Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Belangrijke stappen overgang Rosa naar Portabase
In de nieuwsbrief van april is er al uitgebreid aandacht besteed aan de overgang van Rosa naar Portabase. Op onze site staan de nieuwsbrieven opgeslagen dus mocht je het gemist hebben kijk dan even op de site.

Het stappenplan voor nu is als volgt:
  • In de week van 6 juni vindt de laatste facturatie in Rosa plaats, die van de uren van mei. Plaats dan ook vanaf nu geen juni uren meer in Rosa. De facturatie betreffende de maand juni zal vanuit Portabase plaats gaan vinden.
  • In de week van 12 juni zullen wij de gastouders uitgebreid informeren over de nieuwe werkwijze. De inloggegevens voor het Portaal worden dan in één keer aan alle gastouders doorgegeven. Wij vragen de gastouders vervolgens in te loggen en na te lopen of alle overeenkomsten/kinderen goed zijn overgenomen in het nieuwe systeem. Er komt veel handwerk bij kijken voor ons dus graag goed controleren of alles correct is. Een foutloze inhoud is van groot belang om de facturatie van juni goed te kunnen uitvoeren. Graag jullie hulp hierbij!
  • In de week van 19 juni ontvangen de ouders uitgebreide informatie over de verandering en ontvangen ook zij de inloggegevens voor het Portaal.

Wordt vervolgd in de komende weken.
 
De gastouderdag 2017 was succesvol
Zaterdag 20 mei jl. mochten wij in Epe rond de 90 gastouders ontvangen voor de Bij de hand Gastouderdag. Er werden contacten gelegd om ervaringen uit te wisselen maar ook om een intervisiegroepje samen te kunnen stellen in de eigen woon/werk omgeving. In de ochtend en in de middag waren er diverse workshops. De inhoud was divers. Ze gingen bijvoorbeeld over mindfulness, marketing, ontspanning, gevoelige kinderen, geboortepatronen, de belastingdienst versus gastouder en nog vele andere aansprekende onderwerpen. De dag was geslaagd en er is veel geleerd. Op deze manier willen we de deskundigheid en de professionaliteit van de gastouder vergroten. Zaterdag 26 mei 2018 zal de derde editie plaats gaan vinden.
 
Unieke kans om kwaliteit gastouderopvang te meten!
De kwaliteit van gastouderopvang zal voor het eerst landelijk gemeten worden! Het onderzoek bestaat uit 5 jaarlijkse metingen en wordt uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht, in samenwerking met Sardes. Het onderzoek wordt bekostigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en heet de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK).

De LKK zal ieder jaar bestaan uit steeds nieuwe steekproeven. Op deze manier ontstaat er over de jaren heen een betrouwbaar en representatief beeld van de kwaliteit van de Nederlandse gastouderopvang.

De Branchepartijen vinden het belangrijk dat een grote groep representatieve gastouders medewerking verleent aan dit onderzoek. Zo kunnen we met elkaar laten zien dat gastouderopvang van hoge kwaliteit is. Opvang die bijdraagt aan het welbevinden én de ontwikkeling van jonge kinderen!

De voorbereidingen voor dit onderzoek zijn in volle gang en de eerste gastouders zijn reeds uitgenodigd. Kijk voor meer informatie op www.monitorlkk.nl.

 
Bij de handleiding aangevuld
Onze pedagogische visie, de Bij de handleiding, is bijgewerkt en aangevuld. Onderwerpen als de inzet van een stagiaire en de inzet van een vrijwilliger zijn toegevoegd. Je kunt de nieuwe versie vinden via documenten op onze site.
 
GGD bezoek donderdag 1 juni
De GGD bezocht donderdagmiddag 1 juni jl. Bij de hand. Het was een verkorte inspectie vanwege ons prima inspectieverleden. Het interview ging o.a. over onze werkwijze en er is uitgebreid gesproken over onze nieuwe tool voor de huisbezoeken, Het Praatpapier. De GGD vindt het een goede zaak dat wij op deze wijze proberen gastouders bewuster naar de gastkinderen te laten kijken en hierdoor goed aan te kunnen sluiten op de behoeften die het kind heeft. Ook werd er een steekproef gehouden waarbij diverse dossiers werden bekeken. Op 1 EHBO document na was de steekproef foutloos. Het missende certificaat is direct na de inspectie toegezonden. Wij zijn tevreden en wachten het rapport met vertrouwen af.
 
Vakantie opvang/noodopvang
In de vakantieperiode, maar ook op andere momenten gedurende het jaar, weten vele ouders ons te vinden voor een vervangende gastouder. Er wordt soms al vroeg in de ochtend of in het weekend geschakeld om tot een goede oplossing te komen bij het onverwachts uitvallen van de gastouder. Voor noodopvang in de vakantieperiode is er gelukkig wat meer rust om te kunnen zoeken en kan er ook even worden kennis gemaakt. In 90% van de gevallen lukt het ons de vraag op te lossen. Aan onze inspanningen zal het niet liggen.

Blijf als gastouder wel op je kindtelling letten als je wordt gevraagd voor noodopvang.
 
 Korte Veenteweg 4     Postbus 45     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu