SAC-Dag, 3L1
Geachte ouders
 
De lessen ‘Leefsleutels’ uit de eerste graad krijgen in het derde jaar een uitwerking in een SAC-dag. Een dag waarin woorden als verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, vertrouwen, maar zeker ook plezier de rode draad vormen. ‘SAC’ staat voor sociale activiteit, waaraan we maar al te graag ons steentje willen bijdragen. Deze dag wordt georganiseerd door ons, de leerlingen zelf, onder begeleiding van onze klasleerkracht.
 
Onze SAC-dag zal op vrijdag 6 maart plaatsvinden. Heel deze dag vindt buitenschools plaats. Als sociale activiteit gaan we in de voormiddag in verschillende groepen helpen in WZC ‘De Wingerd’ in de Wingerdstraat te Leuven. Het zet in op kleinschalig genormaliseerd wonen voor mensen met dementie (https://wingerd.info/). We zullen dan verschillende activiteiten samen met de bewoners doen, zoals één op één gesprekken, zingen, koken,…
 
Alle leerlingen worden verwacht om 9.40 uur ’s morgens aan ‘De Wingerd’. Om 12 u gaan we naar “De Blauwe Kater” op de Vismarkt. In het zaaltje zorgen we eerst voor onze lunch,  gevolgd door onze geweldige, spannende, onvergetelijke interactieve quiz. De dag zal eindigen rond het normale schooluur.
We verwachten dat dit een zeer leerrijke ervaring zal zijn die klassfeer ten goede komt. Met ieders enthousiasme en goed humeur zullen we er een leuke dag van maken! We kijken er alvast naar uit.
 
Deze dag zal ongeveer 10 euro per leerling kosten, verrekend via de schoolrekening.
 
Met vriendelijk groeten
 
De leerlingen van 3L1
Marc Huybrechts, klasleerkracht
Frank Baeyens, directeur
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer marc.huybrechts@hdc.ksleuven.be
 
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be