Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #14 - 09/04/2020
Groetjes van onze docenten!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Het zijn bizarre tijden. De wereld staat op zijn kop! De maatregelen vanwege de coronacrisis hebben impact op ons allemaal. Door deze maatregelen zijn wij genoodzaakt om op een andere manier te kijken naar de manier waarop wij onze lessen geven. Zoeken we op een andere manier contact met u, uw kinderen en met elkaar.

Gelukkig ervaren wij veel verbondenheid. We krijgen veel feedback van u. Daar zijn we dankbaar voor. Het helpt ons om te zoeken naar de juiste manier om ons onderwijs vorm te geven.

Wij vinden het belangrijk dat we vertrouwen hebben in elkaar. Dat we vertrouwen hebben in onze leerlingen, dat we vertrouwen hebben in u. En dat u vertrouwen heeft in ons.
 
Evaluaties onderwijs op afstand
Inmiddels hebben we twee enquêtes afgenomen onder leerlingen en één onder ouders om feedback te krijgen op de manier waarop wij nu het onderwijs op afstand inrichten.

Zo’n 900 leerlingen hebben de eerste enquête ingevuld en bijna 1.200 leerlingen én ouders hebben gereageerd op de tweede enquête. Ontzettend bedankt daarvoor.

De eerste enquête leverde 10 succesfactoren op. De tweede enquête heeft deze factoren getoetst én verder aangescherpt.
 
 
 
Tips voor ouders
De reacties die we van sommige ouders ontvangen, maken duidelijk dat het ook thuis hard werken is! Van ouders wordt een andere rol gevraagd, zeker wanneer hun kind(eren) behoefte heeft (hebben) aan begeleiding bij het schoolwerk.

We waarderen deze steun enorm en snappen ondertussen heel goed dat het geen optimale situatie is. Er zijn in deze noodsituatie grenzen aan wat we van elkaar kunnen vragen en verwachten.

Op internet zijn veel tips te vinden om het onderwijs thuis vorm te geven. Wij attenderen u graag op ouders.lesopafstand.nl met wel 100 praktische tips en doorverwijzingen.

Stress verminderen
Deze onzekere tijd vraagt veel van ons en dat zorgt nogal eens voor stress, ook voor onze leerlingen. Onze orthopedagoog heeft enkele handvatten in een infographic gezet!
 
 
Enkele voorbeelden online onderwijs
Ondanks dat het voor velen enorm schakelen is van klassikaal onderwijs naar digitaal onderwijs, zien wij ook mooie initiatieven ontstaan. Enkele voorbeelden willen wij u niet onthouden:
 
  • Meneer Harmsen spreekt instructiefilmpjes in met een eigen voice over
  • Mevrouw Werring maakt vlogs om haar leerlingen te instrueren 
  • De lo-sectie plaatst om de dag challenges en workouts om de leerlingen in beweging te houden 
  • De heer Stassen maakt instructiefilmpjes ter ondersteuning van zijn lessen
Eén van de 10 succesfactoren is dat we de docenten vragen om minimaal éénmaal per week een online les aan te bieden. Welke vorm zij daarvoor kiezen, mogen zij zelf bepalen. En we realiseren ons dat dat niet altijd vlekkeloos verloopt, maar al doende leert men!
 
Docenten maakten bijzondere videoboodschap voor de leerlingen
We doen allemaal ons best om online les te geven en contact met onze leerlingen te houden. Maar dat neemt niet weg dat we onze leerlingen ontzettend missen! De docenten hebben daarom een bijzondere boodschap gemaakt om de leerlingen een hart onder de riem te steken.   
 
Geplande activiteiten gaan niet door
Op het moment dat de overheid de maatregelen rond het coronavirus bekend maakte, heeft de schoolleiding besloten alle activiteiten waarbij grote(re) groepen bijeen zouden komen te annuleren. In eerste instantie tot en met de eerst genoemde deadline 6 april.

Inmiddels is bekend dat de maatregelen in ieder geval tot en met 28 april in stand blijven en dat voor daarna de situatie nog onduidelijk is. De schoolleiding heeft vooruitlopend daarop ervoor gekozen om alle activiteiten tot en met mei niet door te laten gaan.

Hiermee willen we duidelijkheid geven en teleurstelling voorkomen, maar bovenal de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers voorop stellen. Bovendien verwachten we dat - als de school weer open mag - we alle tijd en energie nodig hebben om met de leerlingen in een goed ritme te komen om het schooljaar zo goed mogelijk af te ronden. We rekenen op uw begrip hiervoor.
 
Overgaan, rapporten en toetsen
 
De schoolleiding buigt zich over eenmalige aanpassingen op de bevorderingsnormen. Deze zullen vervolgens ook aan de MR worden voorgelegd. Het is hierbij belangrijk om te weten of we na de meivakantie de deuren weer open mogen zetten voor onze leerlingen.

Hieronder beantwoorden wij enkele veelgestelde vragen over toetsen en de rapporten.
 
Rapporten klas 1 t/m 3 van havo/vwo 
Nee, de brugklasleerlingen, tweede- en derdeklassers ontvangen geen 2e rapport. Door het afstandsonderwijs kunnen de docenten bijna geen toetsen voor een cijfer afnemen. Er is wel een interne peiling. De docenten vullen voor de mentoren in Magister in, welke indrukken ze hebben van de voortgang. Als er zorgen zijn, zullen de mentoren contact met de leerling en/of ouders opnemen.
 
Rapporten vmbo klas 1-3
Na de toetsweek in week 11 is op het vmbo cijferperiode 2 afgesloten. Alle leerlingen uit klas 1,2 en 3 ontvangen per post hun 2e rapport. De mentoren hebben daarna met alle leerlingen en ouders het reguliere 'Leerling in beeld-voortgangsgesprek'. Door de omstandigheden gebeurt dit zoveel mogelijk via een videogesprek. Hierover zijn de ouders inmiddels door school geïnformeerd.
 
Wat kunnen de leerlingen nog verwachten op het gebied van toetsen? 
Als de school na de meivakantie weer open kan gaan, zullen de docenten de draad zo goed als mogelijk oppakken met de leerlingen. De periode van thuisonderwijs beschouwen we als een 'formatieve periode': de voortgang is niet (of nauwelijks) gemeten met toetsen voor een cijfer, maar met alternatieve opdrachten die de leerlingen zelf hebben kunnen nakijken of die door de docenten van feedback zijn voorzien. Het is dus erg belangrijk dat de leerlingen het onderwijs-op-afstand zo goed mogelijk blijven volgen en uitvoeren. Dat zal enorm helpen om straks de draad op school weer op te kunnen pakken.
 
Hoe zal de school omgaan met achterstanden?
Het is onvermijdelijk dat leerlingen (in alle schoolsoorten) enige achterstand zullen oplopen t.o.v. het geplande onderwijsprogramma. Dit heeft minister Slob ook al benoemd. Hier houden we natuurlijk rekening mee in de aanpassingen op de bevorderingsnormen en in het programma van het nieuwe schooljaar.
 
 
Slaag-/zakregeling
Gisteren is de slaag-/zakregeling bekend gemaakt. Op dit moment buigen schoolleiding en examensecretariaat zich over deze regeling. We willen duidelijk in beeld krijgen welke consequenties deze regeling heeft voor onze examenleerlingen.
 
We streven ernaar medio mei alle uitslagen van de schoolexamens bekend te hebben. Zodra wij meer duidelijkheid hebben brengen wij de eindexamenleerlingen en hun ouders hiervan op de hoogte.
 
Oudertevredenheidsonderzoek
Omdat de mening van ouders voor de school belangrijk is, vragen wij uw medewerking voor een onderzoek naar oudertevredenheid.

Het onderzoek strekt zich uit over alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de derde klassen op het vmbo en het havo/vwo. Ook bij de leerlingen uit leerjaar 3 én bij de brugklassers wordt dit onderzoek afgenomen.

Begin maart hebben de ouders die het betreft een mail ontvangen waarmee zij kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Wij kunnen ons voorstellen dat dit tot op heden door de situatie rond het coronavirus en uw verdere werkzaamheden is blijven liggen. Echter voor een kwalitatief goed onderzoek is het absoluut nodig om van een groot aantal ouders antwoord te krijgen. Wij doen daarom een dringend beroep op u om deze vragenlijst alsnog in te vullen.

Het onderzoek bestaat uit een enquête met een beperkt aantal vragen, die door Scholen op de Kaart/Kwaliteitscholen is georganiseerd. U kunt hierover meer lezen op www.kwaliteitscholen.nl.
 
 
Thuisbieb-app
Onze mediatheek is natuurlijk gesloten en ook de deuren van de Bibliotheken zijn dicht. Online is de Bibliotheek echter wel open!

De ThuisBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek!

 
Op jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb staan per leeftijdscategorie alle vrij beschikbare e-books uitgelicht.
 
Henk Heethuis blikt terug
 
De heer Heethuis is 12 jaar betrokken geweest bij onze school. In eerste instantie als algemeen directeur ad interim. Daarna heeft hij het bouwtraject van onze havo/vwo-locatie begeleid. In 2013 is de heer Heethuis aangesteld als voorzitter van het College van Bestuur. Hij heeft zich altijd zeer ingezet om het college een goede uitgangspositie voor de toekomst te bezorgen.
 
 Op 1 maart nam hij afscheid, maar hij blikt nog graag één keer terug.
 
 


 
Wij zijn trots op u!
We leven in een rare tijd. Een periode die veel onduidelijkheid geeft, waarin mensen zich zorgen maken om hun eigen gezondheid en die van anderen en die ook nog eens veel van iedereen vraagt. Wij doen in deze tijd een enorm beroep op u. Dat beseffen wij maar al te goed! Eens te meer blijkt maar weer: onderwijs doe je samen. Wij willen u dan ook ontzettend bedanken voor uw betrokkenheid, begrip en vertrouwen.
 
Agenda
10/04: Goede Vrijdag
13/04: Tweede Paasdag
22/04 - 05/05: MeivakantieNieuwsbrief #14, 2020 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contactadres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.