Lees deze mail in je browser
 
Nieuwsbrief Kracht van Utrecht initiatief
Nr. 83: Ontwikkelingen in mobiliteit en diverse evenementen
 
Afgelopen periode is er een hoop gebeurd op gebied van mobiliteit. In het projectteam van het Alternatief Ring Utrecht zijn provincie, U10, gemeenten en Rijk hard bezig met een betere oplossing voor de Ring. Er zijn provinciale verkiezingen geweest en er is nieuwe coalitie gevormd met andere inzichten. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft aangegeven dat de doelen uit het Akkoord van Parijs haalbaar kunnen zijn, waarbij de Raad van State aantekent dat het wel heel spannend is. In deze nieuwsbrief staan hierover diverse achtergrondverhalen. En eind november 2023 kiezen we een Tweede Kamer, we krijgen daarna een andere premier. 
 
Al met al een goede aanleiding om in december 2023 weer een Regionale Klimaattafel te houden om het net op te halen. In deze nieuwsbrief een save the date hiervoor. Voorts komt op 26 november de documentaire “Strijdbaar” op televisie en is er 16 december een mooie tentoonstelling. We vragen ook uw medewerking om inzichten op te doen over welke voordelen u het belangrijkst vindt om de juiste besluiten te nemen.
 
Daarnaast sporen wij u natuurlijk aan om de politici van uw keuze een kabinet te laten maken met voor iedereen in Nederland aantrekkelijk en duurzaam mobiliteitsbeleid. We dagen u uit ons ook te helpen met de argumenten.
 
Lees ze,

Jan Korff de Gidts, Utrecht
Michiel van Weele, De Bilt
Jan Hoogenraad, Houten
 
Met bijdragen van Tyra van Mossevelde (Studio Mosgroen) en Rob van Tilburg (directeur Programma's bij Stichting Natuur en Milieu).
 
 
Geef de nieuwsbrief door
 
Attendeer anderen op deze nieuwsbrief: Via deze link kunnen zij zich inschrijven. Tip: haal de persoonlijk link onderaan deze mail weg voor je de nieuwsbrief doorstuurt.
 
En reageer door:
  • jezelf alvast op te geven voor de Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit op 19 december 2023 in het Provinciehuis. Dit kan door ons een e-mail te sturen. 
     
  • een reactie of tip op te schrijven en die ons te mailen via contactenkvu@gmail.com 
     
  • te helpen bepalen wat Nederlandse politiek in beweging krijgt via de enquête.
     
  • een bedrag van € 10 (of meer) over te maken naar: Triodosbank NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. o.v.v. nieuwsbrief 83 KvU. SOESA is een ANBI-erkende instelling. Het RSIN/ ANBI nummer is 822368560. 
 
Nieuws
 
8e Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit op 19 december 2023
 
 
De vorige regionale klimaattafel (RKT) was in december 2022. Sindsdien is er in de Utrechtse regio en landelijk een hoop gebeurd op gebied van mobiliteit. Al met al een goede aanleiding om op 19 december 2023 weer een RKT te houden om het net op te halen. We duiden de ontwikkelingen met een aantal key-players uit politiek, onderzoek, bedrijven en burgers onder het motto “nieuwe coalities, nieuwe kansen voor mobiliteit”. En we gaan het hebben over wat wij, als leden van deze groepen, hieraan bij kunnen dragen. U dient zich - liefst vooraf - op te geven voor deze bijeenkomst. Dit kan door een e-mail te sturen aan mobtafelutrecht@gmail.com 
 
Tijd (indicatief): 18.00 - 20.00 uur
Plaats: foyer van Provinciehuis Utrecht
Het programma van onze achtste klimaattafel is nog niet definitief. Als u zich opgeeft krijgt u van tevoren het programma met de namen van sprekers toegemaild.
 
  
Film Strijdbaar ook bij RTV Utrecht te zien op 26 november
 
 
Op zondag 26 november is er een integrale uitzending van de documentaire Strijdbaar (55 minuten), van Floris Meinardi/ Beeldfabriek op RTV Utrecht. De documentaire is te zien om 10.00 uur, 15.00 uur en 20.00 uur. 
 
Strijdbaar is het verhaal van Jos Kloppenborg en Jan Korff de Gidts die bijna 50 jaar lang hebben gestreden tegen de aanleg en de verbreding van de A27 door het bos van Amelisweerd. In de documentaire gaat filmmaker Floris Meinardi op zoek naar de vraag: Wat drijft beide actievoerders om zich jarenlang in te zetten voor het behoud van het bos Amelisweerd.
 
 
   
Nabijheid en tekenproject Ameliswaardig
   
  
In een tekening van het tekenproject ‘Ameliswaardig’ is de term Nabijheid opgedoken. ‘Ameliswaardig’ is een project van vijf tekenaars van het Huis van Betekenis. Elke tekenaar heeft een getekend verslag gemaakt van een perspectief dat zich afspeelt in het spanningsveld tussen mens en natuur en in het bijzonder in Amelisweerd. 

De expositie van het tekenproject is te bewonderen op 16 december 2023 in Bibliotheek Neude te Utrecht (een vervolg op een eerder event op 11 november j.l.). Dan vinden tevens speciale events plaats op deze locaties met workshops, portrettekenen, panelgesprekken en lichtprojecties op de gebouwen. Kijk op de website van Huis van Betekenis voor meer informatie over het project ‘Ameliswaardig’.
 
 
  
Hoe mobiliteit én energie én klimaat gaat helpen wordt steeds scherper zichtbaar
 
Met de recente rapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Raad van State (RvS) en U10/ U-Ned wordt steeds duidelijker dat mobiliteit ook een bijdrage gaat/ moet leveren aan de energietransitie. Natuur en Milieu heeft een maatregelenpakket door laten rekenen door CE Delft dat dit beoogt. Wij bevelen dit van harte aan, ook aan het komende kabinet. Houd hier rekening mee met uw stem. Daarnaast sporen wij u natuurlijk aan om de politici van uw keuze een kabinet te laten maken met voor iedereen in Nederland aantrekkelijk en duurzaam mobiliteitsbeleid.
 
 
 
Meer asfalt verleidelijk - maar leidt tot meer files
 
 
In het Algemeen Dagblad betoogt Rob van Tilburg, directeur Programma's bij Natuur en Milieu, dat meer asfalt een heilloze weg tegen files is: "Meer asfalt verleidelijk, maar leidt tot meer files". Het uitbreiden en verbreden van wegen leidt vooral tot meer autoritten, net zo lang tot de weg vol zit. De Kracht van Utrecht is het helemaal met Natuur en Milieu eens dat andere pakketten maatregelen veel betere oplossingen bieden voor zowel het fileprobleem als het klimaatprobleem.
 
 
 
Wij vragen u: Wat is de beste reden voor aantrekkelijk en duurzaam mobiliteitsbeleid?
 
 
In de afgelopen maanden zijn de inzichten gerijpt om maatregelen te omschrijven die nog nodig zijn voor duurzame mobiliteit. Die maatregelen blijken - aan de andere kant - nog vele andere maatschappelijke voordelen te hebben.

We willen graag dat u met ons meedenkt en aangeeft hoe belangrijk en urgent u de verschillende maatschappelijke voordelen vindt. En (dit is een aparte vraag!): Welke denkt u dat de politiek het snelste in beweging krijgt? Vult u hier s.v.p de enquete in (vijf vragen, vijf minuten). Dit is een eerste versie. We willen deze ronde vooral feedback. We zullen deze later nog eens herhalen met een versie waarin we de feedback verwerkt hebben.
 
 
 
Het grote aandeel van mobiliteit in energieverbruik: voorbeeld Houten in 2020 en 2040
 
 
Zowel de Provincie Utrecht als de Gemeente Houten hebben afgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. Binnen de Gemeente Houten loopt nu een burgerberaad over hoe dat dan ingevuld moet worden. Bij wijze van voorbeeld heeft de Kracht van Utrecht de situatie rond het energieverbruik voor mobiliteit eens op een rijtje gezet. Voor andere regiogemeenten zullen de verhoudingen iets anders liggen. Aan de hand van de tekst kun je zelf die gegevens makkelijk bij elkaar halen.
 
 
 
Leuk artikel: spanningsveld tussen ruimte en mobiliteit bij gebiedsontwikkeling
 
 
In het artikel "Het spanningsveld tussen ruimte en mobiliteit bij gebiedsontwikkeling" in Straatbeeld roepen Casper Stelling en Luuk Peters van MuConsult op tot een integralere kijk op ruimtelijke ordening, het sturen op gebruik van gebouwen en mobiliteit. Wij raden dit artikel aan om te lezen. Wij hebben een paar highlights overgenomen.
 
 
  
Je ontvangt deze e-mail, omdat je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven of omdat je een vast contact van ons bent. Uitschrijven of wijzigen van je gegevens kan altijd via link onderaan deze e-mail.
 
WIl je ons ontmoeten om een idee of initiatief te bespreken? Graag! 
 

 
 
Kracht van Utrecht initiatief | webkrant KvU 

info@krachtvanutrecht-initiatief.nl