Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 24/11/2022
TEQball-tafel op het schoolplein!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Annemieke Kalshoven-Tol, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
Het zal niet onopgemerkt zijn gebleven dat we vroeg zijn begonnen met de voorlichting richting groep 8-leerlingen dit jaar. Op 11 en 12 november waren de Open Dagen. Nog voor de aanvangstijd stonden ouders en toekomstige leerlingen al enthousiast voor de deuren. Een mooie start van twee dagen die in alle zorgvuldigheid door iedereen zijn voorbereid. Leerlingen en collega’s bij de ingang verzorgden een leuk ontvangst met een tasje met informatie. Heel waardevol dat onze leerlingen ontzettend graag meehelpen. De huidige leerlingen zijn onze ambassadeurs en daar mogen we erg trots op zijn!
 
Inmiddels zijn ook de eerste toetsen gegeven en hebben jullie zicht gekregen op wat je dit schooljaar te wachten staat. Ik hoor en zie dat jullie hard aan het werk zijn binnen en buiten de school en er heerst een goede werksfeer. Het is fijn dat jouw ouders meedenken en betrokken zijn. Dat geeft jou rust en ruimte om het beste uit jezelf te halen!
 
Vandaag de dag is het een uitdaging om vacatures te vervullen in het onderwijs. Het landelijke lerarentekort raakt ook het Minkema College. We doen ons uiterste best om goede mensen aan ons te binden en ervoor te zorgen dat er geen gaten ontstaan in het rooster. Maar tegelijkertijd zien we dat de spoeling simpelweg dun is. Voor tips en ideeën staan we zeker open!
 
Nog een week en dan breekt de feestmaand aan. Met pakjesavond en daarna de kerstperiode gaan we een altijd bijzondere maand in. Een periode van stilstaan bij afgelopen jaar en een blik op de toekomst.
 
 
Klasbesprekingen en inschuifrooster
Op 14 november vond de eerste (interne) peiling plaats: hoe zijn de leerlingen gestart? Wat valt er op? Hoe zijn de eerste toetsresultaten? De docenten vullen Magister in met de laatste bevindingen en cijfers. Vervolgens bespreken de mentoren die gegevens met de leerlingcoördinator en in de week van 5 december vinden er klas- en leerlingbesprekingen plaats.
 
Voor een rapport komt deze eerste peiling te vroeg. De laatste jaren hebben we in de onderbouw het aantal toetsen behoorlijk teruggedrongen; daarvoor in de plaats bouwen de docenten meer zogenaamde ‘formatieve meetmomentjes’ in tijdens de les. Een cijferrapport in december zou nog maar op weinig harde gegevens gebaseerd zijn. Net als de bovenbouwleerlingen krijgen de onderbouwers twee rapporten per jaar: één halverwege februari en één vlak voor de zomervakantie. Overigens is de stand van zaken natuurlijk het hele jaar in Magister te volgen.
 
Inschuifrooster week 5-9 december
Vanwege de klasbesprekingen is er van 5 t/m 9 december een inschuifrooster met lessen van 50 minuten. De lestijden bij een inschuifrooster staan op onze website en worden natuurlijk aangepast in Magister.
 
10 minutengesprekken
Op maandag 12 en woensdag 14 december (van 18.00 tot 21.00 uur) staan de 10 minutengesprekken op het programma. We zijn blij dat het ernaar uitziet dat deze fysiek op school plaats kunnen hebben.
 
Inschrijving geopend
Alle gezinnen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Tussen 21 november en 30 november 24.00 uur kun je samen met je ouders intekenen op twee gesprekken met docenten. Op 1 december is het rooster voor deze avonden bekend. Dat zal in Magister te zien zijn. Helaas is het niet mogelijk om bij het inroosteren rekening te houden met voorkeuren voor dagdelen en/of tijdstippen.
 
Jij komt toch ook?
We moedigen alle leerlingen van harte aan om mee te komen naar deze gesprekken. Nog mooier is het, als jullie zèlf een hulpvraag formuleren en voorbereid naar het gesprek komen. Dan voeren we het gesprek echt mèt jou, in plaats van óver jou.
 
