Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 13/10/2022
Open Dagen op 11 & 12 november

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Annemieke Kalshoven-Tol, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
In mijn eerste bericht stel ik me graag aan jou en je ouders voor en vertel ik iets over waar ik voor sta. Mijn naam is Annemieke Kalshoven-Tol en ik ben op maandag 12 september 2022 gestart als directeur onderwijs op het Minkema college. Als directeur ben ik verantwoordelijk voor het onderwijs van de hele school, van vmbo tot en met gymnasium. In het filmpje in deze nieuwsbrief stel ik mij graag verder aan jou voor.
 
Ik sta voor het echt zien van leerlingen en medewerkers. Zie het kind achter de leerling en de mens achter de functie is mijn motto. En om te zien, leren we begrijpen en om te begrijpen, stellen we vragen. Met dit bewustzijn kom je samen tot mooie ontwikkeling en samenwerking.
 
De afgelopen weken heb ik meer kennis kunnen maken. Door zowel de leerlingen als de medewerkers ben ik hartelijk ontvangen. Het is mooi om te mogen ervaren hoe ambitieus de leerlingen iedere dag onderwijs volgen en hoe betrokken en bekwaam de medewerkers zijn. Samen met hen wil ik me inzetten voor het beste onderwijs voor jou. Het doel is dat jij naast het behalen van jouw diploma met veel ervaringen binnen en buiten de school jouw toekomst kunt gaan vormgeven.
 
Ik wens je veel plezier dit schooljaar en weet: je mag me altijd aanschieten in de school als je een vraag hebt of meer wilt weten!
 
 
Interview met onze directeur
Mattia, Irish en Jasmijn hebben onze directeur onderwijs geïnterviewd. Wie is zij? Wat doet een directeur onderwijs eigenlijk? En met wat voor vragen kunnen leerlingen bij haar terecht?
 
Brugklasfeest: 14 oktober
Vrijdag 14 oktober vindt het brugklasfeest voor alle eerstejaars havo & vwo. Het thema is: NEON! Er zijn veel kaartjes verkocht, dus het belooft een mooi feest te worden. In de brief die gisteren naar de brugklasouders is gestuurd, stond helaas niet de juiste aanvangs- en eindtijd.
 
De juiste tijden zijn:
 • Aanvang tussen 19.30 - 20.00 uur.  Om 20.00 uur gaan de deuren dicht en kun je niet meer naar binnen.
 • Einde feest is om 23.00 uur
Heel veel plezier!
 
Toetsweek bovenbouw:
13 - 21 oktober
Dit schooljaar vindt voor de bovenbouw havo en vwo de eerste toetsweek plaats van donderdag 13 oktober tot en met vrijdag 21 oktober. De lessen op donderdag 13 en vrijdag 14 oktober vervallen alleen voor de bovenbouwjaarlagen die op die dagen toetsen maken. In Magister zie je precies of en wanneer je nog les hebt op donderdag en vrijdag. Vanaf maandag 17 oktober vervallen alle lessen voor de leerlingen van klas 4 en hoger en staan er alleen toetsen op het programma in die week. Alle toetsroosters zijn te vinden in de gedeelde map ‘Toetsrooster en PTA’ in de Google Drive. De toetsstof staat in de ELO in Magister, in het PTA en/of in de Google Classroom van het desbetreffende vak.
 
Wij wensen iedereen veel succes in de eerste toetsweek!
 
Spelregels toetsweek
Thuis of in je kluis?
Het is niet toegestaan om spullen als een jas, tas, pet, telefoon en smartwatch mee te nemen in het toetslokaal. Neem je deze spullen toch mee, dan loop je de kans een 1 te krijgen voor de toets. Toegestane hulpmiddelen mogen natuurlijk wel in de toetslokalen zijn, maar de rest blijft dus thuis of in je kluis! Hulpmiddelen (zoals rekenmachine, atlas of woordenboek) mogen overigens niet (uit)geleend worden tijdens een toets. Zorg er dus voor dat je je eigen spullen bij je hebt.
 
Afmelden bij ziekte
In geval van ziekte nemen je ouder(s)/verzorger(s) vóór aanvang van de toets telefonisch contact op met de afdelingsassistenten om je af te melden. Als de toets een schoolexamen (SE) betreft, dan moet dit er duidelijk bij vermeld worden! Tevens moeten je ouder(s)/verzorger(s) in geval van een schoolexamen dezelfde dag nog een schriftelijke bevestiging van jouw afmelding sturen naar het examensecretariaat (examenmink@minkema.nl). Zie voor alle regelgeving omtrent schoolexamens het examenreglement op onze website.
 
Magister
De cijferkolommen van Magister zijn niet zichtbaar tijdens de toetsweek, zodat je niet ontmoedigd raakt door een tegenvallend cijfer of juist overmoedig wordt door een goed eerste resultaat. Ook kunnen de docenten op deze manier rustig en zorgvuldig al het werk nakijken, beoordelen en in Magister zetten.
 
Minkema Discovery van start
Vanaf begin november gaat ‘Minkema Discovery’ van start. De leerlingen van klas 1 t/m 3 kunnen talentmodules kiezen uit de vijf verschillende stromen:
 • Discover Arts
 • Discover Nature
 • Discover Society
 • Discover Tech 
 • Discover Classics
Tijdens deze vakoverstijgende modules van ongeveer zeven weken gaan de leerlingen vooral onderzoekend, samenwerkend en creërend te werk.
 
Klas 1
De eerste periode van schooljaar 2022-2023 staat in het teken van gewenning, maar op 4 november begint de 2e periode en vanaf dan volgen alle eerstejaars, 2 modules per kwartaal naar keuze. Zo’n module kan overigens ook ondersteuning zijn op het gebied van spelling/grammatica, begrijpend lezen of rekenen/wiskunde.
 
 
 
 
 
klas 2
Storytelling, Mediawijsheid, Verhalen van vluchtelingen, Sportvoeding & training, Een reis naar Mars. Dit zijn voorbeelden van modules die aangeboden worden in klas 2. Afgelopen week hebben de leerlingen hun keuzes gemaakt in Magister. Vanaf 3 november verschijnen deze in het lesrooster op dinsdag het 5e en donderdag het 1e uur. Tot die tijd volgen veel tweedeklassers één (of twee) ondersteuningsmodule(s) om dit schooljaar beter aan te kunnen sluiten bij het (de) betreffende vak(ken).
 
klas 3
De talentmodules, waaruit de derdeklassers vanaf 3 oktober kunnen kiezen, hebben thema’s gekregen die voorbereiden op de profielen van de bovenbouw. Voorbeelden zijn: Wiskundige schoonheid (wiskundige figuren in natuur & kunst), Fossielen (kennismaking met paleontologie, waarin biologie en aardrijkskunde samenkomen) of Kijken en Kopen (marketing, waarbij taal en economie een rol spelen). Deze modules helpen de leerlingen van klas 3 bij (de bewustwording rondom) hun profielkeuze. Ook zij zijn dit jaar begonnen met ondersteuningmodules, maar vanaf 3 november start het Discovery-programma op maandag het 1e en donderdag het 5e uur.
 
Schaaktoernooi!
 
Op donderdag 10 november vindt het allereerste Minkema Schaaktoernooi plaats voor onze leerlingen!
 
Alle leerjaren mogen deelnemen en kunnen strijden om een mooie prijs! Het toernooi is van 15.30u tot 16.30u in de aula op onze locatie aan de Minkemalaan.
 
Je krijgt vooraf nog een korte instructie over het spelen van het toernooi. De wedstrijden starten exact om 15.30u.
 
Je kunt je nu aanmelden! 
 
 
Erratum zomervakantie 2023-2024 in Schoolgids
In de schoolgids 2022-2023 is helaas een foutje geslopen in de data van de schoolvakanties. De zomervakantie in schooljaar 2023-2024 moet zijn: 13 juli 2024 tot en met 25 augustus 2024. Inmiddels is dit gecorrigeerd in de online Schoolgids.
 
MaS-markt voor klas 4
Op donderdag 3 november kan, na jaren afwezigheid door corona, de maatschappelijke stagemarkt (MaS-markt) weer plaatsvinden. Tijdens deze avond zijn diverse stageaanbieders aanwezig om in gesprek te gaan met leerlingen in klas 4 havo en vwo.
 
Voor leerlingen een mooie gelegenheid om zich te oriënteren op potentiële stageadressen, in sommige gevallen kunnen er al concrete stage-afspraken gemaakt worden. Wij nodigen ook jouw ouders van harte uit om samen met jou deze avond te bezoeken.
 
Workshop: Stress de baas
Elk jaar worden diverse trainingen aangeboden door het zorgteam. Dit schooljaar bieden we, naast de training 'Omgaan met spanningen', in de aanloop naar iedere toetsweek twee momenten aan voor de bovenbouw waarop de orthopedagoog twee stress-de-baas workshops verzorgt.
 
Hierin wordt aandacht besteed aan:
 • Wat verstaan we precies onder stress? 
 • Wat veroorzaakt bij jou stress? 
 • Wat helpt om stress te verminderen? 
 • Wat kun je daar zelf in doen? 
In kleine groepen gaan we samen in gesprek en bieden we een plek waar je meer grip op jouw gevoel kan krijgen. De eerstvolgende workshop is eind november. De leerling kan zich opgeven bij zijn/haar mentor.
 
Inschuifrooster 11 november
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 november vinden de Open Dagen bij het Minkema College plaats. Natuurlijk willen we graag voldoende tijd hebben om alles voor te bereiden voor onze bezoekers. Daarom hanteren wij op vrijdag 11 november een inschuifrooster. Dat betekent dat op onze beide locaties de lessen op die dag 50 minuten duren. Daarnaast zijn sommige zesde lesuren uit het rooster gehaald. De lestijden bij een inschuifrooster staan op onze website en worden natuurlijk aangepast in Magister.
 
Open Dagen: 11 & 12 november
Yes! Eindelijk kunnen we onze deuren weer openzetten voor leerlingen uit groep 8 die kennis willen maken met onze school.
 
Op vrijdag 11 november en zaterdag 12 november hebben we onze Open Dagen. Leerlingen kunnen dan rondwandelen door onze beide locaties, vragen stellen aan leerlingen en docenten, bij heel veel vakken een kijkje nemen (en meedoen aan een proefje, opdrachtje of iets anders) en de sfeer proeven.
 
Vooraf aanmelden is wel even handig!
 • Vrijdag 11 november: 17.00 - 20.00 uur
 • Zaterdag 12 november: 09.00 - 12.00 uur
 
 
 
 
Activiteitenweek
21 t/m 25 november
In de jaaragenda van dit schooljaar staan vier activiteitenweken. De eerste vond plaats in de tweede week van september en de tweede activiteitenweek staat in de week van 21 t/m 25 november op het programma.
 
In een activiteitenweek vinden bijvoorbeeld excursies plaats of voeren leerlingen binnen of buiten de school educatieve activiteiten uit. Niet ieder leerjaar heeft in elke activiteitenweek excursies of activiteiten op het programma staan.
 
Je wordt door mentoren en/of docenten op de hoogte gesteld van eventuele activiteiten in jouw leerjaar.
 
Lessen gaan zo veel mogelijk door
De lessen in deze week gaan zo veel mogelijk gewoon door en vallen alleen uit als jouw klas een activiteit heeft of als een docent wordt ingezet bij een activiteit. In Magister zie je hoe jouw lesrooster eruitziet in deze week.
 
NPO taskforce: overzicht activiteiten
De regering heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) veel geld aan de scholen ter beschikking gesteld om de gevolgen van de coronapandemie voor de leerlingen zo veel mogelijk te beperken. Onze school gebruikt deze gelden om de leerlingen op verschillende manieren te ondersteunen, zowel op vakinhoudelijk als op sociaal-emotioneel gebied.
 
Graag wijzen we je nog een keer op het overzicht op de website. Hier vind je een overzicht van alle vormen van ondersteuning. Deze pagina wordt in de loop van het schooljaar steeds bijgewerkt.
 
Deze maand is het NPO-plan voor aankomend schooljaar enthousiast ontvangen door de MR. Op de social media zul je ook dit jaar weer meerdere verbindende activiteiten voorbij zien komen die worden bekostigd uit de NPO-gelden. De eerste leuke plannen worden uitgewerkt.
 
 
Eerste projecten Technasium
Inmiddels zijn alle leerjaren gestart met hun eerste project van dit schooljaar voor een opdrachtgever.
Leerjaar 3 werkt in opdracht van de Hogeschool Utrecht aan een Zonthermisch systeem voor het Utrechts Science Park. De opdrachtgever wil inzicht krijgen in de mogelijkheden om HU-gebouwen op het Science Park te voorzien van een duurzaam zonthermisch systeem waarmee warm tapwater kan worden verkregen gedurende het gehele jaar. Met zonthermisch systeem wordt een combinatie van zonnecollectoren en een boilervat voor opslag bedoeld. Er zal een functioneel schaalmodel moeten worden opgeleverd waarmee uitgelegd kan worden hoe het principe van het gekozen zonthermische systeem werkt. 
 
