Het jubileumjaar is begonnen!
 
Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door de schoolleiding
Op 4 september 2019 bestaat het Minkema College 100 jaar! Op 1 oktober jl. werd de aftrap gegeven voor het feestelijke jubileumjaar dat met 10 bijzondere maanden wordt gevierd. Onze bestuurder Henk Heethuis startte de opening met een korte toespraak en er waren mooie woorden van wethouder Becht van onderwijs. Een film die vanuit een drone is gemaakt, waar alle 2500 leerlingen het nieuwe logo van het Minkema College vormden in het weiland gelegen tussen onze beide schoollocaties, was het hoogtepunt.
 
Eerste toetsweek bovenbouw
De week van 5 november is voor klas 4 en hoger de eerste toetsperiode van dit jaar. In plaats van gewone lessen staan er deze week toetsuren en (vrijwillige) inlooplessen op het rooster (de examenleerlingen hebben alleen SE-toetsen). Het toetsrooster vind je op de website; de stof voor alle vakken staat in de ELO.
 
 
 
Eerste rapport onderbouw
Op 26 november leggen de docenten in Magister de gegevens vast voor het eerste rapport van de onderbouwleerlingen. Voor de bovenbouwleerlingen is dit het eerste (interne) peilmoment. De bovenbouwmentoren bespreken de gegevens met de betrokken leerlingcoördinator en samen stellen zij een lijstje met afspraken en acties op. In de onderbouw vergaderen de mentor en leerlingcoördinator met het docententeam van de klas. Dit gebeurt in de middaguren op 3 en 4 december; op 6 december zijn er de hele dag vergaderingen en dit is daarom een lesvrije dag voor de leerlingen. Snel daarna krijgen de leerlingen van klas 1 t/m 3 hun rapport uit handen van de mentor.
 
Oudergespreksavonden
Binnenkort ontvangt ouder 1 (de ouder van het ‘woonadres’ van de leerling) een uitnodiging om zich digitaal in te schrijven voor de oudergespreksavonden. Deze vinden plaats op maandag 10 en woensdag 12 december van 18.00 tot 21.00 uur. Leerlingen zijn van harte welkom om aan te sluiten bij deze gesprekken!
 
Activiteitenweek en lesuitval
De Minkema kent een rijke traditie als het gaat om buitenlesactiviteiten. In november, na de toetsweek, staat alweer de tweede activiteitenweek in de jaaragenda. We streven er jaarlijks naar om de buitenlesactiviteiten zo veel mogelijk te bundelen in 5 activiteitenweken. Voor (bijna) elke leerjaar is er in zo’n week wel iets te doen, vaak zelfs meer dan één excursie of project. De vakdocenten zijn hier natuurlijk bij betrokken en kunnen daardoor niet hun reguliere lessen geven. Dit betekent dat er in de activiteitenweken gemiddeld meer lesuitval is dan in gewone lesweken. De activiteiten compenseren de lesuitval en op jaarbasis bereiken we doorgaans de voorgeschreven lestijd.
 
Nieuws uit de onderbouw
  Brugklasfeest
Vrijdagavond 9 november is in de aula van de school het langverwachte brugklasfeest.

Alle brugklassers, hun mentoren, docenten en mma’s (leerlingbegeleiders uit de bovenbouw) zijn deze avond welkom. Het feest is van 19.30 tot 23.00 uur. In de week die hieraan vooraf gaat, kunnen de eerstejaars in de kleine en grote pauze een kaartje kopen. Let op: voor toegang tot het feest heb je behalve een geldig toegangskaartje ook je schoolpas nodig. Niet vergeten dus! 
 
Dansproject klas 1
Het is bijna zover! Op 14 en 15 november, tijdens de activiteitenweek, zullen de brugklassers optreden voor familie en andere geïnteresseerden.

In halve klassen studeren de leerlingen, onder leiding van een dansdocent, een dans in op een locatie in de school. De dans heeft te maken met die locatie, bijvoorbeeld de mediatheek, een vide of de personeelskamer. De optredens ’s avonds vinden dan ook door het hele gebouw plaats. Meer details verklappen we niet; hopelijk is het duidelijk dat ouders en/of andere betrokkenen deze avond niet mogen missen!  
De toegang is beperkt; daarom krijgt iedere leerling bij de informatiemail twee toegangskaartjes per e-mail meegestuurd. Ouders en genodigden zijn welkom vanaf 18.45uur.

Om 19.00u zullen wij met de voorstelling starten. De avond verloopt volgens een zeer strakke planning, dus komt u alstublieft op tijd! Uiterlijk 21.00 uur sluiten we het spektakel af.
Cito-toetsen klas 1
De leerlingen van 1Ba t/m 1Bf hebben in september/oktober vier Citotoetsen gemaakt. Op grond hiervan selecteren we leerlingen voor remedial teaching rekenen en spelling. De uitslag kan elk moment binnenkomen. We zijn dan even druk bezig met het interpreteren daarvan. Binnenkort ontvangen de leerlingen die ervoor in aanmerking komen een uitnodiging voor hun eerste bijles rekenen of spelling. Alle kinderen krijgen bij hun decemberrapport een afschrift van de Cito-uitslag mee naar huis.
 
 Open Lesmiddag
Vooruitlopend op de Open Dag (op 19 januari 2019) mogen groep 8’ers met een havo- of vwo-advies op woensdagmiddag 21 november twee voorbeeldlessen komen volgen.

De intekening hiervoor gebeurt digitaal op onze website en staat sinds 15 oktober open. De basisschoolleerlingen krijgen op deze manier een goede eerste indruk van onze didactiek en het pedagogische klimaat. Daarmee hopen we hen te helpen bij het maken van een bewuste keuze voor de middelbare school. 
 
 
Kwaliteit van onze school
Om zijn kwaliteit te verbeteren maar ook te borgen wil het Minkema College graag weten hoe leerlingen en ouders die ervaren. We maken hierbij gebruik van de tevredenheidsenquêtes van Kwaliteitscholen.nl.

Ook afgelopen jaar is de tevredenheidsenquête uitgezet onder leerlingen van leerjaar 1 en 3 en onder ouders van leerjaar 3 op de havo/vwo-locatie. De resultaten van de tevredenheid van ouders in leerjaar 3 worden jaarlijks vergeleken met de benchmark; deze bestaat uit vergelijkbare scholen die deelnemen aan de enquêtes van Kwaliteitscholen.nl.

De resultaten van deze vergelijking kunt u terugvinden op Scholenopdekaart.nl. Op deze website kunnen ouders diverse gegevens van de school van hun kinderen bekijken en vergelijken met andere scholen. Wij hopen dat u ook in de toekomst de tijd wilt nemen om een oudertevredenheidsenquête in te vullen als u daarvoor wordt benaderd.
 
Ouders gezocht voor cv-project
 
Op dinsdag 20 november a.s. van 15.00 – 17.00 uur organiseren wij in samenwerking met de Rotary Woerden een workshop voor statushouders. Woerdense statushouders komen naar het Minkema College en stellen samen met een begeleider hun eigen Curriculum Vitae (CV) op. 
 
Wij zijn naast de inzet van collega’s op zoek naar ouders die als begeleider willen helpen bij het schrijven. 
 
 
Agenda
18/10: Rome Verwenavond 6 gymnasium
22/10: Herfstvakantie
29/10: Huiswerkvrij
 
Nieuwsbrief #2, 2018 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens verloren hebben, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan bij magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind. De inlogcode is dus uniek en wordt eenmalig verstrekt.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.