Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 02/06/2022
Minkema College ontvangt
predicaat Technasium

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
 
Het eerste tijdvak van de centraal schriftelijke eindexamens is achter de rug. Op donderdag 9 juni volgt de uitslag voor de examenkandidaten van mavo, havo en vwo. Een weekje later, op 15 juni, krijgen de basis/kader-leerlingen hun uitslag te horen. Op dit moment zijn de examendocenten druk bezig met eerste en tweede correcte en draait ons examensecretariaat overuren. Het is altijd een drukke en spannende tijd! 
 
Met het afronden van het eerste tijdvak van de centrale examens nadert het einde van het schooljaar. Over een maand staan de rapportvergaderingen alweer op de rol en is het tijd om jullie boeken in te leveren. Een schooljaar gaat best snel!
 
Een paar weken geleden ontvingen jullie van de voorzitter van het College van Bestuur van onze school het bericht, dat ik met ingang van volgend schooljaar een andere baan heb. Ik mag in een andere rol én dichter bij huis van betekenis zijn.
 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik best ook dubbele gevoelens over deze stap heb. Het werk op het Minkema College is nog niet af. Daarnaast geloof ik in ons motto en de positieve manier waarop we willen omgaan met elkaar. 
 
De werving voor mijn opvolger is inmiddels in volle gang. Dat geldt ook voor de zoektocht naar docenten voor de vacatures die nog openstaan. We merken wel dat het dit jaar lastiger is om geschikte kandidaten te vinden. De markt is erg krap. Misschien ken je iemand die het leuk vindt om bij ons te werken!
 
Examenuitslag en diploma-uitreiking
Op donderdag 9 juni komt om 8.00 uur de normering voor de examens van 4 mavo binnen. Op woensdag 15 juni komt de normering voor 4 basis en kader binnen. Op deze beide dagen gaat de examencommissie voor de leerlingen de examenuitslag bepalen en vanaf 15.00 uur gaan de mentoren hun mentorleerlingen bellen. De mentoren bellen eerst de leerlingen die (nog) niet geslaagd zijn. Daarna worden de geslaagde leerlingen allemaal gebeld.
 
Vanaf 17.00 uur verwachten wij de geslaagde leerlingen op school. De leerlingen die (nog) niet geslaagd zijn verwachten we al op eerder school. U ontvangt over de gang van zaken op 9 juni (Mavo) en 15 juni (BK) nog een aparte brief.
 
Na de examens vinden er nog herkansingen plaats. Deze beginnen op 13 juni (tweede tijdvak).
 
Diploma-uitreiking
De diploma-uitreiking vindt plaats op dinsdag 5 juli. De diploma uitreiking van basis en kader wordt aan het eind van de middag gehouden en die van de mavo 's avonds. De  leerlingen en hun ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging. Voor leerlingen die nog een (herexamen) afleggen in het derde tijdvak (5 t/m 8 juli) én slagen is er op donderdag 14 juli een diploma-uitreiking (de tijdstippen worden nog bekend gemaakt).
 
Terugblik Gala!

Op dinsdag 31 mei was eindelijk het langverwachte gala voor de examenleerlingen vmbo. Langs de weg was het weer ouderwets druk en gezellig. Leerlingen kwamen in de meest uiteenlopende voertuigen naar school.
 
Eenmaal uitgestapt kon het publiek genieten van mooie galajurken, prachtige kapsels en stijlvolle pakken. Binnen werd gegeten, gedanst en met elkaar veel lol gemaakt. Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond.
 
Predicaat Technasium
 
 
Het Minkema College heeft afgelopen jaar het introductieprogramma om Technasium te worden met goed gevolg doorlopen en voldoet aan alle kwaliteitseisen van Stichting Technasium. De school mag daarom nu het predicaat Technasium voeren; een kwaliteitskeurmerk voor innovatief bètatechnisch onderwijs op havo en vwo.
 
 
15 juni: lesvrije dag
Gedurende een schooljaar hebben leerlingen in het middelbaar onderwijs recht op vijf lesvrije dagen. De laatste van dit jaar is op woensdag 15 juni gepland. De docenten benutten de vrijgekomen tijd voor (onderwijs)ontwikkeling en voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Jullie kunnen genieten van een ‘break in de week’. Voor het voorbereiden van de toetsweek, die de week erna start, komt deze vrije dag natuurlijk op het juiste moment
 
Minkema Boulevard is terug met voorstelling Shine!
Het enthousiasme van de leerlingen was groot om na 2 jaar weer deel te nemen aan Minkema Boulevard. De leerlingen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen en kunnen niet wachten om hun talenten te kunnen tonen tijdens de voorstelling op donderdag 16 juni a.s.
 
Er worden die dag 2 voorstellingen gegeven: één voor ouders, familieleden, vrienden en overige geïnteresseerden en één voor andere leerlingen van het Minkema en de medewerkers.
 
Dit jaar doen zelfs oud-deelnemers mee van wie de show de afgelopen jaren niet heeft kunnen doorgaan vanwege corona. Zij willen graag samen met de leerlingen van de huidige talentlessen van leerjaar 1 het podium betreden.
 
 
Over de voorstelling Shine: Dromen van een carrière in de showwereld. Om dat doel te bereiken is doorzettingsvermogen heel belangrijk; je doet auditie na auditie. Uiteindelijk is het gelukt om aangenomen te worden op de school van je dromen; de school van dans, zang en theater! De weg die is afgelegd om dit doel waar te maken was niet makkelijk. Ze hebben altijd al gedroomd van een leven in de spotlights! Wat zal de toekomst gaan brengen?
 
Je boeken inleveren: dat doe je zo!
Het schooljaar zit er alweer bijna op! Dat betekent ook dat je straks jouw boeken kunt inleveren. Om lange rijen en drukte op school te voorkomen, vragen wij je de inlevering thuis goed voor te bereiden en op het juiste tijdstip op school te komen. Eerst ga je je boeken online inleveren. Hiervoor ontvang je bericht van OsingadeJong.
 
De schema’s voor het inleveren van de boeken staan op de website.
 
 
Geen verlof voor vervroegde vakantie
Elk jaar ontvangen wij verlofverzoeken van gezinnen die eerder op zomervakantie willen. Hoewel het misschien geen probleem lijkt om alvast naar de zon te gaan wanneer er voor de leerlingen nauwelijks nog activiteiten zijn, is de leerplichtwet er heel duidelijk over: dit zogenaamde luxe verlof is niet toegestaan. Het ophalen van het rapport op vrijdagochtend 8 juli is de laatste verplichte schoolactiviteit voor alle leerlingen. De leerplichtambtenaar neemt steekproeven op scholen om deze wet te handhaven.
 
Werkweek leerjaar 3
Op dit moment zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van de werkweek voor de huidige derde klas VMBO volgend schooljaar. We zouden graag de leerlingen in de week van 5 september drie of vier schooldagen op werkweek laten gaan. Deze werkweek is bedoeld voor de leerlingen uit de huidige derde klas die nog niet op werkweek zijn geweest naar de Ardennen.
 
Op dit moment is het topdrukte bij de organisatiebureaus en daarom is het nog niet zeker of wij deze werkweek daadwerkelijk kunnen organiseren. Wij informeren de ouders van de huidige derde klas voor de zomervakantie over de doorgang en de bestemming van de werkweek.
 
Inschrijving vervolgopleiding
De examenkandidaten moesten op 1 mei ingeschreven staan bij het vervolgonderwijs. Voor de meesten is dat een mbo-opleiding; voor een aardig aantal leerlingen ook de doorstroom naar de havo. Op een enkeling na is dat ook allemaal gelukt. Met de laatste leerlingen worden nog gesprekken gevoerd.
 
Vacature leerling of ouder ondersteuningsplanraad 
In verband met het vertrek van één van onze leerlingen uit de Ondersteuningsplanraad (OPR), is de MR op zoek naar een nieuwe leerling of ouder die het Minkema College wil vertegenwoordigen in de OPR.
 
Wat doet de OPR?
Per 1 augustus 2014 is op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd. Hiervoor werken scholen met elkaar samen in Regionale Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs om te zorgen dat alle leerlingen in de regio het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
 
Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband beschrijft in het ondersteuningsplan hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteunende voorzieningen in de regio. In het ondersteuningsplan staan afspraken over:
  • welke begeleiding iedere reguliere school biedt;
  • welke kinderen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan;
  • hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld;
  • wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften moet zijn;
  • hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.
Interesse?
Ouders of leerlingen die zich kandidaat willen stellen voor de ondersteuningsplanraad kunnen zich aanmelden bij Wilfred van der Weijden (w.vanderweijden@minkema.nl), voorzitter van de medezeggenschapsraad van het Minkema College. De limiet voor kandidaatstelling is maandag 13 juni 2022 om 12:00.
 
 
Doedag On Stage
 
Vlak voor de meivakantie hebben de eerste en derde klassen een goed geslaagde eerste editie van On Stage achter de rug. Leerlingen zijn zelfstandig op stap geweest naar bedrijven waarmee zij tijdens het Beroepenfeest een match hebben gemaakt. Aan de foto’s te zien die tijdens de de Doedag zijn gemaakt, hebben heel veel bedrijven de leerlingen geweldig ontvangen.
 
 
Leerlingbegeleiders:
waarvoor kun je bij hen terecht?
Op het Minkema College hebben we leerlingbegeleiders die je kunnen helpen als je even een duwtje in de rug nodig hebt, je verhaal kwijt wil of simpelweg een luisterend oor zoekt. Je kan via je mentor in contact komen met de leerlingbegeleiders, maar je kan ook zelf mailen naar één van de leerlingbegeleiders (dhr. Agterberg of mevr. Douho). Eén ding is zeker: ze staan voor je klaar. 
 
 
 
 
Overzicht NPO-activiteiten
De regering heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) veel geld aan de scholen ter beschikking gesteld om de gevolgen van de coronapandemie voor de leerlingen zo veel mogelijk te beperken. Onze school gebruikt deze gelden om de leerlingen op verschillende manieren te ondersteunen. Graag wijzen we u nog een keer op het overzicht op de website. Hier vindt u een overzicht van alle vormen van ondersteuning. Deze pagina wordt in de loop van het schooljaar steeds bijgewerkt.
 
Gezocht: docent wiskunde
1e en/of 2e graad
 
Per 1 augustus 2022 ontstaat er op onze school een vacature voor docent Wiskunde (LB/LC). De vacature is terug te vinden op Meesterbaan.
 
Uiteraard zijn wij gestart met de werving voor een nieuwe collega of nieuwe collega's (parttimers). Omdat de ervaring leert dat het voor veel scholen lastig is om kandidaten te vinden op dit vakgebied, roepen we graag jullie hulp in.
 
Mocht je in jouw netwerk iemand kennen die interesse heeft in deze functie, wil je dit dan bij ons kenbaar maken?
 
WIS Collect
Met ingang van het schooljaar 2022-2023 gaat er gebruik worden gemaakt van WIS Collect voor het versturen van de vrijwillige ouderbijdrage (en overige schoolkosten) aan de ouders. De vrijwillige ouderbijdrage wordt via WIS Collect aan het begin van het schooljaar geïnd.
 
Hiervoor ontvangt de ouder via WIS Collect een mail. Ze kunnen vervolgens zelf bepalen hoeveel en wanneer ze willen betalen. Betalen kan eenvoudig worden gedaan via iDEAL. Ook het betalen in termijnen wordt mogelijk. Ouders krijgen daarnaast ook meer overzicht over de reeds betaalde en eventuele toekomstige facturen.
 
In dit filmpje wordt WIS Collect helder uitgelegd. 
 
Kennismaking nieuwe bruggers
We kijken uit naar 22 juni! Die middag komen de nieuwe brugklassers kennismaken met hun klas en mentor. Dat is elk jaar weer een feestje, ook al is het voor veel leerlingen ook een spannende middag. We verwelkomen dit keer ruim 190 nieuwe bruggers op het vmbo. De uitnodiging hiervoor valt half juni op de deurmat!

In 2022-2023 zijn er in het brugjaar 2 basis/kader-klassen, 2 kader/mavo- en 4 mavo/havo-klassen. We vinden het geweldig dat zoveel leerlingen voor onze mooie school hebben gekozen.

Voor de ouders van de nieuwe brugklassers is er in de eerste week van het nieuwe schooljaar gelegenheid tot een eerste kennismaking met de mentor.
 
Nieuw lid MR
Met ingang van april dit jaar is Eveline Schulp het nieuwste ouderlid van de MR. Zij stelt zich graag aan jullie voor:
 
Mijn naam is Eveline Schulp en ik woon om de week samen met mijn 3 kinderen Kas (18), Frederiek (16) en Annemijn (13) in Montfoort. In het dagelijks leven werk ik als leerkracht van groep 8 op een openbare basisschool in Vleuterweide. Binnen mijn vak als leerkracht heb ik de specialisatie 'gedrag'. Vanuit deze expertise begeleid ik zowel collega's die hulpvragen over specifieke gedragingen van leerlingen hebben als het gehele team en MT binnen school bij het opstellen van protocollen en plannen. Ik volg de onderwijsontwikkelingen omtrent passend onderwijs en gedrag op de voet en ben aangesloten bij het netwerk gedragsspecialisten. Daarnaast heb ik, voordat ik het onderwijs in ben gegaan, jaren als accountmanager gewerkt bij een grote farmaceutische industrie. Ik hoop mijn opgedane kennis en ervaring in zowel zorg en welzijn als in de commerciële sector te kunnen delen en gebruiken binnen de MR op het Minkema College. In mijn vrije tijd lees en wandel ik veel.
 
Vacature bestuurslid
Vrienden van de KUVO
Het Woerdense onderwijs werkt al 56 jaar samen met de Stichting KUVO. Wie is er niet groot geworden met de mooie leermomenten op school als er weer een kunst- of cultuuractiviteit op het programma stond?
 
De Stichting Vrienden van de KUVO levert een extra (financiële) bijdrage en maakt speciale voorstellingen of activiteiten mogelijk. De Stichting is op zoek naar een enthousiast en gemotiveerd bestuurslid.
 
 
 
 
 
 
Agenda
06/06: Pinksterweekend
09/06: Uitslag 1e tijdvak CSE voor mavo
13/06: Start 2e tijdevak CSE
15/06: Lesvrije dag + Uitslag 1e tijdvak CSE voor basis/kader
 
Nieuwsbrief 2022 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.