Foto: ponton op reitjes in kader van Triënnale

 

Beste ,

De zomer is in het land! Dat merken we aan de langere dagen, de luchtige kledingstijl en de openluchtevenementen die her en der georganiseerd worden. Studenten worstelen zich door de laatste examens. Ook in de regering zijn de rapporten nog niet uitgedeeld. Het is nog even doorbijten voor de vakantie van start kan gaan. Het migratiedebat weerklinkt nog luid in de Kamer en ook de tax shift is nog een heet hangijzer. 
 
Ondertussen is het een jaar geleden dat ik voor een nieuwe uitdaging stond toen ik verkozen werd in het Federaal Parlement. In die twaalf maanden heb ik mij ingewerkt in de materie van Binnenlandse Zaken, legde ik ministers het vuur aan de schenen en debatteerde ik mee over grote sociale thema's. Hierbij denk ik onder andere aan de pensioenhervorming en de maatregelen die werden genomen in de strijd tegen radicalisering.
 
We zijn er echter nog lang niet, integendeel, we hebben nog heel wat uitdagingen voor de boeg. Zo wachten we vol spanning de eerste resultaten af van het kerntakendebat. Dit zal ongetwijfeld veranderingen met zich meebrengen. Ik blijf er echter over waken dat onze veiligheid gegarandeerd blijft. 
 
In de regio is alles ondertussen klaar voor een zomer vol plezier. Het nieuwe Olympia zwembad werd tijdig geopend om er deze zomer een verfrissende duik te kunnen nemen. En wie het liever droog houdt kan bijvoorbeeld een bezoek brengen aan de Brugse Triënnale. 
 
Voor elk wat wils dus deze zomer! Fijne vakantie!

Ontwerp 't Zand

Een jury koos het ontwerp van bureau West8 voor de heraanleg van 't Zand, dat het "Plein van de 150 linden" wordt genoemd. Er werd gekozen voor meer groen en voldoende ruimte om het plein multifuntioneel te gebruiken. Het autoverkeer zal sterk beperkt worden maar toch nog in de nodige bereikbaarheid voorzien. Het oorspronkelijke stratenweefsel wordt hersteld. Ik zal er op toezien dat de aanleg ook voldoende kind- en jeugdvriendelijk is, met de nodige spelelementen.

 
 

Foto: ontwerp 't Zand te Brugge

Chronisch Vermoeidheidssyndroom

Met een aantal collega's van de CD&V fractie stelden we enkele aandachtspunten en aanbevelingen voor om de diagnosestelling en opvang van mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) te verbeteren. Ongeveer 20.000 Belgen lijden aan deze aandoening. CVS verdient dan ook de nodige aandacht om de juiste beleidsmaatregelen te kunnen nemen voor de patiënten.

 

 

Rerum Novarum

In het kader van Rerum Novarum  op 14 mei woonde ik verschillende evenementen bij. Zo was ik onder andere te gast op 'Nacht van de solidariteit', samen met Hilde Crevits en Marc Justaert.

Beweging .net onderstreept op Rerum Novarum het belang van vzw's, sociale organisaties en verenigingen. We moeten dit sterke Vlaamse weefsel koesteren en daarom zou het goed zijn voor hen een aanspreekpunt op te starten zoals een minister van vzw's en verenigingen. Een minister die aandacht heeft voor het grote engagement en die uitdagingen aanpakt waar noch de staat, noch de bedrijven raad mee weten.

We hamerden ook nog eens op de noodzaak om de sociale bescherming te vrijwaren. We kunnen daar samen aan bouwen om zo tot een sterkere sociale bescherming te komen. 

 

 Foto: Nacht van de solidariteit, Beweging .net

Meten = weten

Een overzicht van cijfermateriaal dat ik opvroeg bij
de bevoegde ministers:

 

De politie doet jaarlijks slechts enkele vaststellingen van voetgangers die het stoplicht negeren. In 2010 werden 29 PV's opgesteld voor dergelijke overtredingen, in 2011 39, in 2012 30 en in 2013 32. In het eerste semester van 2014 werden al 11 PV's opgesteld.

In vergelijking met andere Europese landen, worden in België een hoog aantal overleden hersendode donoren per miljoen inwoners aangeboden. Het gaat om ongeveer 25.2 donoren per miljoen inwoners. 

Politiezones kunnen vrijwilligers inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde preventieve taken, zoals fietsgravering en diefstalpreventie. Tot op vandaag werken 4 gemeenten en 1 politiezone samen met vrijwilligers. 

De Federale Computer Crime Unit (FCCU) telde vorig jaar amper 27 mensen. Het budget voor investeringen in specifiek materiaal daalde van 813.891 euro in 2009 naar 311.018 euro in 2013. Verontrustend want het aantal aangiftes van informaticacriminaliteit explodeerde de afgelopen jaren.
 

 

 

Controles private bewakingsfirma's op luchthavens

Op de luchthavens van Zaventem, Charleroi, Luik en Oostende staan private bewakingsfirma's in voor het scannen van de handbagage en de passagiers op verboden voorwerpen. Het is de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken om hen te controleren. Sinds 2010 werden echter geen specifieke controles uitgevoerd. De minister beaamt dat er meer gecontroleerd moet worden. Dat is positief. Deze problematiek is immers niet nieuw. Controles op private veiligheidsagenten op luchthavens zijn noodzakelijk. Zaventem is immers een draaischijf voor het internationale luchthavenverkeer. 

Het fragment in de Focus nieuwsuitzending van 12 juni kan je herbekijken via onderstaande link vanaf minuut 02.43

Aanleg sporenbundel Zwankendamme

Dit is een economisch belangrijk dossier waar ik steeds de leefbaarheid van Zwankendamme en Lissewege heb vooropgesteld. Overleg met Tucrail zorgde ondertussen voor een aanvaardbaar akkoord met veel groen, geluidsschermen en strikte afspraken over het gebruik van het fietspad tijdens de werken. Ruimte Vlaanderen moet dit nu verder beoordelen.
 
 

 

  

Foto: sporenbundel Zwankendamme

 

 

Doe mee! Iedereen parlementair!

In de vorige nieuwsbrief konden jullie je zegje doen over de huurindex. CD&V wil rechtvaardigheid en is daarom nog steeds tegen een indexering van de huurprijzen.  Dit debat zit wat ons betreft nog niet in de koelkast. Ik heb jullie bedenkingen dan ook aandachtig gelezen en neem de suggesties zeker mee.

Klik hier om je zegje te doen over de nieuwe vraag over de politie te paard.

 

 

 

Cyberpesten

Het aantal registraties van cyberpesten is de voorbije jaren gestegen. In het eerste semester van 2014 werden 915 dergelijke feiten geregistreerd. Globaal gezien werden in 2013 circa 10% meer klachten geregistreerd in vergelijking met 2010. In 2013 werd een sensibiliseringscampagne gelanceerd tegen cyberpesten. Gezien de stijging van het aantal registraties moeten we hier op blijven inzetten. Dergelijke campagnes moeten ook op regelmatige basis herhaald worden. Wie hiermee geconfronteerd worden, moeten dit durven melden. Alleen zo kan men de problematiek intern aanpakken. Cyberpesten stopt immers niet na de school- of werktijd. Ik vroeg de minister hier aandacht voor te hebben en deze 'verdoken' vorm van pesten zeker niet uit het oog te verliezen.

 


Staatsveiligheid

Het boek 'De geheimen van de Staatsveiligheid' onthulde heel wat over de werking van de Staatsveiligheid. Eén van de problemen is het tekort aan personeel, wardoor onder andere de bescherming van regeringsleiders en staatshoofden niet altijd naar behoren kan uitgevoerd worden. Deze bevoegdheid wordt echter overgedragen naar de Federale Politie. Ik drong er tijdens een plenaire zitting op aan deze personeelscapaciteit blijvend in het oog te houden. Als land kunnen we het ons niet veroorloven dat de veiligheid van deze regeringsleiders en andere belangrijke personen in het gedrang komt. 

Klik hier voor een totaaloverzicht van al mijn parlementaire antwoorden...

Klik hier voor een totaaloverzicht van al mijn parlementaire vragen...

Wetsvoorstellen

De voorbije maanden was ik mede-ondertekenaar van enkele nuttige wetsvoorstellen. Hier vind je enkele onderwerpen:

 

  • de palliatieve zorg, tot verruiming van de defintie van palliatieve zorg
  • tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de automatische toekenning van tegemoetkomingen mogelijk te maken

 

Klik hier voor een totaaloverzicht van al mijn wetsvoorstellen...


 

Federaal parlement
Paleis der Natie
Natieplein 2, 1008 Brussel
gsm kabinet Kamer: 0468 25 37 64
franky.demon@dekamer.be

www.frankydemon.be

Spreekuur: op afspraak

Nuttige informatie over de werking van De Kamer
vindt u hier.

 

 
+