DenL Nieuws Support juli 2016
www.denl-business-support.nl
Minder werk voor zzp'ers door VAR-opvolger
Het afschaffen van de VAR leidt voor veel zzp'ers tot minder werk. Dat stelt uitzender Randstad na een onderzoek over de gevolgen van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, die zzp'ers en opdrachtgevers dwingt hun relatie te regelen in een overeenkomst. De wet moet schijnzelfstandigheid tegengaan, maar heeft als bijeffect dat opdrachtgevers aarzelen om de zzp'ers in te schakelen. Op dit moment zou 90 procent van de zzp'ers niet voldoen aan de vereisten om als zelfstandige te worden beschouwd: de bestaande overeenkomst voldoet niet, of ze werken al te lang voor dezelfde opdrachtgever.
 
Groei bouw in 2016 op 4,0%
Na jaren van krimp was 2015 een jaar waarin de bouw eindelijk herstel liet zien met prachtige groeicijfers. De groei van 8,2% kwam vooral voor rekening van de woningbouw. De verwachting voor 2016 is dat de groei verder doorzet, maar wel afvlakt naar 4,0%.

 
Arboregels en Het Nieuwe Werken
Werken in het café of in de achtertuin. Het klinkt leuk, maar hoe zit het met de arboregels? Waar ben je als werkgever toe verplicht en hoe regel je dat? Binnen de Arbowet zijn regels opgenomen die betrekking hebben op Het Nieuwe Werken. Voor thuiswerken en plaatsonafhankelijk en tijdonafhankelijk werk geldt een soepeler regime dan voor arbeid op de werkplek. Toch behoud je als werkgever de zorgplicht voor je personeel.

    
   Minimumjeugdloon wordt afgeschaft
   Het minimumjeugdloon wordt in twee stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Daardoor krijgen jongeren een volwaardig salaris. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Vanaf 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon in stappen omhoog.

      
     Pas op met kopiëren ID-bewijs
     Een kopie maken van een identiteitsbewijs mag niet altijd. Het mag wel als er een wettelijke verplichting is. Als die verplichting er niet is, dan kan het maken van een kopie tot een forse boete leiden. Bij werkenmers geldt een wettelijke verplichting voor werkgevers om een afschrift van een op het moment van indiensttreding geldig identiteitsbewijs in de administratie op te nemen. Als u werkt met uitzendkrachten of ZZP-ers is dat niet het geval.
      
        
        
       U kunt ons nu ook volgen via facebook en twitter. 
        
              
        
        
       DenL Business Support B.V. - Jan van der Heydenstraat 45 - 1223 BG Hilversum
       T +31 (0)35 68 34 663 - contact@DenL-Business-Support.nl
        
       Vragen opmerkingen of suggesties? Mail contact@DenL-Business-Support.nl.
       Afmelden: Om uw emailadres af te melden voor de DenLNieuwsbrief! Klik hier !