Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Vakantieopvang nodig of ervoor beschikbaar?
Heb je nog een plekje vrij in de komende zomervakantie om tijdelijk vakantieopvang te bieden aan een ander gastkindje, dan horen wij dat graag van je.

Bij voorkeur doorgeven via de mail in welke periode en op welke dagen je beschikbaar bent. Wanneer er een aanvraag binnenkomt nemen wij contact met je op om de details verder door te spreken. Met name in juli en augustus is altijd opvang nodig. Vaak gaan ouders met kleine kinderen namelijk niet in deze drukke periode op vakantie en gastouders met oudere kinderen wel.

Ouders, laat gerust weten of we voor jullie kinderen naar een passende vervanging moeten zoeken als je vaste gastouder op vakantie is.
 
Voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor gastouders
In juni bieden we de voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aan.

De Meldcode helpt professionals bij het tijdig signaleren van en handelen bij mishandeling van zowel kinderen, volwassenen als ouderen. Het is van belang dat organisaties zich hierop voorbereiden. Omdat gastouders ook een rol kunnen spelen bij het signaleren van zorgelijke situaties is er door Bij de hand een themabijeenkomst georganiseerd. Wij hopen dat er zoveel mogelijk gastouders zullen komen. Als bureau vinden wij het een belangrijk onderwerp. Iedereen heeft recht op een veilig huis en een bestaan in vrijheid en de Meldcode is opgesteld om hieraan bij te dragen. Het is belangrijk dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling tijdig (h)erkend worden zodat hulp kan worden geboden.

Tijdens de bijeenkomst zal een preventiemedewerker van de Stichting Moviera meer vertellen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Er zal worden toegelicht hoe de Meldcode kan dienen als ondersteunend instrument bij het signaleren hiervan.

Stichting Moviera biedt informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Niet alleen aan slachtoffers, maar ook aan plegers, getuigen, omstanders en professionals. Verder houdt ze zich bezig met alle aspecten van een doeltreffende aanpak van huiselijk geweld, zoals voorlichting, preventie, signalering en registratie, opvang en begeleiding en het ontwikkelen van expertise.

De voorlichtingsbijeenkomsten worden op 2 data en op 2 verschillende locaties gehouden:

Op 11 juni in Deventer in Vergadercentrum de Horst en op 24 juni in Epe in De Antenne

Inloop: 19.15-19.30 uur
Bijeenkomst 19.30 – 21.30 uur

Na afloop is er de gelegenheid een half uurtje na te praten met een drankje.

Laat even weten of je komt en welke datum je voorkeur heeft, via e-mail info@rent-a-parent.nl of welkom@bijdehand.nu. Je ontvangt uiterlijk een week voor de avond een routebeschrijving.
 
Continue screening
We melden nog een kleine aanpassing m.b.t. de Verklaring Omtrent Gedrag. Als je als gastouder een stagiaire of vrijwilliger aan het werk hebt moeten wij ook van deze personen een kopie van de VOG in onze administratie hebben. Een aantal jaren geleden was dit verplicht en toen een poosje weer niet. Per 1 juli 2014 is dit toch weer verplicht gesteld door de overheid. Graag ontvangen we eventuele kopieën via de mail of per post.
 
EHBO
Iedere twee jaar herhalen gastouders hun kinder EHBO. Dit wordt door Bij de hand gefaciliteerd en bekostigd. Op dit moment is dat ook de wettelijke norm. Er zijn gastouders die aangegeven hebben vaker een herhaling te willen. Vanzelfsprekend staat dat een ieder vrij om te doen. Bij de hand zal hierin op dit moment niet faciliteren. Er zal namelijk, ook als gastouders deze extra herhaling zelf betalen, toch een ruimte, koffie en mankracht nodig zijn. Gezien de andere workshops/avonden die wij geven maken wij op dit moment niet die keuze.

Via www.cdbehbo.nl kun je je als gastouder altijd aanmelden voor een herhaling. Deze wordt op verschillende momenten per maand gegeven in Zwolle. Er zijn natuurlijk ook andere aanbieders waarvan gebruik gemaakt kan worden. Laat het gerust weten als hier verder nog vragen over zijn.
 
Digitale aanlevering uren
Per heden werken wij met de digitale aanlevering van uren. Hierover hebben wij jullie eerder uitgebreid geïnformeerd.

Op de hoofdpagina van onze site staat een button om direct naar de juiste pagina te gaan. Op die pagina kunnen de uren ingevoerd en geaccordeerd worden.

Graag willen wij erop wijzen dat het niet verplicht is om de uren op deze manier in te leveren. De maandstaten aanleveren via een Excelbestand, scannen en mailen, of persoonlijk afgeven is nog steeds mogelijk. Omdat het versturen per post vaak te veel vertraging oplevert is die mogelijkheid vervallen. De nieuwe wijze van registreren is alleen van toepassing als je werkt met de maandelijkse urenregistratie. Bij contracten met vaste maandelijkse uren hoeven geen uren geregistreerd te worden.

Werk je nog niet op deze wijze maar zou je het wel willen proberen?
Log gerust eens in om te ervaren hoe het werkt. Je gebruikersnaam is het bij ons bekende emailadres en het wachtwoord is welkom01.
 
ZORG DAT JE GEZIEN WORDT (vervolg)
Na onze oproep aan gastouders om hun profiel op te sturen zodat het op de site geplaatst kon worden, zijn er veel reacties gekomen. Diverse leuke stukjes en foto’s zijn gestuurd en door ons geplaatst. Vanwege de grote toestroom van deze profielen staat echter nog niet alles op de site. Het doel is om voor de zomer alles voor elkaar te hebben. Wil je nog een stukje plaatsen, vraag dan het format aan, zodat je een leidraad hebt bij het schrijven. (mail daarvoor naar welkom@bijdehand.nu )

Wist je dat we ook via Facebook zijn te volgen!
 
GGD her-inspecties
Jaarlijks worden er steekproefsgewijs her-inspecties uitgevoerd door de GGD. Deze bezoeken worden over het algemeen onaangekondigd gedaan. Het blijkt dat gastouders soms belangrijke zaken niet Bij de hand hebben. Voor de zekerheid dan ook even een opsomming van de onderdelen die men kan komen inspecteren.
  • Verklaringen omtrent Gedrag, de originelen
  • Diploma, origineel
  • EHBO certificaat, origineel
  • Kennis pedagogisch plan.
  • Kennis Meldcode huiselijk geweld (protocol kindermishandeling)
  • Papieren inzake de Risico-inventarisatie, moeten op locatie aanwezig zijn, achter tab 5 van het Bij de hand boek.
Het scheelt ons allen veel tijd en de gemeentes geld en tijd als de inspecties foutloos verlopen. Willen jullie daar ook mede zorg voor dragen? Alvast hartelijk dank.
 
 Korte veenteweg 4     Postbus 45     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu