eNews | 7 april 2017 | week 15
DEZE WEEK
• Vastendag
• Sprekers 9 april 
• Spreekbeurten voorganger
• Goede Vrijdag
• Kantoor
• Maranatha Basics
• Préhuwelijk
• NextGen Event 28 april
• Liefdemaal
• Ethiopië
• Mannenontbijt
• Suriname
• Spreekbeurten Almere
• Bevrijdingsdienst
• Overleden 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 15
9 april t/m 16 april 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4

WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond samenkomt

DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
20.00 uur  Goede Vrijdag dienst
 
ZATERDAG
09.30 uur  Préhuwelijk
09.30 uur  Maranatha Basics 
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 


BEKLEED U
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Sommige gelovigen gaan ervan uit dat ze bij hun bekering automatisch de wapenrusting Gods ontvangen, maar dat is niet zo. We moeten ons er bewust naar uitstrekken. We moeten de wapenrusting "nemen" en "aandoen", willen we in staat zijn de verleidingen van de duivel te weerstaan. We moeten ervan overtuigd zijn dat we haar nodig hebben. 
 
Velen leven in de veronderstelling dat ze tegen alle levensproblemen opgewassen zijn. Ze vertrouwen op hun eigen kracht, of anders gezegd, op hun eigen wapenrusting en raken ontmoedigd als de dingen niet gaan zoals zij zich dat hadden voorgesteld. Het heeft geen enkele zin hen de wapenrusting Gods op te dringen. Ze zullen haar dan misschien voor een korte tijd aandoen, om zich daarna ervan te ontdoen en zich opnieuw uit te strekken naar de eigen wapenrusting. Pas als de mens zijn eigen faillissement accepteert, zal hij gaan verlangen naar de kracht en de wapenrusting Gods.
 
Het kan ook zijn dat sommigen slechts een gedeeltelijk faillissement willen toegeven en slechts een deel van de goddelijke wapenrusting aandoen. Ook dat zal van geen enkel nut zijn, omdat we de volledige wapenrusting Gods nodig hebben en niet een combinatie van de goddelijke en de eigen wapenrusting. Gods wapenrusting zorgt namelijk voor volledige bescherming. Als u slechts een deel daarvan aandoet, zullen er nog voldoende openingen zijn waar de vurige pijlen van de tegenstander doorheen kunnen gaan. 
Gods wapenrusting bestaat uit waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof, heil, het Woord en gebed.
 
De wapenrusting Gods is onontbeerlijk, omdat onze strijd een geestelijke strijd is. We hebben niet te strijden tegen mensen, maar tegen de aanklager en zijn leger. De vijand zal er alles aan doen om tweedracht te zaaien, omdat hij weet dat, zolang we ons bezighouden met onbelangrijke zaken en strijd voeren of ruzie maken met broeders, zusters of voorgangers, de deur voor hem wijd open staat om zijn vernietigend werk te doen. Hij zal daarom voldoende aanleiding scheppen om ons af te houden van de dingen van de eeuwigheid. We zullen dan meer bezig zijn met zogenaamde "interne" zaken dan met zaken van het evangelie, waar het eigenlijk om gaat. Velen missen de boot en duizenden gaan verloren, omdat een groot deel van hun tijd besteed wordt aan onderlinge problemen. 
 
Wie echter in gehoorzaamheid aan het Woord van God de geestelijke wapenrusting aandoet, zal de broeders en zusters liefhebben en de vijand bestraffen. Door het aandoen van de wapenrusting kunnen wij alle aanvallen van de tegenstander afwenden en onze tijd wijden aan het dienen van de Here, het liefhebben van elkaar en het winnen van kostbare zielen.

Vastendag
Denk aan de gemeentevastendag van zaterdag 8 april. De gemeente wordt opgeroepen om deze dag in bidden en vasten door te brengen. U kunt desgewenst ook sober vasten.
Wij hopen van 12.00 tot 14.00 uur samen te komen in de kerk om te bidden voor de gemeente, de gelovigen, de voorganger van de kerk en tal van andere zaken. U bent van harte welkom.
Sprekers 9 april
De volgende sprekers zullen de gemeente bemoedigen met het Woord van God.
Ochtenddienst –John Lont ( Curaçao) 
Middagdienst  –John Uyleman

Spreekbeurten van de voorganger
  •  Zondag 9 april in de gemeente MCTC van pastor Moses Alagbe.
  •  15 april op de paasconferentie van Unity Ministries van pastor John Mashart.
  •   7 mei in onze gemeente te Almere, pastor Astrando Casillion. 

Goede Vrijdag
Wij hebben op vrijdag 14 april, Goede Vrijdag, een bijzondere samenkomst die om 20.00 uur begint. Wij hopen het lijden en sterven van onze Heer en Heiland Jezus Christus te gedenken. U bent dan allen van harte welkom.

Kantoor
Op vrijdag 14 april is het secretariaat van de Maranatha Ministries gesloten. 

Maranatha Basics
Zaterdag 15 april vindt onze Maranatha Basics plaats in één van de zalen van de kerk. De MB begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 14.00 uur.
Gelovigen die onlangs hun leven aan de Heer gegeven hebben, sporen wij aan de MB te volgen. Deze school duurt vier maanden en vindt elke derde zaterdag van de maand plaats. U bent van harte welkom.

Préhuwelijk
Wij herinneren de aanstaande echtparen aan de  préhuwelijksbijeenkomst van zaterdag 15 april.
Tijdens deze bijeenkomsten willen wij u zo goed mogelijk voorbereiden op uw voorgenomen huwelijk. Ook overige belangstellenden zijn van harte welkom. Wel verzoeken wij u zich vooraf aan te melden middels het betreffende aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is in de Infokamer.
De bijeenkomst van zaterdag 15 april begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 13.30 uur.

NextGen Event 28 april
Op vrijdag 28 april organiseren wij opnieuw een NextGen jeugdsamenkomst.
Ook dit keer belooft het een hele inspirerende avond te worden, speciaal voor jongeren van 17-35 jaar. Na afloop is er weer tijd om in de chillroom met elkaar te connecten. Natuurlijk zijn Patricks Catering en KingCoffee weer aanwezig voor ‘food & drinks’.
LIKE ons op Facebook: facebook.com/NextGenAmsterdam en op
Op deze manier kunnen wij jullie op de hoogte houden van het nieuws rondom the NextGeneration-jeugdsamenkomsten. See you at April 28th!

Liefdemaal
Ook dit jaar hebben wij een speciale bijeenkomst op Hemelvaartsdag, 25 mei. Wij zullen een uitgebreide lunch, de Liefdemaal, serveren. Wij hopen om 11.00 uur te beginnen en door te gaan tot ongeveer 13.30 uur.
Voor de toegang vragen wij een kleine bedrage van euro 5,00 voor volwassenen. Voor kinderen tot en met 12 jaar is dat euro 2,50. 

Ethiopië
Na meer dan 5 jaar hoopt onze voorganger weer een bezoek te brengen aan Ethiopië, Addis Ababa. Hij zal de pastors Samuel & Kidits Ghiwot en Birham & Zenith Mesfin ontmoeten en spreken in de gemeenten. Het bezoek aan Ethiopië is van 8 tot 15 juni.

Mannenontbijt
De mannen van de gemeente, onder leiding van br. Hendrik Sitania,  organiseren een mannenontbijt op 29 april. Het ontbijt is voor iedere man toegankelijk. Toegangskaarten van euro 5,00 zijn verkrijgbaar in de Infokamer.
Suriname
Oudste Roy Calor en zijn vrouw, zr. Ursila Calor, hopen op 14 april voor een maand met vakantie naar Suriname te vertrekken.
 
Ook zr. Cornelly Touwnaar vertrekt, zo de Heer wil, op 14 april naar Suriname. Zij hoopt op 8 mei terug te zijn.
Zij heeft tussen 24 en 28 april twee spreekbeurten op het jongerenkamp onder leiding van br. August Landveld van Charisma Ministries. Zij zal ook een spreekbeurt vervullen op een vrouwenkamp  van Gods Rivier Ministries, dat van  19 – 22 april wordt gehouden.

Spreekbeurten Almere 
09 april – 09.30 uur – Christian Sambo
16 april – 09.30 uur – Astrando Castillion
23 april – 09.30 uur  – Astrando Castillion
30 april – 09.30 uur – Joshua Kotadiny

Bevrijdingsdienst
Op zondag 30 april, aanvang 19.00 uur, hebben wij wederom een bevrijdingsdienst in de Maranathakerk. De spreker is pastor Charles Lepelblad. 

Overleden
Op 5 april is de moeder van pastor Chanelsy Moniharapon, Anthomina Moniharapon-Leuhery, overleden. Ze is 77 jaar geworden. De begrafenis is op dinsdag 11 april. De familie wordt veel sterkte toegewenst.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl