Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 06/04/2023
DJ Freddy Moreira en Sjaak op schoolfeest!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Annemieke Kalshoven-Tol, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
De aankomende tijd staan en stonden er allemaal activiteiten gepland die jou naast de reguliere lessen in de gelegenheid stellen van en met elkaar te leren. Van projecten zoals ‘Day for Change’, ‘viruskenner’, ‘adopteer een monument’ tot het Woerden On Stage-event en de bezoeken aan pretparken in binnen- en buitenland! Lees vooral op onze website meer over onze leuke projecten en via de socials houden we je ook graag op de hoogte.
 
Donderdagnacht stonden we klaar voor Eurodisney met de examenleerlingen en mentoren van de vmbo-locatie. Een mooi avontuur ging van start. Tijdens de busritten heen en weer was er de gelegenheid om in gesprek te gaan en in het park waren de achtbanen en overige attracties een bijzondere beleving. De leerlingen en collega’s hebben het naar hun zin gehad. Wat was de sfeer goed! Ik hoop dat de collega’s en leerlingen van de gehele havo/vwo-locatie vandaag ook veel plezier in de Efteling zullen beleven!
 
Op goede vrijdag, 7 april, is het voor jou een vrije schooldag. Met de medewerkers van het Minkema staan we stil bij onze onderwijsvernieuwingen en hoe we daar verder vorm aan geven. Meer hierover lees je verderop in het nieuws. Daarnaast zullen we geïnspireerd worden door een theatergroep die jouw ouders wellicht al eens gezien hebben op één van de thema-avonden. Zij gaan ons meer vertellen over hoe we leerlingen kunnen motiveren in de nasleep van Corona.
 
Voor het schooljaar 2023-2024 hebben zich weer veel brugklasleerlingen aangemeld. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Er volgt nog een tweede ronde waarbij nog enkele leerlingen ook voor het Minkema zullen kiezen.
 
Ik wens jullie een fijn paasweekend!
 
Update evaluatie 70 minuten en Discovery
Sinds schooljaar 2021-2022 hebben we op het Minkema College een 70 minutenlesrooster voor alle opleidingen en voor alle leerjaren. Door te werken met een verlengde lesduur is er meer ruimte voor de leerlingen en docent om de gehele leercyclus in een les te doorlopen.
 
Naast de verlengde lesduur zijn we in schooljaar 2019-2020 op havo/vwo begonnen met Minkema Discovery. Talentmodules in 5 stromen (Science, Nature, Tech, Arts en Classics), waaruit leerlingen zelf een keuze kunnen maken.
 
Deze onderwijsontwikkelingen passen bij de visie op ons onderwijs waarbij eigenaarschap van de leerlingen centraal staat. Daarbij hanteren wij het volgende uitgangspunt: Leerlingen die betrokken zijn bij hun school en keuzevrijheid ervaren in hun leerproces en gemotiveerd zijn, komen tot betere prestaties.
 
Evaluatie
Bij de invoer van nieuwe ontwikkelingen is het belangrijk om de veranderingen goed te monitoren en te evalueren. De afgelopen maanden hebben we bovenstaande onderwijsontwikkelingen dan ook op verschillende manieren geëvalueerd. Er hebben diverse interne bijeenkomsten plaatsgevonden met collega’s en we hebben alle groepen (medewerkers, ouders en leerlingen) bevraagd naar hun bevindingen via enquêtes. Een interne onderzoekswerkgroep heeft alle bevindingen gebundeld en geanalyseerd.
 
Vervolg
Op basis van de diverse evaluaties is gebleken dat er verbeteringen wenselijk zijn om recht te doen aan onze visie op onderwijs, maar ook aan de uitvoerbaarheid van deze onderwijsplannen. Daarmee doelen we vooral op roosters, pendelbewegingen en contactmomenten per vak.
 
Om goed uit te zoeken welke verbeteringen dit zijn, gebruiken we komend schooljaar. We zien dat jaar als een zogenaamd ‘transitiejaar’: een jaar waarin we de ingezette ontwikkelingen finetunen zodat ze nóg beter recht doen aan ons onderwijs.
 
Eventuele wijzigingen die direct verbeteringen opleveren én eenvoudig te realiseren zijn, pakken we wel volgend schooljaar al op. Je kunt dan denken aan logistieke verbeteringen, zoals het aanbod van modules.
 
