Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Klanttevredenheidsonderzoek
Afgelopen najaar is er een vragenlijst verspreid onder de ouders en zijn er diepte interviews gehouden met enkele ouders. Onderstaand volgen de belangrijkste uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek.
  • Het gemiddelde cijfer wat wij van de ouders ontvingen is een 7.3.
  • Bij de hand zou beter, duidelijker en vaker moeten communiceren.
  • Bij de hand moet er op letten dat afspraken worden nagekomen.
  • Bij de hand heeft vriendelijke, meedenkende, behulpzame medewerkers.
  • Bij de hand is oplossingsgericht en eerlijk.
  • Bij de hand is een persoonlijke organisatie.
Dit is een kleine greep uit de diverse opmerkingen en uitkomsten. Duidelijk is dat er mensen tevreden zijn en mensen die minder tevreden zijn. De belangrijkste les die wij uit het gehele onderzoek halen is.

Zeg wat je doet en doe wat je zegt.

Het is een basisonderdeel van onze bedrijfsvoering waar absoluut verbetering in nodig is. Wij zijn hier ons allemaal bewust van en als het goed is merken jullie dat ondertussen ook. Als dat niet zo is mogen jullie ons daar direct op aanspreken. Via bijvoorbeeld karin@bijdehand.nu is dat altijd mogelijk. Voel de vrijheid om open te zijn. Wij zullen hier goed mee omgaan.
 
“Ontmoeten en leren” voor gastouders op zaterdag 28 mei 2016
In een aparte nieuwsbrief die wij in januari naar de gastouders stuurden stond de volgende uitnodiging voor de gastouders:

“Op zaterdag 28 mei nodigen wij jullie uit, voor een bijeenkomst om elkaar te ontmoeten en daarnaast te leren. Het programma, inclusief informatie over tijd en plaats, volgt binnenkort.

Waarom willen wij iets heel anders proberen?

Op dit moment bieden wij meerdere malen per jaar een workshop aan. De deelname aan deze avonden is zeer klein in verhouding tot het aantal gastouders dat wij bemiddelen. Wij halen nog geen 10% van onze totaal ingeschreven gastouders. Dat is jammer van de inspanning en de leuke ideeën.

Op zaterdag 28 mei willen wij verschillende, kortdurende workshops aanbieden. Daarnaast is er vooral ook gelegenheid om ervaringen met je collega’s uit te wisselen. De medewerkers van Bij de hand zullen zoveel mogelijk aanwezig zijn.

Helpen jullie ons dit idee succesvol te maken? Wij hebben er zin in!"


De locatie is in Epe. In maart volgt de definitieve uitnodiging en de mogelijkheid om je op te geven. Noteer de datum in ieder geval alvast!!
 
GGD bezoek
We voldoen aan alle eisen!!!

In december zijn wij bezocht door de GGD voor de jaarlijkse controle van Bij de hand als gastouderbureau. Het was een uitgebreid bezoek waarin alle onderdelen van ons bedrijf zijn getoetst. De inspecteur was dan ook ruim 5 uur aanwezig. Het uiteindelijke rapport dat is gemaakt kunnen jullie inzien via onze site www.bijdehand.nu
 
Oudercommissie
De oudercommissie komt 9 maart weer bijeen. Wij zouden graag nog een nieuw lid verwelkomen. We vergaderen 3 maal per jaar in Epe. Laat gerust weten als je interesse hebt via karin@bijdehand.nu
 
Kennis Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Kennis over (signaleren en melden van) kindermishandeling is actueler dan ooit. Sinds 1 juli 2013 is er een wettelijke plicht voor o.a. gastouders om vermoedens van kindermishandeling te melden en recent, in januari 2016, heeft de Staatssecretaris aangekondigd de regeling te gaan verscherpen.

Het is en blijft dan ook belangrijk op de hoogte te zijn van de meldcode en de signaallijsten. Via http://www.bijdehand.nu/downloads/ wachtwoord gobdh kun je de volledige meldcode vinden samen met de signaallijsten. In het Bij de hand boek is de meldcode ook te vinden.

Om bij te blijven of je kennis uit te breiden zou je ook via de Gastouderacademie een module kunnen volgen over dit onderwerp.

http://www.gastouderacademie.nl/modules/omgaan-met-vermoedens-van-kindermishandeling.html

Op de site van de Gastouderacademie zijn allerlei modules te vinden waarmee je je kennis op het gebied van je vak kunt vergroten. Je kunt ze los bestellen via de site. Echt een aanrader om op deze manier deskundiger te worden en te blijven. Hiermee wordt onze beroepsgroep van gastouders alleen maar professioneler.
 
Kinderopvang en de overheid
Kinderopvang is veel in het nieuws geweest de laatste tijd. Bij de hand kiest ervoor om voorstellen en plannen voor de toekomst niet altijd te delen omdat de ervaring leert dat veel dingen van tafel gaan voor ze worden ingesteld of nog wijzigen dan wel worden uitgesteld. Jullie kunnen er van op aan dat wij de regels volgen en aanpassen waar nodig. Uitgebreid informeren doen we als iets in een vergevorderd stadium is.

Voorbeelden zijn de directe financiering van de kinderopvang via DUO en niet meer via de kinderopvangtoeslag. Doel is om dit in werking te laten treden in 2019. Wij denken via de branchevereniging mee in dit proces. Een ander voorbeeld is familie opvang die zou moeten vervallen in de Wet Kinderopvang. Dit voorstel is al meerdere malen gedaan in de afgelopen jaren. Tot nu toe is het niet haalbaar gebleken.
 Korte veenteweg 4     Postbus 45     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu