolgens tijdens de les óf in hun kluisje óf in de telefoontas of telefoonkluis in het klaslokaal. Sporadisch wordt de telefoon ingezet in de les, bijv. bij de module Stopmotionfilms. De telefoon is dan het device waarmee gewerkt wordt aan de opdracht.
 
Een denktank bestaande uit diverse medewerkers buigt zich over het vraagstuk van het telefoonverbod en gaat hierover met de leerlingenraad en de ouderraad in gesprek. We zijn natuurlijk heel benieuwd naar hun mening. Binnenkort staat er ook een schoolbezoek ingepland op een school waar een algeheel verbod van kracht is. We horen dan graag hun ervaringen. We houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.
 
Boeken inleveren op 5 juli
Het duurt nog even, maar het einde van het schooljaar nadert.... Dit betekent dat de boeken moeten worden ingeleverd. Voor de Steinhagenseweg is dat op woensdag 5 juli en voor de Minkemalaan op dinsdag 4 juli.
 
 
Update NPO Taskforce
In het kader van het NPO zijn er op het Minkema college verschillende activiteiten om eventuele corona-achterstanden weg te werken. Als Taskforce verwijzing wij je graag nogmaals naar de NPO-pagina op de schoolwebsite. Op deze pagina staat overzichtelijk weergegeven welke ondersteuningen er zijn en hoe jij je ervoor aan kan melden.
 
Er is voor komend schooljaar nog wat NPO-budget over. Op dit moment is de NPO-taskforce een plan aan het maken om dit zo zinvol mogelijk te besteden. We willen vast iedereen bedanken die de enquête in het vorige Minkema Nieuws heeft ingevuld. Dit helpt ons om te bepalen welke ondersteuningen er volgend jaar nog nodig zijn.
 
Tijdelijke uitbreiding huisvesting Minkemalaan
De voorbereidingen voor de start van het nieuwe schooljaar 2023-2024 zijn in volle gang. Het Minkema College mag zich verheugen op weer een mooie groep leerlingen die voor onze school heeft gekozen. Ondanks dat wij ons bevinden in een regio waar krimp wordt verwacht, is het aantal leerlingen dat begint in september 2023 boven verwachting. Daar zijn we ontzettend trots op, want het houdt onze school gezond.
 
(klik op de foto voor een vergroting)
 
Door de tijdelijke toename van het aantal leerlingen heeft het Minkema College, locatie Minkemalaan, behoefte aan eveneens tijdelijke uitbreiding van de huisvesting. We maken reeds gebruik van een aantal lokalen in ons gebouw aan de Steinhagenseweg, maar te veel pendelen tussen beide locaties heeft een negatief effect op de kwaliteit van de roosters. Door meer lokaalcapaciteit op de Minkemalaan te realiseren, hoeven we ook minder te pendelen. Dit is vooral voor een aantal docenten (die soms meerdere malen per dag heen en weer gaan tussen beide locaties) heel plezierig.
 
Voor deze tijdelijke huisvesting hebben wij na gesprekken met de gemeente Woerden een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze aanvraag is in behandeling. De tijdelijke lokalen willen we plaatsen op ons eigen terrein, tussen de fietsenstalling en het onlangs gerealiseerde sportcourt. Op deze plek liggen reeds alle aansluitingen voor water en elektra, aangezien hier tot de zomer van 2021 ook tijdelijke huisvesting heeft gestaan. In de situatieschets hierboven zie je de locatie van de tijdelijke huisvesting (blauwe vlak).
 
Diploma-uitreiking op 6 juli
Je hebt in een overzicht aan het begin van dit schooljaar doorgekregen, dat de diploma-uitreiking voor het vmbo plaats zou vinden op 4 juli 2023. Vanuit het CvTE is besloten om de uitslagdatum van het tweede tijdvak (herexamens) te verplaatsen naar 6 juli 2023. De diploma uitreiking zal daarom op die dag plaatsvinden. Je hebt hierover al bericht van ons ontvangen.
 
Voor de basis- en kaderberoepsgericht leerweg is de diploma-uitreiking om 17 uur, voor de mavo is de diploma-uitreiking om 19.30 uur. Binnenkort ontvang je hiervoor natuurlijk nog een officiële uitnodiging.
 
Kennismaking nieuwe bruggers
We kijken uit naar 21 juni! Die middag komen de nieuwe brugklassers kennismaken met hun klas en mentor. Dat is elk jaar weer een feestje, hoewel het voor veel kinderen tegelijkertijd natuurlijk een spannende middag is. We verwelkomen op de Steinhagenseweg ruim 175 nieuwe bruggers. In 2023-2024 zijn er in het brugjaar 8 klassen op het vmbo.
 
Zomereditie Minkema Nieuws
In de eerste week van de zomervakantie publiceren we het laatste nummer van onze nieuwsbrief van dit schooljaar. Behalve dat we daarin de schoolgids voor 2023-2024 presenteren, de vakanties en lesvrije dagen, bevat deze editie veel praktische informatie over de start van het nieuwe schooljaar. Het zou jammer zijn als deze nieuwsbrief onder in de mailbox belandt of door vakantie vergeten wordt. Vandaar dat we hem hier alvast onder de aandacht brengen!
 
Geen verlof voor vervroegde vakantie
Elk jaar ontvangen wij verlofverzoeken van gezinnen die eerder op zomervakantie willen. Hoewel het misschien geen probleem lijkt om alvast naar de zon te gaan wanneer er voor de leerlingen nauwelijks nog activiteiten zijn, is de leerplichtwet er heel duidelijk over: dit zogenaamde luxe verlof is niet toegestaan. Het ophalen van het rapport op vrijdagochtend 7 juli is de laatste verplichte schoolactiviteit voor alle leerlingen. De leerplichtambtenaar neemt steekproeven op scholen om deze wet te handhaven.
 
Agenda
 
29/05: Tweede pinksterdag
30/05: Examengala
05/06 t/m 09/06: Inschuifrooster
 
Nieuwsbrief, mei 2023 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.