In de volgende uitgaven van het Minkema Nieuws houden we je verder op de hoogte van de ontwikkelingen.
 
Lesvrije dag, inschuifrooster en huiswerkvrij
Tijdens een schooljaar hebben leerlingen in het middelbaar onderwijs recht op vijf lesvrije dagen. De laatste van dit jaar is vrijdag 7 april (Goede Vrijdag). De docenten benutten de vrijgekomen tijd voor onderwijsontwikkeling en voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Daarna breekt ook voor hen het extra lange paasweekend aan.
 
In de week van 17 t/m 21 april hanteren we een inschuifrooster met lessen van 50 i.p.v. 70 minuten. Er zijn die week veel activiteiten voor docenten en ook voor leerlingen (waaronder Minkema Boulevard op de Steinhagenseweg en de laatste lesdag en het gala voor de examenleerlingen van de Minkemalaan). Bekijk de lestijden bij een 50 minutenrooster.
 
Op maandag 8 mei verwelkomen we iedereen weer op school na twee weken meivakantie. Voor die dag zijn alle leerlingen huiswerkvrij.
 
Belronde door mentoren
In de week voor de meivakantie staat er een belronde door de mentoren op de planning. Afhankelijk van jouw resultaten en/of andere zaken die er spelen, neemt de mentor in die week telefonisch contact op met jouw ouder(s)/verzorger(s). Mocht(en) jouw ouder(s)/verzorger(s) sowieso graag gebeld willen worden, dan kunnen zij de mentor een mail sturen met het verzoek om (telefonisch) contact.
 
Vanavond: Schoolfeest vmbo
 
Vanavond staan Dj Freddy Moreira en rapper Sjaak op het podium van ons schoolfeest! Dat belooft natuurlijk een geweldige avond te worden.
  • Klas 1 en 2: Inloop 19.15-19.30 uur. Einde 22.30 uur
  • Klas 3 en 4: Inloop 19.45-20.00 uur. Einde 23.00 uur 
 
Examennieuws
Het examenjaar loopt al bijna ten einde. De laatste SE week is achter de rug en de cijfers zijn ingevoerd in Magister. Rond 13 april wordt er het cijferoverzicht naar huis gestuurd, met daarop de definitieve gemiddelde SE cijfers.
 
In de week van 11 april gaan de leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg aan de slag met hun praktijkexamen: het CSPE. Een week later zullen de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg starten met de digitale CE examens en na de meivakantie doen zij hun CSPE.
 
Na de meivakantie worden er voor de kader- en mavoleerlingen nog enkele lessen aangeboden. Op donderdag 11 mei beginnen de Centrale Examens. Het rooster voor de mavo-examens wordt binnenkort verzonden, alle andere roosters zijn al verstuurd.
 
Alvast heel veel succes!!
 
Keuzes profiel-, examen- en keuzevakken zijn gemaakt
Keuzevakken en profielvakken voor leerjaar 2
Alle tweedejaars leerlingen hebben in de afgelopen maand keuzes moeten maken. De leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg hebben keuzevakken gekozen. De leerlingen van de mavo en mavo/havo hebben een studierichting gekozen. Bij deze studierichting horen ook profielvakken. De mavo/havo leerlingen maken naast de verplichte vakken ook een keuze uit de keuzevakken die de school aanbiedt, rekening houdend met de eventuele doorstroom naar de havo.
 
Keuze eindexamenpakket voor leerjaar 3
De leerlingen van leerjaar 3 mavo en mavo/havo hebben een definitief eindexamenpakket gekozen. Sommige leerlingen gaan met 7 vakken examen doen, anderen met 6 vakken.
 
Kennismakingsmiddag locatie Minkemalaan op 5 juni
Zoals elk schooljaar, stapt er aan het eind van het schooljaar een aantal leerlingen van 1 mavo/havo over naar 2 havo/vwo op onze andere locatie aan de Minkemalaan. Omdat dit natuurlijk spannend en nieuw is, hebben we op maandag 5 juni een moment geprikt waarop de leerlingen die misschien over gaan stappen alvast kennis kunnen maken.
 
Naast het kennismaken, zullen we ook uitleg geven over vakken en vakkenpakketten.
 
 
Kom je voor deze middag in aanmerking? Dan kun je een uitnodiging tegemoet zien.
 
Examenspreekuren NOS Stories
Voor de examenleerlingen staat een spannende tijd voor de deur! Naast de examentrainingen en andere voorbereidingen die we op school doen, organiseert NOS Stories sinds een aantal jaren examenspreekuren op YouTube. 
 
Tijdens de NOS Stories Eindexamenspreekuren bespreken twee docenten per examenvak op YouTube de meest gestelde vragen. Nieuw dit jaar is dat NOS Stories ook spreekuren maakt voor leerlingen van vmbo bb (basis) en kb (kader). Per school verschillen de examendata voor deze groep. Daarom zijn de video’s vooraf opgenomen en nu al te bekijken op YouTube.
 
 
In de livestreams voor vmbo gl/tl, havo en vwo geeft één docent uitleg op het bord, de ander beantwoordt vragen van leerlingen in de live chat.
 
Dinsdag 9 mei start om 17.00 uur het eerste live eindexamenspreekuur met algemene tips voor alle examenkandidaten. Vanaf woensdag 10 mei volgen de examenvakken.
 
Enquête oudertevredenheid
Omdat de mening van jouw ouder(s) voor de school belangrijk is, vragen wij hun medewerking bij een onderzoek naar oudertevredenheid. Het gaat om een enquête bestaande uit een beperkt aantal vragen, die door Vensters voor Verantwoording/ Kwaliteitscholen.nl is georganiseerd. Meer informatie over het onderzoek.
 
Het onderzoek strekt zich uit over alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de eerste en derde klassen op het vmbo en het havo/vwo. Het resultaat van dit onderzoek kunnen wij vergelijken met dat van andere scholen en zo krijgen wij inzicht in onze sterke punten en onderdelen waar wij ons op kunnen verbeteren. Over de resultaten van het onderzoek informeren we je via het Minkema Nieuws.
 
Jouw ouder(s) hebben een mail ontvangen met daarin de link naar het het onderzoek. Op 30 april wordt het onderzoek afgesloten en is de vragenlijst niet meer bereikbaar. Wij stellen deelname aan deze enquête bijzonder op prijs. Alvast hartelijk dank!
 
Ook de leerlingen in klas 1 en 3 vullen in de klas in een enquête om te vragen naar de tevredenheid.
 
Nieuw lid Raad van Toezicht
Vanwege het einde van de tweede termijn van Eva van der Molen als lid/voorzitter van de Raad van Toezicht heeft er een wijziging plaatsgevonden. Jochim Schueler heeft de rol van Eva van der Molen als voorzitter overgenomen en José Lauwerijssen is per 1 april in de RvT gekomen. José Lauwerijssen was de afgelopen maanden al als adviseur betrokken bij alle vergaderingen en activiteiten, zodat er sprake was van een soepele overdracht.
Over José Lauwerijssen
Na haar opleiding Technische Bedrijfskunde is José Lauwerijssen een aantal jaren in het bedrijfsleven werkzaam geweest. Sinds 3 jaar is zij actief als zelfstandig ondernemer in de rol van senior interimmanager en adviseur.
 
"Vanuit mijn werkervaring ben ik gewend om met een brede blik naar organisaties te kijken. Enerzijds gaat dit om zaken als de bedrijfsvoering, HR-management, financiën en risicomanagement. Maar ook om de manier waarop samengewerkt wordt, de sfeer in de organisatie en de betrokkenheid van medewerkers." 
 
 
José Lauwerijssen is niet onbekend met het Minkema College. Haar drie kinderen zitten of hebben op het Minkema College gezeten. Daarnaast is zij ook als bestuurslid van het Minkema Fonds verbonden met het Minkema College.
 
"Ik kijk ernaar uit om als lid van de Raad van Toezicht bij te kunnen dragen aan een mooie toekomst voor het Minkema College."
 
Diploma-uitreiking op 6 juli
LET OP: Datum is gewijzigd!!
In een overzicht aan het begin van dit schooljaar hebben we laten weten dat de diploma-uitreiking voor het vmbo plaats zou vinden op 4 juli 2023.
 
Vanuit het CvTE is onlangs besloten om de uitslagdatum van het tweede tijdvak (herexamens) te verplaatsen naar 6 juli 2023. De diploma-uitreiking kan daarom pas op die dag plaatsvinden.
 
Voor de basis- en kaderberoepsgericht leerweg zal dit ca. 17 uur zijn, voor de mavo ca. 19.30 uur. Op een later moment ontvang je hiervoor natuurlijk nog een uitnodiging.
 
Doorstroom naar mbo of havo
De examenkandidaten moeten een keuze maken voor een vervolgopleiding. Ze dienen uiterlijk 1 april ingeschreven staan. We staan er als school goed voor, want meer dan 90% heeft een keuze gemaakt en dat is voor dit moment - ondanks de deadline van 1 april - helemaal prima. De mentoren zijn bij dit proces echt heel belangrijk en dat is terug te zien in het resultaat. Nu nog op naar de 100%.
 
Minkema Boulevard op 20 april
Op donderdag 20 april 2023 om 19.30 uur vindt Minkema Boulevard plaats: een spectaculaire voorstelling van onze vmbo-leerlingen met dans, zang, toneel en veel muziek. De afgelopen maanden is er druk gerepeteerd om een avondvullend programma op de planken te zetten.
 
Het thema is ontzettend actueel voor jongeren, namelijk de verleidingen van Snus. Hoe sterk sta jij in jouw schoenen?
 
Kom kijken!
 
 
 
 
Aanmeldingen nieuwe schooljaar
Dit jaar konden we onze activiteiten voor de basisschoolleerlingen en hun ouders weer in de beide schoolgebouwen laten plaatsvinden. De Open Dagen waren uit voorzorg al in november, om eventuele coronamaatregelen in de winter vóór te zijn. De belangstelling was overweldigend, ook van gezinnen uit groep 7.
 
Hierop volgden in januari en februari nog de Open Lesmiddagen, twee ouderinformatieavonden en voor het Technasium een informatiemiddag en diverse kennismakingsmiddagen.
 
Inmiddels kunnen we trots laten weten dat weer een groot aantal groep 8’ers voor ons college heeft gekozen. Op de Minkemalaan gaat het om ruim 335 kinderen en voor de Steinhagenseweg om meer dan 175. Voor de stabiliteit van de school zijn dit heel mooie aantallen.
 
We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat al deze gezinnen in ons stellen en kijken uit naar een prettige samenwerking met elkaar.
 
Ouderraad zoekt nieuwe leden
De ouderraad van het Minkema collega is een groep betrokken ouders van leerlingen van beide locaties. De ouderraad denkt mee met school over verschillende punten en ondersteunt bij diverse activiteiten, zoals:
  • iets lekkers voor iedere leerling tijdens sinterklaas;
  • een presentje op de dag van de leerkracht;
  • koffie schenken tijdens open dagen;
  • de corsages en iets lekkers bij de diploma-uitreikingen. 
Tevens organiseert de Ouderraad ieder jaar een thema-avond voor ouders over een actueel onderwerp.
 
Op dit moment is de ouderraad in gesprek met de leerlingenraad om een passende leuke activiteit te organiseren voor de leerlingen die in de brugklas door COVID-19 het kamp en andere activiteiten hebben moeten missen.
 
Voor het organiseren van de verschillende activiteiten maakt de ouderraad gebruik van de vrijwillige bijdrage. Wij danken dan ook iedereen die deze bijdrage heeft betaald of nog gaat betalen.
 
Mocht(en) jouw ouder(s)/verzorger(s) enthousiast zijn geworden en interesse hebbe om aan te sluiten bij de ouderraad dan kan contact worden opgenomen via ouderraad@minkema.nl.
 
Cambridge English Masterclass
Alhoewel we net twee maanden onderweg zijn met de huidige 3e klassers mavo binnen de talentlessen Cambridge English, zijn de voorbereidingen voor de volgende groep alweer in volle gang. De docenten van klas 2 zijn bezig met een selectie van leerlingen die er vanuit hun oogpunt uitspringen als het gaat om de vaardigheden van de Engelse taal.
 
Interesse?
Zit je momenteel in klas 2 en heb je interesse in het volgen van deze talentlessen, neem hier dan even contact over op met de docent Engels. 

 
 
De lessen vinden plaats vanaf eind januari 2024 tot maart 2025 en zullen voorafgaand aan het reguliere VMBO examen worden afgesloten met het Cambridge B2 exam. Het certificaat wat hiermee wordt behaald is altijd van meerwaarde, bij een vervolgopleiding, (buitenlandse) stage en in veel banen. 
 
