Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 06/04/2023
Kunstexpositie in Galerie Van Slagmaat

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Annemieke Kalshoven-Tol, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
De aankomende tijd staan en stonden er allemaal activiteiten gepland die jou naast de reguliere lessen in de gelegenheid stellen van en met elkaar te leren. Van projecten zoals ‘Day for Change’, ‘viruskenner’, ‘adopteer een monument’ tot het Woerden On Stage-event en de bezoeken aan pretparken in binnen- en buitenland! Lees vooral op onze website meer over onze leuke projecten en via de socials houden we je ook graag op de hoogte.
 
Donderdagnacht stonden we klaar voor Eurodisney met de examenleerlingen en mentoren van de vmbo-locatie. Een mooi avontuur ging van start. Tijdens de busritten heen en weer was er de gelegenheid om in gesprek te gaan en in het park waren de achtbanen en overige attracties een bijzondere beleving. De leerlingen en collega’s hebben het naar hun zin gehad. Wat was de sfeer goed! Ik hoop dat de collega’s en leerlingen van de gehele havo/vwo-locatie vandaag ook veel plezier in de Efteling zullen beleven!
 
Op goede vrijdag, 7 april, is het voor jou een vrije schooldag. Met de medewerkers van het Minkema staan we stil bij onze onderwijsvernieuwingen en hoe we daar verder vorm aan geven. Meer hierover lees je verderop in het nieuws. Daarnaast zullen we geïnspireerd worden door een theatergroep die jouw ouders wellicht al eens gezien hebben op één van de thema-avonden. Zij gaan ons meer vertellen over hoe we leerlingen kunnen motiveren in de nasleep van Corona.
 
Voor het schooljaar 2023-2024 hebben zich weer veel brugklasleerlingen aangemeld. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Er volgt nog een tweede ronde waarbij nog enkele leerlingen ook voor het Minkema zullen kiezen.
 
Ik wens jullie een fijn paasweekend!
 
Update evaluatie 70 minuten en Discovery
Sinds schooljaar 2021-2022 hebben we op het Minkema College een 70 minutenlesrooster voor alle opleidingen en voor alle leerjaren. Door te werken met een verlengde lesduur is er meer ruimte voor de leerlingen en docent om de gehele leercyclus in een les te doorlopen.
 
Naast de verlengde lesduur zijn we in schooljaar 2019-2020 op havo/vwo begonnen met Minkema Discovery. Talentmodules in 5 stromen (Science, Nature, Tech, Arts en Classics), waaruit leerlingen zelf een keuze kunnen maken.
 
Deze onderwijsontwikkelingen passen bij de visie op ons onderwijs waarbij eigenaarschap van de leerlingen centraal staat. Daarbij hanteren wij het volgende uitgangspunt: Leerlingen die betrokken zijn bij hun school en keuzevrijheid ervaren in hun leerproces en gemotiveerd zijn, komen tot betere prestaties.
 
Evaluatie
Bij de invoer van nieuwe ontwikkelingen is het belangrijk om de veranderingen goed te monitoren en te evalueren. De afgelopen maanden hebben we bovenstaande onderwijsontwikkelingen dan ook op verschillende manieren geëvalueerd. Er hebben diverse interne bijeenkomsten plaatsgevonden met collega’s en we hebben alle groepen (medewerkers, ouders en leerlingen) bevraagd naar hun bevindingen via enquêtes. Een interne onderzoekswerkgroep heeft alle bevindingen gebundeld en geanalyseerd.
 
Vervolg
Op basis van de diverse evaluaties is gebleken dat er verbeteringen wenselijk zijn om recht te doen aan onze visie op onderwijs, maar ook aan de uitvoerbaarheid van deze onderwijsplannen. Daarmee doelen we vooral op roosters, pendelbewegingen en contactmomenten per vak.
 
Om goed uit te zoeken welke verbeteringen dit zijn, gebruiken we komend schooljaar. We zien dat jaar als een zogenaamd ‘transitiejaar’: een jaar waarin we de ingezette ontwikkelingen finetunen zodat ze nóg beter recht doen aan ons onderwijs.
 
Eventuele wijzigingen die direct verbeteringen opleveren én eenvoudig te realiseren zijn, pakken we wel volgend schooljaar al op. Je kunt dan denken aan logistieke verbeteringen, zoals het aanbod van modules.
 
In de volgende uitgaven van het Minkema Nieuws houden we je verder op de hoogte van de ontwikkelingen.
 
Lesvrije dag, inschuifrooster en huiswerkvrij
Tijdens een schooljaar hebben leerlingen in het middelbaar onderwijs recht op vijf lesvrije dagen. De laatste van dit jaar is vrijdag 7 april (Goede Vrijdag). De docenten benutten de vrijgekomen tijd voor onderwijsontwikkeling en voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Daarna breekt ook voor hen het extra lange paasweekend aan.
 
In de week van 17 t/m 21 april hanteren we een inschuifrooster met lessen van 50 i.p.v. 70 minuten. Er zijn die week veel activiteiten voor docenten en ook voor leerlingen (waaronder Minkema Boulevard op de Steinhagenseweg en de laatste lesdag en het gala voor de examenleerlingen van de Minkemalaan). Bekijk de lestijden bij een 50 minutenrooster.
 
Op maandag 8 mei verwelkomen we iedereen weer op school na twee weken meivakantie. Voor die dag zijn alle leerlingen huiswerkvrij.
 
10 minutengesprekken op
13 & 18 april
Voor ouders is in Magister het rooster zichtbaar voor de 10 minutengesprekken op donderdag 13 en dinsdag 18 april. Hierover is op 29 maart een mail gestuurd naar ‘ouder 1’.
 
We moedigen de leerlingen van harte aan om mee te komen naar deze zogenaamde driehoeksgesprekken en zèlf een concrete hulpvraag te formuleren. Dan voeren we de gesprekken mèt jou, in plaats van óver jou.
 
Tussenpeil onderbouw
Zit je in klas 1hv(t) of 2hv(t), dan kun je uiterlijk in week 16 het voorlopige niveau-advies inzien in Magister. Dit advies kun je vinden in het cijferoverzicht bij ML (Minkemales). Het is natuurlijk gebaseerd op jouw cijfers en op de afzonderlijke adviezen die de docenten (intern) voor hun vak hebben uitgebracht. Daarvoor hebben zij goed gekeken naar kenmerken als werk- en huiswerkhouding, zelfstandigheid en inzicht. Deze zijn bepalend voor het succes in je verdere schoolloopbaan.
 
Deadline profielkeuze klas 3:
18 april
In februari hebben alle derdejaars hun voorlopige profielkeuze gemaakt. Het is tijd om deze definitief te maken! De limiet daarvoor ligt op dinsdag 18 april. Je gemiddelde cijfers zijn richtinggevend, samen met het profieladvies dat de docenten daarbij afgeven.
 
Kennismakingsmiddag locatie Steinhagenseweg op 17 mei
Voor wie (waarschijnlijk) na de zomer de overstap gaat maken van de havo naar de mavo is er op woensdag 17 mei om 15.15 uur een kennismakingsmiddag op de Steinhagenseweg. Op het programma staan een presentatie over het mavo-onderwijs en een rondleiding door het gebouw. 
 
Kom je voor deze middag in aanmerking? Dan kun je een uitnodiging tegemoet zien.
 
Examenspreekuren NOS Stories
Voor de examenleerlingen staat een spannende tijd voor de deur! Naast de examentrainingen en andere voorbereidingen die we op school doen, organiseert NOS Stories sinds een aantal jaren examenspreekuren op YouTube. 
 
Tijdens de NOS Stories Eindexamenspreekuren bespreken twee docenten per examenvak op YouTube de meest gestelde vragen. In de livestreams voor vmbo gl/tl, havo en vwo geeft één docent uitleg op het bord, de ander beantwoordt vragen van leerlingen in de live chat.
 
Dinsdag 9 mei start om 17.00 uur het eerste live eindexamenspreekuur met algemene tips voor alle examenkandidaten. Vanaf woensdag 10 mei volgen de examenvakken.
 
 
Examenactiviteiten
LSD/gala donderdag 20 april
Op donderdag 20 april vieren de examenleerlingen dat hun laatste lesdag erop zit. Het ochtendprogramma (LSD) wordt volledig door de leerlingen georganiseerd. ‘s Avonds is dan het examengala waar leerlingen al zo lang naar uitkijken.
 
Vanaf ca. 18.30 uur ontvangen we alle examenleerlingen op school. Traditiegetrouw komen zij in gala-kleding naar school in de meest uiteenlopende, bijzondere voertuigen. Wij nodigen iedereen uit om de leerlingen onder luid applaus te verwelkomen.
 
Examentraining Lyceo 15 en 16 april
Het weekend van 15 en 16 april staat in het teken van de laatste examentrainingen. Deze trainingen worden weer aangeboden door Lyceo. Twee volle dagen worden leerlingen getraind in één vak naar keuze. Leerlingen hebben zich hier eerder voor kunnen aanmelden. Wij wensen iedereen die zich heeft opgegegeven twee leerzame dagen.
 
Centraal schriftelijke eindexamens 2023
Donderdag 11 mei starten de centraal schriftelijk eindexamen. Voor leerlingen, ouders én docenten een spannende tijd! Leerlingen ontvangen in de week van 11 april een overzicht met alle informatie rondom deze periode. Ook op de website examenblad.nl is veel informatie terug te vinden. Woensdag 14 juni vanaf 15.00 uur weten we welke leerlingen geslaagd zijn en welke leerlingen nog een tweede kans nodig hebben.
 
Vooraankondiging: Diploma-uitreiking op 6 april
Ook dit jaar is de periode waarin examens van het tweede tijdvak worden afgenomen verlengd. Daardoor is ook de uitslag van het tweede tijdvak (de herkansingen) pas later bekend. Op donderdag 6 juli weten we welke leerlingen geslaagd zijn. Die middag (havo) en avond (vwo) zijn de diploma-uitreikingen. Een uitnodiging voor deze feestelijke afsluiting van de Minkema-tijd ontvangen leerlingen en ouders begin juni.
 
Enquête oudertevredenheid
Omdat de mening van jouw ouder(s) voor de school belangrijk is, vragen wij hun medewerking bij een onderzoek naar oudertevredenheid. Het gaat om een enquête bestaande uit een beperkt aantal vragen, die door Vensters voor Verantwoording/ Kwaliteitscholen.nl is georganiseerd. Meer informatie over Kwaliteitscholen.
 
Het onderzoek strekt zich uit over alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de eerste en derde klassen op het vmbo en het havo/vwo. Het resultaat van dit onderzoek kunnen wij vergelijken met dat van andere scholen en zo krijgen wij inzicht in onze sterke punten en onderdelen waar wij ons op kunnen verbeteren. Over de resultaten van het onderzoek informeren we je via het Minkema Nieuws.
 
Jouw ouder(s) hebben een mail ontvangen met daarin de link naar het het onderzoek. Op 30 april wordt het onderzoek afgesloten en is de vragenlijst niet meer bereikbaar. Wij stellen deelname aan deze enquête bijzonder op prijs. Alvast hartelijk dank!
 
Ook de leerlingen in klas 1 en 3 vullen in de klas een enquête in om te vragen naar hun tevredenheid.
 
Nieuw lid Raad van Toezicht
Vanwege het einde van de tweede termijn van Eva van der Molen als lid/voorzitter van de Raad van Toezicht heeft er een wijziging plaatsgevonden. Jochim Schueler heeft de rol van Eva van der Molen als voorzitter overgenomen en José Lauwerijssen is per 1 april in de RvT gekomen. José Lauwerijssen was de afgelopen maanden al als adviseur betrokken bij alle vergaderingen en activiteiten, zodat er sprake was van een soepele overdracht.
Over José Lauwerijssen
Na haar opleiding Technische Bedrijfskunde is José Lauwerijssen een aantal jaren in het bedrijfsleven werkzaam geweest. Sinds 3 jaar is zij actief als zelfstandig ondernemer in de rol van senior interimmanager en adviseur.
 
"Vanuit mijn werkervaring ben ik gewend om met een brede blik naar organisaties te kijken. Enerzijds gaat dit om zaken als de bedrijfsvoering, HR-management, financiën en risicomanagement. Maar ook om de manier waarop samengewerkt wordt, de sfeer in de organisatie en de betrokkenheid van medewerkers." 
 
 
José Lauwerijssen is niet onbekend met het Minkema College. Haar drie kinderen zitten of hebben op het Minkema College gezeten. Daarnaast is zij ook als bestuurslid van het Minkema Fonds verbonden met het Minkema College.
 
"Ik kijk ernaar uit om als lid van de Raad van Toezicht bij te kunnen dragen aan een mooie toekomst voor het Minkema College."
 
Peergroup hoogbegaafdheid
Dit jaar zijn wij gestart met een aantal bijeenkomsten voor de hoogbegaafdheids-peergroup voor de brugklas en klas 2 & 3. Deze bijeenkomsten staan in het teken van leerstrategieën. Het hanteren van een goede leerstrategie is bij deze groep leerlingen niet vanzelfsprekend.
 
De leerlingen zijn aan de slag gegaan met verschillende, voor hen soms nieuwe, manieren van leren: informatie structureren, het gebruik van zintuigen en beweging tijdens het leren en het persoonlijk maken van de lesstof. Na de toetsweek van maart was de laatste bijeenkomst om te bespreken wat deze nieuwe leerstrategieën ze heeft opgeleverd.
 
Volgend schooljaar zal er weer een aantal nieuwe bijeenkomsten starten.
 
Training Stress de baas (bovenbouw)
Dit schooljaar bieden we in de aanloop naar iedere toetsweek 2 momenten aan voor de bovenbouw waarop de orthopedagoog twee stress-de-baas-lessen verzorgt.
 
Hierin besteden we aandacht aan:
  • Wat verstaan we precies onder stress? 
  • Wat veroorzaakt bij jou stress? 
  • Wat helpt om stress te verminderen? 
  • Wat kun je daar zelf in doen? 
In kleine groepen gaan we samen in gesprek en bieden we een plek waar je meer grip op jouw gevoel kan krijgen.
 
Data
Training mei/juni: aanmelden voor 18 mei 2023
Is dit iets voor jou? Neem dan contact op met jouw mentor.
 
Enquête voor ouders over inzet
NPO-gelden
De regering heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) veel geld aan de scholen ter beschikking gesteld om de gevolgen van de coronapandemie voor de leerlingen zo veel mogelijk te beperken. Onze school gebruikt deze gelden deels voor vakinhoudelijke ondersteuning (zoals de extra CE-trainingen voor examenkandidaten van deze maand), maar we zetten de gelden ook in om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen (bijvoorbeeld door middel van het uitje naar de Efteling).
 
Op onze website vind u een volledig overzicht van alle ondersteuningen.
 
Wij horen graag de mening van ouders!
Op dit moment is de NPO taskforce van het Minkema College bezig om opnieuw te inventariseren welke achterstanden leerlingen, docenten en ouders ervaren, zodat we weten welke ondersteuningen er volgend jaar nog nodig zijn.
 
Wij vragen hiervoor ouders een enquête in te vullen. Deadline is zondag 7 mei. Leerlingen ontvangen binnenkort via hun schoolmail ook een eigen enquête.
 
Kunstexpositie examenleerlingen in Galerie Van Slagmaat
Van 31 maart tot en met 8 april 2023 exposeren onze examenleerlingen havo & vwo hun kunstwerken in galerie Van Slagmaat. Het is een bijzondere expositie gemaakt door leerlingen met een zelfde grote passie voor kunst die ze ieder op een unieke manier uiten.
 
De één heeft een ontroerende dans gemaakt, de ander een bijzonder schilderij of beeldhouwwerk en weer een ander een prentenboekje over diepe angsten. Ieder werk is bijzonder en uniek en verbeeldt een ander verhaal of concept.
 
De officiële opening door wethouder Vierstra was vorige week donderdag. De expositie is nog te bewonderen op 7 en 8 april. Kom eens kijken!
 
 
 
 
Aanmeldingen nieuwe schooljaar
Dit jaar konden we onze activiteiten voor de basisschoolleerlingen en hun ouders weer in de beide schoolgebouwen laten plaatsvinden. De Open Dagen waren uit voorzorg al in november, om eventuele coronamaatregelen in de winter vóór te zijn. De belangstelling was overweldigend, ook van gezinnen uit groep 7.
 
Hierop volgden in januari en februari nog de Open Lesmiddagen, twee ouderinformatieavonden en voor het Technasium een informatiemiddag en diverse kennismakingsmiddagen.
 
Inmiddels kunnen we trots laten weten dat weer een groot aantal groep 8’ers voor ons college heeft gekozen. Op de Minkemalaan gaat het om ruim 335 leerlingen en voor de Steinhagenseweg om ruim 175. Voor de stabiliteit van de school zijn dit heel mooie aantallen.
 
We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat al deze gezinnen in ons stellen en kijken uit naar een prettige samenwerking met elkaar.
 
Terugblik thema-avond 'alcohol, bloven en vapen'
 
Woensdagavond 5 april werd de thema-avond, georganiseerd door de ouderraad, gehouden in de aula van de Minkemalaan.
 
Het was een interessante, interactieve avond over het onderwerp alcohol, vapen en/drugs bij jongeren. Hoe ga je hier als ouder mee om? Welke regels stel je of juist niet? Hoe ga je hierover het gesprek met je zoon of dochter?
 
Door middel van diverse praktijkvoorbeelden werden gedachten hierover gewisseld.
 
Een aantal tips delen wij graag!
 
 
Ouderraad zoekt nieuwe leden
De ouderraad van het Minkema collega is een groep betrokken ouders van leerlingen van beide locaties. De ouderraad denkt mee met school over verschillende punten en ondersteunt bij diverse activiteiten, zoals:
  • iets lekkers voor iedere leerling tijdens sinterklaas;
  • een presentje op de dag van de leerkracht;
  • koffie schenken tijdens open dagen;
  • de corsages en iets lekkers bij de diploma-uitreikingen. 
Tevens organiseert de ouderraad ieder jaar een thema-avond voor ouders over een actueel onderwerp.
 
Op dit moment is de ouderraad in gesprek met de leerlingenraad om een passende leuke activiteit te organiseren voor de leerlingen die in de brugklas door COVID-19 het kamp en andere activiteiten hebben moeten missen.
 
Voor het organiseren van de verschillende activiteiten maakt de ouderraad gebruik van de vrijwillige bijdrage. Wij danken dan ook iedereen die deze bijdrage heeft betaald of nog gaat betalen.
 
Mocht(en) jouw ouder(s)/verzorger(s) enthousiast zijn geworden en interesse hebben om aan te sluiten bij de ouderraad dan kan contact worden opgenomen via ouderraad@minkema.nl.
 
10.000ste boek uitgeleend in de mediatheek
Vorige week is het 10.000ste boek van dit schooljaar uitgeleend in onze mediatheek. Dat is een absoluut record!
 
De mediatheek liet dit bijzondere moment niet ongemerkt voorbij gaan. Leerling Yuri was de gelukkige en hij kreeg een mooie cadeaubon. Goed om te zien dat er veel gelezen wordt door onze leerlingen!
 
Technasiumleerlingen vallen in de prijzen met project Viruskenner
 
Donderdag 30 maart zijn 3 groepjes leerlingen van Technasium klas 2 naar de finale van het viruskennerproject in Rotterdam geweest. Voor dit project moesten de leerlingen in groepjes een preventiemethode bedenken voor een toegewezen virus. 
 
Het groepje met Jurre, Anniek en Ise uit 2tvf was één van de winnende groepjes! Hun bordspel en pitch werden het beste beoordeeld.
 
Agenda
 
07/04 t/m 10/04: Lesvrije dag + Paasweekend
13/04 en 18/04: Oudergespreksavonden
17/04 t/m 21/04: Inschuifrooster
 
Nieuwsbrief, april 2023 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.