Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Algemene voorwaarden Gastouderopvang per 2017
Al meerdere malen kondigden we het aan. Maar nu is het dan eindelijk zover de algemene voorwaarden voor de gastouderopvang zijn een feit. De voorwaarden zijn opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang. Bij de hand is lid van deze brancheorganisatie en conformeert zich dan ook aan de voorwaarden per 2017.

Communicatie blijft, wat ons betreft, de belangrijkste Algemene Voorwaarde. Behandel je gastouder of je ouder zoals je zelf behandeld wilt worden en communiceer open en eerlijk met elkaar. Via http://www.bijdehand.nu/downloads/pdf/algemene-voorwaarden.pdf zijn de voorwaarden in te zien of door middel van de bijlage.
 
Bij de hand in opleiding woensdag 30 november
Om blijvend goede dienstverlening te kunnen bieden zijn wij op woensdag 30 november een dag buiten kantoor. Telefonisch zijn wij die dag niet te bereiken. Voor dringende zaken kunt u ons een mail sturen via welkom@bijdehand.nu.
 
Gastouders geef verhuizing altijd door!
We kunnen het niet vaak genoeg herhalen. Geef een wijziging in je persoonlijke situatie en met name een verhuizing zo snel mogelijk door. Een verhuizing is direct van invloed op je registratie. Namelijk na verhuizing vervalt de registratie op je oude adres. Of moeten je contactgegevens aangepast worden bij opvang aan huis. Bij verhuizing van een ouder waar je thuis opvang biedt, geldt hetzelfde.
 
Oudercommissie
Graag verwelkomen wij een nieuw lid. We vergaderen 2 tot 3 maal per jaar in Epe. Per 2017 maken 3 ouders onderdeel uit van de oudercommissie. Laat gerust weten als je interesse hebt via karin@bijdehand.nu. Ik geef je graag meer informatie of breng je in contact met een ouder die lid is van de oudercommissie.
 
Zwangerschapsuitkering gastouders 2004-2008
FNV zelfstandigen gaat voor leden van FNV zelfstandigen een rechtszaak starten tegen UWV om een zwangerschapsuitkering te eisen voor hen die in de periode 2004 - 2008 zwanger waren.

Gastouders die lid zijn of in die periode lid en zwanger waren, kunnen zich melden via het meldpunt: https://fnvzzp.nl/nieuws/2016/09/meldpunt-zwangerschaps-en-bevallingsuitkering.

Gastouders die geen lid zijn of lid waren kunnen zich ook melden. Zij worden dan op de hoogte gehouden van het nieuws rondom dit onderwerp. Houd er wel rekening mee dat het UWV nog in hoger beroep kan gaan en het nog niet duidelijk is of en vanaf wanneer nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden. Gastouders die hierover vragen hebben, moeten zich wenden zich tot de FNV.
 
Wijziging Kinderopvangtoeslag 2017
Wij hebben veel wijzigingen bevestigd voor 2017 aan ouders en gastouders. Tariefswijzigingen van de gastouder/wijzigingen in uren ed. Vergeet niet deze wijzigingen tijdig door te geven aan de Belastingdienst Toeslagen (www.toeslagen.nl). Ook is het verstandig te bepalen of de inschatting van uw jaarinkomen naar het nieuwe jaar toe kloppend is. Als u dit alles aanpast voor december kan de eerste uitbetaling betreffende 2017, deze vindt plaats op 20 december, direct worden gedaan op basis van de juiste gegevens.

Via www.toeslagen.nl kunt u vanaf 1 december zien wat uw tegemoetkoming voor het nieuwe jaar gaat worden.
 
Gastouder Aansprakelijkheidsverzekering
Het opvangen van kinderen brengt risico’s met zich mee. Zo kunnen de kinderen gedurende de tijd van hun opvang ongewild zaak- of letselschade toebrengen aan anderen. Bijna alle kinderen zijn voor dergelijke schade verzekerd onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) van hun ouders of voogden. In die gevallen dat er echter geen adequate verzekering is geregeld, wil Bij de hand niet dat de benadeelde met de schade blijft zitten. Om die reden heeft Bij de hand een verzekering getroffen die in voorkomende gevallen een secundaire dekking biedt.

Ook de gastouder zelf kan tijdens de uitoefening van haar/zijn werkzaamheden zaak- of letselschade toebrengen aan derden of aan de kinderen die aan haar/hem zijn toevertrouwd. Dit specifieke risico is NIET verzekerd onder een standaard particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Voor de werkzaamheden als gastouder dient elke gastouder haar/zijn eigen Gastouder Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
Omdat Bij de hand het erg belangrijk vindt dat dit goed geregeld wordt maar ook betaalbaar blijft, kan de gastouder desgewenst gebruik maken van een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor gastouders. Deze Gastouder Aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor elke gastouder ook als niet alle kinderopvang via de bemiddeling van Bij de hand tot stand is gebracht. Hoewel deelname aan deze collectiviteit vrijwillig is, is het hebben van een goede Gastouder Aansprakelijkheids- verzekering noodzakelijk. De kosten zijn afhankelijk van of je werkt via 1 of meerdere bureaus en bedragen 50 euro of 90 euro per jaar exclusief de assurantiebelasting. Deze kosten zijn aftrekbaar van je inkomsten bij je jaarlijkse belastingaangifte.

Voor informatie over de collectieve aansprakelijkheidsverzekering kun je contact opnemen met Baksteen & Pul Financiële Dienstverleners (www.baksteenpul.nl of 0578-696623).
 Korte veenteweg 4     Postbus 45     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu