______________________________________________________

3 november 2019 – nummer 408

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

 

 

 

VIERINGEN

2 november Steek een lichtje op

Voorafgaand aan de Gedachteniszondag willen we graag iedereen, kerkelijk of niet-kerkelijk, de gelegenheid bieden om een lichtje op te steken en even stil te staan bij het verlies van een geliefde.
Daarvoor is het kerkelijk Centrum in De Clomp op zaterdag 2 november (Allerzielen) geopend van 15- 18 uur.
U kunt gewoon binnen lopen en als u wilt ook nog een kopje koffie/thee drinken en wat napraten.
Van harte welkom!

 

 

Viering zondag 3 november

Zondag 3 november is Gedachteniszondag. We gedenken dan met name de personen die afgelopen jaar uit onze wijkgemeente zijn weggevallen. Daarnaast is er gelegenheid voor iedereen om andere dierbaren te gedenken door het opsteken van een lichtje. De viering wordt ondersteund door een koor onder leiding van Carlijn Budde. We lezen Hebr. 11 over de geloofsgetuigen. Voorganger is ds. Tineke Dronkert.

Dienstvoorbereiding

Woensdag 6 november is er geen dienstvoorbereiding.
De eerstvolgende dienstvoorbereiding is woensdag 13 november om 19.15 uur in de consistoriekamer. Een ieder is dan van harte welkom!

 Gesprek over levensverhalen: 'Noem mijn naam'

Voor deelname aan deze gesprekken willen we u vragen om iets mee te nemen dat u herinnert aan iemand die u dierbaar is of aan een situatie waar u kracht uit hebt gehaald.

 

Datum: zondag 10 november
Tijd: 11.45 – ca. 13.00 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum De Clomp

Wanneer je een verhaal over jezelf vertelt begin je vaak met het noemen van je naam. Je levensverhaal begint bij het geboren worden en een naam krijgen. Tijdens je levensreis kun je op verhaal komen als mensen je zien, je naam noemen en je verhaal aanhoren.
Door het noemen van een naam maak je opnieuw contact met het levensverhaal van deze persoon. Daarom noemen we in de dienst ter gedachtenis aan overleden gemeenteleden met eerbied hun naam. Zo blijft de herinnering levend en worden ze niet vergeten.
Naar aanleiding van de woorden ‘Noem mijn naam’ gaan we met elkaar na de dienst op zondag 10 november in gesprek over dierbare personen uit ons leven die overleden zijn en die voor ons huidige leven ook van betekenis zijn.
Dit doen we aan de hand van een meegebracht voorwerp en een aantal vragen. Door het verhaal te vertellen achter de naam van de overleden dierbare wordt zijn/haar betekenis voor de ander duidelijk. Soms is het al heel lang geleden dat iemand overleden is, ook dan is het fijn om herinneringen op te halen, een verhaal te vertellen over het leven van deze persoon en de persoon weer even naar de voorgrond te halen.
U hoeft u niet vooraf aan te melden.

 

GOED OM TE WETEN

Verbouwing Kerkelijk Centrum


Het is even behelpen maar over enkele weken hebben we een serie prachtige neiuwe toiletten. Ook de keuken wordt opgeknapt en de ruimte van het Wijkinloophuis.
Voorlopig bij hoge nood nog even naar buiten naar het kamertje met een hartje.

Herinnering: Actie Wijkkas

Heeft u al een bijdrage overgemaakt voor de Wijkkas?
Graag vragen wij u om hieraan aandacht te geven, want het is een belangrijke actie.
In Zeist-West betalen we uit de Wijkkas de ‘dagelijkse’ zaken zoals bloemen, (kerst)versieringen, jeugdwerk, vorming van ambtsdragers, oecumenische activiteiten, kerkmuziek, koffie na de vieringen en alle andere zaken ten behoeve van de eredienst. Ook de website, de Nieuwsbrief, de kerstattenties voor ouderen en de zomeruitstapjes worden hieruit betaald. Het zijn allemaal zaken die onze wijk tot een levende gemeenschap maken, waarin we omzien naar elkaar.
In de brief staat dit uitgebreider beschreven.
Daarnaast vindt u daar de begroting voor het jaar 2020, zodat u kunt zien waaraan we uw bijdragen besteden.

We hopen ook dit jaar weer op een goede opbrengst.
U kunt de brief en begroting hier [216 KB] downloaden.


'Sharing is what we believe in"- het Ghana lied

Zondag 13 oktober, Wereld Diaconaatszondagzongen we een nieuw lied: 'Sharing is what we believe in"- het Ghana lied.
Het was lastig om te zingen en er waren diverse mensen die vroegen naar de partituur en de muziek.
Met hulp van Jaap Bouwman is dit gelukt en u kunt de partituur en muziek (zowel mp3 als midi) hier downloaden.
Sharing is what we believe in-Partituur.pdf
 [412 KB]
Sharing is what we believe in.mp3 [1 KB]
Sharing is what we believe in.midi [1.980 KB]

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wake bij kamp Zeist

De Raden van Kerken van Zeist en Soest gaan door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet.
Komt u ook weer met bloemen?

Zondag 3 november
Tijd: 16.30 uur


Breng bloemen mee!
Breng mensen mee!
Breng licht!

De mensen binnen weten dat we er zijn en hen niet vergeten.

Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk
van de Raad van Kerken Zeist

Plaats:
 Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg

Route:
per auto: Afslag Soesterberg, voor de brug rechts = Richelleweg;
openbaar vervoer: bus 56, halte Kampweg Soesterberg, 10 min. lopen via Kampweg;
per fiets: via Kampweg in Soesterberg.

Namens de Raad van Kerken Zeist en Soest

Informatie: 030 6962283 / 035 6013882
Bekijk ook de websites: www.wakezeist.nl en www.saviz.nl (Steunfonds)

 

 

 

Inzameling Voedselbank Zeist

Op zondag 3, 10 en 17 november staan we weer in de ontmoetingsruimte om producten in te zamelen voor de Voedselbank Zeist.
We doen dit weer samen met de NGK.
De Voedselbank Zeist maakt wekelijks voor 120 Zeister gezinnen, die moeten rondkomen onder bijstandsniveau, een gevaieerd voedselpakket. U kunt helpen door enkele van de onderstaande productn toe te voegen aan uw boodschappenlijst en mee te nmen naar het KC.
De voorkeur gaat uit naar alle lang houdbare levensmiddelen, maar de voorkeur gaat uit naar de producten hieronder genoemd.
Zondag 27 oktober worden er lijstjes uitgedeeld met voorkeursproducten.
Graag uw aandacht hiervoor.Help ook weer mee!
Rik te Winkel en Jeroen de Kluiver


Houdbare melk

Visconcerven

Citrusfruit

Biscuits en Ontbijtgranen

Margarine en Boter

Jam, Pindakaas en Hagelslag

Pasta en Pastasaus

Rijst en Sauzen voor rijst

Pannenkoekenmix of - meel

Kaas verpakt

Vleeswaren verpakt

Dringende oproep tot kerkvrijwilligers Bovenwegen

Doordat een mevrouw, die meer dan 40 jaar elke tweede zondag van de maand coördinator is van een groepje kerkvrijwilligers, noodgedwongen moet stoppen, zoeken wij per 12 januari 2020 een nieuwe coördinatrice.
Het werk houdt in dat je in een desbetreffende ruimte de liturgische tafel in gereedheid brengt, de microfoon aanzet en aanspreekpunt bent tussen de geestelijke verzorging en het groepje vrijwilligers dat onder je valt. Ook bijspringen in het halen en brengen van mensen naar de kerkdienst kan bij je taak horen. De tijden zijn van 18.00 tot 19.45 uur op elke tweede zondag van de maand. In de zomer is er een aangepast rooster.
Op de eerste zondag van de maand en wanneer er een vijfde zondag in de maand zit vragen we daarnaast een gewone kerkvrijwilliger die mensen wil halen van de afdeling naar de kerkdienst en vice versa. Daar het om rolstoelen gaat is het wel belangrijk dat fysiek aan te kunnen. Tijd eveneens van 18.10 -19.45. Aanvang dienst 19.00 uur. In de zomer is er een aangepast rooster.
Wie voelt zich geroepen om ons te helpen? Het bestaan van het houden van kerkdiensten in Bovenwegen hangt er een beetje vanaf. Daarom voel ik me vrij, terwijl ik weet dat iedereen het druk heeft, deze oproep te plaatsen. Contact kunt u desgewenst opnemen met ds. Fia Oomen, Geestelijk Verzorger, telefoon 06-25461860

Opbrengst collectes en FairTrade

De opbrengst van de collectes van zondag 27 oktober 2019 was:

- Diaconie € 156.65
- Plaatselijk Gemeente € 149.50
- PIT/Pro Rege € 140.40


De omzet van de Fair Trade verkoop van zondag 27 oktober was 211,40 euro.

Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* De bloemen van a.s. zondag 27 oktober zijn met een groet gegaan naar Mw Kleefman. Na een  ziekenhuisperiode herstelt ze verder in de Waranda. 

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

 

ACTIVITEITEN               

 

Ideeën en mensen voor de Adventmarkt

Ook dit jaar organiseren we weer een Adventmarkt en wel op zaterdag 30 november van 13-17 uur. Dit vijfde jaar doen we het samen met de NGK, dus nieuwe inbreng, menskracht en hopelijk bezoekers.
We hopen weer veel mensen uit de wijk naar het Kerkelijk Cenrum te rekken, dus verspreid het nieuws.

Nieuwe ideeën
Natuurlijk komen de succesnummers van vorig jaar weer terug. Maar we zijn ook nog op zoek naar leuke ideeën, bijvoorbeeld om kerstversieringen te knutselen, of andere spulletjes voor de advent- en kerstperiode.
Het moeten makkeloijk te maken ontwerpen zijn, die neit teveel tijd vragen. En het zou ook leuk zijn als ook kinderen het kunnen.

Taartenbakwedstrijd
Ook dit jaar is er weer een taartenbakwedstrijd voor de mooiiste, de origineelste of de lekkerste taart. Maar ook gewone taarten zijn natuurlijk van harte welkom.
Het café is de kern van de Adventmarkt waarom heen alle activiteiten plaatsvinden. Met natuurlijk ook weer live muziek van gemeenteleden uit PKN en NGK.

Mensen
Natuurlijk hopen we dat veel mensen naar de Adventmarkt komen. En dat ook velen weer een handje uit zullen steken om dat mogelijk te maken. Niet alleen op de zaterdagmiddag, want ook daarvoor kunnen we wel wat hulp gebruiken. Op vrijdag middag willen we graag opbouwen, op zaterdagmorgen moeten de banners weer opgehangen worden. En we zoeken nog iemand (of meerder mensen) die in eht bos op zoek willen gaan naar dennetakken voor de kerstkransen en kerststukjes. En de muzikanten moeten natuurlijk ook op tijd gaan oefenen.
Op zondag 10 en 17 november zitten we weer in de ontmoetingsruimte om namen te noteren en zonodig ook nog op 24 november.
Maar gezien de reacties nu al en het enthousiasme van de voorgaande jaren twijfel ik daar geen moment aan.
Hugo Albers
 


Nieuw programma Ontmoetingsgroep

De Ontmoetingsgroep heeft weer een gevarieerd programma gemaakt voor de komende maanden. De bezinning op de klimaatproblematiek, die gepland was voor november, is uitgesteld tot februari. Dit in verband met de verbouwing van de ontmoetingsruimte en ook omdat er in de wijkgemeente al veel andere activiteiten op het programma staan in die periode.

Woensdagmiddag 11 december: schilderen van een adventlied met Corja en Jolien van Braak.
Dinsdagmiddag 21 januari 2020: spelletjesmiddag waarbij Miriam Bierhaus onze gast is.
Februari: een avond over klimaatangst, met Els Brouwer.
Donderdag 19 maart: bezoek aan de Joodse driehoek in Amsterdam
April: op een zondagmiddag gaan we wandelend in gesprek, georganiseerd door Annemien Corporaal en Willy Kodde.

De details over al deze activiteiten volgen nog. En zoals altijd is iedereen weer van harte welkom om met ons mee te doen.
Meer informatie en aanmelden: ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl

Wijkgemeente 'De Bron' presenteert musical Mozes

Vrijdag 1 november(19.30 uur) en zaterdag 2 november (15.00 en 19.30 uur) wordt door gemeenteleden en live-orkest deze musical uitgevoerd.
Het mooie is dat er niet alleen door gemeenteleden uit ‘De Bron’ maar ook uit diverse andere wijkgemeenten enthousiast mee gedaan wordt.
Wij hopen als wijkgemeente met deze Bijbelse musical op een muzikale, creatieve en bevlogen manier de onvoorwaardelijke liefde van God voor ons mensen met u en jou te delen.
Kaarten kosten €10(kinderen t/m 12 jaar €5), incl. consumptie.
Kaarten zijn verkrijgbaar via scribadebron@ziggo.nl (tel. 030 – 6955341)
Van harte uitgenodigd.

Uitnodiging presentatie boekje Greet van 't Slot

Rond de viering van het 50-jarig bestaan van De Ark (Amsterdam) in november 2017 werd er gevraagd naar de betekenis en oorsprong van twee ornamenten die al jaren zichtbaar in het gebouw hangen: het ENGELENORNAMENT op de achterwand van het liturgisch centrum en het z.g. KOORHEK, toen aan de achterwand van de ontmoetingshal, nu links in de kerkzaaL
Niemand wist het precies en dat inspireerde Greet van 't Slot (predikant in Noord-Buiksloot van 1975 tot 1984) tot een zoektocht ernaar. Het werd een uitgebreid onderzoek dat meer leek op een creatieve speurtocht en leidde tot navraag bij personen, het duiken in kerkelijke- en stadsarchieven, in de archieven van kunstinstellingen, bouwbedrijf en architectenbureau.
Een verslag hiervan is gebundeld in het boekje KUNST IN DE ARK.
De presentatie vindt plaats in De Ark op zondag 17 november, na de kerkdienst, een dienst van Schrift en Tafel die om 10.00 uur begint en waarbij u uiteraard van harte welkom bent!
Lees hier verder ...

Agenda deze week

Zo. 03 - 11    10.00                   Gedachteniszondag. 

Zo. 03 – 11    Voor/na dienst       Inzameling Voedselbank 

Wo. 06 -11    19.15                   Dienstvoorbereiding 

Wo. 06 -11    20.00 21.30          "Juditha Triomfans (Vivaldi) o.l.v. GertJaap Kardol 

Vr. 08 - 11    10.30                   Psalmenkring 

Za. 09 - 11    16.30                   Zaterdagmiddagconcert, Sionskerk  

Zo. 10 -11     11.45 ca 13.00      "Noem mijn naam" 

Zo 10 - 11     Voor/na dienst       Inzameling Voedselbank  

 

 

Eerder verschenen

 

Vivaldi - Juditha Triomfans Het boek Judith is éen van de zogenoemde apocriefe bijbelboeken. Het verhaal gaat over opstaan, over vrede en verleiding. Een psychologisch ingewikkeld boek dat door een aantal componisten op muziek is gezet, waaronder Vivaldi. Hij maakte daar een spannend oratorium van. Dit werk ga ik de komende weken bespreken en uiteraard laten horen.

Uitvoering binnenruimte KC gaat van start Afgelopen week hebben wij de opstartvergadering gehad voor de verbouw binnen en hebben we de planning van de werkzaamheden besproken. De uitvoering start op 14 oktober met de verbouwing van de toiletgroep en de keuken.

Gespreksgroep Ontmoetingen met God Een jaar of 4 geleden hebben we met een groep gesprekken gevoerd nav het boekje “Ontmoetingen met God”. Toen het boek uit was, bespraken we het fijn te vinden om elkaar en God te blijven ontmoeten, zonder dat het thema de verplichting gaf alle avonden te komen.

Uitnodiging presentatie boekje Greet van 't Slot Presentatie van een boekje over kunst in De Ark in Amsterdam van Greet van 't Slot

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activitieten voor de verschillende leeftijdsgroepen

 

 

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring