maart 2023

Beste belangstellende,

Deze nieuwsbrief komt relatief kort na die van februari. We hebben veel te vertellen en te vragen. Wat dat laatste betreft: we hopen dat jullie veel mensen uit je omgeving attent wilt maken op onze vragen cq. oproepen. Lees daarvoor ook nog de nieuwsbrief van februari j.l. Met onze reserveringen gaat het zeer goed; maar het is gewenst dat er ook voldoende participanten komen om met elkaar er weer een prachtige zomer van te maken. In deze nieuwsbrief aandacht voor:

 • De start van een consumentenkring in Nederland voor onze ambachtelijk bereide kaas
 • Het Eigentijds Kinderfestival
 • Onze evaluatiebijeenkomsten afgelopen winter
 • De crowdfundingactie
 • Het zomerprogramma
 • Het is tijd om op een andere wijze je vakantie te vieren
 • Enkele foto’s van onze heringerichte kapel op Forge Neuve met afbeeldingen van de Kosmische Symbolen, getekend door Joke de Bruin
 • En enkele foto’s van de afgelopen maanceremonie
 
Met vriendelijke groet,
 
Bewoners en participanten
 

De start van een consumentenkring in Nederland voor onze kaas

Consumentenkring Ecolonie: kaasverkoop in Nederland via verdeelpunten
 

Onder de naam ‘Consumentenkring Ecolonie’ willen we dit voorjaar in Nederland beginnen met de verkoop van onze geitenkaas rechtstreeks aan klanten, dus zonder tussenkomst van groothandels en winkels. De achterliggende gedachte is dat in het huidige kapitalistische systeem de consumentenprijs enorm wordt opgestuwd door tussenkomst van groothandel en winkel. Dit gaat als volgt:
 • de boer verkoopt zijn kaas tegen kostprijs met een winstmarge (altijd in procenten) aan de groothandel
 • De groothandel verkoopt die kaas aan de winkel, óók met een winstmarge in procenten
 • De winkel tenslotte, verkoopt de kaas met een winstmarge in procenten aan de klant
Wij (en we zijn niet de enige) willen daarom het aandeel van verkoop aan groothandels en winkels beperken en zoveel mogelijk rechtstreeks aan de klant verkopen. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: onze verkoopprijs is er een met een reële winstmarge en staat niet onder druk door de vraag naar goedkopere kaas door groothandel en winkel én de klant betaalt minder dan hij/zij het in de winkel zou doen. Veel initiatieven zijn al vertrouwd met deze werkwijze. We kunnen met elkaar gaandeweg de systemen van het bestaande marktdenken veranderen.
 
Waarom in Nederland?
In Frankrijk leveren wij al jaren in de directe omgeving. Maar die afzet is beperkt gelet op het dunbevolkte gebied. Wij produceren meer kaas dan we kunnen verkopen, mede omdat we ook kaas produceren met melk van andere biologische boeren in de omgeving. Aangezien er altijd veel ritten naar Nederland zijn (gasten en participanten), die de kazen kunnen meenemen naar de verdeelpunten, wordt onze ecologische voetafdruk niet extra belast. Op deze manier kunnen ook bewust levende mensen in Nederland onze heerlijke kaas eten! Een reden temeer als je weet dat één van onze kazen in 2022 op de grote landbouwbeurs in Parijs en de grote internationale kaasbeurs in Lyon een gouden medaille heeft gewonnen. Waar we natuurlijk heel trots op zijn.
 
 
Hoe gaat het in zijn werk?
We zoeken mensen die willen fungeren als verdeelpunt van de kaas. Iedere maand brengen we kazen naar je toe en vervolgens komen mensen uit je directe omgeving (familie, kennissen, buren) bij jou om hun kaas te kopen. Je werft die zelf en wij laten in de nieuwsbrief weten wie de verdeelpunten zijn. Onze kaas is niet alleen maar kaas; het is kaas met een verhaal. Je bent als het ware ook ambassadeur van Ecolonie. Als dank voor je inzet en werk, krijg je een vergoeding en van ons een snijplank, kaasmes, weegschaal en kaaspapier. Het enige wat je zelf nodig hebt als verdeelpunt is een koelkast waar kaas in bewaard kan worden.
 
Wil je meer hierover weten of ben je geïnteresseerd om als verdeelpunt cq ambassadeur op te treden en ons mee te helpen onze kaas te verkopen? Neem dan contact op met Johan.
 

Eigentijds Kinderfestival 13 t/m 17 augustus

De inschrijving is in volle gang en gaat heel goed. Al meer dan 80 kinderen hebben zich opgegeven! Nieuw dit jaar is dat we starten met een speciaal programma voor 13 tot 15 jarigen met o.a. het thema ‘hoe overleef ik in het bos.’ Lees meer over dit thema.
 
Oproep vrijwilligers
Zoals ieder jaar zoeken we vrijwilligers die mee willen helpen, bijvoorbeeld als groepsleider van de kinderen, crêcheleid(st)er of tentenbouwer. Heb je zin om mee te helpen, of ken je iemand die dat zou kunnen, meld je dan hier aan.
 
Gezocht: nieuwe coördinator Kinderfestival
In 2019 begon Marran Helder als coördinator van het Eigentijds Kinderfestival. Vanaf 2020  helpt Hotske Jagersma mee in de organisatie, in 2022 als mede-coördinator. Samen vormen ze een zeer dynamisch duo met veel creativiteit, humor en organisatietalent. Marran en Hotske hebben aangegeven dat ze beiden na dit jaar het stokje willen overdragen aan iemand anders. Ze blijven nog wel betrokken bij de organisatie, maar dan in een ondersteunende rol.

Vandaar dat we op zoek naar iemand die de taak van coördinator op zich wil nemen. Het zou mooi zijn als deze persoon het komende seizoen al voor een deel meedraait in de voorbereidingen. En in ieder geval meewerkt in de Festivalweek zelf en een paar dagen voor aanvang.

Heb je affiniteit met kinderen, met onze visie en wil je kinderen graag een onvergetelijke week geven? Neem dan contact op met Johan.
 
Boerderij Ecolonie: foto genomen met de drone van de 12 jarige Thomas.

Onze evaluatiebesprekingen afgelopen winter

 
In tegenstelling tot de hedendaagse gespecialiseerde tuin- en landbouw, veeteelt en fruitteelt (biologisch dan wel regulier) streeft Ecolonie vooral naar een veelzijdige duurzame voedselproductie en verwerking daarvan, in samenhang met andere facetten die het leven zinvol maken. Onder het motto ‘hoe vindt de mens zijn veelzijdigheid en dus zichzelf terug in een duurzame omgeving’ proberen we iedereen zoveel mogelijk verschillende werkzaamheden te laten doen. Die werkzaamheden vinden plaats in een twintigtal projecten, zoals: groenten- en kruidentuinen, wecken, fruitteelt, kaasmakerij, bakkerij, kippenhouderij, renovatie en geitenhouderij.
 
 
Bij het begin van de winterperiode, voor zover daar nog sprake van is, starten we met het bespreken van de jaarverslagen van ieder project. Dat doen we met bijna iedereen die op dat moment aanwezig is: bewoners, permanente- en tijdelijke participanten. Dat zijn er de laatste jaren gemiddeld ongeveer 25 personen. Elke bladzijde van ieder verslag wordt minutieus besproken. Het zijn geen hamerstukken. In deze nieuwsbrief aandacht voor twee projecten.
 
Van de geitenboerderij kun je via deze link het hele verslag lezen. Dan krijg je een indruk van wat er komt kijken om gemiddeld ongeveer 120 geiten op stal te hebben, die alle aandacht en zorg te geven en te zorgen dat zij ook voldoende melk geven voor onze kazen.
 
Het tweede project is dat van het gastenverblijf. Van het verslag van dit project geven we een aantal impressies, lees hier meer.

Help mee zonne-energie op Ecolonie verder te ontwikkelen

En geef tegelijkertijd je spaargeld een mooie duurzame bestemming!

In de vorige nieuwsbrief stond onderstaande oproep ook al. We kregen positieve reacties en de eerste toezeggingen. Dank daarvoor. Maar ons streefbedrag is daarmee nog niet gehaald. We hopen dat velen zullen volgen. Met elke bijdrage/lening zijn we blij!

Jaren geleden hebben we de eerste zonnecollectoren voor de warmwatervoorziening voor onze kaasmakerij en boerderij aangelegd met behulp van Ecofunding. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen.

Met behulp van Ecofunding willen we nu een volgende stap zetten en zonnecollectoren plaatsen op onze gebouwen op het terrein Thietry, op die plaatsen waar warm water wordt gebruikt. Denk aan o.a. de douches voor onze gasten. De plannen hiervoor liggen al klaar. Wat we nu nodig hebben, zijn de financiële middelen om dit uit te voeren. Voor dit project hebben we € 100.000,- nodig aan externe financiering.

Stel je hebt zelf geen plek op je huis om collectoren te plaatsen. Dan is dit een manier om toch je steentje bij te dragen aan het verduurzamen van de energievoorzieningen.
 
Waarde
Bij geld lenen is het gebruikelijk dat er gesproken wordt over het betalen van rente. Wij gebruiken het woord waarde omdat we ook in natura kunnen terugbetalen c.q. uitwisselen. Gelet op de huidige rentevergoedingen die een particulier krijgt voor spaargeld bij de bank, denken wij aan een rente = vergoeding = waarde van 2% per jaar. Die waarde wordt bij voorkeur uitbetaald in natura - bijvoorbeeld de waarde wordt afgetrokken van de kosten voor een verblijf op Ecolonie of ter besteding in onze webshop - of een combinatie van geld en natura.
 
Het is aan de leninggever om te bepalen voor welke waarde het geld aan ons geleend wordt en hoe hoog de waarde zal zijn (0 tot max. 2% per jaar). We staan open voor andere voorstellen. Je hoeft geen miljonair te zijn om mee te werken aan dit Ecofunding plan! Met elke bijdrage zijn wij al geholpen.
 
Als je belangstelling hebt om hieraan mee te werken en meer informatie wilt, neem dan contact op met Els.

Zomerprogramma

Wij onderscheiden van mei t/m oktober, en met name tijdens het hoogseizoen, twee vormen van activiteiten: de workshops, waarvoor je je ter plekke inschrijft voor een dag of dagdeel en de cursussen. Laatst genoemde duren een aantal dagen of dagdelen, en het verschil met de workshops is, dat je je er van te voren voor inschrijft. De cursussen veronderstellen een bepaalde diepgang en gaan ook in dit seizoen over heel uiteenlopende onderwerpen. Naast de bekende cursussen van onze vaste docenten, zijn er dit jaar ook nieuwe cursussen gepland. De komende weken zullen er nog nieuwe cursussen bij komen. We raden je dan ook aan de website met activiteiten en cursussen regelmatig te raadplegen.
 
 
 

Het is tijd om op een andere wijze je vakantie te vieren!

Bijna twee jaar geleden vroegen we aandacht voor de vraag: kunnen we van onze gasten op de camping eisen om hun maaltijden te bereiden met biologische ingrediënten. We hebben daar 30 reacties op gehad. Deze reacties zijn niet representatief voor ons achterland, gelet op het feit dat we 20.000 nieuwsbrieven versturen. Verderop een kleine opsomming van citaten uit die reacties. Maar desalniettemin willen we de inhoud van die mails serieus nemen, omdat bepaalde thema’s er in terugkomen. Zoals, wel of niet verplicht, betaalbaarheid van biologische producten e.d. Opvallend genoeg komt de klimaatverandering die gaande is en door het stikstofdebat in Nederland onder een vergrootglas ligt, in de mails niet of nauwelijks aan de orde. Ongeveer 50% van de 30 reacties wijst het verplichtende karakter af. Sommigen realiseren zich overigens dat wij wel eisen stellen waar het gaat om het gebruik van de mobiele telefoon, zeepgebruik, niet roken e.d. Maar dat vindt men iets anders. Ook de hogere prijs van biologische producten wordt genoemd. Het moet voor iedereen wel betaalbaar blijven, vindt men. Overigens daar zijn we het helemaal mee eens. Nu al kan men in onze biologische winkel om groentes uit onze tuinen vragen tegen gereduceerd tarief als het eigen inkomen daar aanleiding toegeeft.
 
Onze interne discussie en het nadenken over dit onderwerp blijft vanzelfsprekend doorgaan. Voorlopig hebben we ons huidige standpunt verwoord in onderstaande tekst die geplaatst is in onze advertenties in de bladen Genoeg, Onkruid en Motief. Na de opsomming van de citaten nemen we nog een artikel op uit het Biojournaal. De vraag die wij aan ons achterland voorlegden blijkt ook in de biologische beweging breder te leven.
 
 
Enkele citaten uit de reacties:
 
"En je mist dan (bedoeld wordt als je het verplicht stelt) wel een groep die anders op een laagdrempelige manier kennis kon maken met jullie mooie leefstijl en bijzondere camping. En dat is een grote groep die je bewuster kunt laten worden door vanuit hun al aangepaste comfort op jullie camping toch mee kunt nemen om misschien ook een stapje verder te zetten in hun eigen levensstijl"
 
"Voor die groep voor wie het een extra aspect kan zijn om dan toch niet te komen kan het financiële aspect zijn omdat het natuurlijk ook nog wat extra kosten met zich mee brengt."
 
"Jullie zijn pioniers, dus als dit een volgende stap moet zijn op weg naar duurzamer en andere aspecten hierin minder zullen bijdragen dan moeten jullie het misschien proberen."
 
"Ik verwacht dat jullie dit ook allemaal al bedacht hebben maar toch deel ik dat jullie leefgemeente en camping voor ons gezin een zeer positieve ervaring is geweest en ik verwacht dat dit ook de komende jaren voortgang zal vinden in het leven van onze kinderen nu zij zelf volwassener worden. Jullie zijn een zeer uitnodigende, vrije geestige plek die mensen vanuit hun ‘ luie camping stoel’ op vele vlakken fundamenteel kan inspireren. Voor ons waren jullie eisen ( niet roken / geen telefoon) daarin acceptabel en voor ons heeft dat gewerkt. Succes met het maken van vast de juiste keuze.. en niets is voor altijd."
 
"Zelf ben ik een aantal jaren op de camping geweest (momenteel reis ik niet zo ver) en heb steeds een gezonde ervaring opgedaan door de keuzes van jullie gemeenschap. Echt vakanties waardoor ik bijkwam en leerde. Het heeft ervoor gezorgd dat ik ook meer van jullie gedachtengoed in mijn leven vorm kon geven."
 
"Wanneer er bij goede keuzes een grote verplichting naar anderen komt, is het gevaar groot dat de persoonlijke vrijheid van de ander niet meer wordt gerespecteerd. Het gevolg is dat een goede intentie verandert in een dwingend dogma."
 
 
 
 
"Ben 69 jaar, waarvan al 50+ jaar vegetarisch en blij verrast dat er nu zoveel aandacht is vanuit bewustzijn de aarde te redden. De aarde heeft het zwaar onder de ballast van zoveel gifstoffen en overgebruik van grondstoffen, die moeder aarde ons biedt."
 
"Het is een mooi streven meer mensen op het spoor van vegetarisch / vegan eten te brengen. Biologisch is fantastisch natuurlijk, waarmee je het behoud van de aarde en de wezens die zich hiermee voeden  vitaal te houden. Ik houd zelf niet van verbieden, verordenen, nodig de mensen liever uit, laat ze kennisnemen van jullie zienswijze, maar respecteer die van hun. Hiermee gebeurt er veel meer vanuit een open houding van respect en liefde voor mekaar."
 
"Ja hoor, laat de gasten maar biologisch eten en vegetarisch eten!"
 
"Zeker bij Ecolonie moet dit kunnen. Het past goed in het rijtje zeep/telefoongebruik/etc." 
 
"Jullie geven een prachtig voorbeeld. De wens uitspreken, en benoemen dat het belangrijk is voor jullie om biologisch te eten, maakt dat mensen zelf kunnen kiezen. Erover gaan nadenken. Deze manier lijkt mij duurzamer, vriendelijker."
 
"Wat mij betreft past het als wens, maar zou ik het niet als een eis stellen"
 
"Keuzes moeten echt van binnenuit komen en gedragen worden! En dan gebeurt dat gewoon, vanzelfsprekend. Ik zou niet meer anders willen dan biologisch, bijvoorbeeld."
 
"Dit is hoe wij willen leven en we verwelkomen graag mensen op ons terrein die zich daar bij aan willen sluiten. Voel je je in dit verlangen niet thuis, zoek dan een verblijfplekje die bij je past en heb het daar goed."
 
"De biologische beweging moet haar 'vier principes' herdefiniëren en met 'vier eisen' komen."
 
 
 
 
 

Uit het biojournaal van 6 maart j.l door Ronald van Marlen

Ronald van Marlen roept op om de tijd te nemen om de 4 eisen van de biologische landbouw te definiëren. "De biologische sector en beweging zou haar vier principes - Zorg, Ecologie, Gezondheid en Eerlijkheid - moeten omzetten in een set van vier eisen. Dit om de urgentie van onze tijd te weerspiegelen", zo luidt de oproep van Ronald van Marlen.
 
"Principes zijn de waarden van waaruit je handelt. Ze zijn belangrijk als mensen zich bij je beweging willen aansluiten en willen weten wat de regels zijn. Maar principes alleen zijn geen 'gamechanger'. Het zijn mooie formuleringen, maar om de principes tot realiteit te verheffen moeten we ze vertalen in eisen. Voor een vitale sociale beweging zijn duidelijke eisen daarom essentieel. In hun eisen definieert een beweging waar zij voor vecht en waar zij naar streeft. Een goede eis is krachtig, beknopt en kort genoeg om hem op een spandoek te krijgen."
 
Hij vervolgt: "Naar mijn mening moeten de biologische sector en beweging de tijd nemen om hun 4 principes van biologisch te herdefiniëren en aan te passen aan de huidige maatschappelijke urgentie. En de moed hebben om die principes te vertalen in een uitgesproken set biologische eisen. Ongeacht of dat de bestaande machtsstructuren uitdaagt."
 
Het is alsof Bruno Latour hier spreekt.
 
Enkele foto’s van onze heringerichte kapel op Forge Neuve met afbeeldingen van de Kosmische Symbolen, getekend door Joke de Bruin. Wie meer over deze Kosmische symbolen wil weten bekijk de website, met o.a. video's over de wijze waarop de symbolen worden gemaakt.
 
Iedere maand wordt er een volle maanceremonie gehouden voor belangstellenden.
 
 
 

Vind ons op Facebook
Ecolonie
Eigentijdsewinkel

Deze e-mail werd verstuurd aan:
Stel je geen prijs meer op post van ons,
klik dan op de link onder deze e-mail om je uit te schrijven.