Aeilkema Organisatie Coach
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Bezoek de site:
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ligt het aan de manager als een team niet functioneert?

 
Als de veel gehoorde uitspraak "Iedere manager krijgt het team dat ie verdient" waar is, dan betekent dit dat er geen goede of slechte teams bestaan, maar wel goede of slechte aansturing.
 
En als het waar is dat je krijgt wat je creëert, dan is dus de grote vraag voor iedere manager wat zijn/haar bijdrage is aan het in stand houden van een eventuele ongewenste situatie in het team? Dan is het verstandig eens dieper te kijken dan te volstaan met de opmerking: "Zo'n team gun je toch niemand?".
 
 
 
                        
 
 
Allereerst is het goed om te beseffen, dat mensen niet 's ochtends naar hun werk gaan met de gedachte om er vandaag eens een klotendag van te maken. Ieder mens houdt zichzelf klem in een ongewenste situatie vanuit onkunde, onwetendheid en belemmerende overtuigingen. Iedereen kan nog zo de mond vol hebben van hun goede intenties en bedoelingen, maar toch komt hun gedrag nogal eens 'verrot' over.
 
Als teamcoach kun je dan vol verbazing vragen of het team altijd zo met elkaar omgaat en wat ieders persoonlijke bijdrage is om een minder productieve situatie te laten voortduren? En nog scherper is de vraagstelling hoe een manager het vervelende gedrag van zijn team überhaupt in stand weet te houden, deze houding tolereert en daarmee dus gewoon zelfs versterkt.
 
Dit heeft vooral te maken met ons zelfbevestigende systeem. Wij zijn geneigd te denken in verklaringen, dus als 'ik' vervelend reageer, dan komt dat omdat die ander met zijn gedrag dat uitgelokt heeft en dus uiteindelijk schuld eraan heeft. Simpel toch ...
 
 
                     
 
 
En die gedachtengang is wel zo makkelijk; het levert namelijk flinke winsten op. Als de ander 'het probleem' is, dan hoef je immers niet meer naar jezelf te kijken. "Het is jouw probleem, mooi zo, houden zo." En dat versterken we nog eens door naar bewijzen te zoeken die onze zienswijze bevestigen.
 
Maar voor een goed functionerend team is het werkprobleem van ieder teamlid ook het probleem van het gehele team zelf. Juist omdat ieders individuele opvattingen bepalend zijn voor gedrag en handelen en daarmee voor de beïnvloeding van elkaar. En daarmee is de hamvraag met welke opvattingen de leden van het team zichzelf en de anderen klem houden?
 
En daar komen we bij de kern: Hoe krijgt een team het toch voor elkaar dat de manager van het team, de directie en het team zelf niet echt tevreden over hen zijn?
 
De manager zit hiermee in een spagaat; enerzijds is die deel van het probleem en anderzijds wordt ie geacht het probleem te verhelpen.
 
 
               
 
 
 
Er moeten namelijk vragen gesteld worden als:
 
Wat maakt dat jullie de schuld steeds bij de ander leggen?
 
Hoe komt het toch dat jullie over elkaar praten, maar elkaar niet aanspreken en elkaar daarmee dus bevestigen in het niet gewenste gedrag?
 
Wat valt jullie op aan jullie manier van communiceren?
 
 
En het vraagt een goede begeleiding om dit patroon te doorbreken, omdat weerstand tegen verandering geen onwil is. Weerstand is een gewoonte. Teams zijn namelijk organismen, die diverse stadia van ontwikkeling doormaken. Externe deskundige begeleiding kan een team het belemmerende patroon laten ervaren om zo door te stoten naar de volgende (productievere) fase van teamontwikkeling.
 
 
Belt u eens om te klankborden: 06-13967077
 
 
Aeilkema Organisatie Coach is er voor organisaties die naar duurzame high-performance teams streven.

 
 
Het gezicht achter Aeilkema Organisatie Coach ben ik: Gerrit Aeilkema. 

Ik heb ruim 20 jaar een middelgroot eigen bedrijf in de financiële dienstverlening gehad, waarbij ik als ondernemer en directie richting en sturing gaf aan de organisatie(ontwikkeling). 

Vanaf 2007 ben ik bedrijfskundig organisatiecoach en trainer. Ik heb Bedrijfskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Andere opleidingen zijn die tot Mediator aan de Hanze Hogeschool, Mastercoach aan de Fontys Hogescholen, Systemisch Interveniëren bij het Bert hellinger Instituut, de Masterclass Transactionele Analyse bij het Phoenix Instituut en Ontwikkelingsgerichte Transactionele Analyse in Organisaties aan de P.R.O. Academie.
 
Daarnaast ben ik Gecertificerd Profile Dynamics® trainer en Gecertificeerd Financieel Planner (FFP).

 
 
           Aeilkema Organisatie Coach   Vossenburcht 5  9649 KD Muntendam 06-13967077
 
                                             www.aeilkemaorganisatiecoach.nl
 
                    
                                                    http://nl.linkedin.com/in/gerritaeilkema/

                                                 Twitter: https://twitter.com/#!/gerritaeilkema

 
                                     Indien u zich wilt uitschrijven, klik dan uitsluitend hier: Uitschrijven Nieuwsbrief