Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 12/01/2023
Wall of Fame met oud-leerlingen

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Annemieke Kalshoven-Tol, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
Een nieuw jaar 2023 is begonnen! Allereerst voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) de beste wensen. Hopelijk heb je samen met je gezin een fijne kerstvakantie achter de rug. Wij kunnen in ieder geval terugkijken op een mooie eerste helft van dit schooljaar.
 
Er was vlak voor de kerstvakantie op onze havo/vwo-locatie een fantastisch wintergala met grote opkomst. Alle leerlingen van beide locaties hebben een mooie afsluiting gehad, samen met hun mentor, onder het genot van een heerlijke lunch. Met elkaar samen zijn is iets waar we extra aandacht voor hebben dit jaar.
 
Het nieuwe kalenderjaar zijn we met alle medewerkers gestart met een studiedag waarbij ik het openingswoord mocht verzorgen en stilstond bij wat wij jou willen meegeven naast kennis en een waardevol diploma. Het is goed om dat te verwoorden én te laten zien!
 
Onze focus ligt op het voorbereiden van onze leerlingen voor de toekomst en we gaan uit van hoge en tegelijkertijd realistische verwachtingen. We willen jou voorbereiden op de maatschappij van morgen.
 
Naast het behalen van een mooi diploma aan het einde van je middelbare schooltijd, staan persoonsvorming en burgerschap ook centraal in ons onderwijs. We willen jou meegeven dat er meer is dan alleen jouw eigen bevindingen. En inzichten geven in hoe de maatschappij vandaag de dag is, maar ook steeds in beweging blijft. Dat jij naast jouw eigen ontwikkeling ook begrip opbrengt voor en ervaring opdoet met de wereld om je heen.
 
Ik wens je een mooi jaar toe!
 
Inschuifrooster & stilteweek
Op de volgende dagen zijn er lessen van 50 i.p.v. 70 minuten. Hiermee winnen we in de middagen tijd voor vergaderingen en andere activiteiten:
 • dinsdag 24 januari
 • woensdag 1 februari
 • week 6: 6 t/m 10 februari 
Aan een toetsweek gaat een stilteweek vooraf. Dit betekent dat er die week geen extra activiteiten voor de leerlingen zijn in de middag en avond. Zo kun je na de lessen naar huis om de toetsweek voor te bereiden.
 
Toetsweek en Magister
Nog een paar dagen en dan gaat de toetsweek van start. Zit je in de onderbouw, dan is dit voor jou de eerste toetsweek van het jaar. Bovenbouwers hebben er in november al een gehad. De onderbouw heeft toetsen van maandag 16 t/m vrijdag 20 januari. Voor maandag 23 januari zijn zij huiswerkvrij. 2 vwo vormt hierop een uitzondering: voor jullie staan er op 23 januari ook nog toetsen gepland. De bovenbouwleerlingen gaan door met de toetsweek t/m (uiterlijk) de 24ste.
 
Rooster
In plaats van gewone lessen staan er toetsuren en (vrijwillige, online) ‘inloop’lessen op het rooster; examenleerlingen hebben alleen SE-toetsen. Het aangepaste rooster staat in de gedeelde drive ‘Toetsrooster en PTA’.
 
Gang van zaken tijdens toetsweken
Tijdens toetsen is het niet toegestaan je jas, pet, tas, mobiele telefoon, smartwatch e.d. bij je te hebben. Word je daar tijdens de toets tòch op betrapt, dan krijg je een 1 voor de toets. Laat, behalve de toegestane hulpmiddelen, dus alles in je kluis (of thuis)! Hulpmiddelen mag je tijdens de toets niet uitlenen. Verder geldt voor de onderbouw dat iedereen het lokaal pas verlaat als de bel gaat. Neem eventueel een (lees)boek mee als je verwacht eerder klaar te zijn. Dit leg je op de grond onder je stoel zolang je niet zichtbaar klaar bent met de toets.
 
Magister tijdens toetsweken
De cijferkolommen van Magister zijn in dit soort weken niet zichtbaar, zodat je niet ontmoedigd raakt door een tegenvallend cijfer of juist overmoedig wordt door een goed eerste resultaat. Ook kunnen de docenten op deze manier rustig en zorgvuldig al het werk nakijken, beoordelen en in Magister zetten.
 
Knip schooljaar
Op maandag 23 januari begint het tweede halfjaar. Er gaat die dag een nieuw basisrooster in; voor sommige jaarlagen staan daar nieuwe vakken op of een ander aantal lessen per week. Zo start er bijvoorbeeld een nieuwe periode van talent- en ondersteuningsmodules in de onderbouw.
 
Discovery-modules
 
In de onderbouw ronden alle leerlingen (uiterlijk) deze week hun Discovery-module(s) af. Binnen twee weken beoordeelt de docent jouw eindproduct met een O, V of G in Magister.
 
Ontvang jij een O(nvoldoende), dan informeert de docent je over hoe je deze O kan omzetten in een V. 
 
Wacht daar niet te lang mee, want je maakt het voor jezelf steeds lastiger de klus tot een goed einde te brengen. Als je jouw product niet V(oldoende) weet aan te passen, zul je dit uiteindelijk in opdracht van de leerlingcoördinator inhalen in je vrije tijd, bijv. op een lesvrije studiedag of na de laatste toetsweek. Want met een O voor een module kun je niet aan het volgende leerjaar beginnen.
 
Eerste rapport & rapportvergaderingen
Op dinsdag 31 januari maken we de balans van het eerste halfjaar op en leggen we voor alle leerlingen het eerste rapport vast. In de week van 6 februari geldt het inschuifrooster (lessen van 50 minuten), zodat we in de middagen met de docententeams kunnen vergaderen. Aan het einde van die week of begin van de week erna ontvang je je rapport uit handen van de mentor.
 
Ouderavonden klas 3 en klas 1
 
Op 22 februari vindt er voor ouders van klas 3 een informatie-avond plaats over de profielkeuze. Hiervoor wordt u te zijner tijd per mail nader geïnformeerd en uitgenodigd.
 
Dit geldt ook voor de brugklasouderavond op dinsdag 14 maart.
 
Activiteitenweek
De week vóór de voorjaarsvakantie staat weer bol van bijzondere activiteiten. Een greep uit het programma:
 • het dansproject voor klas 1;
 • langlaufen voor klas 2;
 • allerlei profielkeuze-activiteiten en een filmproject voor klas 3
 • een bezoek aan de rechtbank en het relatieproject voor klas 4
 • kunstprojecten en stedenbezoek voor diverse groepen van 5 vwo 
 • en niet te vergeten: de gymnasiumdag (2G t/m 6G)! 
Dit alles brengt nogal wat roosterwijzigingen met zich mee en uitval van reguliere lessen. Daar staat een waardevolle andere invulling van de onderwijstijd tegenover!
 
Profielwerkstuk
De afgelopen weken zijn er veel enquêtes afgenomen en proefjes gedaan, want het profielwerkstuk (pws) gaat zijn laatste fase in. Als het goed is, is het grootste gedeelte van het onderzoek al geschreven, maar veel leerlingen moeten de komende weken nog even hard doorwerken. Op vrijdag 10 februari moet alles af zijn en ingeleverd worden. Op 7 maart (havo) en 9 maart (vwo) zijn de presentatie-avonden. We hopen veel ouders daar te zien!
 
Gymnasiumtraject 1 havo/vwo en
1 atheneum
De ouders van 1TBa t/m 1Bh en 1TAa t/m 1Ad hebben in week 50 per e-mail informatie gekregen over de mogelijkheid tot bevordering naar 2 gymnasium. Wie als 1 havo/vwo- of 1 atheneumleerling gymnasiumambities heeft, kan in het tweede halfjaar kiezen voor de talentmodule Latijn & Klassieke Culturele Vorming.
 
 
Ben je geïnteresseerd in het volgen van het extra programma en maak je een reële kans op bevordering naar 2 gymnasium, laat jouw ouders dit dan s.v.p. uiterlijk 13 januari a.s. weten aan a.vandewouw@minkema.nl. Natuurlijk denkt de mentor bij twijfels met jullie mee.
 
Stress de baas (bovenbouw)
Dit schooljaar bieden we in de aanloop naar iedere toetsweek 2 momenten aan voor de bovenbouw waarop de orthopedagoog twee stress-de-baas-lessen verzorgt.
 
Hierin wordt aandacht besteed aan:
 • Wat verstaan we precies onder stress? 
 • Wat veroorzaakt bij jou stress? 
 • Wat helpt om stress te verminderen? 
 • Wat kun je daar zelf in doen? 
In kleine groepen gaan we samen in gesprek en bieden we een plek waar je meer grip op jouw gevoel kan krijgen.
 
Data
Training februari/maart: aanmelden voor 8 februari 2023
Training mei/juni: aanmelden voor 18 mei 2023
 
Is dit iets voor jou? Neem dan contact op met jouw mentor.
 
Open Technasiummiddag groep 8
Op de Open Dag hebben we aan veel mensen kunnen vertellen wat het Technasium precies inhoudt. Echter, het ‘echte technasiumgevoel’ ontbrak, doordat we de bezoekers de MakerSpace niet hebben kunnen laten zien en er onvoldoende tijd was voor een kennismaking met een project.
 
Op donderdagmiddag 19 januari organiseren we daarom voor groep 8-leerlingen en hun ouders een extra open middag speciaal voor het Technasium in de MakerSpace op onze locatie aan de Steinhagenseweg.
 
 
Er zal een variatie aan onderwerpen aan bod komen in korte presentaties o.a.: het Technasiumonderwijs, de aanmeldprocedure en de aanpak van een project. Er zijn projecten en resultaten te bekijken en natuurlijk kunnen de bezoekers zelf aan de slag. Er zijn veel technasiumleerlingen aanwezig die kunnen uitleggen waarom zij voor het Technasium gekozen hebben, wat zij ervan vinden en waar ze de afgelopen tijd aan gewerkt hebben. Ook is het docententeam aanwezig om alle vragen te beantwoorden.
 
Ministerie OCW nodigt leerlingen & ouders uit voor gesprek over kwaliteit onderwijs
Het Ministerie van OCW nodigt, naast onderwijspersoneel, ook leerlingen en ouders uit om deel te nemen aan gesprekken over de kwaliteit van onderwijs. Jouw mening over goed onderwijs telt!
 
Het kabinet heeft afgesproken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de (mede)zeggenschap van schoolleiders, leraren en inspraak van ouders en leerlingen te versterken.
 
Heb jij en/of je ouder(s) een mening over het onderwijs? Wil jij en/of je ouder(s) meedenken met leraren, schoolleiders, onderwijsondersteuners over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs? Meld je dan nu aan voor het brede gesprek over (mede)zeggenschap!
 
 
Vanuit de Taskforce NPO
De taskforce buigt zich over de besteding van de NPO-gelden. Dit jaar hebben we verschillende interventies in kunnen zetten, zowel op het gebied van cognitie als op het gebied van sociaal-emotioneel welbevinden van onze leerlingen. Een overzicht is te vinden op onze website.
 
We staan altijd open voor ideeën en onze ambitie is om dit jaar nog vele initiatieven op te zetten. We proberen hierbij ook ‘outside the box’ te denken.
 
 
 
Tafelvoetbaltafels
De tafelvoetbaltafels op locatie Steinhagensweg zijn een mooi voorbeeld van 'out of the box'; door samen te spelen en plezier te maken is de sfeer in de pauzes sterk verbeterd, iets wat ook doorwerkt in de lessen. Wij hopen ook op de locatie Minkemalaan tafelvoetbaltafels te kunnen realiseren.
 
Efteling
Op 2 december zijn we met de leerlingen van het vmbo met z'n allen naar de Winter Efteling geweest. Wat een leuke, verbindende en gezellige dag hebben we met elkaar gehad! De leerlingen van de Minkemalaan gaan op 6 april. We zijn ons bewust van het feit dat dit tijdens de ramadan is; helaas was er geen ruimte in de jaaragenda om op een andere dag te gaan.
 
Kerstbrunch
Op vrijdag 23 december hebben we het kalenderjaar op school gezellig met elkaar afgesloten. Er is schoolbreed samen ontbeten/geluncht, er zijn leuke activiteiten georganiseerd en er werd teruggeblikt en vooruitgekeken. Wij hopen leerlingen met een fijn gevoel de vakantie in te hebben gestuurd! Het was super fijn weer met elkaar aan tafel te zitten en goede gesprekken te kunnen voeren. Het ‘oude’ voelde even weer als ‘gewoon’. We hebben met elkaar geproost op een geweldig 2023!
 
Bericht van de ouderraad
Wij zijn de ouderraad van het Minkema College, een groep van betrokken ouders van leerlingen van beide locaties. Eens per twee maanden komen wij bij elkaar en denken wij met school mee over diverse onderwerpen die op dat moment spelen. 
 
Daarnaast zijn wij betrokken bij activiteiten die op school plaatsvinden. Vorig jaar is er bijvoorbeeld voor het vak O&O een opdracht geweest voor de leerlingen om het schoolplein op te vrolijken aan de Minkemalaan. Wij hebben mede het winnende groepje gekozen en dit groepje heeft van ons een cadeaubon ontvangen. Daarnaast is er vanuit de ouderraad geld geschonken om het project ook daadwerkelijk uit te voeren. We hopen dat de leerlingen er veel plezier van gaan hebben.
 
Er is dit jaar een bedrag overgebleven van de coronagelden. De directie van school heeft ons gevraagd mee te denken hoe dit geld in te zetten voor de leerlingen. Wij hebben de leerlingenraden van beide locaties gevraagd mee te denken met ons en een top 3 aan te leveren. In januari beslissen we welke initiatieven we het beste vinden en hoe we hier uitvoer aan zullen geven.
 
Activiteiten Ouderraad
Daarnaast organiseren wij ieder jaar een thema-avond voor ouders over een actueel onderwerp. Voor dit jaar hebben we ook alweer leuke plannen. We zullen alle ouders zo snel mogelijk informeren wanneer het evenement plaatsvindt en wat het thema zal zijn.
 
Met Sinterklaas kopen we een traktatie voor alle leerlingen en op de dag voor de leraar zorgen we ervoor dat de leerkrachten in het zonnetje worden gezet. Bij de diploma-uitreikingen spelden we corsages op voor de eindexamenstudenten en zorgen we voor iets lekkers. Ook zijn we vertegenwoordigd op de Open Dag.
 
Vrijwillige ouderbijdrage
Je zult begrijpen dat de vrijwillige bijdrage zeer belangrijk is om dit alles mogelijk te maken. Wij danken dan ook iedereen die deze bijdrage heeft betaald of nog voornemens is deze te betalen. Hierdoor zijn al deze leuke activiteiten mogelijk.
 
Ook een bijdrage leveren?
Mochten ouders enthousiast zijn geworden en interesse hebben om aan te sluiten bij de ouderraad, stuur dan een mailtje naar ouderraad@minkema.nl. Via dit e-mailadres kunnen ouders ons ook bereiken als er een onderwerp is dat eens besproken zou moeten worden of als er een leuk idee is voor ons als ouderraad.
 
Activiteiten groep 8
 
Ouderinformatieavond
Voor de ouders van groep 8 is er nog een gelegenheid om zich nader te oriënteren op het Minkema College. Zij kunnen zich via de website digitaal aanmelden voor een van de presentatierondes op dinsdag 24 januari (vmbo, mavo/havo) of woensdag 1 februari (havo, vwo).
 
De directeur onderwijs, de afdelingsleider van de brugklassen, een brugklasmentor èn een aantal leerlingen vertellen over onze missie en visie, het onderwijs en de begeleiding.
 
Informatiemiddag leerkrachten groep 8
Na de Open Dagen van november is het nu de beurt aan de leerkrachten van groep 8 voor een bezoek aan het Minkema College. Gelukkig kunnen we hen weer uitnodigen in de school. Vandaag (donderdag 12 januari) maken zij op de locatie Steinhagenseweg kennis met onze MakerSpace en krijgen een presentatie over (o.a.) het Technasium.
 
Traditiegetrouw openen we de middag met een ontmoeting van de leerkrachten met de brugklasmentoren. Alle bruggers hebben voor deze gelegenheid een brief geschreven aan hun oud-leerkracht. Op grond daarvan vindt een uitwisseling plaats. De leerkrachten waarderen het elk jaar weer om te lezen hoe het met hun oud-leerlingen gaat en de mentoren krijgen vaak nog waardevolle ervaringen uit groep 8 te horen.
 
Open Lesmiddag groep 8
De leerlingen van groep 8 staan voor een belangrijke keuze in hun leven: die van een middelbare school. In november mochten we tijdens de Open Dagen al heel veel kinderen ontmoeten; op dinsdag 24 januari (vmbo, mavo/havo) en woensdag 1 februari (havo, vwo) komen zij twee voorbeeldlessen volgen om te ervaren hoe het onderwijs er op onze scholen aan toegaat. Daarna hebben zij nog even bedenktijd, maar op vrijdag 24 februari moet voor de regio Woerden dan echt de schoolkeuze gemaakt zijn.
 
Wall of Fame met oud-leerlingen
In de vorige nieuwsbrief kondigden we de Wall of Fame met oud-leerlingen al aan, maar inmiddels is hij gerealiseerd op de Minkemalaan!!
 
Op deze Wall of Fame hangen mooie foto's van oud-leerlingen die bijvoorbeeld een bijzonder beroep uitoefenen, landelijke bekendheid hebben gekregen door hun beroep en/of passie of oud-leerlingen die zich op een mooie manier inzetten voor de maatschappij. Met deze Wall hopen we onze huidige leerlingen te inspireren om het beste uit zichzelf te halen!

 
We krijgen nog steeds namen door van oud-leerlingen die ook een plekje zouden moeten krijgen, dus de muur zal zich de komende periode nog wel uitbreiden.
 
 
Agenda
 
16/01: Start toetsweek
19/01: Open Technasiummiddag groep 8
23/01: Start Minkema Discovery periode 2
 
Nieuwsbrief, januari 2023 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.