Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  22 april 2020
Nieuwsbrief 2020-2

In deze nieuwsbrief:

Deze nieuwsbrief verschijnt midden in de periode van de coronacrisis. Deze crisis bezorgt veel mensen groot persoonlijk leed doordat familieleden of vrienden aan de gevolgen van het coronavirus overlijden. Daarnaast maken veel mensen zich terecht grote zorgen over hun gezondheid en bestaanszekerheid. De samenleving heeft de handen vol aan het bieden van noodzakelijke hulp en het nemen van maatregelen om deze crisis in te dammen. Desondanks is het zaak om voorzichtig na te denken over de samenleving na de coronacrisis. Onze samenleving worstelde al met een schrijnende toename van armoede en sociale ongelijkheid. Verder waren we net bezig om eindelijk serieus werk te maken van het steeds duidelijker aan de dag tredende klimaatvraagstuk. En nu komt daar de economische crisis vanwege de corona nog bij. Hoe moeten we als samenleving deze drie samenhangende vraagstukken aanpakken? En wat kunnen daarbij de gevolgen zijn voor mensen met een kleine portemonnee?
 
Na een bericht over een oproep van de Landelijke Armoedecoalitie om de gevolgen van de crisis voor kwetsbaren te beperken, maken we in deze nieuwsbrief een aanzet om na te denken over deze vragen met bijdragen over (1) lessen die we kunnen leren uit de nieuwe studie van Thomas Piketty, (2) de aanpak van de energietransitie en (3) de wenselijkheid van het invoeren van een basisinkomen. Tenslotte nemen we een bericht op over de scenario's voor de gevolgen van de crisis, zoals die die voorzien worden door het CPB.
 


Oproep Landelijke Armoedecoalitie
Beperk financiële gevolgen Corona-virus voor kwetsbare mensen
De Landelijke Armoedecoalitie heeft een oproep aan kabinet en parlement gedaan om de gevolgen van de crisis voor kwetsbaren te beperken. Het kabinet heeft inmiddels gereageerd.
 
Klik hier om de oproep te lezen.
Klik hier om de brief van staatssecretaris Van Ark te lezen.
Klik hier om de reactie van de Landelijke Armoedecoalitie op de brief van de staatssecretaris te lezen.
 

Wat Piketty ons leert over aard en aanpak van het armoedevraagstuk
Raf Janssen geeft een korte samenvatting van het onlangs verschenen boek over kapitaal en ideologie van de Franse econoom Thomas Piketty en probeert hij een paar lessen te trekken voor de strijd tegen armoede. De eerste les is dat ongelijkheid een betere term is dan armoede. De tweede les is dat armoede geen natuurverschijnsel is, maar een politieke keuze. De derde les heeft betrekking op de rol van de sociaaldemocratie. Als vierde les wordt gepleit voor een ander begrip van bezit en eigendom.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.

Bij Regionale Energie Strategie (RES) horen sociale uitgangspunten
In dertig regio’s zijn samenwerkende gemeenten druk bezig met het opstellen van een regionale energiestrategie. Daarin gaat het met name over de vraag hoe we op een meer duurzame wijze elektriciteit kunnen opwekken en hoe we onze huizen kunnen verwarmen. Het is van belang daarbij sociale uitgangspunten te formuleren. Als dat niet of niet voldoende gebeurt, dreigt de energietransitie niet goed uit te pakken voor mensen met een kleine portemonnee. Raf Janssen doet verslag van de situatie in de RES-regio Noord- en Midden-Limburg.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.
 

Helpt een basisinkomen ons uit de crisis?
Het Centraal Planbureau kwam in maart met vier scenario’s, die al snel in de min gaan tussen de twee en zeven procent. Het IMF kwam in april met cijfers hoger dan zeven in de min. Crisis dus. Een oplossing die voor burgers en kleine zelfstandigen soelaas biedt, is volgens sommigen het basisinkomen. Hub Crijns bespreekt de voor- en nadelen, o.m. aan de hand van een studie van Ingrid Robeyns.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.
 

CPB-scenario’s coronacrisis
Als toegift in deze nieuwsbrief de voorspellingen over de diepte van de economische dip vanwege de coronacrisis. Mogelijk zijn de sombere vooruitzichten van de economische cijferaars nog te optimistisch. De vraag is waar de hardste klappen vallen en hoe sterkt de solidariteit is die in ons land en wereldwijd kan worden opgebracht.