Nieuwsbrief 53 Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweerd 

16 mei 2016
Bewoners, natuur- en milieuorganisaties tegen A2x7
Kerngroep Ring Utrecht: het is nog erger dan we al dachten
 
Utrechtse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties werken nauw samen in hun verzet tegen de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27). De organisaties zullen samen bezwaren indienen en anderen stimuleren om dat ook te doen, onder andere rond de informatieavonden van Rijkswaterstaat. Ze richten samen de Stichting Kerngroep Ring Utrecht (KRU) op.

Vrienden van Amelisweerd, Kracht van Utrecht, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd, Werkgroep A27 Voordorp en Laat Lunetten Niet Stikken formaliseren met deze stichting hun lang bestaande samenwerking. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Milieucentrum Utrecht (MCU) ondersteunen de samenwerking. 
 
Alle informatie op één website
De Kerngroep Ring Utrecht heeft een nieuwe website - snelwegen-utrecht - waarop alle informatie is te vinden over verbreding van de A12/A27 en over het indienen van zienswijzen. Volg de Kerngroep ook op Facebook. Zorg dat u goed op de hoogte bent! 
 
Kerngroep informatiebijeenkomst 31 mei - manifestatie op 5 juni
Op 17 mei, 25 mei en 7 juni zijn er bijeenkomsten in Utrecht, waarop Rijkswaterstaat de plannen verder toelicht en u direct vragen kan stellen. Zie verderop voor meer info. De Kerngroep houdt zelf een informatiebijeenkomst op dinsdag 31 mei. En zet alvast in je agenda: zondag 5 juni - manifestatie Stop de Verbreding. Hou onze websites in de gaten voor locatie en meer info. Aantasting natuur en leefomgeving is te groot
Ree naast de A27Het is dus nog veel erger dan we al dachten. "We hebben het ontwerp-tracébesluit en het milieueffectrapport gisteren ontvangen en we zijn geschrokken dat het écht zo erg is," zegt Roland Pereboom (directeur Milieucentrum Utrecht). "De geschiedenis van 1980 herhaalt zich. Meer asfalt, meer vervuiling en stank, minder bomen en een kostenpost van 1,2 miljard. Dat moeten we niet doen!"
 
De hoge kosten vormen een groot bezwaar tegen de verbreding. "Minister Schultz weigert kritische vragen te beantwoorden van het Centraal Planbureau over nut en noodzaak van het project," zegt Gerard Cats (Kracht van Utrecht). "Waarschijnlijk omdat het plan veel meer geld zal gaan kosten dan het ooit zou opleveren aan verbeterde doorstroming van het verkeer."

Bovendien kunnen de kosten nog veel hoger uitvallen, stelt John Buitink (Laat Lunetten Niet Stikken). "Bij Lunetten houdt een laag folie het grondwater tegen. Het risico van een rampzalige lekkage tijdens de aanleg is reëel. Daarnaast zal de verbouwing acht jaar lang enorme overlast geven voor de bewoners van Lunetten. Om van de luchtvervuiling door de bouwmachines nog maar te zwijgen."

Een vier verdiepingen hoge snelweg bij Rijnsweerd
Jan Morren (Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd): "Nog niet iedereen beseft dat bij Rijnsweerd een twaalf meter hoog verkeersplein van vier verdiepingen is bedacht. En dat in een stad, die juist wil kiezen voor fiets en openbaar vervoer!" Tieneke de Groot (werkgroep A27 Voordorp): "Ongelooflijk dat dit project lijkt door te gaan, terwijl het volgens het CPB zo duidelijk is dat onze welvaart er juist op achteruit gaat, omdat de kosten veel hoger zijn dan de verbreding ons opbrengt."
 
De zeer kostbare verbreding van de bak in Amelisweerd betekent een forse aantasting van Amelisweerd, een natuur- en recreatiegebied van onschatbare waarde. Jos Kloppenborg (Vrienden van Amelisweerd): "Opnieuw dreigen er vele honderden bomen te sneuvelen voor een plak asfalt. En dat voor een volkomen onnodige verbreding. Besteed die 1200 miljoen maar anders!"
 
 
Reageer op de plannen en kom naar de bijeenkomsten
Amelisweerd manifestatie in 2013Het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffect-rapport (MER) liggen van 10 mei tot en met 20 juni 2016 ter inzage. U kunt alle stukken online bekijken, maar ook op het Stadskantoor en het Provinciehuis in Utrecht, en in de gemeentehuizen van De Bilt, Bunnik, Houten, Nieuwegein en Zeist.
 
Via de website Platform Participatie kunt u t/m 20 juni uw zienswijze indienen. 

Inloopbijeenkomsten
Rijkswaterstaat organiseert tussen 17 mei en 7 juni inloopbijeenkomsten om de plannen verder toe te lichten:
  • 17 mei, Aristo Accomodaties, Brennerbaan 150, Utrecht
  • 18 mei, Gemeentehuis Houten, Onderdoor 23, Houten
  • 23 mei, NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein
  • 25 mei, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht
  • 30 mei, HF Wittecentrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt
  • 7 juni, Restaurant ’t Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, Utrecht
De bijeenkomsten zijn vormgegeven als informatiemarkt voor iedereen met interesse, steeds van 16.30 uur tot 20.30 uur. Je kunt op elk tijdstip zonder aanmelding binnenlopen. U krijgt er informatie via onderzoeken, beelden, kaarten en een korte film. Er zijn deskundigen van Rijkswaterstaat aanwezig om vragen te beantwoorden. Tijdens alle bijeenkomsten kunt u een mondelinge zienswijze indienen.
 
Let op: Het is belangrijk om u goed te informeren, voor u een zienswijze indient. Lees vooral de artikelen op de Kerngroep website en de artikelen van de Kracht van Utrecht, of kom naar de Kerngroep informatiebijeenkomst op 31 mei (locatie en tijd nog niet bekend). En op 22 mei zijn de Vrienden van Amelisweerd 's middags aanwezig op het Fête de la Nature om vragen te beantwoorden.
 
 
Onderzoek: verbreding A2x7 kan nooit rendabel worden
moneyEind 2015 brachten het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau nieuwe scenario′s voor de economische groei van Nederland uit (zogenaamde WLO-scenario's). Onze modelexpert Gerard Cats gaat in een nieuwe onderzoeksnotitie na wat deze nieuwe scenario′s betekenen voor het economisch rendement van de voorgenomen verbreding van de Ring Utrecht.
 
De conclusie is dat de verbreding van de A12/A27 zich in 100 jaar nog niet terugverdient, wat je ook met enig realisme veronderstelt voor de economische groei.

In dit onderzoek is de officiele maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) voor de Ring Utrecht uit 2014 geactualiseerd naar de nieuwe scenario′s uit 2015. De meeste posten die in 2014 zijn opgevoerd opgevoerd hebben we daarbij zonder discussie overgenomen. Op twee posten wijken wij wel af: We verwerken de hinder tijdens de werkzaamheden (ten onrechte niet meegenomen in de officiële MKBA) en we veronderstellen niet meer dat Nederland nog 100 jaar volledig accijns op brandstof zal blijven betalen.

Onder realistische veronderstellingen (na 2040 geen belangrijke opbrengsten uit brandstofaccijnzen en tijdens de werkzaamheden wel hinder) is het zelfs in het recente WLO-scenario van hoge groei niet rendabel om de Ring te verbreden. In alle situaties die wij hebben doorgerekend is er slechts één waarin verbreding zich wel terugverdient: Er mag geen hinder optreden tijdens de werkzaamheden, Nederland blijft nog 100 jaar volledig op benzine en diesel rijden, en de komende 100 jaar beleven we voortdurend hoge economische groei. Deze veronderstellingen zijn stuk voor stuk onrealistisch, laat staan dat ze alle tegelijk zullen plaatsvinden. De A2x7 verdient zich nooit terug.
 
 
Kom naar Fête de la Nature op Het Vogelnest op 22 mei
 
Volgende week zondag 22 mei is het weer zo ver: Fête de la Nature op Het Vogelnest, de prachtige natuurspeelplek in Rhijnauwen. Het is een festival voor jong en oud, maar vooral gericht op jonge kinderen en hun ouders.
 
Het programma is bekend: check online wat je allemaal kan doen op 22 mei via de speciale evenementen website van Fête de la Nature op Het Vogelnest.
 
Vorig jaar was het Fête de la Nature een enorm succes, mede dankzij het prachtige weer, maar ook dankzij allerlei leuke en spannende attracties. Ook dit jaar kan er naar hartenlust in bomen worden geklommen, is er kindercircus en zijn er workshops voor heksen en tovenaars in spé. Er is een wildpluk-excursie, en wandelingen met de landgoedbeheerder of veldbioloog. Je kunt leren vuurtje stoken zonder aansteker. De wandelcoaches zijn ook weer van de partij. En er is meer... Tot 22 mei op Het Vogelnest!
 
 
Crowdfunding
Hartelijk dank voor de ontvangen donaties. Wij ontvangen geen subsidie en kunnen de donaties goed gebruiken voor onze activiteiten. 
 
U kunt uw gift of donatie overmaken op:
  • Triodosbank - rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. 
  • ING - NL21 INGB 0004 0565 70 t.n.v. Penningmeester van Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
SOESA is een ANBI-erkende instelling; zowel eenmalige als periodieke schenkingen zijn mogelijk. Neem contact op als u meer informatie wilt. 
 
Mail ons als u een bedrag heeft overgemaakt, dan kunnen wij u via e-mail bedanken. Twijfelt u over de hoogte van het bedrag? U helpt ons al met €10,- per jaar.
 
 
Sociale Media
Twitter en Facebook logo
 
Like de Vrienden van Amelisweerd op Facebook

Twitter: Volg de Kracht van Utrecht (@KrachtvanU) en de Vrienden van Amelisweerd (@Amelisweerd) voor interessante links, snelle reacties op de actualiteit en de laatste nieuwsupdates.
 
--
 
Tot ziens,
Olivier Beens, Gerard Cats en Jos Kloppenborg
U ontvangt deze e-mail, omdat u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven of omdat u een vast contact van ons bent. Uitschrijven of wijzigen van uw gegevens kan via de link onderaan deze e-mail.
 
Wilt u ons ontmoeten om een idee of initiatief te bespreken? Kom dan naar een van onze KvU-Café's op vrijdagmiddag. Mail voor meer info