Extra Nieuwsbrief | jaargang 33 | no 327 | maart 2019
 
 
Utrechtse Kunstenaarsvereniging Kunstliefde verliest rechtszaak tegen haar ‘dochter’, Stichting Het Boellaardfonds, in huur- en statutengeschil.

Het pand aan de Nobelstraat waar Kunstliefde sinds 1939 huist. Rechts de bogen uit het huis van Mevr. M.C. Boellaard.

Persbericht 13/03/2019
 
 
Marktconforme huurprijzen drijven de kunst uit de stad; 
het einde van Kunstliefde, de Utrechtse kunstenaarsvereniging sinds 1807 ?
 
Het bestuur van Stichting Het Boellaardfonds, (Agnes Jongerius, Annelore Scholten, Frans van de Ven en Hendrik Jan de Vries, voorzitter) heeft Kunstenaarsvereniging Kunstliefde in maart 2017 gedagvaard omdat Kunstliefde aangaf niet over de financiële middelen te beschikken om de geëiste huurverhoging van 533% te betalen voor het pand dat Kunstliefde sinds 1939 aan de Nobelstraat in gebruik heeft.
Het Boellaardfonds is eigenaar van het pand. De buitensporige huurverhoging zou het faillissement en einde kunnen betekenen van het genootschap dat al sinds 1807 een belangrijke rol vervult binnen de beeldende kunst in Utrecht. Zonder een pand met ruimte en mogelijkheden tot tentoonstellingen is er weinig bestaansrecht voor een kunstenaarsgenootschap. Kunstenaars worden juist lid vanwege de prachtige ruimte om te kunnen exposeren, elkaar te ontmoeten en te inspireren. Zonder pand zal het kunstenaarsgenootschap uit 1807 wellicht ophouden te bestaan.
 
Bij Kunstliefde zijn meer dan 120 kunstenaars en ruim 100 kunstlievende leden aangesloten, zowel uit Utrecht als landelijk. Het genootschap heeft een rijke geschiedenis en historische banden met de stad. Grote namen als Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld, Jopie Moesman en Dick Bruna waren lid van Kunstliefde. Met het verlies van het prachtige historische pand aan de Nobelstraat verliest niet alleen Kunstliefde, maar ook de stad en de kunstenaars een bijzondere presentatie- en ontmoetingsruimte in Utrecht. 
 
Kunstliefde en Het Boellaardfonds zijn historisch altijd nauw verbonden geweest. Stichting Het Boellaardfonds is in 1939, vanuit Kunstliefde opgericht om het aan haar in 1872 gelegateerde vermogen te beheren van mevr. M.C. Boellaard dat o.a. bestond uit een pand aan de Oudegracht en kapitaal. Kunstliefde heeft in haar verweer betoogd niet alleen de extreme huurverhoging onterecht te vinden maar ook dat het Boellaardfonds enkele jaren geleden haar statuten in stilte heeft gewijzigd op het punt van de bestuurssamenstelling waardoor bestuursleden van Kunstliefde niet meer in het Boellaard bestuur werden gevraagd. Kunstliefde heeft daartoe geen actie ondernomen in de achterliggende jaren maar was zich niet bewust van de verstrekkende gevolgen daarvan; de statutenwijziging heeft het mogelijk gemaakt dat het Boellaard Fonds zich nu los koppelt van Kunstliefde. 
 
De rechtbank heeft beslist dat er binnen Kunstliefde commerciële activiteiten plaatsvinden en dat Kunstliefde als zodanig een marktconforme huurprijs moet betalen. Kunstliefde heeft echter zeer geringe inkomsten uit kunst, en is in eerste plaats een presentatie- en ontmoetingsruimte. Per 1 januari 2020 zal Kunstliefde de door Stichting Het Boellaardfonds geëiste huurverhoging van 533% moeten betalen. 
Kunstliefde betreurt het dat het bestuur van het Boellaard Fonds in de achterliggende jaren zich weinig betrokken heeft getoond, en geen idee heeft van wat Kunstliefde allemaal doet voor zowel leden als niet leden, kunstenaars en kunstliefhebbers in en buiten Utrecht.
 
Het visitatierapport van de Gemeente Utrecht (december 2018) was zeer lovend; ‘Kunstliefde heeft een unieke positie in Utrecht dankzij de rijke historie en het brede profiel en is daarin onderscheidend. Kunstliefde heeft een duidelijke en belangrijke sociale functie, biedt makers in de stad ruimte om te exposeren en zich te ontwikkelen en brengt makers met elkaar in contact. Kunstliefde is de schakel tussen een grote diversiteit aan kunstenaars en een breed kunstminnend publiek.’ 
 
 

Opening NEXUS 1, ledententoonstelling | Nog te zien t/m 31 maart / NEXUS 2 opent op zondag 7 april, te zien t/m 28 april
 
Berichtgeving in de pers 15/16 maart 2019:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunstenaar of kunstliefhebber? Word ook lid! en steun Kunstliefde
 
Gerrit Rietveld, Piet Mondriaan, Dick Bruna; ze waren lid van Kunstliefde. Zo ook Margaretha Cornelia Boellaard; ere-lid zelfs, en bovendien het eerste vrouwelijke kunstenaarslid. Maar ook vele prominente kunstlievende leden waren lid.
 
Ontmoet kunstenaars, kunstliefhebbers en collega's, bezoek tentoonstellingen, openingen en podiumavonden met interessante vertellers en presentaties, ontdek kunst van kunstenaars uit Utrecht en de rest van het land. Koop kunst met korting, blijf op de hoogte.
 
Ieder jaar worden er kunstenaars en kunstliefhebbers lid van Kunstliefde. En daar zijn we heel blij mee! Graag ontvangen we je in de prachtige tentoonstellingsruimte aan de Nobelstraat waar Kunstliefde sinds 1939 huist. Ook bedrijven zijn van harte welkom om ons te ondersteunen.
 
Door lid te worden maak je deel uit van éen van Nederlands oudste kunstenaarsgenootschappen - maar wel eentje in een hedendaags jasje! Je draagt bij aan ruimte voor kunst en kunstenaars in Utrecht en uit de rest van het land. 
Voor kunstenaars is er een ballotage, zie voor aanmelden en voorwaarden onze website.
 
Studenten van de HKU Kunst & Economie ontwikkelden voor Kunstliefde deze campagnebeelden

 

 
 
Podiumavond NEXUS 1   artisttalks / behind the work 
 
 

Donderdag 21 maart  

Naar aanleiding van de leden-tentoonstellling Nexus wordt op de podiumavond met een aantal
kunstenaars dieper ingegaan op hun tentoongestelde werk en het thema 'Nexus', dat het Latijns voor 'verbinding' betekent.
Een mooie gelegenheid om de kunstenaars en hun werk beter te leren kennen. Wat zijn de beweegredenen en motieven achter hun werk? Wat inspireert hen? Hoe gaan zij om met het werken vanuit een thema? 

Aanvang 20.00 / inloop 19.30 / toegang vrij  
ingang via de Lange Jufferstraat 2
 
De Kus, Hans Dillesse | twee-luik, zwart krijt op papier, 2x 50 x 70 cm 
 
 
Kunstliefde, opgericht in 1807, is één van Nederlands oudste kunstenaarsgenootschappen.

Ook nu biedt Kunstliefde nog steeds een podium en ontmoetingsplaats voor kunst, kunstenaars en kunstliefhebbers uit Utrecht en de rest van het land. Kunstliefde is een springplank voor jong talent en biedt een podium aan zowel recent afgestudeerde als gevestigde kunstenaars.
Tegenwoordig zijn er meer dan 120 kunstenaarsleden en ca 100 kunstlievende leden, zijn er in de prachtige presentatieruimte aan de Nobelstraat ca 10 tentoonstellingen per jaar te zien waarin de focus ligt op hedendaagse kunst, Utrechtse kunstenaars en jong talent, en is er het project De Belofte voor recent afgestudeerde kunstenaars. Ook organiseert Kunstliefde de Atelierroute Utrecht en UtrechtDownUnder.

Kunstliefde is mede-initiatiefnemer van Art Utrecht, het platform voor beeldende kunst in Utrecht, welke in samenwerking met galeries en musea, de zichtbaarheid van kunst en kunstenaars in Utrecht wil vergroten. Art Utrecht organiseert ook ieder jaar Art Meat, de netwerkbijeenkomst voor professionals in de Utrechtse kunstsector.
 
 
 

 
Volg Kunstliefde ook op Facebook en Instagram
met actuele info over tentoonstellingen, projecten en meer
 
Kunstliefde | Nobelstraat 12A 3512 EN Utrecht | mail@kunstliefde.nl | (030) 231 42 18
Openingstijden: woensdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Als lid of belangstellende van Kunstliefde ontvangt u maandelijks onze nieuwsbrief of uitnodigingen met informatie over onze exposities en activiteiten. Met het oog op de privacywet willen we u erop attenderen dat wij zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken. U kunt zich ten alle tijde uitschrijven via de link onderaan deze nieuwsbrief.