Klik hier om deze email in uw browser te lezen

 
Beste LAC-genoten,
 

Op 25 en 26 november zal het 17e Landelijk Architectuur Congres 2015 plaatsvinden, als vanouds georganiseerd door het Nederlands Architectuur Forum voor de Digitale Wereld (NAF) in combinatie met CKC Seminars in het NBC te Nieuwegein. De programmacommissie van het LAC is daarom op zoek naar interessante, leerzame en vermakelijke bijdrages rondom, maar niet beperkt tot, het motto van het LAC 2015: DE ARCHITECT: VAN EGO NAAR ECO.
 
Een architect moet effectief zijn in een steeds groter speelveld. De grenzen van de informatie-voorziening zijn al lang niet meer beperkt tot de grenzen van de eigen organisatie. Functioneel opereert de organisatie in ketens; voor efficiënte en effectieve ICT moet een architect de hele keten overzien. In de realisatie is het eigen datacenter al lang niet meer de enige optie: de cloud moet op z’n minst overwogen worden.
 
Het speelveld is zo groot geworden dat geen enkele architect nog effectief kan zijn zonder op de schouders van reuzen te staan. Het tijdperk van de ego-architect is ten einde: er is geen plaats meer voor de visionaire bouwheer of -dame die met naam en toenaam in de boeken komt als dé architect van systeem X of Y. Dit is het tijdperk van de eco-architect: de architect die, desnoods onzichtbaar, het kompas is waarop andere actoren varen. Samen organiseren zij een eco-systeem van elkaar versterkende producten en diensten met ondersteunende IT, over de grenzen van organisaties en belangen heen.
 
De programmacommissie besteedt in 2015 speciale aandacht aan vier thema’s waarvan zij denkt dat ze architectuur in actie kunnen brengen:
●     API-economy: informatievoorziening door hergebruik van data en functionaliteit die algemeen beschikbaar zijn. 
●     Businessmodellen en -transformatie: de wereld mag dan veranderen, maar wat verandert er nu precies? En hoe behoudt een organisatie ondanks al die veranderingen toch nog haar imago, authenticiteit en betrouwbaarheid?
●     Specialisatie: de eco-architect moet zijn of haar eigen grenzen kennen. Kunnen we het werk nog steeds verdelen in business- vs. data- vs. applicatie- vs. infrastructuur-architectuur, of zijn andere opdelingen zinvoller? En welke zijn dat dan?
●     Next-generation architecture: welke ontwikkelingen komen op ons af, wie zijn de next-generation architects en wat moeten zij kunnen en weten?
 
Deze vier thema’s zullen tijdens het LAC 2015 in elk geval in tracks en/of plenaire lezingen aan bod komen. Voorstellen voor bijdrages op dit gebied kunnen op speciale aandacht van de programmacommissie rekenen.
 
Kortom, we ontvangen graag voorstellen via www.laccongres.nl (formulier ‘Call for Papers’) om:
●     een lezing te verzorgen binnen een track, (van 30 minuten);
●     een track te organiseren, (waarbinnen 5 presentaties vallen);
●     een tutorial te verzorgen (van 70 minuten);
●     de PC te wijzen op goede sprekers (ALLEEN voor de vier speciale thema’s die hierboven genoemd zijn).
 
De procedure is als volgt: stuur vóór vrijdag 8 mei je voorstel voor een presentatie, track of tutorial in. De commissie beoordeelt alle voorstellen op inhoud en op samenhang met de thema’s. Zij behoudt zich het recht voor om tracks samen te voegen en om lezingen aan tracks toe te wijzen. Uiterlijk 29 mei krijg je te horen of je voorstel geaccepteerd is. Op 25 en 26 november is het LAC 2015.
 
Alleen voorstellen die worden ingediend via het web-formulier zullen in overweging worden genomen. Vul het formulier in voor vrijdag 8 mei. Het formulier is te vinden op www.laccongres.nl, onder ‘Call for Papers’.
 
Tot op het LAC 2015!
 
Met vriendelijke groet,
Programmacommissie LAC 2015
 
Huub Bakker, Martin van den Berg, Pascal van Eck, Bas van Gils, Charles Hendriks, Bas van Hengstum, Patricia Lago, Joost Lommers, Paul Oude Luttighuis en Wouter Schmitz.
 
Contactadres voor nadere informatie: lac@naf.nl.
 

 
Het Landelijk Architectuur Congres wordt georganiseerd door  CKC Seminars en het NAF