Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Onze wens aan jullie


Wij wensen jullie toe dat dit kerstfeest een geweldige afsluiting vormt van het jaar. En dat het plaatsmaakt voor een fris en nieuw begin van het jaar 2015.
 
Openingstijden feestdagen
De medewerkers van Bij de hand zullen vanaf 24 december 16.00 uur gaan genieten van hun eigen kinderen. Op 5 januari staan wij weer voor u klaar. In de periode van afwezigheid wordt de mail welkom@bijdehand.nu regelmatig gelezen. Mochten er noodsituaties zijn dan kan er een mail worden gezonden en nemen wij contact op. Bijvoorbeeld als er noodopvang nodig is. Vragen die u ons mailt in de periode van afwezigheid zullen worden beantwoord in de week van 5 januari 2015.
 
 
Workshop
Op 4 en 13 november is de workshop "muzikale activiteiten voor gastouder en kind" erg goed bezocht. Fijn! Wij vinden het belangrijk om jullie over diverse onderwerpen aanvullende kennis te bieden en daarnaast is er de mogelijkheid om gezellig bij te praten met collega gastouders voor en na een workshop. Ook in het nieuwe jaar zullen wij weer leuke workshops organiseren. De eerste zal in maart plaatsvinden en jullie ontvangen t.z.t. bericht over de inhoud en de exacte data.
 
 
EHBO
De gastouders waarvan het EHBO certificaat op 1 april 2015 verloopt ontvangen in januari een uitnodiging voor de herhaling.
 
 
Veiligheid
Een matras moet altijd passend zijn in het bedje of campingbedje. Dit om te voorkomen dat een kind bekneld raakt. Ook moet een matrasje van een campingbedje niet losliggen. Anders kan een kind dit oprollen en er ook in verstrikt raken.

Tijdens de risico inventarisatie zal het gecontroleerd worden maar voor de zekerheid melden wij het. Dit vanwege een noodlottig ongeval in de kinderopvang waardoor de GGD hier extra alert op is.
 
 
Toeslagen en 2015
Check regelmatig of uren en inkomen nog kloppend zijn qua werkelijkheid in verhouding tot de gemaakte inschatting. Het voorkomt terugbetaling van teveel ontvangen kinderopvangtoeslag.
 
 
"Bij de hand-leiding"
Begin januari ontvangen alle gastouders de herschreven "Bij de hand-leiding". In de "Bij de hand-leiding" staat beschreven wat onze pedagogische visie is en wat dat betekent voor de werkwijze. De nieuwe versie kan in het "Bij de hand-boek" de oude vervangen. Via www.bijdehand.nu/downloads met de code gobdh kunnen ouders en gastouders de nieuwe versie al inzien.
 
 
Overgang Rent-a-Parent naar Bij de hand
Per 1 januari zullen alle kinderen worden opgevangen onder de naam Bij de hand. Op dit moment zijn wij nog druk om de laatste contracten te verzenden naar de ouders die nu nog een contract hebben op naam van Rent-a-Parent. December zal de laatste maand zijn dat wij uit naam van Rent-a-Parent werken.
 
 
 Korte veenteweg 4     Postbus 45     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu