Problemen met lezen van deze mailing? klik hier
* deel deze informatie met uw eigen netwerk op social media via onderstaande buttons.. 
  Deel deze aankondiging op Facebook   Deel deze aankondiging op Linkedin   Deel deze aankondiging op Twitter


De complexiteit van stress: Effectieve diagnostiek en behandeling van stressgerelateerde aandoeningen


Stress kent zowel postieve als negatieve aspecten. Om nieuwe initiatieven te kunnen ondernemen is vaak een zekere mate van stress onontbeerlijk. Echter, stress roept vaak ook negatieve beelden op. Het heeft een slecht imago en het lijkt vooral vermeden te moeten worden. We lijken daarbij te vergeten dat stress ook nodig is om te kunnen overleven. Een stress-situatie roept een stressreactie op die noodzakelijk kan zijn om ons aan te passen aan een nieuwe situatie. Maar een stressreactie kan ook dusdanig verlopen dat er psychische stoornissen en/of lichamelijke klachten ontstaan. Stress is een complex fenomeen dat vanuit verschillende invalshoeken benaderd en begrepen kan worden, onder meer vanuit ons brein, vanuit ons immuunsysteem, vanuit aangeleerde gedragsresponsen en vanuit omgevingsfactoren. Burnout, depressie, PTSS en chronische vermoeidheid, maar ook zogenaamd Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en lichamelijke ziekten (zoals hypertensie, diabetes en hart- en vaatziekten) treden hierbij op. Zij hebben een grote impact op de gestreste persoon zelf, maar ook op diens omgeving.

In samenwerking met uitgeverij Nieuwezijds, het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid, en het Kenniscentrum Lichaam en Geest organiseert Stichting Sympopna een symposium over stress. Tijdens dit congres wordt ingegaan op de complexiteit van stress en op verschillende maladaptieve stressreacties die op kunnen treden, met de bovengenoemde lichamelijke en psychische aandoeningen tot gevolg. Daarbij ligt de nadruk op effectieve diagnostiek en behandeling van stressgerelateerde aandoeningen vanuit een integratieve somatische en psychische/psychiatrische invalshoek. Om de complexiteit van diagnostiek en behandeling van stress en stressgerelateerde aandoeningen zichtbaar te maken, laten we experts met verschillende professionele achtergronden aan het woord: de psychiater, de psycholoog, de bedrijfsarts, de huisarts en de fysiotherapeut.

Aan het einde van de dag heeft u een indruk van de uiteenlopende manifestaties van stress, de onderliggende mechanismen, adaptieve en maladaptieve stressreacties, en de mogelijkheden voor effectieve diagnostiek en behandeling, zowel in de eerste lijn als in gespecialiseerde gezondheidszorgsettingen.

Tevens krijgt u op deze dag een exemplaar uitgereikt van het boek Het Stressbeeld, geschreven door prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis.

U bent van harte welkom!

Prof. dr. Christina van der Feltz - Cornelis, psychiater
Prof. dr. Willem Johan Kop, psycholoog
Drs. Carine den Boer, huisarts en kaderarts GGZ
Dr. Rob Hoedeman, bedrijfsarts
Menno Kijkuit, fysio-/manueel therapeut
Prof. dr. Berno van Meijel, lector en hoogleraar GGZ-verpleegkunde
Casper Nusselder, voorzitter stichting Sympopna

https://www.nieuwezijds.nl/Boek/9789057124051/Het-stressbeeld/

https://www.ggzbreburg.nl/nl-NL/Behandelaanbod/Topklinisch-Centrum-Lichaam-Geest-en-Gezondheid.aspx

http://www.kenniscentrumlichaamengeest.nl/PLENAIR PROGRAMMA

Dagvoorzitter: prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis

08.30 – 09.30 Inschrijving
 
09.30 – 09.40 Opening door de dagvoorzitter prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis
 
09.40 – 10.10Het stressbeeld
Prof.dr. Christina van der Feltz-Cornelis
Hoogleraar Sociale Psychiatrie Tilburg University
Inhoudelijk leidinggevende Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid
 
10.10 – 10.40

Het begrijpen van cognitieve aspecten van het stressbeeld (in het bijzonder bij burn-out)
Dr. Arno van Dam
Klinisch psycholoog en hoofd van het bureau kwaliteit en zorginnovatie, GGZ Westelijk Noord Brabant
Onderzoeker aan de Tilburg University
Plaatsvervangend hoofdopleider psychotherapie en klinische psychologie bij Rino-Zuid
 
10.40 – 10.55 Intermezzo Alaska Unlimited
 
10.55 – 11.25 PAUZE
 
11.25 – 11.55Recente inzichten in de pathogenese van Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS), Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) en Fibromyalgie (FM)
Dr. Lineke Tak
Psychiater Solk-poli, Dimence
 
11.55 – 12.25
Het begrijpen van complexe patiënten: integrale diagnostiek met aandacht voor psychische, somatische en zorgorganisatorische aspecten
Drs. Jonna van Eck van der Sluijs
Psychiater bij het Topklinische Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid (GGz Breburg)
Promovenda Tilburg University
 
12.25 – 12.40 Intermezzo Alaska Unlimited
 
12.40 – 13.40 LUNCH
 
13.40 – 14.10


Casus: De acute stressrespons en werkverzuim: hoe pak je dat aan als bedrijfsarts?
Dr. Rob Hoedeman
Bedrijfsarts Mensely
 
14.10 – 14.40Casus: Daily hassles en SOLK: hoe maken huisarts en patiënt samen een plan?
Drs. Carine den Boer
Huisarts, kaderarts GGZ en promovendus aan het VUmc
Werkgroeplid van de zorgstandaard SOLK
 
12.25 – 12.40 Intermezzo Alaska Unlimited
 
12.40 – 13.40 PAUZE
 
15.25 – 15.55Casus: Acute en chronische stress als risico voor hartziekten: wat zijn de mechanismen en welke behandelingen zijn effectief?
Prof.dr. Wilem J. (Wijo) Kop
Professor Medische en Klinische psychologie, Tilburg University
 
15.55 – 16.25Casus: Als een kop zonder kip: over stressgerelateerde aandoeningen en het lichaam (het perspectief van de fysiotherapeut)
Menno Kijkuit
Bestuurder Veerkracht Zorg/ fysio-/manueel therapeut, Fysio People
 
16.25 – 16.40 Afsluiting door de dagvoorzitter
 
16.40 BorrelLOCATIE
Congrescentrum 'De Reehorst'
Bennekomseweg 24 - 6717 LM Ede (Gld)
Tel. 0318 - 75 03 00
'De Reehorst' ligt op loopafstand van het NS-station Ede-Wageningen.
Bij 'De Reehorst' is ruime parkeergelegenheid.


ORGANISATIE
Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna in samenwerking met uitgeverij Nieuwezijds, het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid en het Kenniscentrum Lichaam en Geest.


DOELGROEP / ACCREDITATIE
Dit congres richt zich op psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, huisartsen, arbo-artsen, pmt-ers, maatschappelijk werkenden en alle andere hulpverleners die patiënten begeleiden met stressgerelateerde somatische en psychische aandoeningen.

Accreditatie wordt aangevraagd voor:
 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)(ABC1)
 • Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP)
 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten- (FGzPt)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
 • Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
 • Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KNGF)
 • Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)
 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)


KOSTEN
295,- euro.
Dit is inclusief het boek 'Het stressbeeld' geschreven door Prof.dr. Christina van der Feltz-Cornelis.
Studenten (zonder vast inkomen), ervaringsdeskundigen (niet in loondienst) en familie kunnen een korting aanvragen van 20% via emailadres: info@sympopna.nl
INSCHRIJVING
Inschrijving geschiedt digitaal door ons digitale online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt direct een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier.
Het is ook mogelijk om alle gegevens (zie formulier welke gegevens wij nodig hebben! ) naar ons e-mailadres te sturen: info@sympopna.nl.

Gelijktijdig met uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op bankrekening NL73ABNA0541186108 van Stichting Sympopna, onder duidelijke vermelding van uw naam, woonplaats en factuurnummer”. Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling. U ontvangt een digitale factuur via E-mail die tevens een bevestiging van uw inschrijving is. Annulering kan uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 7 april 2017.

Inschrijfvoorwaarden:
U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 7 april 2017. De annuleringskosten bedragen 15 euro. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 7 april 2017 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver.


INFORMATIE
Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 14109, 3508 SE Utrecht
Tel. 06 - 83191953
Email: info@sympopna.nl
Website: www.sympopna.nl

2016 mailings & webdesign: XSOnline - digitale vormgeving