Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  19 april 2023
Nieuwsbrief 2023-2

In deze nieuwsbrief:

Breng de klassenstrijd terug in het armoedevraagstuk
Onlangs bracht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een rapport uit over eigentijdse ongelijkheid. Het is een verhaal over ‘de postindustriële klassenstructuur op basis van vier typen kapitaal’. Anders dan de woorden ‘klassenstructuur’ en ‘kapitaal’ doen vermoeden, is dit rapport geen pleidooi om de aloude klassenstrijd terug te brengen in de aanpak van armoede en ongelijkheid. Het SCP bepleit een aanpak van de eigentijdse ongelijkheid die in de gegevenheden van de eigen tijd blijft steken en die daarmee armoede hooguit tijdelijk verlicht, maar niet blijvend uitbant. Raf Janssen vat samen analyseert en becommentarieert.
 

Lost Artificial Intelligence armoede op? En zo ja, wanneer?
Ellie SmolenaarsColumn Ellie Smolenaars, 31 maart 2023
 
Ellie Smolenaars isnieuwsgierig naar oplossingen die via Artificial Intelligence aangedragen kunnen worden. In een column vertelt ze over haar zoektocht.
 

Nominaties Ab Harrewijn Prijs
De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs. De bekendmaking van de Ab Harrewijn Prijs 2023 vindt plaats op vrijdag 13 mei vanaf 14.30 uur bij ’t Groene Sticht in Utrecht (Ab Harrewijnstraat 46, Utrecht Terwijde).
 

Aftrek vervoerskosten - een doolhof
In de maanden maart tot mei dient men belastingaangifte te doen. Eén van de aftrekposten betreft specifieke zorgkosten, waarbij een drempel geldt. Deze aftrek is de afgelopen jaren sterk beperkt. Nog wel aftrekbaar zijn o.a. geneeskundige hulp, tandartskosten, paramedische zorg, fysiotherapie en vervoerskosten, voor zover niet vergoed.
In een artikel gaat Henk Weijnen in op de aftrek van vervoerskosten en de problemen die zich daarbij voordoen.
 
Lees dit artikel >

Perspectief voor mensen zonder papieren
KVD-symposium 2023
 
In de Pauluskerk in Rotterdam vond op zaterdag 18 maart 2023 een stevige confrontatie plaats. De verhalen van mensen zonder papieren maakten grote indruk op de leden van het Katholiek Vrouwendispuut. Tijdens hun jaarlijkse studiedag verdiepten zij zich in de situatie van ontheemden en ongedocumenteerden, met professionals vanuit samenleving, politiek en kerk.
 

Kerkelijk onderzoek Armoede in Nederland 2023
Op 30 januari werd het kerkelijk rapport ‘Armoede in Nederland’ gepresenteerd aan minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Het onderzoek wijst uit dat de aanpak veelzijdig en onvoorwaardelijk is, maar voor hulpvragers vaak onbekend.
Met het rapport ‘Armoede in Nederland 2020-2022: Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland’ maken kerken en diaconale organisaties inzichtelijk welke activiteiten zij ondernemen om armoede en schulden tegen te gaan en welke trends en ontwikkelingen daarin zichtbaar zijn.
 
Download het rapport >