Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #12 - 20/02/2020
VR-tour door onze gebouwen

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
We kijken terug op bijzondere eerste weken van dit nieuwe kalenderjaar. Zo ontvingen we meer bezoekers dan vorig jaar tijdens onze open dag. Na de vakantie weten we hoeveel nieuwe leerlingen we volgend jaar mogen verwelkomen.

Op 30 en 31 januari was onze school gesloten. Deze dagen hebben wij aangegrepen om met onze medewerkers in gesprek te gaan over werkdruk. En afgelopen week vonden bijzondere gesprekken plaats tussen leerlingen en de premier van Nederland Mark Rutte. In deze nieuwsbrief blikken we daarop terug.

Daarnaast praat ik u in mijn voorwoord graag bij over de ontwikkelingen op het gebied van de verlengde lesduur op het Minkema College. 
Met ingang van 2021/2022 zullen alle lessen van het Minkema College 70 minuten duren. De MR heeft hier vorige week mee ingestemd. Volgend schooljaar krijgen de docenten tijd om de programma’s te schrijven en zich op deze verandering voor te bereiden. Mooie, maar ook (in)spannende ontwikkelingen.
 
Oudertevredenheidsonderzoek
Omdat de mening van ouders voor de school belangrijk is, vragen wij uw medewerking voor een onderzoek naar oudertevredenheid.

Het onderzoek strekt zich uit over alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de derde klassen op het vmbo en het havo/vwo. Ook bij de leerlingen uit leerjaar 3 én bij de brugklassers wordt dit onderzoek afgenomen.

Begin maart ontvangen de ouders die het betreft een mail waarmee zij kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Het resultaat van dit onderzoek kunnen wij vergelijken met andere scholen en zo krijgen wij inzicht in onze sterke punten maar ook in onderdelen waar wij ons op kunnen verbeteren.

Het onderzoek bestaat uit een enquête met een beperkt aantal vragen, die door Scholen op de Kaart/Kwaliteitscholen is georganiseerd. U kunt hierover meer lezen op www.kwaliteitscholen.nl.

Wij stellen uw deelname aan deze enquête bijzonder op prijs.
 
Gezonde school
Het bevorderen van de gezondheid van jongeren heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid.

Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren. Als Minkema College zijn we voornemens hier de komende tijd (nog) meer op in te zetten. Wij willen proberen een gezonde leefstijl van onze leerlingen te bevorderen.
 
 
 
Tech Campus en LOB
Oriëntatie op keuzevakken
In leerjaar 2 is de afgelopen weken in de Oriëntatielessen (OL) gewerkt aan LOB. Tijdens de loopbaan oriëntatie en begeleidingslessen (LOB) staat het keuzeproces centraal. Voor de basis/kader- en kader/mavo-klassen is gewerkt met de 11 keuzevakken die in leerjaar 3 worden aangeboden. De leerlingen hebben hieruit vooralsnog 6 vakken gekozen. Tijdens de Steindagen op 16 en 17 maart gaan ze de proeflessen t.b.v. de zes vakken volgen. Na de Steindagen wordt op 19 maart een voorlichting georganiseerd voor ouders en leerlingen. Hierover ontvangen betrokken ouders binnenkort bericht. Ter afsluiting kiest iedere leerling 4 keuzevakken voor leerjaar 3.
 
Bezoek Tech Campus
De mavo/havo-2 leerlingen hebben informatie gekregen over de mavo stromen die het Minkema College kent. Met leerlingen die technische interesse hebben en mogelijk zouden willen kiezen voor Mavo Tech is een bezoek gebracht aan de Tech Campus in Nieuwegein.

De leerlingen konden kiezen uit meerdere vakken en hebben onder andere een bezoek gebracht aan: robotica, ICT en sound & vision. In een van de lessen werd door de leerlingen gewerkt met een Arduino, 8 bits microcontroller, waarmee een digitaal kompas werd gemaakt. Sommige leerlingen hadden dit binnen een kwartier voor elkaar. Het bezoek had tot doel oriëntatie op de Mavo Tech stroom.
 
Oudergesprekken met de mentor
Op dinsdag 7 april en donderdag 9 april vinden er wederom oudergesprekken plaats voor klas 1 t/m 4 met de mentor, waarbij de aanwezigheid van uw kind ook op prijs wordt gesteld.

Tijdens dit gesprek wordt in elk geval gesproken over de resultaten van de rapportcijfers of SE-cijfers. Het rapport van de leerlingen van klas 1 t/m 3 wordt tijdens dit gesprek uitgedeeld. De leerlingen van leerjaar 4 ontvangen hun SE-overzicht via de post. Dit overzicht wordt begin april opgestuurd.

Voor de leerlingen uit klas 2 basis/kader en 2 kader/mavo wordt op deze avond ook het formulier t.a.v. de keuzevakken in klas 3 voor schooljaar ‘20-‘21 met een handtekening bekrachtigd.

De uitnodiging om in te schrijven voor een van deze data ontvangt u in de week van 9 maart via Magister. Onze mentoren gaan ervan uit dat zij u samen met uw kind op 7 of 9 april ontmoeten op de oudergespreksmomenten in Stein.
 
Toetsweek
In de week van 9 tot en met 13 maart is er voor de klassen 1 en klas 2 kader/mavo en mavo/havo en de klassen 3 mavo een toetsweek. Hierover worden de ouders en leerlingen nog nader geïnformeerd.
 
Thema-avond 'Opvoeden is topsport'
Op 26 maart a.s. organiseert de ouderraad van het Minkema College een thema-avond met als onderwerp 'Opvoeden is topsport'. Deze avond is bedoeld voor ouders van leerlingen van onze beide locaties. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Start voorstelling om 19.30 uur. Locatie aula Minkemalaan 1.

Tijdens deze thema-avond neemt De Nieuwe Lichting (DNL) u mee in de spannende wedstrijd van het opvoeden. U krijgt inzicht in de verschillende rollen die u als ouder kunt spelen; scheidsrechter, coach en supporter. Samen gaan we op zoek naar de tactieken die u het beste kunt inzetten.

 

 
Snuffelstages leerjaar 3 basis/kader en leerjaar 3 mavo
Snuffelstage basis/kader leerjaar 3 dinsdag 14 april
Op dinsdag 14 april 2020 lopen onze leerlingen van de 3de klas basis/kader een week stage. Het is een snuffelstage die niet direct gericht is op het verkrijgen van beroepsbekwaamheden. Het is vooral een stage gericht op het kennismaken van bepaalde beroepsbezigheden. Wij hopen dat de snuffelstage een bijdrage zal leveren om na het VMBO een verantwoorde vervolgopleiding te kiezen. Voor de leerling is de stage waarschijnlijk ook een eerste kennismaking met een´lange´ werkweek met afwijkende tijden, wat in vergelijking met schooltijden anders zal worden ervaren. De mentoren zullen de leerlingen van informatie voorzien omtrent de stage. Voor eventuele vragen kunt u bij de mentor van uw zoon/dochter terecht.

Snuffelstage mavo leerjaar 3 16 t/m 20 maart
Gedurende het schooljaar wordt er in mavo 3 door de mentor veel aandacht besteed aan het keuzeproces in aanloop naar leerjaar 4, waaronder een snuffelstage. Voor deze snuffelstage reserveren we in school één week, namelijk de week van 16 t/m 20 maart 2020. De leerlingen maken een stageverslag en geven een presentatie aan de klasgenoten.
 
Minkema Boulevard: Shine
op 1 en 2 april
Scene uit Minkema Boulevard 2019
 
De leerlingen die gekozen hebben voor de talentlessen zijn al maanden bezig voor de nieuwe show van Minkema Boulevard. Zoals ieder jaar willen ze ook dit jaar weer een mooie show neerzetten op het podium.

Thema: Shine
Het thema van de show is door de leerlingen gekozen en heet dit jaar “Shine”. Het verhaal gaat over het dromen van een carrière in de showwereld. Om dat doel te bereiken is doorzettingsvermogen nodig en je doet auditie na auditie na auditie.
 
Uiteindelijk is het dan gelukt om aangenomen te worden op de school van je dromen; de school van dans, zang en theater! 

De weg die is afgelegd om dit doel waar te maken is niet makkelijk. Ze hebben altijd al gedroomd van een leven in de spotlights. Wat zal de toekomst gaan brengen? 

De leerlingen voeren de show op woensdag 1 en donderdag 2 april. Ze hopen op een grote publieke opkomst!
 
Nieuws uit het OLC
Er wordt goed gebruik gemaakt van het OLC (Open Leer Centrum). Dagelijks zijn er veel leerlingen te vinden die zich voorbereiden op hun examen, huiswerk aan het maken zijn, een boek willen lenen of gewoon even lekker rustig willen zitten.

Het is ook leuk om te zien dat onze docenten de lessen op een andere manier invullen zoals gezamenlijk werken aan een project in het OLC. Leerlingen vinden het een fijne afwisseling om eens ergens anders te werken dan in het klaslokaal.

 

Er zijn ook docenten die van het OLC gebruik maken om leerlingen die daar zelf om vragen bijles te geven. Zo wordt leren interessant, afwisselend en nog leuker!
 
VR-tour door de school
 
Wilt u onze school eens vanuit een heel andere hoek ervaren? Check dan onze VR-tour! U 'wandelt' door onze gebouwen en onderweg komt u leerlingen tegen, kunt u filmpjes bekijken en vertellen we meer over onze school. Onze bezoekers van de open dag kregen als bedankje een VR-bril die de tour extra bijzonder maakt, maar ook zonder VR-bril kunt u de tour maken.
 
 
Mark de Haas nieuwe voorzitter CvB
De Raad van Toezicht heeft met ingang van 1 februari 2020 Mark de Haas benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van het Minkema College. Sinds het begin van het schooljaar was De Haas al lid van het College van Bestuur en was er tijdelijk sprake van een tweehoofdig College van Bestuur.

De huidige voorzitter Henk Heethuis neemt per 1 maart afscheid van het Minkema College. Tot dat moment blijft hij aan als lid van het CvB. Ook per 1 februari heeft een wisseling plaatsgevonden in de functie van Directeur Bedrijfsvoering. Deze functie wordt vanaf deze datum vervuld door Bob Elemans. De heer Elemans volgt daarmee Jeroen van Walstijn op die met pensioen is gegaan.
 
Film De Leraar van ministerie OCW
 
Medio november hebben leerlingen en medewerkers meegewerkt aan een campagnefilm van het ministerie van OCW om aandacht te vragen voor het mooie vak van docent. De boodschap van deze campagne luidt: ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven.’ Het idee erachter is namelijk dat werken in het onderwijs net zo mooi, heftig, dankbaar en veelzijdig is als het leven zelf. 

Het Minkema College is één van de scholen (naast een po-school en een mbo-school) waar opnames zijn gemaakt met leerlingen en collega’s. Een aantal van hen speelt een prominente rol in de campagne. Afgelopen donderdag 13 februari is de campagne landelijk gelanceerd. Bekijk de film.
 
Terugblik open dag en lesmiddag
We kijken terug op een geslaagde open dag, met zo’n 450 gezinnen op bezoek. Daarbij mochten we weer rekenen op de belangeloze hulp van een groot aantal enthousiaste leerlingen! Dit werd door de gasten erg op prijs gesteld.

De tweede open lesmiddag op woensdag 12 februari is opnieuw goed bezocht door de leerlingen uit groep 8. Het aantal lessen dat werd aangeboden was uitgebreid met mavo-ondernemen en muziek. De 13 lesmogelijkheden zijn door de leerlingen allemaal gekozen, van creatief, muzikaal, technisch, talen, exact tot historisch een brede keuzemogelijkheid, voor elk wat wils. Bij het verlaten van de school hebben wij enthousiaste geluiden gehoord!
 
Bezoek premier Mark Rutte
 
Wat een bijzonder moment voor de bovenbouw leerlingen havo/vwo van het Minkema College! De premier van Nederland, Mark Rutte, ging als tafelheer bij “De Minkema Draait Door” in discussie met leerlingen uit 4 vwo. De democratische rechtsstaat stond centraal en aan tafel kropen leerlingen in een rol, die ze met grote bezieling in vier debatten speelden.
 
Rutte: “Hier zitten veel leerlingen met maatschappelijke opvattingen. Ik zie dat burgerschapsonderwijs hier leeft. Geweldig en wat een niveau!”

 
 
Voorstellen MR
De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school praat, denkt en beslist mee over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor onze school. We hebben één MR voor het hele Minkema College. Deze MR bestaat uit leerlingen, ouders en personeel. Recentelijk heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van het personele gedeelte van de MR.
 
Personele mutaties
Fietstechniek
De heer P. de Kruif is inmiddels gestart met het verzorgen van de keuzevakken fietstechniek en scootertechniek in leerjaar 3. Hij heeft ruime ervaring in de tweewielerbranche en zal samen met de heer Voorend de lessen verder vormgeven. Betrokken ouders zijn geïnformeerd.

Engels
In november 2019 hebben u eerder bericht over het vertrek van docente Engels Mw. Vu. Er zijn toen 2 nieuwe collega’s gevonden die haar baan overnamen. Mw. Basma Quaslati kon daar direct (op 1 december) mee starten. De startdatum van de 2e nieuwe collega Mw. Wilson was 1 februari 2020. Om die reden hebben wij toen Dhr. Plange bereid gevonden deze lessen tot laatstgenoemde datum waar te nemen. Vorige week heeft Dhr. Plange zijn lessen overgedragen; wij danken hem voor zijn hulp en wensen hem veel succes toe in zijn verdere loopbaan.
 
Agenda
24/02 - 01/03: Voorjaarsvakantie
05/03-06/03: Herkansingen SE leerjaar 4
09/03: Start toetsweek
16/03 - 17/03: Steindagen
 
Nieuwsbrief #12, 2020 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.