Nieuwsbrief | jaargang 32 | no 313 | februari 2018
 
 
3 februari t/m 4 maart
 
SHAMELESS

Kracht en kwetsbaarheid zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie kwetsbaarheid durft te tonen is krachtig en wie krachtig is toont vaak zijn kwetsbaarheid en oprechtheid. In deze expositie worden werken gepresenteerd die beide kanten tonen in verschillende media. Ze tonen de lagen die zich onder de huid bevinden; dromen, angsten, grenzen en littekens. De kunstenaars geven zich soms letterlijk, maar vooral figuurlijk bloot.
 
Schaamte is cultureel bepaald en tegelijkertijd heel persoonlijk, maar in beide gevallen ontstaat schaamte pas wanneer je te maken krijgt met een kijker. Waar eindigt de schaamte van de maker en waar begint de schaamte van de kijker? En wat vertelt de irritatie die je ervaart bij het kijken naar sommige werken over jezelf?
 
Lichamelijkheid is terug te zien in deze expositie; het lichaam is letterlijk aanwezig of een abstracte vertaling daarvan of de sporen die het lichaam heeft achtergelaten zijn nog te zien. Alle kunstenaars roepen een of meerdere emoties bij de toeschouwer op doormiddel van de lichamelijkheid van het werk. Door eigen ervaringen en processen als basis te nemen voor het werk, krijgt de kijker de kans een kijkje te nemen in de gedachtewereld van de kunstenaar en wordt daardoor uitgedaagd ook bij zichzelf naar binnen te kijken. 
 
Deelnemende kunstenaars: Marin Hondebrink, Nienke Jorissen, Kim van Erven, Eline Peek, Hedwig Vervoort, Anke van den Borne en Rosalynn van Hummel
 
Opening: zondag 4 februari om 16.00 uur door Nienke Jorissen en Marin Hondebrink
 

 
 
 
15 februari Podiumavond 20.00 uur
Avond in het kader van de tentoonstelling SHAMELESS

Mirjam Dirkx (1969) is trainer bij Phoenix, ze is begeleider, pianist en auteur. Ze werkte jarenlang als pianodocent, nu begeleidt ze mensen en organisaties.
 
'Zoals ik steeds weer in de tonen van de piano mijzelf kan terugvinden, zo luister ik naar de ander. Alle rafelrandjes, onverwachte wendingen en verschuivende ritmes verklanken een wereld aan ervaringen. Horen wie er in die meerstemmingheid tevoorschijn komt ontroert me keer op keer'. 

 
Margaretha Cornelia Boellaard
 
Jaap Röell
 
 
 
23 februari 20.00 uur
Extra Podiumavond
'Jaap Röell vertelt...  uit de historie van Kunstliefde'
 
Kunstliefde kent een lange geschiedenis. Een geschiedenis vol mooie verhalen en feiten. Opgericht in 1807 is het een van de oudste kunstenaarsgenootschappen in Nederland welke een grote rol heeft gespeeld in het Utrechtse kunstleven.
Met name de laatste jaren heeft Kunstliefde zich ontwikkeld tot een hedendaags platform voor beeldende kunst in Utrecht van betekenis. Met projecten als UtrechtDownUnder, De Belofte voor jonge kunstenaars, de Atelierroute Utrecht en een breed tentoonstellingsprogramma heeft Kunstliefde een belangrijke plaats ingenomen tussen galeries en musea.
 
Deze avond vertelt Jaap Röell, voormalig voorzitter van Kunstliefde en galeriehouder van KuuB, ruimte voor kunst & cultuur, over Kunstliefde. Jaap schrijft al jaren over Kunstliefde en is een begenadigd verteller. Zijn liefde voor Kunstliefde is niet opgehouden na zijn vertrek als voorzitter.
 
Jaap zal vertellen over Mevrouw Boellaard, schilderes en sinds 1858 erelid van Kunstliefde, die een deel van haar vermogen naliet aan Kunstliefde. Over een tentoonstelling in 1894  'Oude Schilderkunst' in het Gebouw van Kunst en Wetenschappen, destijds 'Museum Kunstliefde' en tegenwoordig het ConservatoriumEn over waar de basis van de collectie Utrechste Schoolschilders vandaan komt die het Centraal Museum bezit... 
 
Een wervelende Kunstliefde-avond voor leden en niet-leden, voor iedereen die geinteresseerd is in de wortels en de ontstaansgeschiedenis van Kunstliefde.
 
Ingang via de Lange Jufferstraat
 
 
 
1 februari 19.30 uur
ART MEAT #5 Centraal Museum
 
Donderdag 1 februari vindt de 5e editie van de succesvolle netwerkbijeenkomst Art Meat plaats, dit keer in het Centraal Museum. Art Utrecht heeft in samenwerking met het museum een mooi, afwisselend programma samengesteld.

Kijk voor meer informatie op de facebookpagina van Art Utrecht

Art Meat is de netwerk- en inspiratiebijeenkomst voor iedereen die professioneel werkzaam is in de beeldende kunstsector in Utrecht. Er worden ca. 3 edities per jaar georganiseerd op wisselende locaties. Tijdens iedere bijeenkomst worden er ook gastsprekers uit het veld uitgenodigd om - gedurende korte intermezzo's - hun praktijk of visie met ons te delen.

 
Terugblik afscheid Erik Suidman (1964-2018)
Op 12 januari jl. vond het afscheid plaats van kunstenaar, collega en Kunstliefdelid Erik Suidman. Zo’n 200 familieleden, vrienden, bekenden en collega-kunstenaars liepen in processie de korte tocht naar de Werkspoorkathedraal waar de afscheidsdienst werd gehouden. In de tocht werden verschillende metershoge portretten en schilderijen van zijn hand meegedragen. 
Verschillende kranten besteden aandacht aan het afscheid van Erik. Ook in Trouw zal komende dagen een artikel verschijnen.


 


Kunstliefde, opgericht in 1807, is één van Nederlands oudste kunstenaarsgenootschappen. 
Bekende kunstenaarsleden waren o.a. Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld, Joop Moesman, Dirkje Kuik, Janus de Winter, Charles Donker (nog steeds lid) en Dick Bruna. 

Ook nu biedt Kunstliefde nog steeds een podium en ontmoetingsplaats voor kunst en kunstenaars uit Utrecht en de rest van het land. Tegenwoordig zijn er meer dan 110 kunstenaarsleden en ca 200 kunstlievende leden, zijn er in de prachtige presentatieruimte aan de Nobelstraat ca 10 tentoonstellingen per jaar te zien waarin de focus ligt op hedendaagse kunst, Utrechtse kunstenaars en jong talent en is er het project De Belofte voor recent afgestudeerde kunstenaars. Ook organiseert Kunstliefde de Atelierroute Utrecht en UtrechtDownUnder
 
Kunstliefde is mede-initiatiefnemer van Art Utrecht, een platform voor beeldende kunst in Utrecht, een samenwerking met galeries en musea. Art Utrecht organiseert ieder jaar ook Art Meat, de netwerkborrel voor professionals in de Utrechtse kunstsector.
 
 
Volg Kunstliefde ook op Facebook en Instagram!
met actuele info over tentoonstellingen, projecten en meer

 
 
 

 
Kunstliefde | Nobelstraat 12A 3512 EN Utrecht | mail@kunstliefde.nl |(030) 231 42 18
Openingstijden: woensdag t/m zondag 13.00 tot 17.00 uur