Graag wijzen we er nog eens op dat de uitnodiging voor deze momenten, i.t.t. andere post, slechts naar een van beide ouders wordt gemaild. Op die manier voorkomen we dat docenten over één leerling twee gesprekken voeren en kunnen zo veel mogelijk verschillende gezinnen aan bod komen.
 
Wintergala: 22 december
Wat zijn we blij dat we op donderdag 22 december eindelijk weer een wintergala voor al onze leerlingen (klas 1 t/m 6) kunnen organiseren! Vanaf 20:00 is de deur geopend en het feest duurt tot 24:00u.
 
We verwachten de leerlingen op hun chicst! We werken op dit moment aan de optie om de kaartverkoop digitaal aan te bieden; we verwachten dat dit feest al te kunnen bewerkstelligen. Houd de socials, posters in school en omroepberichten in de gaten voor alle info! Op onze schoolfeesten gelden bepaalde regels. Check die op onze website.
 
Doe mee aan de kerstfilm!
 
Gezocht: leerlingen die mee willen doen aan de kerstfilm van het Minkema College! Wil jij shinen in dè kerstfilm van het jaar? Meld je dan nu aan! De opnames zijn op maandag 5 december van ca. 14.00 - 16.00 uur. Na aanmelden krijg je nog meer informatie.
 
 
Kerstactiviteit 23 december
Op 23 december wordt er een feestelijke kerstactiviteit voor alle leerlingen georganiseerd. De dresscode is feestelijk, dus trek je meest glitterende & glamoureuze kerstoutfit uit de kast! (Foute kersttruien zijn ook toegestaan.)
 
Jullie krijgen een brunch aangeboden en doen een verbindende, kerstige activiteit in je stamklas. Het programma zal het grootste deel van de ochtend vullen. Daarna start de welverdiende kerstvakantie!
 
Deze activiteit wordt georganiseerd met behulp van de NPO-gelden. Op onze website vind je een overzicht van alle andere lopende ondersteuningen en activiteiten.
 
Ideeën? Tips? Laat het de directeur onderwijs weten!
 
In het vorige Minkema Nieuws heb je een uitgebreid interview kunnen zien met onze nieuwe directeur onderwijs: Annemieke Kalshoven-Tol. Zij gaf aan dat zij graag de leerlingen spreekt over wat er leeft in school.
 
 
Dus: heb jij ideeën, tips of zie je dingen die écht anders moeten? Mail ze dan naar idee@minkema.nl.
 
De directeur onderwijs nodigt jou en andere leerlingen dan vervolgens graag uit om eens te brainstormen over jouw idee!
 
Minkema Discovery
3 november startte het tweede kwartaal en ging Minkema Discovery in de hele onderbouw van start. De leerlingen hebben hun keuze in september gemaakt. Het roosterprogramma is zo ingesteld dat de meeste leerlingen bij hun modules van eerste keuze zijn ingedeeld, maar als te volle groepen dreigden te ontstaan, week het programma uit naar de reservekeuzes.
 
Na twee door corona geregeerde schooljaren was er op 3 november sprake van een ‘doorstart’. Veel talentmodules konden tijdens de pandemie namelijk niet of maar half doorgaan. We wensen alle leerlingen en docenten veel inspiratie en creatie toe! Zie voor het totale aanbod van Minkema Discovery onze website.
 
De Cambridge English Masterclass (CEM) heeft binnen het Discovery-programma een aparte status. Deze talentmodule is een doorlopende leerlijn. CEM kies je voor ten minste twee jaren (klas 2 & 3) en leidt op voor het First Certificate in English. Volg je CEM, dan is daarnaast nog ruimte voor één talentmodule per kwartaal. Dit jaar hebben 29 tweedeklassers de toelatingstesten met goed gevolg doorstaan.
 
9 januari lesvrij en start stilteweek
Lesvrije dag op 9 januari 2023
Het lijkt nog ver weg, maar over vier weken is het alweer kerstvakantie. Daarom brengen we alvast onder jullie aandacht, dat maandag 9 januari ná de vakantie een lesvrije dag is. Voor de docenten is het een organisatiedag waarop zij tijd hebben voor ontwikkeling, scholing en overleg. We zien alle leerlingen graag op dinsdag 10 januari weer!
 
Stilteweek
Naast de lesvrije dag op 9 januari is dinsdag t/m vrijdag geoormerkt als stilteweek. De week erna is het nl. toetsweek. Om je daar goed op voor te kunnen bereiden, zijn er in week 2 geen bijzondere activiteiten, toetsen of deadlines van grotere opdrachten.
 
Vuurwerk
 
 
Met het aanbreken van de laatste maanden van het jaar komt ook het kopen, bezitten en afsteken van vuurwerk in beeld. Een school moet een veilige plaats zijn voor alle leerlingen en medewerkers. Iedereen zal begrijpen dat vuurwerk daar niet thuishoort.
 
Binnen het Minkema College is het in bezit hebben, het verhandelen en/of het afsteken van vuurwerk verboden. Dat geldt voor onze schoolgebouwen en de terreinen rondom de gebouwen. Wanneer je je niet houdt aan deze regels, zal de school passende maatregelen nemen en aangifte doen bij de politie. We spreken de verwachting uit dat iedereen zich bewust is van de gevaren van vuurwerk. 
 
Preventieve kluisjescontrole door politie
Op dinsdag 22 november heeft de politie Woerden haar jaarlijkse bezoek gebracht aan onze beide locaties in verband met het controleren van kluisjes op o.a. vuurwerk. Tijdens deze controle is niets aangetroffen.
 
Het bezoek van de politie trok aardig wat bekijks van leerlingen, maar behalve veel boeken, papier, (ongewassen) gymkleding en wat beschimmelde boterhammen werd er dus niets gevonden. We zijn dan ook trots dat onze leerlingen begrijpen dat vuurwerk en andere illegale zaken niet op school thuishoren en we samen verantwoordelijk zijn voor een veilige school!
 
Gezocht: nieuwe leden Ouderraad
Op 9 november was er een vergadering van de Ouderraad. Diverse onderwerpen zijn besproken, waaronder de financiën, en er is kennis gemaakt met de nieuwe directeur onderwijs, Annemieke Kalshoven-Tol. Tijdens de open dagen waren leden van de Ouderraad ook vertegenwoordigd. De Ouderraad verzorgt een traktatie voor de leerlingen op 5 december.
 
Gezocht: twee ouders namens havo/vwo en één ouder namens vmbo
In verband met het aftreden van een aantal leden uit de Ouderraad zijn we op zoek naar drie nieuwe leden; twee leden die de havo/vwo-locatie vertegenwoordigen en één lid dat de vmbo-locatie wil vertegenwoordigen. Heb jij interesse? Neem dan contact op via het contactformulier (kies bij het Onderwerp de Ouderraad). 
 
 
Nieuw: vooraf bestellen bij de kantine
Nooit meer in de rij staan in de pauze en dus meer tijd met je vrienden en/of vriendinnen? Vanaf nu kun je vooraf bestellen bij de kantine!
 
Om 8 uur gaat het luik bij de kantine open en kun je jouw bestelling doorgeven. Je krijgt een nummertje en we schrijven je naam op je take-away-bag, zodat je in de pauze alleen nog maar even jouw bestelling hoeft op te halen!
 
 
Nieuwe leden MR
Na verkiezing voor de oudergeleding van het havo/vwo mogen we Eliza Horton-Mels en Ringo Janssen verwelkomen in de medezeggenschapsraad. Ook onder de leerlingen van het havo/vwo heeft een verkiezing plaatsgevonden. Daar zijn Tim Koning en Kyra Doeleman verkozen. Tot slot mogen we bij het vmbo de leerlingen Annemijn Bremmers en Mattia Melpignano welkom heten. Natuurlijk willen wij de niet-verkozen kandidaten alsnog bedanken voor hun belangstelling voor deze vacatures.
 
Dit betekent ook dat we hierbij afscheid nemen van Eveline Roosendaal, Patrick Verharen, Olivier Donselaar, Gabriele Mansi, Badr Khadir en Noa Kets. Wij bedanken hen voor hun inspanning afgelopen jaar/jaren. Binnenkort zullen we op een gepaste wijze afscheid van hen nemen.
 
Sinds de zomervakantie hebben we als MR 2 keer vergaderd met de schoolleiding. Daarbij zijn de overgangsnormen en het examenreglement voor dit jaar vastgesteld.
 
Leerlingbegeleiders: waarvoor kun je bij hen terecht?
 
 
Op het Minkema College hebben we leerlingbegeleiders die je kunnen helpen als je even een duwtje in de rug nodig hebt, je verhaal kwijt wil of simpelweg een luisterend oor zoekt. Je kan via je mentor in contact komen met de leerlingbegeleiders, maar je kan ook zelf mailen naar leerlingbegeleiding@minkema.nl. Maar hoe werkt dat dan vervolgens? 
 
Lees ervaringsverhalen van onze leerlingen.

 
Open Dagen druk bezocht
Een primeur in Woerden: de Open Dagen voor groep 8 vonden al in november plaats. Om eventuele coronabeperkingen de baas te kunnen, waren de leerlingen van groep 8 & 7 en hun ouders al op 11 en 12 november welkom om het Minkema College te bezoeken.
 
Veel gasten gaven aan dat ze het heel prettig vonden om fysiek kennis te kunnen maken met de school. Dat veel kinderen hun definitieve advies nog niet weten, droeg waarschijnlijk ook bij aan het ongekend hoge aantal bezoekers dat we op beide locaties mochten ontvangen.
 
Met een pendelbus konden zij zich van de Steinhagenseweg naar de Minkemalaan verplaatsen v.v. Sommige gezinnen lieten zich zelfs op beide dagen zien, omdat ze op de eerste dag ogen en oren tekort kwamen.
Met zo’n 800 gezinnen op de vmbo- & mavo/havo-locatie en 1300 op het havo/vwo kijken we terug op een zeer geslaagd nieuw concept. Ouders en leerlingen hebben zich een goed beeld van onze scholen kunnen vormen.
 
Open Lesmiddag en Ouderinformatieavond
Groep 8’ers voor wie het Minkema College een serieuze optie is als middelbare school, zijn op 23 januari (Steinhagenseweg) of 1 februari (Minkemalaan) welkom tijdens de Open Lesmiddag. Op diezelfde datum is er een informatieavond met een interactieve presentatie voor hun ouders. Aanmelden kan vanaf een week voor de kerstvakantie via de website.
 
Geslaagde MaS-markt & MinkeMarkt
MaS-markt
Op donderdag 3 november kon de maatschappelijke stagemarkt (MaS-markt) gelukkig op school plaatsvinden. De MaS-markt is voor stage-aanbieders een mooie kans zichzelf te presenteren en voor leerlingen in klas 4 een mooie gelegenheid om in contact te komen met stage-aanbieders. De hele avond was het gezellig druk. Er zijn diverse contacten gelegd en sommige leerlingen hebben zelfs al concrete stage-afspraken kunnen maken. Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond!
 
MinkeMarkt
Na de welbekende Koeiemart in Woerden was het 18 november de beurt aan de Minkemarkt! In de als echte markt ingerichte aula kon je als leerling vanaf klas 3 lekker rondstruinen tussen zo’n 75 verschillende vervolgstudies op verschillende niveaus.
 
Ruim 90 oud-leerlingen hebben hun studie gepresenteerd en verteld over hun studiekeuze. Geweldig dat ze hiervoor graag nog even terugkomen naar hun oude middelbare school!
 
