Lees deze nieuwsbrief in uw browser | Nieuwsbrief doorsturen

Religieuze artikelen,
boeken en CD's

Nieuwsbrief april 2013   
Benedictijns leiderschap
De Regel van Benedictus als inspiratiebron
Yvonne Nieuwenhuijs
Benedictijns leiderschap neemt je mee naar Umbrië, naar de geboorteplaats van Benedictus van Nursia. Hij schreef rond 540 zijn Regel, een leidraad voor het kloosterleven. Met behulp van citaten en beschouwingen doorleef je de Regel en ontdek je wat die betekent voor leiderschap buiten de kloostermuren. Vragen en oefeningen leggen verbinding met je eigen situatie.
Benedictus was een authentiek leider met een groot inzicht in de menselijke aard. Nadat hij in de stilte zichzelf had leren kennen en zijn weg had gevonden, inspireerde hij anderen hún weg te gaan. Zo ontwikkelde hij het kloosterleven als een veilige school voor het leven. Zijn Regel is een oproep aandachtig te luisteren en gehoor te geven, iedere dag weer. Vijftien eeuwen later is deze gids nog altijd actueel.
Een boek voor iedereen die richting wil geven aan zijn eigen leven, zijn talent wil inzetten en anderen wil inspireren hetzelfde te doen. Met foto’s van Fabiàn Cevallos, fotograaf van veel regisseurs, onder wie Federico Fellini.
€ 19,95 | 170 blz. | ISBN 978-90-259-0164-6 | Spiritualiteit | Ten Have

Benedictijnse regels
Anselm Grün
Benedictijnse regels zijn levenslessen die houvast geven: oplettendheid, ontmoeting, dankbaarheid, harmonie, kalmte, gezondheid, levensvreugde, liefde, stilte en tevredenheid.
De auteur beschrijft grondhoudingen die je nodig hebt om geluk te kunnen ervaren. Zo kun je al geluk ervaren door kalm te zijn of liefde te geven. Het zijn gouden regels. Ze brengen ordening en geven richting. De uitspraak van Jezus 'Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jou behandelen' is zo’n gouden regel die het leven aangenamer maakt en iets van de glans van volmaaktheid en volledigheid geeft. De oorspronkelijke glans die je van Godswege toekomt.
Anselm Grün verbindt de spirituele traditie van de monniken met de moderne psychologie. Sinds 1978 schrijft hij veel boeken over zingeving, psychologisch advies vanuit het geloof en over managementthema's.
€ 12,50 | 128 blz. | ISBN 978-90-5877-217-6 | Spiritualiteit | Forte

Van offer naar feest
De structuur van de mis is de structuur van ons leven
Emilio Grasso
Het moet een van de essentieelste vragen in het christendom zijn. Maar weten wij eigenlijk nog wat het kruisteken wil zeggen? Begrijpen wij de diepe, veelomvattende betekenis van het lezen van de evangeliën in het eerste deel van de mis? En waarom bidden wij het ‘gebed van de gelovigen’? Op deze en andere vragen geeft Emilio Grasso een antwoord. 'Van offer naar feest' is een boek dat de geest van de lezer prikkelt. De auteur hanteert een heldere taal die belangstelling wekt en die de juistheid van definities niet in de weg staat.
Emilio Grasso, priester van de Gemeenschap Redemptor hominis, heeft na zijn studie filosofie en theologie een doctoraat behaald in de missiologie aan de Pontificia Università Gregoriana te Rome. Hij is auteur van verschillende werken over thema’s betreffende missiologie, godgewijd leven, spiritualiteit, pastoraal en problemen van het zuiden van de wereld. Op dit moment verricht hij zijn pastorale zending in Paraguay.
€ 9,90 | 72 blz. | ISBN 978-90-317-3526-6 | Liturgie | Averbode

Socrates, Jezus, Boeddha
Drie leermeesters
Frédéric Lenoir
Uiteraard zijn er grote verschillen tussen de leer van Socrates, Jezus en Boeddha, maar hun spirituele boodschap komt op hetzelfde neer: ieder van ons, waar hij ook vandaan komt, heeft als taak op zoek te gaan naar de waarheid, zichzelf diepgaand te leren kennen, vrij te worden en in vrede met zichzelf en anderen te leven. De Franse bestsellerauteur Frédéric Lenoir laat zien hoe de boodschap van deze drie leermeesters in tijden van crisis nog steeds actueel is.
Socrates, Jezus en Boeddha geven antwoorden op universele vragen als: hoe wordt een mens gelukkig? Wat is echte vooruitgang? En wat is er nodig om in harmonie met elkaar te leven? Door hun ondogmatische opvattingen hebben hun woorden de tand des tijds goed doorstaan en zijn ze nog steeds van kracht. Voor Lenoir zijn zij leermeesters bij uitstek in de huidige crisis, die volgens hem niet alleen economisch en financieel, maar ook filosofisch en spiritueel is.
€ 15,00 | 239 blz. | ISBN 978-90-259-0303-9 | Filosofie | Ten Have

Paus Franciscus
Leven en denken van Jorge Bergoglio
Sergio Rubin en Francesca Ambrogetti
PAUS FRANCISCUS is hét boek over de persoonlijkheid en de manier van denken van de huidige paus. Het bevat indringende gesprekken met de toenmalige kardinaal van Buenos Aires, die op 13 maart 2013 tot paus werd verkozen.
Jorge Bergoglio, nu Paus Franciscus, vertelt hoe zijn familie in Buenos Aires terechtkwam, waar hij geboren werd en opgroeide. Hij vertelt over zijn priesterroeping, zijn keuze voor de Jezuïetenorde, zijn ervaringen in het onderwijs en het pastoraat en zijn verheffing tot kardinaal door paus Johannes Paulus II. Ook geeft hij zijn visie op actuele maatschappelijke en kerkelijke kwesties. Bergoglio voert een openhartig gesprek met de journalisten en schuwt lastige onderwerpen zoals de misbruikschandalen en de Argentijnse dictatuur niet.
Het boek verscheen in 2010 bij Ediciones B in Argentinië. Het werd uit het Spaans vertaald door theoloog Marc van der Post, al jaren werkzaam als pastoraal werker in een voorstad van Buenos Aires.

Nu al te bestellen voor de INTRODUCTIEPRIJS VAN € 17,50!
Na 1 mei geldt de normale prijs € 19,50.
208 blz. | ISBN 978-94-9104-277-5 | Interview | Adveniat/Halewijn

Een open venster op de Orthodoxe Kerk
Ignace Peckstadt
De Orthodoxe gelovigen vormen een minderheid in de samenleving. Dat verhindert hen niet om prominent aanwezig te zijn in onze maatschappij. Op een bescheiden maar eerlijke manier getuigen zij van hun christelijk leven dat ten diepste getekend is door de Orthodoxe Traditie die teruggaat tot de vroege kerk. Dit boek is een must voor wie op zoek is naar de fundamenten van de Orthodoxe Traditie en wil kennismaken met het diepe spirituele leven van de Orthodoxe gelovige.
De auteur, Vader Ignace Peckstadt (°1926), is een van de pioniers van de orthodoxe Kerk in Vlaanderen. Hij is sinds jaren priester in de parochie Heilige Apostel Andreas in Gent en een veelgevraagd spreker in binnen- en butenland. De oecumenische patriarch van Constantinopel, Zijne Heiligheid Bartholomeos, beveelt dit boek aan in het voorwoord.
€ 23,50 | 317 blz. | ISBN 978-90-317-3699-7 | Theologie | Averbode

Met zachte hand
Augustinus over dwang in kerk en maatschappij
Paul van Geest, Vincent Hunink
Tientallen jaren leverde Augustinus (354-430) strijd tegen tegen de beweging van de donatisten. Onder de vele teksten die hij tot of tegen de donatisten schreef is er uit de latere periode een belangrijke brief. In deze brief, nummer 185 uit het jaar 417, gaat het eigenlijk niet eens meer over de verschillen in de leer, maar alleen over de vraag: hoe kunnen de donatisten terugkeren in de moederkerk? Natuurlijk, als ze zich bekeren en boete doen voor hun fouten, zijn ze welkom en mogen ze binnenkomen. Maar als ze nu niet willen? Mag de kerk ze dan een zetje in de rug geven? Een beetje dwang uitoefenen?
Brief 185 staat bekend om zijn sleutelwoorden cogite intrare, 'dwing ze binnen te komen'. En staat daarmee model voor een kant van Augustinus' denken waarbij veel moderne mensen zich ongemakkelijk voelen. Maar wie de brief zorgvuldig leest kan zien dat Augustinus beslist niet als een brute machthebber dwang en geweld verheerlijkt. Integendeel, hij heeft daar een grondige afkeer van. Centraal in Augustinus' denken staat zijn overtuiging dat de kerk, zíjn kerk, de universele kerk is. Daar hoort iedereen, 'kaf en koren', in thuis. In laatste instantie moet je mensen dus een zetje in de rug geven in hun eigen belang.
Met zachte hand bevat een volledige vertaling van brief 185, de eerste moderne Nederlandse vertaling. De tekst wordt voorafgegaan door een uitgebreid, verhelderend essay over de ontwikkelingsgang van Augustinus' denken over dwang en geweld, waarvan brief 185 de synthese vormt. Zelfs in deze omstreden kwestie van dwang blijkt Augustinus inspirerend te kunnen werken.
€ 24,90 | 152 blz. | ISBN 978-90-6036-064-0 | Christelijke teksten | Damon

Gotiek
Visual Encyclopedia of Art
Federica Bustreo
Dit deel in de 'Visual Encyclopedia of Art' serie is een aangenaam bladerboek, dik maar niet te groot of te zwaar. De afbeeldingen zijn alle in kleur en van goede kwaliteit. Het behandelt de gotische kunst, de opkomst, de verspreiding en de bloei, met aandacht voor bouwkunst, sculptuur, schilderkunst, miniaturen, en voor regionale verschillen. De hoeveelheid tekst is minimaal: enkele kleine stukjes ter introductie, plus onderschriften en enkele opmerkingen bij de afbeeldingen. Alles in vier talen (Ned, Eng, Fr, D). Het is geen studieboek maar een kijkboek. Door het toevoegen van kaarten en een woordenlijst geeft het boek een goed beeld van de geschiedenis van de gotiek.
€ 9,99 | 255 blz. | ISBN 978-88-8117-697-7 | Kunst | Scala

Feest!
Weet wat je viert
Anite Haverkamp
Wie kent de betekenis en herkomst van Kerst nog? En van Pasen en Pinksteren? En hoe zit het ook al weer met Sinterklaas? Is Valentijn een échte heilige? Op deze vragen geeft dit boekje antwoord. Veel christelijke feesten komen aan bod. Beeld en tekst geven toegankelijke informatie over het ontstaan, de traditie en de hedendaagse praktijk van de feesten. De vraag 'Waarom hebbben we vrij op Hemelvaartsdag?' hoeft u, na lezing van dit boek , nooit meer in verlegenheid te brengen. Een aantal feesten uit andere religies die in Nederland gevierd worden, bijvoorbeeld het Offerfeest en Divali, is eveneens opgenomen met hun geschiedenis en tradities. Ook de rituelen rond de geboorte, het huwelijk en de dood worden behandeld. De overeenkomsten en verschillen tussen deze rites de passage in het christendom, het jodendom, de islam en het hindoeïsme komen eveneens aan bod. Natuurlijk vieren we geen feest zonder lekker eten. Bij een aantal religieuze feesten zijn speciale gerechten met toelichting en recepten opgenomen.
€ 17,50 | 120 blz. | ISBN 978-90-400-8449-2 | Liturgie | Wbooks

Nooit is voor altijd
2013
Kristof Devos (illus.), Claudia Jong
Op een dag was zusje weg
Haar stoel bleef leeg
Haar bed onbeslapen
Haar beer onbeknuffeld
En mama had verdriet
Dat kon je zien, zelfs aan haar knieën
Papa was stil en onzichtbaar


Wanneer zijn zusje verdwijnt, blijft haar broer verward achter. Wat betekent 'dood'? Zal hij zijn zusje nu nooit meer zien? Hij blijft niet bij de pakken zitten en begint te tekenen, te verzinnen en te knutselen. Hij werkt aan een ladder die tot aan de hemel reikt…
Claudia Jong vertelt in poëtische en gevoelige taal het ontroerende verhaal van een jongen die zijn zusje heeft verloren. Illustrator Kristof Devos voorziet de tekst van schitterende, rake tekeningen. Een prachtig boek over omgaan met verlies en afscheid nemen.
€ 17,50 | 480 blz. | ISBN 978-90-5908-472-1 | Afscheid | Davidsfonds


> Nieuwe DVD's, spelen en posters kan u bekijken op volgende link: klik hier

> Bekijk de vorige nieuwsbrieven in ons archief: klik hier