Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #8 - 18/07/2019

Fijne vakantie!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
De zomervakantie staat voor de deur! Tijd om even afstand te nemen van school of werk en te genieten van familie en vrienden. Tijd om te bezinnen en plannen te maken en na te denken over de toekomst. De afgelopen weken stonden in het teken van de toetsweken, de eindexamenuitslagen en de diploma-uitreikingen. Ook dit schooljaar zijn we erg tevreden met de behaalde resultaten.

Komend schooljaar belooft een mooi en interessant jaar te worden. Onze havo-/vwo-brugklassen starten met talentmodules en een nieuw 75 minutenrooster. Onze vmbo-afdeling start met de opleiding Mavo Tech. Uiteraard monitoren wij deze veranderingen nauwgezet. We zijn benieuwd hoe u als ouders en hoe onze leerlingen ze zullen ervaren.

 Ik wens u een mooie zomer en zie u graag weer in september!
 
Schoolgids 2019-2020 gereed
 
Veel praktische informatie vindt u in de schoolgids. Hierin kunt u uitgebreid lezen over de uitgangspunten van de school, het onderwijs, de schoolregels, contactpersonen etc. Voor het schooljaar 2019-2020 is de schoolgids in een nieuw jasje gestoken en nu al te vinden op onze website. 
Bereikbaarheid in de zomer
Van week 30 tot en met week 35 is de school gesloten. Uitsluitend in noodgevallen kunt u gebruik maken van onze vakantiemail. Dit mailadres wordt gedurende de vakantie regelmatig door leden van de schoolleiding geraadpleegd. Het adres is: vakantiepost@minkema.nl.

De schoolleiding kan echter alleen ingaan op daadwerkelijke noodgevallen van persoonlijke aard. Wij vragen u dan ook vriendelijk maar dringend dit mailadres uitsluitend voor dit doeleinde te gebruiken. Vragen en opmerkingen over bijvoorbeeld roosters en klassenindelingen kunnen tegen het einde van de zomervakantie aan de betrokken afdelingsleider gesteld worden. Vanaf 29 augustus lezen zij hun mail en zullen ze dit soort berichten beantwoorden.
 
Nieuwe lestijden
Vanaf aankomend schooljaar gaan nieuwe lestijden gelden. Op beide locaties is er geen 45 minutenrooster meer. Ook de starttijden zijn gewijzigd. De brugklassers starten daarnaast komend schooljaar met het nieuwe 75 minutenrooster.
 
Havo/vwo-locatie
Brugklassen
Klas 2 t/m 6
1e lesuur
-
1e lesuur
08.15 - 09.05
2e lesuur
08.40 - 09.55
2e lesuur
09.05 - 09.55
Pauze
09.55 - 10.10
Pauze
09.55 - 10.10
3e lesuur
10.15 - 11.30
3e lesuur
10.15 - 11.05
4e lesuur
11.30 - 12.45
4e lesuur
11.05 - 11.55
 
 
5e lesuur
11.55 - 12.45
Pauze
12.45 - 13.10
Pauze
12.45 - 13.10
5e lesuur
13.15 - 14.30
6e lesuur
13.15 - 14.05
6e lesuur
14.30 - 15.45
7e lesuur
14.05 - 14.55
8e lesuur
14.55 - 15.45
9e lesuur
15.45 - 16.35

De eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van de les.
Voor het brugjaar proberen we het 6e uur zo min mogelijk in te zetten, maar leerlingen moeten wel tot en met het 6e lesuur beschikbaar zijn. Voor leerjaar 2 t/m 6 streven we ernaar het achtste en negende uur zo min mogelijk in te zetten. Maar leerlingen zijn wel t/m het 9e lesuur beschikbaar.
 
Evaluatie 75 minutenweek
In het nieuwe schooljaar zullen de brugklassers lessen van 75 minuten hebben. Het jaar daarna zullen er langere lessen voor álle leerlingen zijn. Van 11 t/m 17 juni was er een testweek met 75 minutenlessen. Deze was bedoeld om langere lessen te ontwerpen en te ervaren. Met de opgedane ervaringen kunnen we ons beter voorbereiden op het nieuwe schooljaar. De testweek is geëvalueerd onder het docententeam, maar ook onder alle leerlingen (behalve de eindexamenklassen).
 
Hoge respons
541 leerlingen (36%) hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. In de bovenbouw (4h, 4v en 5v) lag de respons op 50 tot 60% van de leerlingen, in de onderbouw was dat zo’n 20 tot 30%. Naast een 11-tal gesloten vragen waren er twee open vragen. Het viel op hoe serieus de meeste leerlingen op deze open vragen hebben gereageerd. Ze hebben de moeite genomen om duidelijk aan te geven wat ze fijn vonden aan de 75 minutenlessen en wat ze als verbeterpunten zagen.
 
Onderbouw positiever, mede door aaneengesloten rooster
Klas 1 t/m 3 had een week lang een aaneengesloten rooster van 8.20 tot 14.05 uur. Dat werd door zo’n 60% van de leerlingen als prettig ervaren en 20% was hier neutraal onder. De bovenbouwers hadden vaak een veel minder gunstig rooster met (langere) tussenuren en ook wel les tot 16.35 uur. Dit kwam doordat dit een eenmalig rooster was met veel verschillende klassikale en clusterlessen in een schooljaar met verder 50 minutenlessen. Als je dan nog huiswerk te doen had, was dat volgens veel bovenbouwleerlingen erg vermoeiend. Het feit dat niet voor iedereen het rooster aansluitend was, verklaart voor een deel het algemene oordeel over de testweek: In de onderbouw zijn de leerlingen aanzienlijk positiever dan in de bovenbouw, waarbij 4 havo en 4 vwo het minst positief zijn.
 
Het gewenste effect, namelijk dat er in langere lessen meer tijd is om de lesstof te begrijpen en toe te passen, is in de onderbouw en 5 vwo meer opgemerkt dan in leerjaar 4. Ditzelfde verschil is zichtbaar als het gaat om de ervaren afwisseling in de lessen en het idee dat docenten beter voorbereid waren dan normaal gesproken.
 
Meerderheid leerlingen ervaart voldoende contactmomenten met docenten
Leerjaar 1 & 3 en 5 vwo zijn overwegend positief over het vasthouden van de concentratie gedurende de lesdag. Op dit punt is klas 2 het minst positief, gevolgd door 4 havo en 4 vwo. Voor alle leerjaren geldt, dat een meerderheid voldoende contact met de docenten heeft ervaren om de lesstof te begrijpen. In de bovenbouw geeft een meerderheid echter aan dat ze verwachten eerder meer contactmomenten van kortere duur nodig te hebben dan minder van langere duur. Het voordeel van een lichtere schooltas is tot slot in alle leerjaren opgemerkt.
 
Afwisseling én voldoende tijd is cruciaal 
Wat duidelijk is, is het belang van een goede opbouw van de 75 minutenlessen. Waar er genoeg afwisseling was én voldoende tijd om de lesstof te verwerken, werd dat door leerlingen gewaardeerd. Waar minder afwisseling was en veel werk overbleef voor thuis, waren de geluiden kritischer.
 
De docenten hebben ook de wens uitgesproken om het vormgeven van langere lessen (nog) beter in de vingers te krijgen en ze spreken de behoefte uit aan geslaagde voorbeelden van elkaar en andere scholen. Dat wordt dan ook een speerpunt in het nieuwe schooljaar.
 
Jubileumactiviteiten september
We starten het nieuwe schooljaar meteen met de jubileumfeestmaand!

Woensdag 4 september: verrassing!
Op woensdag 4 september is de échte verjaardag van onze school en op die dag verrassen we onze leerlingen met een bijzondere activiteit!

Donderdag 26 september: jubileumfeest!
Op donderdag 26 september is het jubileumfeest, waar grote artiesten (Maan, Snelle en Freddy Moreira) zullen optreden. Al ruim 1.300 leerlingen hebben een kaartje gekocht zodat ze dit geweldige feest niet hoeven te missen.

Na de zomervakantie is er nog gelegenheid om een kaartje te kopen. Het kaartje is te koop in de mediatheek en bij de receptie en kost EUR 5,50 (inclusief 2 consumptiebonnen).

We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk leerlingen bij het feest aanwezig zullen zijn!
 

Expositie jubileumfoto's in stadhuis
Sinds de aftrap van het feestjaar in oktober stond er elke maand een thema centraal. Leerlingen konden alle maanden op rij deelnemen aan een wedstrijd met een zelfgemaakte foto die paste bij het thema. Elke maand waren er twee winnaars: één publiekswinnaar, die de meeste stemmen kreeg via social media, en één winnaar door de jury gekozen.

Van 9 tot en met 30 september zijn alle winnende foto's te bewonderen in het Stadhuis van Woerden. Op vrijdag 6 september wordt de expositie in het bijzijn van alle winnaars geopend.
 
Organisatie havo/vwo: wie is wie?
Sinds dit schooljaar heeft het Minkema College afdelingsleiders die zich hoofdzakelijk richten op de inhoud van het onderwijs. Zij krijgen hierbij ondersteuning waar het gaat om leerlingzaken. Hieronder ziet u de indeling voor schooljaar 2019-2020. 

Opleiding Afdelingsleider Ondersteuning
 havo leerjaar 1-3
 mevr. Heleen van Esch

 mevr. Paulien Kamphuis* 
 (leerjaar 1)
 mevr. Ilse Pijnacker
 (leerjaar 2 en 3)
 
 havo leerjaar 4 en 5
 mevr. Claudia Oosterveld

 dhr. Frank den Oudsten
 
 atheneum & gymnasium
 leerjaar 1-3 
 mevr. Annet van de Wouw
 
 mevr. Paulien Kamphuis* 
 (leerjaar 1)
 dhr. Niels Bosboom
 (leerjaar 2 en 3)
 
 
 atheneum & gymnasium
 leerjaar 4-6 
 
 dhr. Edu van Rijn  dhr. Jan Kuiper

*Tijdens het zwangerschapsverlof van mevr. Paulien Kamphuis wordt zij vervangen door mevr. Eline Kuijpers.
 
Boodschappenlijstje klas 2 en hoger
Leerlingen in klas 2 en hoger havo/vwo dienen zelf enkele schoolspullen aan te schaffen. Check het boodschappenlijstje!

 
Boeken schooljaar 2019-2020
 
Wat moet je doen om volgend schooljaar met de goede boeken in de klas te zitten? 

We hebben even alles helder voor je op een rijtje gezet!
 
 
LET OP: Als er vóór 23 juli besteld wordt, worden de boeken voor de eerste schooldag geleverd. 
 
Mentorlessen
Op dinsdag 3 september zijn er diverse mentorlessen waarin klassen bijeenkomen met hun nieuwe mentor en soms ook nieuwe klas. De lokalenindeling wordt in de vakantie bekend gemaakt.
 
Klas 2 en klas 3: 14.00 uur mentorles
 
Klas 4 havo en klas 4 atheneum/gymnasium: 9.00 uur mentorles
Tijdens deze bijeenkomst maken de leerlingen kennis met hun mentor en met elkaar. De nadruk ligt op de organisatie van het vierde leerjaar. Zaken als mentoraat en verschillen tussen bovenbouw en onderbouw komen aan de orde. De lokalenindeling komt in de vakantie op de website.
 
Klas 5 atheneum/gymnasium:  9.00 uur mentorles
Tijdens deze bijeenkomst maken de leerlingen kennis met hun mentor en met elkaar. De nadruk ligt op de organisatie van het vijfde leerjaar. De lokalenindeling komt in de vakantie op de website.
 
Klas 5 havo en klas 6 atheneum/gymnasium:
De eindexamenklassen hebben een mentorles in de eerste of tweede lesweek.
 
Werkweken 5 havo, 6 atheneum en
6 gymnasium
 
In het eindexamenjaar gaan onze leerlingen op werkweek naar het buitenland. In de eerste week van het nieuwe schooljaar vindt er op dinsdag 3 september voor elke werkweek een bijeenkomst plaats ter voorbereiding op deze reis. 

De voorbereidingen voor de werkweek Rome voor alle leerlingen van 6 gymnasium hebben in het voorexamenjaar plaatsgevonden. Voor deze leerlingen zijn er op 3 september geen activiteiten op school.

 
 
 
Berlijn 5 havo/6 atheneum maandag 16 t/m vrijdag 20 september
Londen 5 havo/6 atheneum maandag 16 t/m vrijdag 20 september
Parijs 5 havo/6 atheneum (kunst) maandag 16 t/m donderdag 19 september
Rome 6 gymnasium vrijdag 13 september t/m vrijdag 20 september
Oostenrijk 5 havo/6 atheneum zondag 15 t/m vrijdag 20 september
Ardennen 5 havo (BSM) maandag 16 t/m donderdag 19 september
 
 
Introductiebijeenkomsten
Kennismaking klas 2
In de week van maandag 16 september wordt er een kennismakingsactiviteit voor alle tweede klassen en hun mentoren georganiseerd. Deze activiteit is bedoeld om de kennismaking voort te zetten. Sommige mentoren zijn afwezig in deze activiteitenweek vanwege werkweken in de bovenbouw. Zij organiseren op een ander moment een activiteit met hun klas. Daarnaast volgen de tweedeklassers een tweedaags project op school genaamd ‘Globaland XL’, waarbij de leerlingen in groepjes een land besturen. Tijdens de eerste mentorles op dinsdag 3 september krijgen zij meer te horen over deze activiteiten.
 
Kennismaking klas 3
In de week van maandag 16 september zal er een kennismakingsactiviteit voor alle derde klassen en hun mentoren worden georganiseerd. Deze activiteit is bedoeld om de kennismaking voort te zetten. Tijdens de eerste mentorles op dinsdag 3 september krijgen de leerlingen hierover meer te horen.
 
Kennismaking klas 4 havo
De tweede lesdag, donderdag 5 september, sluiten de leerlingen uit 4 havo af met een kennismakingsactiviteit. Deze duurt tot ca. 15.30 uur. Meer informatie hierover volgt in de eerste mentorles op dinsdag 3 september.
 
Ouderavonden
In oktober vinden de ouderavonden plaats voor klas 2 en hoger. Hieronder het overzicht van de data.
  • Klas 2 maandag 7 oktober 20.00 uur
  • 3 havo dinsdag 8 oktober 19.00 uur
  • 3 vwo dinsdag 8 oktober 20.00 uur
  • 4 havo donderdag 17 oktober 19.30 uur
  • 4 vwo maandag 14 oktober 19.00 uur
  • 5 havo donderdag 17 oktober 19.00 uur
  • 5 vwo woensdag 9 oktober 19.15 uur
  • 6 vwo maandag 14 oktober 19.45 uur
 
Kennismakingsmiddag nieuwe bruggers
 
 
Op woensdagmiddag 3 juli hebben we alle nieuw aangemelde brugklasleerlingen welkom geheten op onze school. Zij hebben met hun nieuwe klas en hun mentor kennisgemaakt.

Een spannend moment voor iedereen! De tijd op de basisschool zit er op en een nieuwe stap wordt gezet: de stap naar de middelbare school. We hopen dat zij een bijzonder mooie tijd op onze school tegemoet gaan! 
 
Samenstelling klassen
Bij het samenstellen van de 2e en 3e klassen houden we rekening met een aantal factoren: leerlingen van wie de school vindt dat zij om pedagogische redenen beter (niet) bij elkaar in de klas kunnen zitten, het samen kunnen fietsen van leerlingen die ver weg wonen en ten slotte een goede spreiding van het aantal jongens en meisjes. Dit schooljaar speelt een ongunstige verdeling chromebook/niet-chromebook een belangrijke rol. We kunnen leerlingen dus niet plaatsen bij al hun vrienden of vriendinnen.

In de bovenbouwklassen delen we de leerlingen met hun verschillende profielen en keuzes in bij clusters van vakken. Dit is vrij complex. Wijziging van plaatsing is in de bovenbouw daarom absoluut niet mogelijk. Zelfs een gelijke profiel- en vakkenkeuze biedt niet de garantie dat leerlingen bij elkaar in de klas komen.
 
Digitale agenda
De onderbouwklassen die dit jaar met een chromebook hebben gewerkt, hadden de beschikking over Studieplanner Pro, een digitale agenda. Uit een evaluatie onder de leerlingen is echter gebleken, dat dit hulpmiddel niet het gewenste effect heeft gegeven. De leerlingen maakten weinig gebruik van de studieplanner en deze heeft dan ook onvoldoende bijgedragen aan de planvaardigheid.

Google Agenda
Voor het nieuwe schooljaar is besloten om de Studieplanner Pro niet langer op de leermiddelenlijst te zetten. Tegelijkertijd willen we leerlingen niet verplichten tot de aanschaf van een papieren agenda. Tijdens de Minkemalessen zal de (gratis) Google Agenda gebruikt worden als het plannen van huiswerk & toetsen ter sprake komt. Deze is aan Magister gekoppeld en tegenwoordig wordt zelfs het huiswerk hiernaartoe overgezet. Dat maakt het plannen in de Google Agenda een stuk eenvoudiger.
 
Schone school
Het Minkema College is sinds 2014 een alcohol- en rookvrije school. Ook zijn we een gezonde school: de catering hanteert het concept van een gezonde kantine.

Hiernaast willen we de school ook schoon houden. Elke dag verzamelen we een héél grote berg boterhamzakjes en drinkverpakkingen. Dit afval gaan we met z’n allen terugdringen. Daardoor zal het gebouw schoner zijn én, nog belangrijker, het milieu is erbij gebaat! We rekenen er daarom op dat elke leerling voor het overblijven een navulbaar drinkflesje en een kunststof broodtrommel of herbruikbaar boterhamzakje aanschaft.

Er zijn tegenwoordig veel handige, hippe, duurzame verpakkingen. Voorbeelden zijn: een trommeltje met aparte vakjes voor brood, fruit en een koekje, of een zakje van kunststof met leuke opdruk dat in de vaatwasser kan. Ook zijn er duurzame drinkflessen van gerecycled materiaal op de markt. We gaan ervan uit dat een Minkema-leerling bijdraagt aan een leefbare, schone wereld én school.
 
Zomerbibliotheek
Om jongeren te stimuleren ook tijdens de zomervakantie te lezen, biedt de VakantieBieb gratis e-books aan voor op je mobiel of tablet. Dat wordt heerlijk lezen op het strand! Geen gedoe met boeken halen en op tijd weer terugbrengen.

 
 


 
AVG-privacymodule in Magister
Wij laten u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen  en in lessen. Ook maken wij aan het begin van elk schooljaar klassenfoto's. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s.
 
Vanuit de privacywetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.

Toestemming invoeren in Magister

Afgelopen schooljaar hebben wij deze toestemming via een e-mail met toestemmingsformulier aan u gevraagd. Met ingang van aankomend schooljaar biedt Magister een module waarin u zelf de toestemming kunt doorgeven en wijzigen. Zodra u inlogt in de webversie van Magister (let op: deze module werkt niet in de app), wordt u verwezen naar deze module. Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uw toestemming kenbaar te maken.
 
Gezondheidsmonitor GGD
In september/oktober 2019 houdt GGD regio Utrecht een vragenlijstonderzoek (Gezondheidsmonitor Jeugd) onder leerlingen van klas 2 en 4 van alle scholen voor het Voortgezet Onderwijs in de regio Utrecht. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats.
 
Reünie Minkema College op 2 november 2019
Op de foto: de heer F.A. Minkema
 
 
Bij een 100-jarig jubileum mag een reünie natuurlijk niet ontbreken! Op zaterdag 2 november 2019 is het zover. De reünie is voor alle oud-leerlingen en (oud-)medewerkers van het Minkema én haar voorlopers (HBS Minkema, RSG F.A. Minkema, St Jozef scholengemeenschap en Ambachtsschool LTS). We kijken ernaar uit om er samen een onvergetelijke dag van te maken. Meer informatie op de speciale reüniewebsite.

 
 
 
 
Agenda
03/09: Mentorlessen en voorbereiding werkweken
04/09: Eerste lesdag (met een verrassing i.v.m. 100-jaar!)
13/09: Vertrek Rome-reis 6 gymnasium
16/09: start werkweken en introductiebijeenkomsten
 
Nieuwsbrief #8, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.