 
Enquête voor ouders over inzet
NPO-gelden
De regering heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) veel geld aan de scholen ter beschikking gesteld om de gevolgen van de coronapandemie voor de leerlingen zo veel mogelijk te beperken. Onze school gebruikt deze gelden deels voor vakinhoudelijke ondersteuning (zoals de extra CE-trainingen voor examenkandidaten van deze maand), maar we zetten de gelden ook in om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen (bijvoorbeeld door middel van het uitje naar de Efteling).
 
Op onze website vind je een volledig overzicht van alle ondersteuningen.
 
Wij horen graag de mening van ouders!
Op dit moment is de NPO taskforce van het Minkema College bezig om opnieuw te inventariseren welke achterstanden leerlingen, docenten en ouders ervaren, zodat we weten welke ondersteuningen er volgend jaar nog nodig zijn.
 
Wij vragen hiervoor ouders een enquête in te vullen. Deadline is zondag 7 mei. Leerlingen ontvangen binnenkort via hun schoolmail ook een eigen enquête.
 
Day for Change Actie
Geen leerboeken, maar echt aan de slag. Voor jezelf, voor een ander en voor de wereld. Het Minkema College doet mee aan de Day for Change Actie. De leerlingen uit vmbo leerjaar 3 (bk) maken op een speelse en ondernemende manier kennis met wereldburgerschap, duurzaam ondernemen en omgaan met geld. Tijdens het project starten leerlingen met een microkrediet van Day for Change een eigen duurzame onderneming. De winst die zij maken komt ten goede aan ontwikkelingslanden. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
 
Op 6 april presenteerden de leerlingen hun plannen aan afdelingsleider Ruben Boerma, directeur onderwijs Annemieke Kalshoven-Tol en leerlingcoördinator Dennis Nagel.
 
In mei 2023 is het tijd om de balans op te maken. Is het gelukt om het microkrediet te verdubbelen? Of misschien wel verdriedubbelen? Wij zijn erg benieuwd en wensen de leerlingen heel veel succes!
 
 
Terugblik thema-avond 'Alcohol, blowen en vapen'
 
Woensdagavond 5 april werd de thema-avond, georganiseerd door de ouderraad, gehouden in de aula van de Minkemalaan.
 
Het was een interessante, interactieve avond over het onderwerp alcohol, vapen en/drugs bij jongeren. Hoe ga je hier als ouder mee om? Welke regels stel je of juist niet? Hoe ga je hierover het gesprek met je zoon of dochter?
 
Door middel van diverse praktijkvoorbeelden werden gedachten hierover gewisseld.
 
Een aantal tips delen wij graag!
 
 
Beroepenfeest en DoeDag On Stage
 
Alle 3e klas leerlingen zijn op donderdag 23 maart naar het Beroepenfeest van On Stage geweest. Gewapend met zelfgemaakte visitekaartjes zijn ze kennis gaan maken met beroepen waar ze wel een dagje mee zouden willen lopen tijdens de DoeDag op 13 april a.s. Het was een groot succes en alle leerlingen zijn met mooie matches thuis gekomen.
 
 
Dagje Euro Disney was top!
Vrijdag 31 maart was het zover: met ca 150 vierdejaars leerlingen en 17 begeleiders vertrokken we om 3.30 uur ‘s nachts naar Euro Disney! Het weer onderweg beloofde niet veel goeds, maar in het park nabij Parijs werden we verwend met prima weer: wat zon en maar een enkele bui.
 
Het was een heel leuke dag, de leerlingen hebben genoten van alle attracties en shows. Om 19.30 uur zijn we weer vertrokken en rond 2.00 uur kwamen we weer aan in Woerden.
 
Hoewel veel leerlingen lekker hebben liggen slapen in de bus, zullen ze hopelijk in hun eigen bed nog wel wat uurtjes hebben doorgeslapen. Het was vermoeiend, maar succesvol. We hopen dat het een mooie herinnering voor de leerlingen is!
 
 
Agenda
 
07/04 t/m 10/04: Lesvrije dag + Paasweekend
11/04: Start CSPE examenleerlingen kader
13/04: DoeDag On Stage
 
Nieuwsbrief, april 2023 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.