Kan u deze Eigen-Wijs niet lezen? Ga dan naar de webversie.
Eigen-Wijs

 
Een uitgave van VONAC vzw,
pedagogische begeleidingsdienst & navormingscentrum
van VOOP vzw – Vlaams Onderwijs OverlegPlatform
 
Jaargang 16       Nummer 53
    
   Maart 2017

In deze nieuwsbrief:
VOOP heeft een eigen Facebookpagina waarop we berichten van onze eigen scholen, uit de media en van allerhande partners in de onderwijswereld delen.
De afgelopen weken verschenen er berichten over EDO, RSV, pesten, mediawijsheid, participatie, STEM, welbevinden, ... alsook enkele leuke berichten uit onze eigen scholen. Kortom: een hele hoop inspiratie!
 
Mis geen enkel boeiend bericht: ga gauw hier kijken en like onze pagina...
Nieuws uit onze eigen scholen en centra.
In deze rubriek brengen we je graag op de hoogte van enkele boeiende activiteiten in of vermeldenswaardige nieuwtjes uit onze scholen en centra. Heb je zelf iets te melden? Mail dat dan naar Veerle Wauters.
 
- De leerlingen van Denise Grésiac maakten een kortfilm over 'dood' in het kader van hun samenwerking met Opera Vlaanderen. Lees hier verder.
- IVG-School organiseert inschrijvingen voor het secundair onderwijs via een telefooncentrale om kamperen aan de schoolpoort te voorkomen. Lees hier verder.
- Eureka deelt haar uitgebreide expertise over leerstoornissen via Eureka Expert. Lees hier verder.
- De leerlingen van Wagenschot maken samen met NT Gent een toneelvoorstelling over identiteit. Lees hier verder.
- In IVG-School Bovenbouw kunnen leerlingen staande de les volgen. Lees hier verder.
 
Neem voor meer leuke berichten uit onze eigen scholen en centra ook eens een kijkje op onze Facebookpagina.
Netoverschrijdend aanbod voor leerkrachten volwassenenonderwijs
In het kader van de samenwerking tussen OKO en POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen) is er de mogelijkheid voor leerkrachten NT2 uit CVO's van OKO om deel te nemen aan workshops van het POV voor NT2 leerkrachten. Daarnaast zijn er ook nascholingen over nieuwe opleidingsprofielen.
Hier lees je meer over deze netoverschrijdende samenwerking.
Het Vlaggensysteem van Sensoa nu ook herwerkt naar het onderwijs.
Sensoa ontwikkelde jaren geleden ‘het vlaggensysteem’: een methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren eerlijk te beoordelen en daarop gepast te reageren.
Dit vlaggensysteem is bruikbaar voor seksueel gedrag bij kinderen, jongeren en adolescenten tussen 3 en 25 jaar.
Het afgelopen jaar heeft een werkgroep waarin de verschillende koepels zaten (voor ons nam Veerle Wauters deel) alsook de CLB’s, de overheid en de ouderverenigingen, het vlaggensysteem aangepast aan de context van het onderwijs. Deze versie dient als steun voor schoolteams, pedagogische begeleidingsdiensten, CLB-teams, leraren, zorgcoördinatoren en directies. Deze versie van het vlaggensysteem is zeker ook bruikbaar binnen het buitengewoon onderwijs!
Lees er hier meer over!
 
Zoveel mogelijk scholen aan de kraan!
Op 22 maart is het Wereldwaterdag en staan we even stil bij ons waterverbruik. Kraantjeswater drinken is zowel voor onze eigen portemonnee als voor het milieu veel voordeliger. In België stroomt er elke dag, 24 uur op 24, perfect drinkbaar water uit de kraan. Dat is niet overal in de wereld vanzelfsprekend. En toch behoort België wereldwijd tot de landen met de hoogste flessenwaterconsumptie. Daar wilt het initiatief drinKraantjeswater iets aan doen. Lees hier hoe je als school hier mee je schouders onder kan zetten.
 
Veiligheid online
- Minister Crevits voorziet financiële steun voor ouderavonden rond veiligheid online. Lees hier verder.
- 'Clicksafe': Childfocus geeft vorming aan leerkrachten rond leerlingen veilig leren omgaan met het internet. Lees hier verder.
- Mediawijs ontwikkelde de Cyber-Scan: de toolkit om cyberpesten op school een halt toe te roepen. Lees hier verder.
- Een naaktfoto op school, wat nu?! Sensoa ontwikkelde een stappenplan rond sexting. Lees hier verder.
- Mediawijs ontwikkelde "Hé, het is oké!": het vlaggensysteem van Sensoa toegepast op online relaties en seksualiteit. Lees hier verder.
Netwerk lezen op school
Wil je als school inzetten op leesplezier en boeken in de klas?
Er zijn veel goede redenen om leesplezier op school een plaats te geven. Elke leerling wordt er beter van, want wie graag leest, zal meer én beter lezen.
Het Netwerk Lezen op School ondersteunt je hierin.

Ontdek hier wat het Netwerk Lezen op School je allemaal te bieden heeft!
Samenwerken met externe organisaties: de school als nieuwe visvijver voor marketeers?
Scholen kunnen externe organisaties inschakelen om een vorming of toelichting te geven, middagactiviteiten of buitenschoolse activiteiten te organiseren, … Daarbij rijzen regelmatig vragen over bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van de organisaties, commercialisering en heel algemeen, het kader waarbinnen een schoolteam met die organisaties aan de slag kan gaan.
De Vlor en het departement Onderwijs en Vorming geven daarom een aantal algemene handvatten die scholen kunnen gebruiken in de samenwerking met externen. Lees er hier meer over.
 
Lesfiches over het thema 'spoorlopen'
Als je regelmatig de trein neemt, krijg je steeds vaker te horen ‘door een personenongeval zal deze trein vertraging hebben’.
Wanneer een trein een voetganger aanrijdt, gaat het lang niet altijd om een poging tot zelfdoding van deze voetganger. Steeds vaker blijkt het te gaan om voetgangers die zich op de sporen bevinden omdat ze nog snel-snel willen oversteken of omdat ze een eindje over de sporen lopen als kortere route naar hun bestemming of omdat ze het spannend vinden om zo lang mogelijk op de sporen te blijven staan wanneer er een trein komt aan gereden.
Lees hier hoe je kinderen en jongeren bewust kan maken van de gevaren van spoorlopen.
Ontvang tot 1500€ voor een cultuurproject op school
Wil je een toneelstuk in elkaar steken, schakel dan een regisseur in om je te ondersteunen! Of laat je ondersteunen door een choreograaf bij de lessen LO. En waarom geen (geluids)kunstenaar bij STEM, poëzie bij wiskunde, een illustrator of auteur bij een project rond leesplezier, een fotograaf om erfgoed een plek op school te geven of een kunstenaar om je schoolfeest anders aan te pakken? Met een dynamoPROJECT kan dat! Ontdek hier alles over deze vorm van financiële steun voor cultuurprojecten op school.
Tweede boekje van Lou staat op plaats 1 in de top 10 van best verkochte kinderboeken!
‘Lou viert carnaval’ is het tweede boekje in de reeks van Lou, een reeks kinderboekjes die niet zozeer gaan over diversiteit maar waarin diversiteit een evidentie is. Deze reeks kwam tot stand door een samenwerking tussen Çavaria en auteur Kathleen Amant.
Lees hier meer over dit mooie boekje dat al snel de eerste plaats bereikte in de top 10 van best verkochte kinderboeken in Vlaanderen.
In de klas praten over IS en radicalisering
Een klasgesprek houden met je leerlingen over IS of radicalisering, met visuele ondersteuning van een expert terzake? Dat kan vanaf nu, want samen met Het Archief voor Onderwijs herwerkte de Vranckx-redactie zijn nieuwe reeks op maat van het klaslokaal.
De eerste lescollectie staat nu online. Wat drijft iemand ertoe om in Syrië te gaan vechten? Hoe gaan ronselaars te werk? En krijgen zelfmoordterroristen echt 70 maagden? Het zijn maar enkele van de vragen die islamexperts en ervaringsdeskundigen beantwoorden in korte video’s.
Ontdek hier meer over dit boeiend lesmateriaal.
Buurklassen: subsidies voor wie over de grens gaat kijken
Het programma Buurklassen van de Vlaamse Overheid financiert klasuitwisselingen tussen een Vlaamse school en een school uit een buurland van België.
Scholen in het basis- en secundair onderwijs van alle niveaus en vormen (inclusief het buitengewoon onderwijs) kunnen deelnemen. Via Buurklassen kan een Vlaamse school een schooljaar lang samenwerken met een school uit één van de buurlanden van België (Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk).
Tot 30 april 2017 kunnen projecten ingediend worden bij Epos met oog op het schooljaar 2017-18.
Lees er hier meer over.
Interessante nascholingen en studiedagen
- Hoe terreur het leven kan beïnvloeden: Leuven, 28 maart.
- Klasvriendelijke strategieën met oog voor differentiatie én voldoende hoge kwaliteit voor elke leerling steunend op de publicaties van Mitchell en Hattie. Door Anny Cooreman van Eureka Expert. Leuven, 18 april. 
- Faalangst bij kleuters en lagere schoolkinderen. Eureka Expert. Leuven, 18 april.
- Talentennetwerkdag 'een blik op talent': Malle, 19 april.
- RekenTrapperS voor 1, 2 en 3. Hoofdrekenen met en zonder brug. Eureka Expert. Turnhout, 21 april.
Leren van en met elkaar: het M-Decreet in de praktijk. Onderwijs Vlaanderen. Gent, 21 april.
- Cursus participatie. Jong & van Zin. Gent, 29 april.
- In gesprek met mediaprofessionals over 'Fake news': Mediawijs. Brussel, 3 mei
Wat zijn de drijfveren van jongeren? Jong & van Zin. Antwerpen, 16 mei.
- Regionale vormingsdagen 'audiovisueel archiefmateriaal in de klas' van Archief voor het onderwijs. April-mei.
- Clicksafe. Child Focus. Op aanvraag.
 
In deze posts op onze Facebookpagina vind je allerhande interessante studiedagen en nascholingen.
Grasduin in vorige edities van Eigen-Wijs op onze blog!
Op onze blog vind je de artikels uit de vorige versies van Eigen-Wijs. Je kan alle artikels overlopen of op basis van een thema zoeken.
Neem vlug een kijkje op onze blog!
VONAC: wie is wie
Op deze webpagina vind je een overzicht van de medewerkers van VONAC.
Colofon
  • Redactie: Veerle Wauters - veerle.wauters@voop.be.
  • Werkten mee aan deze editie: Ann Servranckx, Veerle Wauters, Johan Royeaerd en Guy Lehaen.
  • Bijdragen voor volgend nummer graag bezorgen aan Veerle Wauters.
  • Verantwoordelijk uitgever: Johan Royeaerd, johan.royeaerd@voop.be.
  • Abonnement: u ontvangt deze Eigen-Wijs nieuwsbrief van VONAC omdat u zich hiervoor hebt ingeschreven of omdat wij vermoeden dat de inhoud van deze nieuwsbrief u zal interesseren.
    Een abonnement op Eigen-Wijs is gratis en kan op eenvoudig verzoek verkregen worden via deze link. Uitschrijven of wijzigen van geadresseerden of van mailadressen kan je doorgeven via Uitschrijven / Gegevens wijzigen.
Meer informatie (o.a. vorige nieuwsbrieven) vind je op onze website www.voop.be.
 
VONAC vzw is gevestigd op de VUB - IDLO – lokaal 3B204 - Pleinlaan 2 - 1050 Brussel