Onder het genot van een kopje thee of koffie konden leerlingen de vragen stellen die ze wilden stellen. Of gewoon eens even kijken bij een bepaalde studie. De informele sfeer is altijd een goed ingrediënt voor deze activiteit, waardoor leerlingen (en ook ouders) deze avond vaak zeer waardevol vinden.
 
Nu is het de tijd om te kijken (als mentor met de leerling) wat de leerlingen er aan gehad hebben. Is er iets meer duidelijkheid gekomen voor de derdeklasser die de profielkeuze gaat maken? Weet die 6 vwo- of 5 havo-leerling (die nog aan het twijfelen was) nu echt wat hij of zij gaat kiezen? Heeft de bovenbouwer weer wat meer richting gekregen? De leerlingen staan wat het ‘kiezen’ betreft weer even aan. Nu doorpakken!
 
TEQball-tafel op het schoolplein
 
In de zomervakantie is begonnen met de aanleg van de gekleurde zitpiramide die door de technasiumleerlingen is ontworpen en ontwikkeld. Daarnaast zijn er oranje bankjes en prullenbakken in de vorm van een tulp geplaatst.
 
Onlangs is de teqball-tafel geplaatst. Op deze bijzondere sporttafel kun je aan de slag met voetbal, maar ook volleybal, handbal of tafeltennis kun je erop spelen! Check dit YouTube-filmpje en dit filmpje om te zien hoe dat werkt! 
 
Tevens is begonnen met de aanleg van de nieuwe ondergrond. Op het schoolplein direct voor de school zijn de afgelopen periode picknickbanken geplaatst. Dit was een wens vanuit de leerlingenraad. 
 
Daarnaast was er de wens om een multicourt te creëren op het schoolplein, maar helaas heeft de gemeente geen vergunning verleend. We denken nu na over een alternatieve invulling van deze ruimte. Idee blijft dat we een aantrekkelijk plein willen creëren waar leerlingen op een plezierige (bij voorkeur sportieve) manier hun pauze kunnen doorbrengen.
 
Wall of Fame met oud-leerlingen
Alweer voor de zomervakantie hebben medewerkers van onze school namen aangeleverd van oud-leerlingen waarvan zij vonden dat ze thuishoorden op onze Wall of Fame.
 
Aan deze Wall of Fame hangen mooie foto's van oud-leerlingen die bijvoorbeeld een bijzonder beroep uitoefenen, landelijke bekendheid hebben gekregen door hun beroep en/of passie of oud-leerlingen die zich op een mooie manier inzetten voor de maatschappij. Met deze Wall hopen we onze huidige leerlingen te inspireren om het beste uit zichzelf te halen!

 
 
De Wall komt op beide locaties, maar is nog niet af. Collega's mevr. Marije van Schadewijk en mevr. Carola van Bemmelen zijn druk bezig! Benieuwd naar welke oud-leerlingen erop komen? Check dan www.minkema.nl/wall-fame.
 
Weet jij nog iemand die écht niet mag ontbreken? Laat het weten via communicatie@minkema.nl
 
Technasiumleerlingen brainstormen voor het klimaat
Klimaatburgemeester Jacqueline van Noordenne kwam langs in de O&O-les van 1TGA. Zij was op zoek naar inspiratie voor leuke klimaatacties in Woerden, om zo de inwoners van Woerden bewust te maken van hun invloed op het klimaat.   
 
Creatief ondernemer Marcha van den Berg (bekend van OOK en Parkcafé Bredius) was er als expert om de technasiumleerlingen te vertellen hoe zij tot creatieve ideeën komt. Quote om te onthouden: ‘Zelfs als er een alien van de maan moet komen om jullie te helpen, dan doen we dat!'
 
Lessen in de werkplaats
De werkplaats is volop in gebruik, de lasermachine maakt overuren en de leerlingen staan met het zweet op hun rug te zwoegen. Kortom, deadline in zicht!
 
Agenda
 
05/12: Sintviering leerjaar 1
05/12 t/m 09-12: Inschuifrooster
12/12 en 14/12: 10 minutengesprekken
 
Nieuwsbrief, november 2022 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.