Problemen met lezen van deze mailing? klik hier
* deel deze informatie met uw eigen netwerk op social media via onderstaande buttons.. 
  Deel deze aankondiging op Facebook   Deel deze aankondiging op Linkedin   Deel deze aankondiging op Twitter


Multideskundigheid in de GGZ

gelijkwaardig samenwerken op de weg van herstel

Psychische kwetsbaarheid wordt vaak voorgesteld als een op zichzelf staand kenmerk van de persoon. Soms wordt het verder gereduceerd tot diens genetische aanleg en lijkt kwetsbaarheid de identiteit van de persoon te bepalen. Maar dit is een te eenzijdige visie op een complexe werkelijkheid en is in strijd met de opvatting dat mensen meerdimensionaal bepaald zijn. De genetische bagage speelt een rol vanaf de geboorte, maar de wijze waarop iemand met stress en andere prikkels leert omgaan krijgt gestalte in een dynamische interactie van die persoon met een betekenisvolle omgeving. Iedereen is op enig moment het resultaat van zijn persoonlijke geschiedenis. Het gevolg verschilt per individu: uitdagingen kunnen tot groei en kracht leiden, maar ze kunnen ook tot overbelasting leiden die de psychische weerbaarheid ondermijnt.

Mensen leven en functioneren altijd in een bepaalde context. Psychologische betekenisgeving kent vele lagen en gradaties. Oplossingen zijn zelden eenvoudig maakbaar, ook niet door een getrainde professional. Er is geen deskundigheid (geen pil, geen psychotherapie,…) die psychisch lijden als met een druk op de knop kan ‘fixen’. De noodzakelijke kennis om herstel te bespoedigen komt niet enkel van professionele deskundigen, maar ook uit het leven, de uitdagingen en de opvattingen van de persoon zelf, uit de gedeelde visie van mensen met soortgelijke ervaringen, en uit de inzichten van de familie en naastbetrokkenen. Hulp bij psychisch lijden vraagt om betrokkenheid van zeer uiteenlopende deskundigheden: een werkende triade van cliënt, familieleden/naasten en professionals. Het vraagt om een open benadering, waarbij alle deskundigheden binnen de triade een bijdrage kunnen en moeten leveren aan optimale zorg. Geen van de deskundigheden is a priori beter dan de andere, en geen van de deskundigheden mag worden verwaarloosd in het behandel- en herstelproces. Drempels kunnen verlagen wanneer eenieder, cliënten, betrokkenen en professionals, de eigen kwetsbaarheid en weerbaarheid onderkent. Contact in de triade wordt dan evenwaardig en ontsluit de mogelijkheden van gezamenlijke, geïntegreerde deskundigheid. Het draagt bij aan weerbaarheid van het individu en van het systeem.

Herstel en groei van psychische weerbaarheid heeft tijd nodig, evenzeer als psychische kwetsbaarheid over de tijd is ontstaan. De Nieuwe GGZ streeft naar een evenwaardige multi-deskundigheid als voorwaarde voor optimale, persoonsgerichte integrale zorg, gericht op bevordering van autonomie en groei van identiteit. Multideskundig triadisch werken is een cultuurverandering, maar is ook ‘fun’ en empowerend. Dit congres gaat in op de vraag hoe effectief vorm gegeven kan worden aan multideskundigheid binnen De Nieuwe GGZ. We lichten de vorm en inhoud van multideskundigheid nader toe, we laten goede voorbeelden zien, gaan in op knelpunten en uitdagingen, en hopen u vooral te inspireren om met ons mee te verkennen en te werken aan de realisatie van multideskundigheid binnen de Nieuwe GGZ.

PROGRAMMACOMMISSIE
Prof. dr. Jim van Os
Prof. dr. Philippe Delespaul
Dr. Tony Rasenberg
Drs. Wilma Boevink
Nico Hopman
Prof. dr. Berno van Meijel
Casper Nusselder


DOELGROEP
Hulpverleners in de GGz (psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, agogen, vaktherapeuten e.a.), ervaringsdeskundigen, familieleden, managers, beleidsmakers, directeuren, leden van raden van bestuur, mensen werkzaam bij welzijnsinstellingen, gemeentelijke diensten, landelijke overheden, politie, justitie, woningcorporaties, verzekeraars, maatschappelijke dienstverlening en alle anderen die direct of indirect betrokken zijn bij de zorg aan mensen met een psychische aandoening.

LOCATIE
Congrescentrum 'De Reehorst'
Bennekomseweg 24 - 6717 LM Ede (Gld)
Tel. 0318 - 75 03 00
'De Reehorst' ligt op loopafstand van het NS-station Ede-Wageningen.
Bij 'De Reehorst' is ruime parkeergelegenheid.

ACCREDITATIE
Accreditatie wordt aangevraagd bij:
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
 • Accreditatiebureau FGzPt
 • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
 • Registerplein
 • LV POH-GGZ
 • (Cognitief) gedragstherapeuten (VGCT)
 • Vereniging voor cliëntgerichte Psychotherapie
 • Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)
 • Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KNGF)

KOSTEN
295,- euro.(VOOR)INSCHRIJVING * LET OP: dit is geen definitieve inschrijving!
U kunt zich voor-inschrijven voor dit congres, U kunt ons online voor-inschrijfformulier invullen en verzenden. U ontvangt dan autotomatisch als eerste bericht als het programma bekend is en de definitieve inschrijving wordt gestart. U kunt zich dan definitief inschrijven!

INFORMATIE
Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 14109, 3508 SE Utrecht
Tel. 06 - 83191953
Email: info@sympopna.nl
Website: www.sympopna.nl

2017 mailings & webdesign: XSOnline - digitale vormgeving