Unsubscribe / Change Profile
Сподели: 

AMANDUS KAHL е един от традиционните участници в изложенията за ЕЕ и ВЕИ и Save the Planet в София. На щанда си тази година (27-29.03.2018, София, ИЕЦ, зала 5, C7) те ще представят решенията си за общинските отпадъци на София и рециклирането на употребявани автомобилни гуми. Г-н Манфред Читка, мениджърът на компанията, разказва за реализираните от тях проекти в София, Саудитска Арабия, Полша и Италия.
 
    
 
Г-н Читка, какви видове интересни инсталации за рециклиране са продадени от Amandus Kahl през последните 2 години?
Понастоящем в София продължава да се изгражда нов завод за производство на алтернативно гориво от завода за механично-биологично третиране на отпадъците. Заводът ще преработва годишно около 410 000 тона битови отпадъци. Общинските отпадъци се доставят с камион и се разтоварват в силоз за приемане. След предварително им разтрошава те се обработват биологично в няколко отделения за компостиране. Процесът на биологично сушене е последван от механично сортиране, отделяне на металите и отделяне на рециклируемите и проблематичните материали. След сортирането останалата лека фракция се буферира в кръгъл силоз с долна бъркалка. Материалът се извежда от кръглия силоз с помощта на два шнекови конвейра с двойни улеи и доказалите се въртящи се винтове отпадъците и се транспортира към две плоскощанцови преси 45-1250. Капацитетът на съоръжението за пелетизиране е до 16 тона на час алтернативни горивни материали.
 
В Саудитска Арабия беше пуснат в експлоатация завод за гранулиране на отпадъци от употребявани автомобилни гуми, който бе доставен там през предходната година.
 
 
 
Полезни линкове с актуални новини от сектора:
 
Бюлетин   Социални мрежи:     
 
 
 
 
 
Лице за контакт:  Таня Булдеева, tanya@viaexpo.com, тел.: 032/512905, 0886/793172
 
 
 
 
Германо-Българската индустриално-търговска камара е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньорства и обмен между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес, както и да предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите германски, български и международни членове и клиенти.
 
 
 
 
Recyclingportal.eu - информационен портал за управление на отпадъци, рециклиране, кръгова икономика и пазари.
 
 
 
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE".