Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Nieuwjaar

Allereerst de beste wensen voor 2014. Wij zijn na een paar dagen heerlijk genieten van onze eigen kinderen weer met hernieuwde energie aan de slag gegaan.

Wij streven naar een fijn en liefdevol opvang jaar voor alle Bij de handte kinderen.
 
GGD
Eind november is Bij de hand door de GGD bezocht voor de jaarlijks controle.

Wij zijn enorm trots te mogen melden dat deze vrijwel foutloos is verlopen.

Gezien de inzet van de afgelopen maanden waren wij hier allemaal enorm blij mee. Het voelt toch een beetje als een soort jaarlijks examen. De inspecteur beschrijft in haar rapport. "De medewerkers van Bij de hand komen betrokken en gemotiveerd over". Dit is wat wij graag willen uitstralen ook naar jullie als gastouders en vraagouders.

Het rapport staat op onze site ter inzage.
 
IBAN
Iban is het nieuwe Europese rekeningnummer welke wij allemaal dienen te hanteren per 1 februari 2014. Over IBAN rekeningnummers was al veel te lezen in de media het afgelopen jaar. Wij verwachten dat de omzetting binnen ons systeem probleemloos zal verlopen. Er is vanuit jullie geen verdere actie nodig.
 
SEPA
Dit is de nieuwe manier van incasseren die per 1 februari 2014 gaat gelden voor geheel Europa.

De aanloop naar een incasso kent een langere termijn. Dat is de belangrijkste, voor jullie merkbare, aanpassing. Hierdoor zullen er in het huidige tijdspad aanpassingen nodig zijn. Wij zullen zowel gastouders als vraagouders hier nader over informeren. De verschillende data voor 2014 ontvangen jullie binnenkort per mail van ons. De maand december, die wij in deze week factureren en volgende week betalen, zal nog op de oude wijze plaats vinden.

De aanpassing in het incasseren zorgt voor minder flexibiliteit en vraagt meer discipline van ons allemaal. Wij hopen op jullie hulp waar nodig. Wij op onze beurt zullen een en ander goed proberen te begeleiden.

Immers als de opvang prettig verloopt is de betaling een belangrijke afsluiting van een maand werken.
 
De betaling van de opvang is soms lastig
Onderstaand een korte uitleg over onze huidige manier van werken. Waarmee wij proberen onze kassiersfunctie zo goed mogelijk uit te voeren.

De kassiersfunctie houdt in dat wij betalen namens de vraagouders aan de gastouders. Deze werkwijze is wettelijk vastgesteld.

Contractueel loopt de gastouder risico voor haar deel van de factuur die een ouder eventueel niet of niet tijdig voldoet.

Bij een eerste mislukte incasso zullen wij de gastouder hiervan nog niet in kennis stellen. Meestal lossen wij dit samen met de ouder vrij snel op en is er vertrouwen dat dit ook in de toekomst zo zal blijven.

Op het moment dat wij een volgende maand incasseren en de vorige nog niet is voldaan zullen wij direct contact zoeken met de ouder. Vervolgens kan de ouder alsnog tijdig betalen, wij kunnen de gastouder dan gewoon haar vergoeding betalen. Ook komt het voor dat de ouder hier niet toe in staat is en krijgt hij de keuze om zelf de gastouder hierover te informeren of dit door ons te laten doen. De gastouder zal dan pas worden betaald als de ouder de achterstand heeft ingelopen.

Het is belangrijk om ons tijdig te informeren als je als ouder problemen voorziet in de betaling van de afgenomen dienst. Met eerlijkheid en duidelijkheid komen we bijna altijd tot een goede afspraak waardoor de opvang niet hoeft te worden beëindigd. De gastouder wordt bij een eventuele beëindiging vanzelfsprekend betrokken en heeft hierin het laatste woord.
 
De medewerkers van Bij de hand op een rijtje
Roelie Prins, Ingrid Brinkman, Mirjam Fokker, Corine Baksteen zijn ook in het komende jaar de contactpersonen voor de opvang die is gestart. Bij wijzigingen of vragen zijn zij via kantoor of mail voor de ouders en gastouders bereikbaar.

Dianne Kamphuis, Esther Schreiber en Marielle Dijkgraaf vormen samen het secretariaat van Bij de hand.

Danielle Kronmoller en Corine Baksteen leggen samen de eerste contacten met nieuwe ouders en gastouders. Voor Corine is dit een nieuwe stap in 2014 dit in combinatie met haar andere werkzaamheden.

Karin Meijer is eigenaar van Bij de hand en werkt waar nodig mee. In 2014 zal zij echter steeds meer achter de schermen haar werkzaamheden invullen.
 
Continue screening
In verband met de continue screening die op 1 maart 2013 is gestart heeft het grootste deel van onze gastouders inmiddels een nieuwe verklaring omtrent gedrag ingeleverd. (alsmede de eventuele huisgenoten boven de 18 jaar) Deze verklaring geeft aan dat er niets in het justitiële verleden bezwaar vormt voor het werken als gastouder.

Dit gebeurt in fasen en loopt door tot februari 2015.

Ook hebben de gastouders en eventuele huisgenoten een formulier getekend waarmee zij ons toestemming geven om de ouders te informeren als er een eventuele melding komt bij een aanvraag van de verklaring van gedrag.

Tot nu toe hebben wij geen enkele melding via de GGD ontvangen.
 
 Korte veenteweg 4     Postbus 45     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu