Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Veiligheid slapen
In de laatste nieuwsbrief is al ter sprake gekomen dat er geen extra matras in een campingbedje gelegd mag worden i.v.m. risico op beknelling. De GGD is inmiddels gestart met het controleren hierop. Sommige van onze gastouders hebben dit al ervaren.

Voor alle duidelijkheid en om één lijn daarin te krijgen, sturen wij binnenkort een mail naar de gastouders met daarin de belangrijkste zaken m.b.t. veilig slapen op een rijtje. Tijdens de risico-inventarisatie zullen deze zaken ook ter sprake komen en gecontroleerd worden.
 
Oudercommissie
Bij de hand heeft een oudercommissie die uit 3 ouders bestaat, te weten:
  • Agnes Klok uit Vaassen. Moeder van 1 dochter en sinds 2013 opvang via Bij de hand.
  • Bert Bakker uit Epe. Vader van 2 dochters en sinds 2007 opvang via Bij de hand.
  • Maurice Maas uit Apeldoorn. Vader van 2 zoons en 1 dochter en sinds 2010 opvang via Bij de hand.
Via oudercommissie@bijdehand.nu kun je per uiterlijk april als ouder ook rechtstreeks de oudercommissieleden benaderen met vragen of opmerkingen. De vergaderingen op kantoor in Epe zijn op 28 juni en 2 november van dit jaar. Mocht je als ouder willen aanschuiven met een gerichte vraag geef het gerust door.

Een oudercommissie is er om de houder van Bij de hand gezond scherp te houden. De leden kunnen kritische vragen stellen en hebben adviesrecht op het gebied van de onderdelen uit de Wet Kinderopvang die zijn verwerkt in de dienstverlening van Bij de hand.

In de afgelopen vergadering hebben wij bijvoorbeeld met elkaar van gedachten gewisseld over de legeskosten die steeds meer gemeenten gaan berekenen voor het inschrijven van een gastouder en hoe we als bureau daarmee om moeten gaan.

Individuele kritische vragen zijn natuurlijk ook op ieder moment welkom bij ons. Wij hopen dat al onze klanten het gevoel hebben dat ze open kunnen zijn over wat ze van onze dienstverlening vinden. Alleen op die manier kunnen wij die aanpassen als dat mogelijk is.
 
Workshop over het belang van duidelijkheid en aandacht in de opvang
Deze workshop voor gastouders over regels en grenzen wordt gegeven door Gerrie Roetert. Zij is jeugdverpleegkundige voor Vérian in Apeldoorn. Op deze avond staat het liefdevol begrenzen en het belang van regels centraal. Hoe doe je dat en waar loop je tegen aan? Naast een stukje theorie is er tijdens de workshop ruimte om je eigen vragen te stellen en om met elkaar in discussie te gaan.

"Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen!"

Er zijn twee avonden gepland:
  • Woensdag 8 april a.s. gebouw de Antenne, Dr. Van Voorthuijsenstraat 6 in Epe
  • Woensdag 15 april a.s. De Stolp, Violierenplein 101 in Apeldoorn
De indeling van de avonden ziet er als volgt uit:

19.15 – 19.30 inloop
19.30 – 21.30 workshop met tussendoor een korte koffiepauze
21.30 – 22.00 hapje en drankje


Nieuwsgierig geworden? Meld je aan voor één van deze avonden via mail welkom@bijdehand.nu of telefonisch 0578-611555, vol=vol.

Graag tot dan!
 
Meer kinderopvang afgenomen dan aangevraagd bij de belastingdienst toeslagen? Belastingdienst betaalt niet automatisch na!
Uit contact met de Belastingdienst is gebleken dat als uit de gegevens van de jaarlijkse en, nu zelfs, maandelijkse gegevensaanlevering van Bij de hand (of een andere instelling) blijkt dat de ouder meer kinderopvang heeft afgenomen dan aangevraagd, dit niet automatisch leidt tot een nabetaling van kinderopvangtoeslag.

Het advies is om zo snel mogelijk (voor 1 april bij voorkeur) de aanvraag voor kinderopvangtoeslag zelf aan te passen, als uren anders zijn dan aangevraagd. Zie hiervoor de door ons gestuurde jaaropgave.
 
Bezoek belastingdienst
Eind januari werd Bij de hand bezocht door een belastinginspecteur. Dit om onze administratie te controleren. In het uitgegeven rapport schrijft de inspecteur het volgende. "De geldstromen inzake de facturering en doorbetalingen zijn goed te volgen. De administratie maakt een verzorgde indruk en is inzichtelijk." Wij zijn hier blij mee.
 
GGD bezoek
Eind 2014 heeft de GGD ons bezocht. In januari 2015 is hier een rapport over geschreven. Deze is in te zien via www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

De controle vond plaats op ons kantoor en duurde een ruim dagdeel. De steekproeven van onze dossiers verliepen goed op 2 verklaringen omtrent gedrag na die niet voldeden aan de juiste datering of inhoud. Deze hebben wij alsnog binnen een week nagestuurd. Wij zijn zeer tevreden met het resultaat.
 
Digitale omgeving Rent-a-Parent
Vanaf 1 mei 2015 is het online uren systeem van Rent-a-Parent niet meer in te zien. Mocht je urenregistraties willen opslaan of willen uitprinten dan kan dat nog tot de genoemde datum.
 
 Korte veenteweg 4     Postbus 45     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu