Eigentijds EcoZeN Netwerk
ECOlonie Nieuwsbrief - Mei 2022
Beste belangstellende,
 
Dit wordt een andere nieuwsbrief dan de gebruikelijke, waarin we altijd aandacht vroegen voor onze workshops en cursussen, oproepen plaatsten, uitleg gaven over onze eigen werkzaamheden en visie of met foto’s lieten zien hoe prachtig onze terreinen zijn. Bedoeld om de lezer van deze nieuwsbrief te informeren over ons reilen en zeilen en natuurlijk ook hopend dat men onze plek gaat bezoeken. Over dat laatste hoeven we ons geen zorgen te maken. De reserveringen zijn vergeleken met de periode voor corona nog nooit zo hoog geweest, wat erop wijst dat de tendens toch sterker wordt om te kiezen voor duurzame vakanties. De enige zorg die over blijft is – en dat zie je overal in de maatschappij – dat er voldoende tijdelijke participanten komen voor de zomermaanden om mee te werken. De nieuwsbrief van april ging daar vooral over. Mogelijk kan eenieder die zich bij ons betrokken voelt in zijn of haar omgeving familie, kennissen of vrienden stimuleren om zich op te geven voor tijdelijk participant. De informatie daarover staat op onze website onder meewerken. Nieuw is dat tijdelijke participanten in de zomermaanden niet 40 maar 36 uren werken per week en een reiskostenvergoeding krijgen als zij reiskosten maken.
 
Deze nieuwsbrief gaat nu vooral over de vraag hoe we met elkaar de ecologische voetafdruk op ons terrein nog verder kunnen verminderen.
 
Dachten we na de coronaperiode het ergste gehad te hebben en weer terug te kunnen keren naar wat we als ‘normaal’ beschouwden, laat de oorlog in Oekraïne samen met de klimaatmutatie ons zien, dat de dreiging die daar vanuit gaat, dat zogenaamde normaal volledig op losse schroeven zet. Het was de Duitse cultuurfilosoof Peter Sloterdijk die in 2011 in zijn in dat jaar uitgekomen boek ‘Je moet je leven veranderen’ schreef: ‘dat de burgers zich hebben aangeleerd alle serieuze tekenen van een naderende catastrofe te zien als zijnde een horrordocumentaire en de ergste waarschuwingen als uitingen van druktemakers. Zodat men geen haast hoeft te maken met het ernstig nemen van de situatie.’ Het antwoord op de vraag ‘waarom dit nog steeds niet tot de meeste mensen is doorgedrongen’, heeft vooral de Franse filosoof Bruno Latour in 2020 diepgaand geanalyseerd in o.a. zijn boekje: ’Waar kunnen we landen?’. De inzichten van beide filosofen maken deel uit van onze visie en geven mede vorm aan onze plannen voor de toekomst. In nieuwsbrieven van vorig jaar schreven we er uitvoerig over. 
 
Zoals gezegd, we leven in turbulente tijden, die meer dan gewoonlijk gevoelens van pijn, verdriet en angst kunnen oproepen. Maar ook gevoelens van solidariteit. Voor een ieder van ons zal dat verschillend zijn. En het weten, de kennis, de inzichten spelen daarnaast ook voor iedereen een verschillende rol in het kijken naar en in het beoordelen van de werkelijkheid. Een ieder zal zich waarschijnlijk de vraag stellen: ‘Wat kan ik zelf doen?’.
 
Wat doen we al zelf?
Die vraag is o.a. in het najaar onderwerp van gesprek geweest op Ecolonie. Wat kunnen we verder doen om onze ecologische voetafdruk, die al relatief laag is, te verminderen. We eten hier al dertig jaar vegetarisch, we verbouwen onze eigen groentes, kruiden en granen; we wecken en de zuivel komt uit onze eigen kaasmakerij. Dat alles biologisch. 
En wat kunnen we verder samen met onze gasten doen?
In dat verband kwam de vraag naar voren of we van onze gasten op de camping mogen verwachten dat zij voornamelijk (90%) biologische ingrediënten gebruiken voor het bereiden van hun maaltijden. Er werd geopperd of we dat niet zouden moeten ‘eisen’, gelet op hetgeen we hier voorafgaand met een citaat van Sloterdijk hebben geschreven. Tenslotte verbieden we ook het gebruik van de mobiele telefoon en hebben we andere regels, zoals het gebruik van biologische zepen. Als iedereen op onze camping biologische ingrediënten zou gebruiken dan zou de ecologische voetafdruk nog verder naar beneden gaan. 
 
In het najaar beraden we ons dan definitief op het antwoord over de gestelde vraag: kunnen wij als eis stellen dat gasten bij ons op de camping, bij het bereiden van hun maaltijden, biologische ingrediënten gebruiken?
 
Graag nodigen we je uit je mening over deze vragen met ons te delen. Die kun je sturen naar info@ecolonie.eu
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de eventuele medewerking.
 
Met vriendelijke groet,
De bewoners en participanten
Boven: de twee stagiaires Teun en Bart van de Yuverta MBO in Velp, afdeling Bos- en Natuurbeheer waren hier 10 weken en zij zaagden onder anderen de bomen om bij een van de watervallen op Forge Neuve, waarvan de wortels de fundamenten van de muren dreigden aan te tasten.
 
Linksonder: Goudveil op een mirakelse plek. Een klein wondertje dat dit in Nederland zeldzame beekplantje (indicator voor heel schoon bronwater) hier uitgerekend op de rots van het Bosaltaar staat.
 
Rechts: nieuwe zaailingen
 
Eigentijds EcoZeN Netwerk
Deze e-mail werd verstuurd aan:
 
Stel je geen prijs meer op post van ons, klik dan op de link onder deze e-mail om je uit te schrijven.
Vind ons op Facebook