Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
De beste wensen voor 2018
Het team van Bij de hand wenst alle ouders, gastouders en, natuurlijk in het bijzonder, de kinderen een positief mooi jaar toe waarin liefde voor en ontwikkeling van de kinderen wat ons betreft voorop staat.
 
Personenregistratie
In Nederland werken we aan een goede en veilige kinderopvang. Daarom is er in maart 2013 al gestart met het continue screenen van vaste medewerkers in de kinderopvang en gastouderopvang. Deze continue screening gaat uitgebreid worden en via een ander systeem plaatsvinden per 1 maart 2018. Dit gaat gebeuren via het Personenregister Kinderopvang.

Naast de gastouder en haar 18+ huisgenoten worden ook vrijwilligers, stagiaires en mensen die regelmatig* omgang hebben met de gastkinderen verplicht zich aan te melden bij het Personenregister Kinderopvang.

De huidige gastouders en huisgenoten 18+ kunnen hun bestaande VOG van na 1 maart 2013 registreren in het Personenregister. De registratie in het Personenregister is kosteloos t/m juni 2018.

De registratie is mogelijk met je Digid-code vanaf maart 2018. Zodra het systeem daadwerkelijk toegankelijk is gaan wij de gastouders hier apart over berichten. Wij zullen dan ook de details over wat er gedaan moet worden met jullie delen.

Welke voorbereidingen kun je alvast treffen:
  • Huidige gastouder en huisgenoten 18+ zoek je VOG er alvast bij. Met het kenmerk van de VOG registreer je in het Personenregister Kinderopvang.
  • Stagiaires, vrijwilligers en mensen die regelmatige omgang hebben met de gastkinderen kunnen alvast een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Zodat ze deze vervolgens per 1 maart kunnen registeren in het Personenregister Kinderopvang. Deze verklaring mag namelijk niet ouder zijn dan 2 maanden bij registratie in het personenregister. Dit zou kunnen betekenen dat iemand deze opnieuw moet aanvragen.
* Regelmatige omgang met de gastkinderen betekent: iedereen die langer dan een half uur per 3 maanden aanwezig is in het huis van de gastouder wordt gezien als regelmatige bezoeker. Dit kan dan bijvoorbeeld zijn de buurvrouw een vriendin of oma die regelmatig komt koffie drinken. Zie voor meer details en de uitzonderingen de factsheet van de GGD op onze site.

Ga gerust met ons in overleg als je er vragen over hebt. Misschien hebben wij niet direct het antwoord maar daar komen we natuurlijk altijd achter. Immers bij nieuwe regels komen nieuwe vragen dus laten we samen leren en ontdekken.

Veilige opvang is het uitgangspunt van het Personenregister Kinderopvang en dat is het belangrijkste!
 
Save the date: Bij de hand gastouderdag 2018
Zaterdag 26 mei 2018 zal de derde editie van de Bij de hand Gastouderdag plaatsvinden in Epe. Deze dag is bedoeld voor onze gastouders en hiermee hopen we samen de kennis weer te verrijken. De uitnodiging met details volgt in de loop van de maand maart.
 
Facturatie 2018
Onderstaand vinden jullie een overzicht voor 2018.

Het overzicht bevat de data van facturatie in combinatie met eventuele incasso en de betaaldata aan de gastouders.
De urenregistraties graag uiterlijk op de dag voor de facturatie accorderen indien van toepassing bij de overeenkomst die is opgesteld. Gastouders denk er aan tijdig de uren in te voeren zodat de ouder ruimte heeft om akkoord te geven.

Op de dag van facturatie zullen wij uren die niet akkoord in het systeem staan akkoord geven. Deze zijn vervolgens in detail nog altijd te controleren in “Mijn Bij de hand” en aan te passen bij eventuele foutieve invoer.

Factureren en incassobestand naar bank Uitbetalen gastouders
Maandag 8 januari 2018 Maandag 15 januari 2018
Woensdag 7 februari 2018 Donderdag 15 februari 2018
Woensdag 7 maart 2018 Donderdag 15 maart 2018
Donderdag 5 april 2018 (i.v.m. Paasweekend) Maandag 16 april 2018
Maandag 7 mei 2018 Dinsdag 15 mei 2018
Donderdag 7 juni 2018 Vrijdag 15 juni 2018
Maandag 9 juli 2018 Maandag 16 juli 2018
Dinsdag 7 augustus 2018 Woensdag 15 augustus 2018
Donderdag 6 september 2018 Vrijdag 14 september 2018
Maandag 8 oktober 2018 Maandag 15 oktober 2018
Woensdag 7 november 2018 Donderdag 15 november 2018
Donderdag 6 december 2018 Vrijdag 14 december 2018
 
Kinderopvangtoeslag
Heb je de wijzigingen voor 2018 doorgegeven aan de belastingdienst toeslagen? Denk eventueel aan uren/uurprijs maar ook erg belangrijk een inschatting van je verzamelinkomen 2018.

Mocht je als ouder stoppen met werken, dan heb je nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit geeft vaak net even de ruimte om je plek te behouden en op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Dit was de afgelopen jaren 6 maanden dus vandaar dat we het even apart benoemen.

Heb je in het afgelopen lopende jaar minder uren afgenomen dan waar je recht op hebt dan mag je die uren wel verspreiden over het lopende jaar. Vraag ons gerust om advies als deze vervelende situatie zich voor doet.
 
Herhalen kinder EHBO
Denk aan de geldigheid van je certificaat kinder EHBO. Het certificaat is twee jaar geldig, het kan zijn dat deze verloopt per 1 april of 1 oktober.

Als je ingeschreven staat bij Carla de Boer, krijg je bericht over het volgen van een herhaling, maar houd het zelf ook in de gaten. De agenda staat op de site van Carla, https://www.cdbehbo.nl/agenda.html

Veel gastouders hebben ervoor gekozen om jaarlijks te herhalen. Dit is natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid maar moedigen wij wel aan. Kosten voor herhalen via Carla de Boer zijn 30 euro. De verlenging van je certificaat uitgegeven via Carla de Boer, kosten 17 euro, neemt Bij de hand voor zijn rekening.
 
Stukje site gastouder
Een frisse start! Sta je nog goed op onze site? Of wil je genoemd worden op onze site? Lever gerust een (nieuw) stukje tekst en foto’s aan. Je kunt ons altijd vragen om een richtlijn.
 
Check je contracten 2018
Via "mijn Bij de hand" is te controleren of alles voor 2018 goed in Portabase staat vermeld. Dan weten samen zeker dat we alles juist hebben verwerkt. Zijn er misschien ook nog overeenkomsten te tekenen? Bel ons gerust als je er niet uitkomt. We helpen je er graag bij. Te tekenen overeenkomsten worden aangeboden via de mail vanuit Sign Request en bij niet ondertekenen herhaald.
 
 Korte Veenteweg 4     Postbus 45     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu