Nieuwsbrief 59 Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweerd 

27 maart 2017
Resultaat onderzoek crowdfunding: Uitstel verbreding Ring Utrecht best mogelijke optie
Knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht (A27/A28)
Persbericht: Geef breed gedragen alternatieven een kans

Onderzoek van het economisch adviesbureau Decisio toont aan dat uitstel van verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) nog altijd zinvol is.
 
Dit onderzoek in opdracht van de Kerngroep Ring Utrecht, een samenwerkingsverband van Utrechtse bewoners- en milieu-organisaties, is mogelijk gemaakt door een crowdfundingsactie waarin 1496 Utrechtse bewoners in korte tijd zo’n €40.000 bijeen wisten te brengen.
 
Mede aan de hand van dit onderzoek doet de Kerngroep een dringend beroep op de Tweede Kamer en een eventueel nieuw kabinet om tijdig over te gaan tot het onderzoek van alternatieve oplossingen, die niet uitgaan van de 1,2 miljard kostende verbreding tot 2x7 rijstroken.

Maatschappelijke kosten/baten analyse

In 2014 heeft het economisch adviesbureau Decisio in een onderzoek de kosten en baten van de verbreding in kaart gebracht. De uitkomst van deze maatschappelijke kosten/baten analyse (MKBA) was dat de voorgestelde verbreding alleen bij hoge economische groei rendabel zou zijn. Decisio heeft in opdracht van de Kerngroep Ring Utrecht in een quick scan onderzocht of deze uitkomst nog altijd relevant is. Een complicatie daarbij zijn nieuwe rekenvoorschriften van twijfelachtige waarde, die om onduidelijke redenen inmiddels zijn opgelegd door het ministerie van I&M.
  1. Het ene voorschrift is dat de overheid de komende eeuw 0% rente krijgt op geld op de bank. Dan is geld uitgeven goedkoper dan geld reserveren.
  2. Het tweede dubieuze voorschrift stelt dat er van moet worden uitgegaan dat er na 2030 helemaal geen investeringen in het Rijkswegennet meer worden gedaan. Omdat de congestie dan in het hele land zou toenemen, draagt de verbreding in Utrecht dan meer bij aan het reduceren van files elders in het land. Dan worden de baten groter.
Wordt voor deze twijfelachtige aannames gecorrigeerd, dan blijken de uitkomsten van de MKBA vergelijkbaar met de eerdere MKBA uit 2014.
 
Alternatieven

De conclusie is dan ook net als in 2014 dat het beter is om de verbreding uit te stellen tot er meer helderheid is over komende ontwikkelingen. Uitstellen is nodig en mogelijk. Tegelijkertijd wordt het tijd om alternatieve oplossingen te onderzoeken. Inmiddels hebben Provinciale Staten een motie aangenomen, die bij het Rijk pleit voor een regionale schaalsprong voor openbaar vervoer en fiets. De Kerngroep pleit voor een breed gedragen regionale mobiliteitsaanpak waarin deze mogelijkheden als uitgangspunt kunnen dienen. 
 
Meer over het onderzoek
 
Lees de uitleg bij het onderzoek van Decisio via de website van de Kerngroep Ring Utrecht. Daar is ook het onderzoek zelf te vinden.
 
 
Raadsbijeenkomst over onderzoek donderdag 30 maart
Aanstaande donderdagavond is er een Raadsinformatiebijeenkomst in de raadzaal van het (oude) Stadhuis. Daarin zullen diverse sprekers te horen zijn over het onafhankelijke onderzoek van de Kerngroep Ring Utrecht.
 
Dit onderzoek is betaald uit de opbrengsten van de crowdfundingsactie "15 tegen 14". De Kerngroep Ring Utrecht gebruikt het geld voor onderzoeken en juridische ondersteuning in het kader van het beroep bij de Raad van State. Met grote dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! 
 
Op de raadsinformatiebijeenkomst zal onderzoeksbureau Decisio het onderzoek presenteren. De Kerngroep geeft een toelichting op de inhoud van haar beroep bij de Raad van State. Iedereen is van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. 
 
Tijd: 21.00 tot 22.30 uur. Locatie: Oude Stadhuis, raadzaal. 
 
 
Rapport: feiten vragen om een ander perspectief
 
Een handig document voor wie zich goed wil inlezen in het A27 dossier, is het rapport "Feiten vragen om een ander perspectief en andere keuzes". Hierin staan de belangrijkste feiten over de Ring Utrecht op een rij. En dat is nodig, want er zijn nogal wat hardnekkige fabels in omloop. In dit rapport doen wij aanbevelingen voor andere keuzes en een ander perspectief. 
 
 
 
Verkeersonderzoek: verbreding op drijfzand gebaseerd
Cover onderzoek verkeersprognoses Ring Utrecht
Nieuwe inzichten in prognoses van de groei van het autoverkeer en de filevorming maken duidelijk dat het project Ring Utrecht de bereikbaarheid van de regio niet verbetert. Al in 2021 beperkt het onderliggende wegennet de bereikbaarheid sterker dan het hoofdwegennet.
 
Verbreding van het hoofdwegennet verstopt de regio dan ook nog meer, omdat die nog meer autoverkeer aantrekt. De verkeersmodellen die de minister gebruikt, verhullen dit effect. Dat komt doordat zij beperkingen van het onderliggende wegennet niet beschrijven.

Zelfs als je de onbruikbaarheid van de verkeers-modellen terzijde laat, blijkt dat in het nieuwe scenario voor hoge groei de beleidsmatige motivatie van het project veel kleiner is dan in het oude en mogelijk zelfs helemaal verdwijnt. In heldere taal: Er is geen verkeerskundig nut, niet nu en niet na 2030.
 
De werkelijke groei ligt naar verwachting tussen de scenario’s van hoge en van lage groei in. Daarmee zal de onderbouwing van de minister nog ongunstiger zijn. De conclusie is dat ingrijpen in de Ring Utrecht met dit plan en deze investering niet zinnig is. Volgens de methode van de minister kun je over vijf jaar beter beoordelen of het project wel zinnig is; volgens ons is heranalyse van de probleemstelling veel verstandiger. 
 
Meer weten? Lees het rapport Verkeersprognoses Ring Utrecht van de Kerngroep Ring Utrecht. 
 
 
Donaties 
Hartelijk dank voor de ontvangen donaties. Wij ontvangen geen subsidie en kunnen de donaties goed gebruiken voor onze activiteiten. 
 
U kunt uw gift of donatie overmaken op:
  • Triodosbank - rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. Wilt u specifiek aan de Kerngroep Ring Utrecht doneren? Vermeld er dan "donatie KRU" bij. 
  • ING - NL21 INGB 0004 0565 70 t.n.v. Penningmeester van Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
SOESA is een ANBI-erkende instelling; zowel eenmalige als periodieke schenkingen zijn mogelijk. Neem contact op als u meer informatie wilt. 
 
Mail ons als u een bedrag heeft overgemaakt, dan kunnen wij u via e-mail bedanken. Twijfelt u over de hoogte van het bedrag? U helpt ons al met €10,- per jaar.
 
 
Sociale Media
Twitter en Facebook logo
 
Like de Vrienden van Amelisweerd op Facebook

Twitter: Volg de Kracht van Utrecht (@KrachtvanU) en de Vrienden van Amelisweerd (@Amelisweerd) voor interessante links, snelle reacties op de actualiteit en de laatste nieuwsupdates.
 
--
 
Tot ziens,
Olivier Beens, John Buitink (Kerngroep Ring Utrecht) en Jos Kloppenborg
 
U ontvangt deze e-mail, omdat u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven of omdat u een vast contact van ons bent. Uitschrijven of wijzigen van uw gegevens kan via de link onderaan deze e-mail.
 
Wilt u ons ontmoeten om een idee of initiatief te bespreken? Graag! Mail ons voor een afspraak