© Arnout Fonck


Archipel zoekt een zakelijk coördinator

Archipel is een Vlaamse culturele vereniging en heeft als missie om inzicht in doordachte architectuur uit te dragen naar een breed publiek. Dit doen we onder de slogan architectuur beleven. De activiteiten die Archipel organiseert, zijn verzameld rond een jaarthema en omvatten lezingen, uitstappen, reizen en tentoonstellingen.

Samen met de artistieke leider en administratief medewerker vorm je het directieteam en geef je leiding aan de vereniging. Dit team wordt aangestuurd door het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering en bijgestaan door vrijwilligers.

Taakomschrijving

 • Je denkt mee over de visie en missie van Archipel. Je bewaakt de realisatie van de geplande activiteiten en doelstellingen; dit alles met gevoel voor artistieke, creatieve processen.
 • Je neemt een verbindende functie op en vormt de schakel tussen het directieteam en het Bestuursorgaan. Je bereidt de vergaderingen voor en maakt verslagen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het aanbrengen van financiële middelen, zowel sponsoring als subsidies. Je stelt de begroting op en controleert dat de activiteiten binnen de beschikbare budgetten worden gerealiseerd. Je rapporteert aan het Bestuursorgaan en wordt hier in bijgestaan door de boekhouder en de administratief medewerker.
 • Je vertaalt het programma, opgemaakt door de artistiek leider, in concrete termen van middelen en budget. Je maakt hiervoor een planning op.
 • Je volgt evoluties in het vakdomein op teneinde ze tijdig in het zakelijke en administratieve beleid te incorporeren.
 • Je bepaalt, in samenspraak met de artistieke leiding, een pers-, promotie- en communicatiebeleid en plant en coördineert de hieraan verbonden activiteiten teneinde een positief, coherent en uniform beeld van de organisatie te creëren en de activiteiten te promoten. Dit via de pers, website en social media.

Profiel en vaardigheden

 • affiniteit met architectuur, in het bijzonder met de recentere en hedendaagse tendensen,
 • zelfstandig werker binnen een flexibel uurrooster,
 • organisatorisch sterk; creëren van structuur, stellen van prioriteiten, anticiperen en delegeren indien nodig,
 • communicatief sterk; informatie op een duidelijke en overzichtelijke manier communiceren naar interne en externe partijen, aansturen vrijwilligers & studenten,
 • Nederlandstalig, met een goede mondelinge en geschreven kennis van het Engels en het Frans,
 • aantoonbare ervaring met tekstverwerking, rekenbladen, sociale media en grafische programma’s,
 • diploma hoger onderwijs.

Aanbod

 • een uitdagende en gevarieerde job in een ambitieuze culturele vereniging,
 • gemiddeld 20u/week (inkrimping/uitbreiding bespreekbaar),
 • zelfstandige statuut,
 • tussenkomst in woon-werkverkeer.

GEÏNTERESSEERD? Stuur jouw motivatiebrief en CV vòòr 21/04/2023 naar info@archipelvzw.be

____

Vrijwilliger worden?

Archipel rekent op een brede groep van vrijwilligers om haar activiteiten mogelijk te maken. Heb je ook zin om mee te helpen bij onze lezingen of mee te werken aan onze reizen? Aarzel dan niet om ons aan te spreken, een mailtje te sturen of op te bellen!

Agenda

01.04 15.04 reis
Een avontuurlijke backpack reis vol architectuur
20.04 lezing
Hoe orkestreert men 220 eigenaars?
13.05 bezoek
Wat betekent hoger bouwen voor de Gentse skyline?
17.05 22.05 reis
Van baksteen-expressionisme tot Ishigami’s ontastbaarheid
Nog enkele plaatsen beschikbaar!
25.05 lezing
Collectief woonbeheer als alternatief voor commerciële projectontwikkeling
22.06 lezing
Bovenop, tussendoor, achteraan, onderuit
24.06 bezoek
Sociaal verweven
01.09 02.09 bezoek
Modernisme in Gent
07.09 lezing
Robuuste collectieve woonvormen
28.09 lezing
Kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen in Gent
26.10 lezing
Op zoek naar innovatieve woonconcepten
16.11 lezing
A plea for ‘new standards'
30.11 lezing
Hoe het grootschalig naoorlogs woonpatrimonium renoveren?
14.12 lezing
Transitie van een sociale woonenclave naar een duurzaam toekomstperspectief