 
 
 
Leerjaar 2 mocht op de fiets naar de kantine van voetbalvereniging De Rijnstreek in Nieuwerbrug. Zij kruipen in de rol van binnenhuisarchitect. De maten van het huidige clubgebouw zijn inmiddels opgemeten en de oriëntatiefase is gestart. Zij maken een persona van toekomstige gebruikers van het clubgebouw en gaan op zoek naar inspiratie in bestaande sportkantines, restaurants of clubhuizen. Ze maken daar een fotoreportage van. Ze maken en vlekkenplan, schetsen verschillende mogelijke indelingen en leveren tot slot impressies op van hun interieurvoorstel.
 
De TechnoHUB werd bezocht door leerlingen van leerjaar 1. Oud Minkema-bekenden Sjaak en Willem geven daar technieklessen aan basisschoolkinderen uit Woerden en omgeving. Aan onze leerlingen de taak om een lespakket te ontwikkelen voor een praktische techniekles. Het lespakket bestaat uit een lesbrief met uitleg voor de leerlingen, een instructie voor de docenten en een eindmodel op schaal.
 
Hopelijk kunnen we een volgende keer resultaten met jullie delen!
 
Armoede
Steeds vaker is in het nieuws dat gezinnen moeite hebben om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Onze school komt niet in aanmerking voor financiële initiatieven vanuit de overheid om gezinnen te helpen. Maar als school zijn wij, vanuit het belang van de leerlingen, wel scherp op signalen van financiële uitdagingen in gezinnen.
 
School kan armoede niet oplossen, maar wellicht wel goede informatie geven of ondersteunen. Zo bieden wij bijvoorbeeld al de mogelijkheid om bij de receptie en het servicepunt gratis maandverband af te halen.
 
Wij vinden het bovenal belangrijk dat je weet dat je altijd eventuele zorgen kunt bespreken met je mentor, de leerlingbegeleider of een andere medewerker van de school. We snappen dat dat moeilijk kan zijn en zijn daarbij dan ook altijd discreet.
 
MinkeMarkt: 18 november
 
Op 18 november staat de Minkemarkt 2022 op de rol. Deze voorlichtingsavond door oud-leerlingen over hun studie, het wonen op kamers, het studiekeuzeproces en alle andere randzaken is voor onze huidige 3e tot en met 6e jaars havo- & vwo-leerlingen. De avond begint om 19.00 uur.
 
 
Leermiddelen
Het is niet iedere uitgeverij gelukt om de bestelde materialen tijdig beschikbaar te hebben. Met name Noordhoff heeft aangegeven last te hebben van flinke verstoringen in de logistieke keten.
 
Om het jaar toch goed te kunnen starten, helpt uitgeverij Noordhoff bij de aanlevering van startmateriaal. Dit is nu ook digitaal beschikbaar via www.mijnleermiddelen.nl.
 
Heb je een bepaald boek van uitgeverij Noordhoff uit je bestelling nog niet ontvangen, check dan via www.mijnleermiddelen.nl of er een startversie beschikbaar is. Onder menupunt “Digitale Leermiddelen” bovenaan de pagina zie je de digitale producten, eronder de eventueel beschikbare startversies.
 
Een nette aula is voor iedereen fijn!
Elke dag verzamelen we een héél grote berg boterhamzakjes en drinkverpakkingen die door de school zwerven, met name in de aula. De school wil dit afval terugdringen. Daardoor zal het gebouw schoner zijn én het milieu is erbij gebaat. We vragen je daarom om voor het overblijven een kunststof broodtrommel of boterhamzak en een navulbaar drinkflesje aan te schaffen. We rekenen erop dat jij meehelpt om de wereld leefbaar en de school schoon te houden.
 
Chatten met Bruggers
 
Tussen 10 en 14 oktober konden groep 8’ers al hun vragen stellen aan onze brugklasleerlingen. Maar liefst 30 basisscholen deden hieraan mee.
 
Vragen als: heb je veel huiswerk? Neem je zelf jouw lunch mee naar school? Wat is O&O eigenlijk? Ze werden allemaal vakkundig beantwoord door onze eigen brugklasleerlingen!
 
 
Agenda
 
14/10: Brugklasfeest
13/10 t/m 21-10: Toetsweek bovenbouw
28/10 t/m 30/10: Herfstvakantie
 
Nieuwsbrief, oktober 2022 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.