Lees deze mail in je browser
 
Nieuwsbrief Kracht van Utrecht initiatief
Nr. 82: Documentaire Strijdbaar gaat 24 juni in première
 
Dit keer hebben we een heel speciale aankondiging: Op zaterdag 24 juni 2023 gaat in Louis Hartlooper op het Ledig Erf de Amelisweerd-documentaire Strijdbaar over Jos Kloppenborg en Jan Korff de Gidts in première. Bijna 50 jaar lang strijden zij voor een duurzaam alternatief zonder boomkap en zonder verbreding van de A27 door het bos van Amelisweerd. Deze film is van harte aanbevolen. Op onze site staat hoe je kaartjes kunt kopen a €10,- per persoon  Na de vertoning begeleidt Cees Grimbergen de vragen en antwoorden aan de makers en de spelers. Borrel in de foyer!
 
Daarnaast geven we in deze nieuwsbrief onze zienswijze op ontwikkelingen in de regio. Het regioalternatief geniet interesse van de provincie en van steeds meer gemeenteraden in de omgeving. En de provincie zal in de formatie keuzes moeten maken in de uitstoot van automobiliteit in de komende jaren. We verwijzen naar de oorspronkelijke stukken. We wensen onze lezers wijsheid toe bij hun contacten met Gedeputeerde Provinciale Staten en de gemeentebesturen. 
 
Lees ze,

Jan Korff de Gidts
Michiel van Weele
Jan Hoogenraad
 
  
Geef de nieuwsbrief door
 
 
Attendeer anderen op deze nieuwsbrief: Via deze link kunnen zij zich inschrijven. Tip: haal de persoonlijk link onderaan deze mail weg voor je de nieuwsbrief door stuurt.
 
Nieuws
 
Film Strijdbaar in première
 
Op zaterdag 24 juni gaat de Amelisweerd-documentaire Strijdbaar in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht feestelijk in première. Strijdbaar is het verhaal van Jos Kloppenborg en Jan Korff de Gidts die bijna vijftig jaar lang hebben gestreden tegen de aanleg en de verbreding van de A27 door het bos van Amelisweerd. In de documentaire gaat filmmaker Floris Meinardi op zoek naar de vraag: Wat drijft beide actievoerders om zich jarenlang in te zetten voor het behoud van het bos Amelisweerd?
 
Na de filmvertoning is er een Q&A en gaat journalist Cees Grimbergen in gesprek met de maker van Strijdbaar. Na de voorstelling bent u van harte welkom in de foyer van het Louis Hartlooper Complex. Toegangskaarten à €10,- per persoon zijn aan te vragen via beeldfabriek@planet.nl.
 
  
NOVEX hoort stap voorbij NOVI te worden
 
In de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) werken overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland. De activiteiten van de Kracht van Utrecht zitten in het NOVEX gebied 7: verstedelijkingsgebied Utrecht-Amersfoort. In het Programmaplan d.d. juli 2022 zien we dat onze provincie nu aan zet is. De kracht van Utrecht roept op om juist ook de CO2  (i.v.m. Parijs akkoord), NOx- en fijnstof-uitstoot en het aantal autokilometers en benodigde parkeerruimte (i.v.m. ruimtegebruik) van de verschillende opties goed in de NOVI/ NOVEX monitor in de gaten te houden voor de verschillende varianten: Hoe zorgen we ervoor dat (auto)mobiliteit, emissies, et cetera daar al in een vroeg stadium goed in staan? 
   
De KvU levert kritiek en dient zienswijzen in op belangrijke regionale en stedelijke visies en bestuursstukken zolang de klimaatcrisis niet richtinggevend is voor het mobiliteitsbeleid in de regio Utrecht. Het roer moet nu om. We zien het moment tegemoet dat de provincie Utrecht de private en maatschappelijke partijen gaat betrekken bij de NOVEX.
 
 
   
Visie/ zienswijze op brief 21 april over Voortgang Regioalternatief A27 Amelisweerd
   
  
Op 21 april 2023 heeft de gemeente Utrecht een Raadsbrief Voortgang alternatief Ring Utrecht naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeente geeft de voortgang op ieder van de drie pijlers waaruit het alternatief wordt opgebouwd. De Kracht van Utrecht leest onder andere over het verminderen van de groeiende vraag naar automobiliteit. Wij zouden graag meer ambitie, meer consistentie in beleid en meer samenwerking zien, met name in deze pijler. In de beleidsanalyse is hier meer mogelijk, mits de samenwerking met diverse actoren wordt gevonden, in de regio en landelijk.
 
De Kracht van Utrecht heeft een zienswijze opgesteld, waarin we aangeven welke tips raadsleden (van de gemeente Utrecht en van de andere regiogemeenten) hun wethouder mobiliteit mee kunnen geven in de uitwerking van het alternatief. We hopen dat de raadsleden van de omliggende gemeenten hier hun voordeel mee kunnen doen richting hun wethouders.
 
 
  
Zienswijze op Ontwerpprogramma Wonen en Werken provincie Utrecht 
 
 
De Kracht van Utrecht heeft een zienswijze ingediend op het Ontwerpprogramma Wonen en Werken Provincie Utrecht (ontwerp vastgesteld door GS op 21 februari 2023 met referentienummer UTSP-1494042740-25897) en de bijbehorende planMER.
 
 
  
Wat ons opvalt in het overdrachtsdocument van de Provincie Utrecht aan de nieuwe coalitie
 
De provincie heeft een uitgebreid overdrachtsdocument gemaakt voor de aankomende provinciebestuurders. Wij zien belangrijke en goede uitgangspunten in het mobiliteitsbeleid. We zien dat de mobiliteit voor 40% van de CO2 uitstoot in de provincie Utrecht verantwoordelijk is. Er wordt echter niet duidelijk gemaakt hoe ambitieus aanvullend mobiliteitsbeleid moet zijn om het regioalternatief te onderbouwen en om de doelen voor 2030 en 2040 te bereiken.
 
 
De genoemde kerntaken duurzame bereikbaarheid, klimaatmitigatie en verstedelijking en de woonopgave liggen wat betreft de Kracht van Utrecht daarbij in elkaars verlengde. We hopen dat het nieuwe college tot zulk consistent beleid kan komen. 
 
 
 
Steun ons!
  
Hartelijk dank voor de ontvangen donaties. Wij ontvangen geen subsidie en kunnen de donaties goed gebruiken voor onze activiteiten.
 
Je kunt een gift of donatie overmaken op:
Triodosbank - rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. 
 
SOESA is een ANBI-erkende instelling; zowel eenmalige als periodieke schenkingen zijn mogelijk. Neem contact op als u meer informatie wilt. 
 
Mail ons na het overmaken van een bedrag, dan kunnen wij een bedankje terugsturen. Twijfels over de hoogte van het bedrag? We zijn al geholpen met €10,- per jaar.
   
  
Je ontvangt deze e-mail, omdat je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven of omdat je een vast contact van ons bent. Uitschrijven of wijzigen van je gegevens kan altijd via link onderaan deze e-mail.
 
WIl je ons ontmoeten om een idee of initiatief te bespreken? Graag! 
 

 
 
Kracht van Utrecht initiatief | webkrant KvU 

info@krachtvanutrecht-initiatief.nl