Aeilkema Organisatie Coach
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Bezoek de site:
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Uw organisatie is ook een ijsberg

 
Kan iemand, die eenzaam en alleen op een onbewoond eiland woont zich asociaal gedragen? Dat zal heel moeilijk worden, immers wie moet dat dan bepalen? Gedrag krijgt pas betekenis in de omgang met elkaar. Andere mensen zullen er iets van moeten vinden.
 
Als iemand onlogisch gedrag vertoont, dan wil dat vaak hooguit zeggen dat dit 'vreemde' gedrag zeer begrijpelijk is voor de persoon zelf, maar dat 'de ander' de logica er nog niet van ontdekt heeft. Als dé waarheid niet bestaat, dan heeft iedereen dus in feite gelijk en kunnen irritaties ontstaan als dat gelijk 'gehaald' wordt.
 
Omdat bij onderlinge irritaties de oorzaak het gevolg is en het gevolg de oorzaak, is de bron ervan niet meer te vinden en de enige oplossing is doorbreking van het patroon. Immers bij spanningen in de relatie strandt ieder meningsverschil in een conflict.
 
Zaken die niet 'lekker' lopen in een organisatie zijn net als het topje van een ijsberg. Die zou niet zichtbaar zijn als er er zich niet een heel stuk onder water zou bevinden. Daarom zeggen gebeurtenissen - die in uw organisatie plaatsvinden - vaak weinig over de gebeurtenis zelf, maar veel meer over de onderliggende (steeds terugkerende) patronen in uw organisatie en de krachten die deze patronen creëren. Gebeurtenissen gedijen onderin uw organisatie-ijsberg.
 
         
             
 
 
 
Als u de onderliggende structuren niet onderzoekt, blijven (vervelende) gebeurtenissen in uw organisatie uw aandacht gijzelen.
Zo gebeurt het nogals eens dat werknemers naar elkaar blijven wijzen als er op de werkvloer iets misgelopen is en iedereen heel efficiënt bezig was met (helaas) de verkeerde dingen.
 
Beschouw gebeurtenissen dus niet als een voorval op zich, deelproblemen zijn niet onafhankelijk van elkaar ontstaan en kunnen dus ook niet onafhankelijk van elkaar worden opgelost. Zoals uw organisatie nu functioneert, is het resultaat van werk en gebeurtenissen uit het verleden: Problemen van vandaag komen voort uit de oplossingen van gisteren.
 
Organisatievraagstukken zijn een sociale constructie en problemen zijn daarom "eigendom" van alle betrokkenen. Zaken die in een organisatie niet goed lopen, liggen niet aan de "eikeligheid" van individuen, maar aan de voedingsbodem waar een patroon goed in gedijt. Om van een eikel een eik te maken, is namelijk een heel ecosysteem nodig.
 
                            
 
 
 
Gebeurtenissen in de top van de ijsberg zijn het gevolg van de huidige manier van denken in uw organisatie. Als u fundamentele veranderingen in de structuur in uw organisatie en de krachten erachter wilt bewerkstelligen, dan zult u het denken van uw medewerkers moeten veranderen, maar 'helaas' kunt u niemand verplichten om anders te gaan denken.
 
Veranderen van denken lukt uitsluitend door de structuur onderin uw organisatie-ijsberg te veranderen en individuele verantwoordelijkheid bij iedere werknemer te kweken door ieder van hen zich af te laten vragen in hoeverre zij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de manier waarop de organisatie functioneert. Zit bij iedere collega in zijn/haar DNA wel verweven wat u als organisatie voor uw klant wil betekenen en welke houding en welk gedrag daarbij hoort?
 
                
 
 
Helaas zijn werknemers heel vaak te gefixeerd op hun eigen deel van de organisatie en zien ze zichzelf niet als onderdeel van een groter geheel. Een poging tot verandering/verbetering roept zelfs vaak weerstand op. Dat is trouwens niks mystieks, maar een logisch gevolg van een mogelijke dreiging van verlies van machtsrelaties.
En bij verlies van belangen is onbewust terugvallen op "oud gedrag" een voorspelbaar gegeven.
 
Vraagt u zich dus eens af wie onderin uw organisatie-ijsberg welk belang heeft om iets zo te laten zoals het nu gaat.
 
En als u het niet zo één, twee, drie boven tafel krijgt, dan help ik u daar uiteraard graag bij ;-)
 
 
 
Aeilkema Organisatie Coach is er voor organisaties die naar duurzame high-performance teams streven.

 
 
Het gezicht achter Aeilkema Organisatie Coach ben ik: Gerrit Aeilkema. 

Ik heb ruim 20 jaar een middelgroot eigen bedrijf in de financiële dienstverlening gehad, waarbij ik als ondernemer en directie richting en sturing gaf aan de organisatie(ontwikkeling). 

Vanaf 2007 ben ik bedrijfskundig organisatiecoach en trainer. Ik heb Bedrijfskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Andere opleidingen zijn die tot Mediator aan de Hanze Hogeschool, Mastercoach aan de Fontys Hogescholen, Systemisch Interveniëren bij het Bert hellinger Instituut, de Masterclass Transactionele Analyse bij het Phoenix Instituut en Ontwikkelingsgerichte Transactionele Analyse in Organisaties aan de P.R.O. Academie.
 
Daarnaast ben ik Gecertificerd Profile Dynamics® trainer en Gecertificeerd Financieel Planner (FFP).

 
 
           Aeilkema Organisatie Coach   Vossenburcht 5  9649 KD Muntendam 06-13967077
 
                                             www.aeilkemaorganisatiecoach.nl
 
                    
                                                    http://nl.linkedin.com/in/gerritaeilkema/

                                                 Twitter: https://twitter.com/#!/gerritaeilkema

 
                                     Indien u zich wilt uitschrijven, klik dan uitsluitend hier: Uitschrijven Nieuwsbrief