Click here to view this email in your browser
                                               
Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
 
Utrecht, 22 mei 2019 - WECF is kritisch op het deze week gelanceerde platform 'Waarzitwatin', een overheidswebsite over chemische stoffen in consumentenproducten. Het vrouwen- en milieunetwerk verwelkomt transparantie en consumenteninformatie over chemicaliën, maar ziet deze nieuwe website vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
 
De website suggereert dat de Nederlandse en Europese wetgeving de consument optimaal beschermt. Helaas is dit niet het geval. De Nederlandse consument moet zich wel degelijk zorgen maken over gevaarlijke stoffen in bijvoorbeeld speelgoed of tampons. Zo concludeert het European Environmental Bureau (EEB) deze week uit eigen onderzoek dat bestaande Nederlandse wetgeving niet wordt gehandhaafd[i]. En ook ANSES, de Franse tegenhanger van het RIVM, beval fabrikanten vorig jaar nog om kankerverwekkende en hormoonverstorende stoffen in maandverband of tampons te elimineren of te minimaliseren[ii]
 
Sascha Gabizon, Directeur WECF International: “Nederlandse wetgeving loopt jaren achter op de laatste wetenschappelijke inzichten en moet worden aangescherpt. Recente onderzoeken tonen aan [iii]dat ook op onze markt geìmporteerde producten zoals speelgoed te vinden zijn die schadelijke stoffen bevatten die volgens Europese wetgeving verboden zijn. Transparantie hierover zou ook onderdeel moeten zijn van de adviezen op 'Waarzitwatin’. Dat dit wel kan bewees de Belgische overheid vorige week. De Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de Belgische overheid, publiceerde een lange lijst met 28 concrete aanbevelingen waarmee de bevolking zelf het contact met schadelijke stoffen kan beperken. Ook andere Europese landen zoals Zweden, Denemarken en Frankrijk zorgen voor strengere wetgeving en meer voorlichting. Nederland zou hier een voorbeeld aan kunnen nemen.”[iv]
 
Positief is de erkenning door de overheid en RIVM dat er een grote informatiebehoefte leeft bij de Nederlandse bevolking. Helaas is ‘Waarzitwatin’ te terughoudend met echte risico-informatie, en geeft zelfs onvolledige informatie, bijvoorbeeld over het risico voor kinderen van pyrethoiden (giftig voor insecten), die op de site als ‘veilig’ worden beschouwd, zonder te vermelden dat er voor jonge gezinnen speciale aanwijzingen voor gebruik nodig zijn. 
 
WECF mist een echt onafhankelijk consumentendesk waar consumenten met vragen naar toe zouden kunnen gaan. WECF startte tien jaar geleden zelf met een internetportaal www.eenveilignest.nl waarin vragen werden beantwoord over stoffen en productgroepen door een vast team van wetenschappers en toxicologen.
 
Sascha Gabizon: “We adviseren de overheid om dit soort diensten vooral te delegeren naar onafhankelijke organisaties. Als WECF kunnen we de Nederlandse consument alleen maar aanraden om wel degelijk verder te kijken dan deze nieuwe, en helaas zeer onvolledige site”
 
Persvragen:
Chantal Van den Bossche, woordvoerder WECF, Chantal.vandenbossche@wecf.org , 06-28129992
Sascha Gabizon, Directeur WECF International, sascha.gabizon@wecf.org, 0049-172 8637586
Margriet Mantingh, Expert Bestrijdingsmiddelen WECF, margriet.mantingh@wecf.org, 06 1253 2813
 
Meer informatie:
 
WECF is een netwerk van ruim 150 vrouwen- en milieuorganisaties in meer dan vijftig landen, met van oorsprong een historische focus op West en Oost- Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië. WECF biedt een internationaal platform voor betrokken mannen en vrouwen die zich in willen zetten voor een gezonde, duurzame wereld met gendergelijkheid als uitgangspunt.
 
www.wecf.nl
www.wecf.org