De Tuin van Sjef Nieuwsbrief
Juli 2022
 
 
Beste

Het loopt allemaal weer als vanouds. We hebben een aantal leuke tuindagen gehad met veel bezoekers, hebben meegedaan aan 'Muziek aan Huis' en hebben weer veel in de tuin gewerkt. Toch zijn er ook veranderingen. Zo is Rob Chevallier, die vijf jaar een deel van het huis heeft gehuurd, per 1 juli verhuisd. Om nog even stil te staan bij alles wat hij voor de stichting en de tuin gedaan heeft, staat hij daarom dit keer in de schijnwerpers.

We wensen jullie heel veel leesplezier en een hele fijne zomer.
 
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief
 
 

 
 
 
Vrijwilligers verrast met een Tuin van Sjef t-shirt
Aan het begin van het jaar werden alle vrijwilligers door Truus verrast met een mooi t-shirt. met het logo van de Tuin van Sjef. Tijdens de tuindagen werden de t-shirts door sommigen al gedragen. Dat is uiteraard heel gemakkelijk voor de bezoekers, dan weten ze gelijk bij wie ze moeten zijn. Alleen als er door de beheergroep in de tuin gewerkt wordt, blijven de t-shirts in de kast. Ze zijn veel te mooi om ze vuil te maken.
 
De beheergroep in actie
Jawel, de soort is gesignaleerd. Er groeit wilde weit in het akkertje. Het zijn meerdere exemplaren en het is één van de soorten waar we op hoopten. Weer een succesje geboekt dus. Verder gaat het ook heel goed met de kruidvlieren die aan de overkant van de beek zijn gezet en daar flink uitgroeien. En we zien dat planten zich verplaatsen naar plekken waar ze kennelijk liever staan, zoals de bergsteentijm en het gele vingerhoedskruid. Dat geeft natuurlijk niets, op deze manier vinden ze zelf de plek die ze het meest geschikt vinden. En aan ons de taak om de wat te opdringerige planten weg te halen en de meer bijzondere exemplaren te koesteren, dat is waar de beheergroep steeds mee bezig is.
Niet dat dat altijd lukt trouwens, want bijvoorbeeld de iets te overdadig aanwezige moerasvaren lijkt niet te temmen. Op papier staat precies op welke plek de plant wél en niet mag voorkomen, maar daar houdt deze soort zich totaal niet aan. Dus blijven we maar grote hoeveelheden weghalen. Maar door goed te kijken en van elkaar te leren weten we steeds beter welke planten net dat extra beetje aandacht nodig hebben. 
Ook hebben we met zijn allen een bezoek gebracht aan een prachtige wildeplantentuin in Oosterbeek. Heel veel mooie soorten in een mooi vormgegeven tuin die weer in een heel mooi gebied ligt. Zo'n bezoek geeft ons weer nieuwe inspiratie.
 
 
 
 
Boeken uit het bezit van Henk Eggelte te koop
Henk Eggelte, bekend van de door de KNNV uitgegeven Veldgids Nederlandse flora, heeft na zijn overlijden in 2014 een bibliotheek van plantenboeken nagelaten. Boeken uit deze bibliotheek zijn via het Oase Netwerk (bundeling van organisaties en bedrijven die zich met een natuurrijke leefomgeving bezighouden) bij ons terechtgekomen. Wij mogen die verkopen. Dus mocht je een keer een bezoek brengen aan de tuin, kijk dan ook even binnen of er iets van je gading bij is.
 
 
 
 
 
 
Activiteiten in de tuin
Gelukkig kunnen we dit jaar weer volop mensen ontvangen. Zo hebben we inmiddels drie succesvolle tuindagen gehad. Dat mensen erop hadden zitten wachten, merkten we de de eerste tuindag. Heel erg veel bezoekers kwamen op de tuindag af en alle rondleiders waren continu bezig.
De tweede verliep wat rustiger met rond de 60 bezoekers en de derde keer waren er, waarschijnlijk mede veroorzaakt door het slechtere weer, 15. Het is altijd gezellig, zo'n tuindag, hoeveel mensen er ook komen. Veel bezoekers gingen ook even binnenkijken en stonden verbaasd over het tekentalent van Sjef. Het blijft apart dat al op zeer jonge leeftijd duidelijk was waar Sjef's interesses lagen: de natuur en het potlood. Het heeft natuurlijk allebei met heel goed kunnen waarnemen te maken.
De tentoonstelling van jeugdtekeningen en kunst van Sjef is nog tot eind 2023 te zien.
 
Ook hebben we het muziekgezelschap Bon Ton weer mogen beluisteren. Zij waren onze gasten tijdens 'Muziek aan Huis' op 15 mei. Veel mensen waren op stap in Velp en Rozendaal om diverse adressen, waaronder dus ook onze locatie, te bezoeken. Bon Ton heeft drie keer opgetreden en speelde de oudere Franse chansons.
           
 
Vrijwilliger in de schijnwerpers: Rob Chevallier
"In 2016 kende ik de Tuin van Sjef via mijn mede-kunstenaars uit Velp. Wat een prachtige plek! Ik woonde toen bij park Hoogte 80 in Arnhem. Daarvoor schreef ik het NECTAR plan: Natuur, Educatie en Cultuur in ARnhem. Een duurzaam, ecologisch plan met veel steun en een solide financiële basis. Helaas sneuvelde het, vooral door politieke onwil van de toenmalige wethouder (nee, ik noem geen naam).
Het mislukken van dit project bracht De Tuin van Sjef weer bij mij in beeld. Zou ik daar iets van mijn cultuur/natuur interesse kwijt kunnen? Jazeker dat kon, bevestigde Truus. ‘Sjef was  bioloog én kunstenaar en het is goed dat we dat laten zien.’ Mijn gedachte om ook een deel van het huis te huren was gewaagd.
Maar het kwam goed: het is een superplek om te wonen.
 
Ik richt mij als huur betalende vrijwilliger vooral op de kunst van Sjef. Want voor de tuin zijn er heel veel zeer deskundige mensen. Ik heb samen met Truus de tentoonstelling van Sjef’s jeugdtekeningen ingericht. Fijne samenwerking en een mooi resultaat. En mijn workshops ‘kringloopkunst maken' trekken een nieuw publiek. Kinderen én hun ouders ontdekken hoe bijzonder deze plek is.
Ondertussen ging ik zelf steeds grotere kunstwerken maken. De inspiratie blijft maar komen. Die komt zowel van Sjef als van mijn directe woonomgeving. Zeker weten!"

Rob Chevallier
www.robchevallier.com
 
In de herfst van 2016 zijn er door Rob's enthousiaste ideeën veel originele activiteiten georganiseerd. Hij zette zich enorm in om een kunstveiling, theater-, muziek- en literaire optredens en zelfs een ludieke modeshow met verkoop van tweedehands kleiding tot een succes te maken. Dit alles gaf ons nog meer bekendheid en heeft er mede voor gezorgd dat we eind november het bedrag bij elkaar hadden om als stichting het huis en de tuin van de gemeente te kunnen kopen. We willen hem daarom bedanken voor zijn enorme inzet tijdens de crowdfunding en voor zijn blijvende loyaliteit wat tuin en kunstwerken van Sjef betreft.
           
 
Plant in the picture: Wie het kleine niet eert.......
Als je aan komt lopen en je kijkt naar de akker, vallen de planten met bonte kleuren natuurlijk het eerste op. (foto1) Tussen de rogge staan hier drie rode lijst soorten: ten eerste de mooi gekleurde en zeldzame grote spiegelklokjes (Specularia speculumen), de prachtig paars/witte bolderik (Agrostemma githago). (foto2) en tenslotte de eveneens zeldzame nachtkoekoeksbloem (Silene noctiflora).Die laatste twee behoren tot de anjerfamilie. Over deze familie met 61 vertegenwoordigers in Nederland, wil ik het deze keer hebben. Een paar blikvangers heb ik al aan jullie voorgesteld. De ruige anjer (Dianthus  armeria) hoort daar zeker bij. Die siert hier namelijk de akkerrand.

Echter een groot deel binnen deze familie loop je zo voorbij omdat ze in het geheel niet opvallen. Sterker nog, je kunt er overheen lopen. De planten die dit kunnen verdragen, noem je tredplanten. Een goed voorbeeld van dit laatste is het vaste plantje dat voor ieders voordeur tussen de voegen van de trottoirtegels groeit namelijk liggend vetmuur (Sagina procumbens). (foto3) Met zijn penwortel zit het stevig verankerd en breidt zich uit door te  wortelen op de knopen. Ook hier staat het tussen de straatstenen naast de akker. Nu staan er bij de akker en de ingang van het elektriciteitshuisje nog drie van dit soort mini plantjes. Ze behoren ook tot de anjerfamilie maar zijn éénjarig. Wat ze wel gemeen hebben is de voorkeur voor een stenige, zonnige, droge  standplaats. Verder hebben ze allemaal dezelfde bloeiwijze. Een zogenaamd samengesteld gevorkt bijscherm. (foto4)
Deze drie staan meestal rechtop of zijn opstijgend. Ze hebben kleine, witte kroonbladen die echter ook kunnen ontbreken. Eén van deze drie, de  gewone zandmuur (Arenaria serpyllifolia) (foto5) behoort tot een ander geslacht. Dit is goed te zien aan de bladvorm die is hier eirond spits terwijl die van de andere twee soorten lijnvormig zijn en uitlopen in een spitsje. (foto6) Die twee waren tot 2005 nog één soort namelijk tengere vetmuur (Sagina apetala) maar zijn tegenwoordig net zoals in België, Duitsland, Frankrijk en Groot Brittannië in twee aparte soorten opgesplitst namelijk uitstaande vetmuur (S. micropetala) en donkere vetmuur (S. apetala). Het verschil tussen deze twee zit hem vooral in de kelkbladen. Bij uitstaande vetmuur staan de kelkbladen na de bloei uit (foto7) en bij donkere vetmuur liggen ze tegen de doosvrucht aan. (foto8)
 
Tot zover de details maar hoe zien die twee er dan in vol ornaat uit? Het zijn plantjes van hooguit 10 cm. dus je moet goed kijken wil je ze ontdekken. Hier zijn ze. (foto9) (foto10)  Mochten jullie ze niet kunnen vinden, ik wijs ze je bij een rondleiding graag aan.  
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
 
                          
   5                        6                            7                             8                         9                   10 
 
Overig nieuws
Volg de ontwikkelingen in de tuin op onze website:
 

Hou ook onze facebookpagina in de gaten:
 
 
 
 

 
 
 
De Tuin van Sjef - Boulevard 33b - 6881 HP Velp      info@detuinvansjef.nl