Kan u deze Eigen-Wijs niet lezen? Ga dan naar de webversie.
Eigen-Wijs

 
Een uitgave van VONAC vzw,
pedagogische begeleidingsdienst & navormingscentrum
van VOOP vzw – Vlaams Onderwijs OverlegPlatform
 
Jaargang 15       Nummer 46
    
   Juni 2016

Op de valreep sturen we jullie graag nog een laatste Eigen-Wijs voor dit schooljaar.
Deze keer is dit een Eigen-Wijs in nieuwe stijl! Afgelopen schooljaar is er hard gewerkt aan een nieuwe huisstijl voor VOOP en VONAC. We kozen een nieuw logo en van daar uit werkten we verder aan een nieuwe website, nieuwe briefhoofden, nieuwe handtekeningen voor bij onze (nieuwe) mailadressen en nu ook een nieuwe lay-out voor Eigen-Wijs: het sluitstuk van de nieuwe huisstijl.
Daarop én op een mooie afronding van dit schooljaar, heffen we graag het glas!
 
Als toemaatje vind je hieronder een overzicht van de nieuwe artikels die sinds het verzenden van de vorige Eigen-Wijs alweer op onze blog verschenen.
 
Veel leesplezier en een mooie zomer gewenst!
 
Veerle Wauters
NokNok: dé site voor jongeren die zich goed in hun vel willen voelen.
De website www.noknok.be werd ontwikkeld door VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) en werd onlangs vernieuwd.
Het is dé site voor jongeren die zich goed in hun vel willen voelen.
Jongeren kunnen hun veerkracht versterken aan de hand van info, opdrachten en 4 knaltips. De vier knaltips zijn: hoe bouw je een positief zelfbeeld op, hoe stel je grenzen, hoe zoek je steun bij vrienden en op welke manier ontspan je?
De website valt in de smaak, dat komt naar voren uit een pilootstudie bij Vlaamse jongeren. Daarom is het tijd om nóg meer jongens en meisjes kennis te laten maken met de nieuwe NokNok.
 
Lees meer over hoe VIGeZ deze site verder wil bekend maken bij de jongeren...
 
In BuSO Levenslust bouwden de leerlingen van het eerste jaar een heuse klei-oven!
In het oriëntatiejaar in BuSO Levenslust maken de leerlingen kennis met de drie richtingen waarnaar ze het jaar nadien kunnen doorstromen: grootkeuken, hout en bouw. Het team van het oriëntatiejaar slaagt er elk jaar in om een vrij groot project uit te werken waarin de verschillende richtingen aan bod komen en waaraan de leerlingen over meerdere weken tot maanden kunnen werken.
 
Ontdek hier alles over het prachtige project van dit jaar: een echte klei-oven!

Leerlingen van BuBaO De Regenboog in de finale Play for Change Schools cup

De leerlingen van BuBaO De Regenboog in Koekelare beleefden dit schooljaar een bijzonder voetbal-avontuur. Het voorbije voetbalseizoen selecteerden alle Pro League clubs scholenteams uit hun omgeving die op 28 mei tegen elkaar de grote finale van de Pro League Play for Change Schools Cup zouden spelen.
Zo organiseerde KV Oostende een tornooi om een schoolploeg te selecteren die in naam van KV Oostende deel mag nemen aan de finale. En jawel: de ploeg van De Regenboog kwam als winnaar uit de bus!
Zaterdag 28 mei was het zover: om 7 uur werden 16 kinderen van De Regenboog en hun supporters opgehaald door de spelersbus van KV Oostende voor de finale waarin ze tegen de andere 19 geselecteerde scholenteams uitkwamen.
Hoe dit afliep, lees je hier.
 

Boekbespreking: Ik was 10 in 2015

Vroeger ging het meestal zo: mensen kregen kinderen, voedden hen op zoals ze zelf waren opgevoed en konden erop rekenen dat die kinderen het beter zouden hebben dan zij. Deze gang van zaken is vandaag niet meer zo vanzelfsprekend. Veel jobs zullen overgenomen worden door robots. We leven met steeds meer mensen op deze planeet, er is dus steeds minder plaats om te leven. Vluchtelingenstromen en oorlogen zijn dagelijkse kost. Wat zal de toekomst onze kinderen brengen? En hoe voeden we hen het best op zodat ze hun mannetje kunnen staan als ze volwassen zijn?
Dit boek formuleert een duidelijk en optimistisch antwoord op de vragen van ongeruste ouders, opvoeders en leraren.
Ann las voor ons dit boek. Lees hier wat ze ervan vond.

Boekbespreking: Geïntegreerde zorg op school

Dit boek bundelt de belangrijkste inzichten uit een grootschalig onderzoek naar het zorgbeleid in Vlaamse basis- en secundaire scholen.
Aan de basis van dit onderzoek ligt een geïntegreerde visie op zorg, waarbij de leraar een centrale rol vervult in het opnemen van zorgtaken en hierbij ondersteund wordt door een goed uitgebouwd zorgbeleid op school. De auteurs bespreken niet alleen de resultaten maar reiken ook concrete handvatten aan om een geïntegreerde zorgverlening op school uit te bouwen.
Ann las voor ons dit boek en schreef er dit over. Je kan ook bij haar terecht voor vragenlijsten waarmee je het zorgbeleid op jouw school in kaart kan brengen en verder kan uitwerken.

EDO: Educatie voor en over Duurzame Ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling wordt meer dan ooit een speerpunt, een kwestie waar we niet om heen kunnen.
Concreet komt het erop neer dat we op zoek moeten naar manieren van leven, wonen, voedsel produceren, energie voorzien, ons verplaatsen,… die veel minder belastend zijn voor het milieu waardoor de toekomstige generaties ook nog kunnen beschikken over een leefbare planeet.
En het gaat niet alleen om milieu-kwesties. Ook in het verder ontwikkelen van onze economie, van onze handel, onze financiële wereld, onze manier van omgaan met andere landen en culturen,… moeten we op zoek naar nieuwe vormen en wegen die toelaten dat steeds meer mensen een menswaardig bestaan kunnen leiden en de kans hebben om hun talenten en mogelijkheden te ontplooien.
Het onderwijs speelt een belangrijk rol in de educatie voor en over duurzame ontwikkeling. Meer daarover vind je hier.
 

Boekbespreking: De Jihaadkaravaan

Wat maakt dat jongeren die in een rijk Westers land zijn opgegroeid, zover gaan dat ze in het Midden-Oosten de wapens opnemen, mensen onthoofden, deelnemen aan een oorlog die de hunne niet is en strijden voor een maatschappijbeeld dat mijlenver ligt van onze waarden en normen?
In het boek ‘De Jihaadkaravaan’ vertelt Montasser AlDe'Emeh het schrijnende verhaal van zijn radicalisering. Hoe is het zover kunnen komen toen? Welke factoren speelden mee? Naast zijn moeilijke thuissituatie, speelde zijn plaats binnen het onderwijs een heel belangrijke rol. De manier waarop leerkrachten omgingen met zijn moeilijk gedrag en zijn frustraties, heeft veel impact gehad.
Dit boek vormt enerzijds een heel persoonlijke en beklijvende getuigenis en anderzijds een sterk theoretisch onderbouwd werk dat veel inzicht geeft in de situatie in het Midden-Oosten.
 
Absoluut een aanrader voor al wie in contact komt met radicaliserende jongeren!
Veerle las voor ons dit boek en schreef er dit over.
 

Opvoeden tot wereldburgerschap

Leerlingen opvoeden tot wereldburgerschap is volgens de eindtermen, VOETen en ontwikkelingsdoelen één van de taken van het onderwijs.
Maar wat is wereldburgerschap?
Kleur Bekennen definieert wereldburgerschap als volgt: "Een wereldburger legt verbanden tussen zichzelf en anderen. Een wereldburger is betrokken bij de wereld, zowel dichtbij als veraf."
Werken aan wereldburgerschap betekent werken aan een aantal concrete thema’s en deze met elkaar in verband brengen: duurzame ontwikkeling, onderlinge afhankelijkheid, democratie en burgerzin, vrede, sociale rechtvaardigheid, diversiteit en mensenrechten.
Kleur Bekennen biedt rond deze thema’s een enorm arsenaal aan educatief materiaal aan dat je meestal gratis kan ontlenen of downloaden.
Ontdek hier meer over dit inspirerende aanbod.

Hoe omgaan met racisme?

Hoe reageer je als leerkracht als een leerling of cursist weigert om naast een allochtone klasgenoot te zitten? Hoe reageer je op racistische uitspraken in de klas of op straat? Of hoe reageer je als je een collega hoort zeggen dat haar dochter niet met “nen bruine” naar huis moet komen?
Op een studiedag van Mediawijs legde Thomas Peeters van Orbit VZW de Bondgenotenstrategie uit.
Ontdek hier hoe je aan de hand van deze strategie in gesprek kan gaan met leerlingen, cursisten en collega's over hoe we met elkaar omgaan, wat ons verbindt en wat ons van elkaar onderscheidt.
 

Radicalisering bespreken in de klas

Sinds de aanslagen in Parijs in november 2015 en in Brussel op 22 maart 2016 komt het thema ‘radicalisering’ steeds meer onder de aandacht.
Al wie zijn of haar gedachtegoed in extreme proporties trekt en daarbij vergoelijkt dat een bepaalde bevolkingsgroep gewelddadig wordt aangepakt, is geradicaliseerd. Dus ook extreem-rechtse groeperingen die geweld op mensen met een andere huidskleur, nationaliteit of religie prediken, zijn geradicaliseerd.
Het is heel belangrijk dat we hier aandacht voor hebben en ruimte maken in de klas om hierover te praten. Veel leerkrachten voelen zich echter niet voldoende sterk om zulke complexe en vaak emotionele onderwerpen als racisme, Islam, terreur,… in de klas te bespreken.
Daarom heeft Kleur Bekennen een inspiratiebundel gemaakt met zeer uiteenlopend didactisch materiaal dat je hiervoor kan gebruiken. Daarnaast kan je ook advies krijgen van de educatieve medewerkers van Kleur Bekennen, zodat je met voldoende vertrouwen en know-how dit onderwerp in je klas kan aansnijden.
Lees hier verder.
 

Zo voelt het om dyslexie te hebben

Hoe vaak zeggen we niet ‘kon ik maar in dat hoofdje kijken’ of ‘kon ik zelf maar eens ervaren hoe dat is voor dat kind, dan kan ik het beter helpen’. Dyslexie is zo een probleem wat voor veel mensen moeilijk te vatten is. Wat ziet iemand met dyslexie? Wat is er nu precies zo moeilijk?
Zwijsen ontwikkelde een klein testje waarin je verschillende vormen van dyslexie zelf kan ervaren.
Lees er hier alles over.
 

Toptitels aangepast voor kinderen met dyslexie

Sommige boeken willen alle kinderen lezen. Deze boeken zijn vaak spannend, uitdagend, maar ook met een hoog AVI-niveau en volle pagina’s tekst. Voor kinderen met dyslexie is het vaak te moeilijk. Daarom zijn er bij Zwijsen nu échte toptitels van bekende kinderboekenschrijvers toegankelijk gemaakt voor dyslectische lezers.
Hoe ze dat gedaan hebben, ontdek je hier.
 
VONAC: wie is wie
 
Op deze webpagina vind je een overzicht van de medewerkers van VONAC.
Colofon
  • Redactie: Veerle Wauters - veerle.wauters@voop.be@voop.be.
  • Werkten mee aan deze editie: Ann Servranckx, Lies Pycke, Veerle Wauters, Johan Royeaerd, Koen Denduyver en Marc De Wuffel.
  • Bijdragen voor volgend nummer: graag tegen 20-09-2016 bezorgen aan Veerle Wauters.
  • Verantwoordelijk uitgever: Johan Royeaerd, johan.royeaerd@voop.be.
  • Abonnement: u ontvangt deze Eigen-Wijs nieuwsbrief van VONAC omdat u zich hiervoor hebt ingeschreven of omdat wij vermoeden dat de inhoud van deze nieuwsbrief u zal interesseren.
    Een abonnement op Eigen-Wijs is gratis en kan op eenvoudig verzoek verkregen worden via deze link. Uitschrijven of wijzigen van geadresseerden of van mailadressen kan je doorgeven via Uitschrijven / Gegevens wijzigen.
Meer informatie (o.a. vorige nieuwsbrieven) vind je op onze website www.voop.be.
 
VONAC vzw is gevestigd op de VUB - IDLO – lokaal 3B204 - Pleinlaan 2 - 1050 Brussel