Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 31/08/2023
Een groene school!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Annemieke Kalshoven-Tol, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
De scholen zijn gestart! De rugtassen zijn gevuld, de fietsen zijn gereed en het schoolritme is weer opgepakt! Het nieuwe schooljaar is begonnen! Het is fijn om weer fris en uitgerust aan een nieuw schooljaar te beginnen en je medeleerlingen en de medewerkers weer te zien. In het bijzonder welkom aan alle brugklasleerlingen (en hun ouders/verzorgers). Voor jullie is het extra spannend en breekt er een nieuwe periode aan.
 
Het Minkema staat voor de leerlingen zien en begeleiden in je eigen te ontwikkelen onderwijsroute. Grijp die kans! Wij staan voor je klaar. Ontdek en blijf ontdekken wat het Minkema jou te bieden heeft.
 
Mocht je aankomende tijd op kamp gaan in binnen- of buitenland dan wens ik je ook daar een fijne tijd toe. Je komt altijd met mooie ervaringen rijker terug naar huis en naar school.
 
Op de Steinhagenseweg zit ik in kamer 324 en op de Minkemalaan in kamer 144. Ik hoop dat je mij zo af en toe eens opzoekt om te vertellen hoe je de school vindt!
 
Ik wens alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een mooi schooljaar 2023-2024 toe!
 
 
Belangrijke informatie
Onze website is een rijke bron van informatie. Graag brengen we in elk geval de volgende documenten onder de aandacht:
De bevorderingsnormen voor dit schooljaar staan 20 september op de agenda van de eerste MR-vergadering. Zodra er instemming op is verleend, zullen we deze ook op de website plaatsen.
 
Alle belangrijke documenten vind je gebundeld op één pagina op onze website.
 
 
 
 
Post van het Minkema
Berichten sturen we meestal per e-mail. We vragen jou en je ouder(s)/verzorger(s) dan ook vriendelijk om geregeld in de mail- (en spam)box te kijken. Het is hiervoor natuurlijk ook belangrijk dat we over de juiste mailadressen beschikken.
 
Als leerling gebruik je je hele loopbaan op het Minkema College hetzelfde e-mailadres: leerlingnummer@minkemacollege.nl. 
 
Je ouders kunnen hun persoonlijke gegevens bij een wijziging zelf aanpassen door in het ouderaccount van Magister in te loggen. Als van je beide ouders het mailadres bekend is, belandt de post ook in beide mailboxen.
 
Vinkje aan in Magister!
Ook mentoren sturen wel eens via Magister een bericht aan de ouders van hun mentorklas. Om op het persoonlijke mailadres hiervan een notificatie te ontvangen, is het belangrijk dat je ouders deze optie in hun persoonlijke Magister-account hebben aangevinkt.
 
E-bikes en fietsstalling
 
Zorg voor een opgeladen accu!
Regelmatig krijgen we het verzoek van leerlingen of zij de accu van hun e-bike in school mogen opladen. Er zijn echter geen geschikte oplaadpunten op school beschikbaar. Zorg dus voor een opgeladen accu als je ‘s morgens van huis vertrekt, zodat je heen èn weer kunt! 
 
Parkeer je fiets netjes
LET OP: parkeer je jouw fiets buiten de daarvoor bestemde fietsenstallingen dan wordt deze verwijderd!
 
Cito-0 voor brugklassen
In de week van 25 t/m 29 september zal bij de brugklassen de Cito Volgtoets 0 worden afgenomen. Door middel van deze toets krijgen we meer inzicht in jouw didactische vaardigheden. In april van dit schooljaar zal Cito Volgtoets 1 worden afgenomen, we kunnen op deze manier jouw vorderingen goed monitoren.
 
De toets bestaat uit 6 deeltoetsen waar per toets 50 minuten aan besteed mag worden. De onderdelen Nederlands woordenschat/leesvaardigheid, Engels woordenschat/leesvaardigheid en rekenen/wiskunde worden getoetst.
 
De toetsen worden zoveel mogelijk tijdens de vaklessen (Ne, Eng, Wis/rek) afgenomen. Je zit dus  gewoon in je eigen klas, bij je eigen vakdocent of mentor. De ingeplande lesuren staan in die week in magister.
 
De lesduur waarin de toets wordt afgenomen is 70 minuten. Het is verstandig dat je tijdens deze week een leesboek bij je hebt mocht je eerder klaar zijn.
 
De leerlingen met een Steinpas mogen langer over de toetsen doen. Zij hebben de gelegenheid de toets gewoon in dezelfde les af te ronden. In de mentorlessen wordt de toets voorbereid. Belangrijk om te weten: je hoeft je geen zorgen te maken. Voor deze toets kan niet worden geleerd worden, het is een meting van ‘de stand van zaken’.
 
We nemen de toets digitaal af. Je maakt de toetsen op jouw Chromebook. Belangrijk is dus dat je deze geladen en wel meeneemt! Leerlingen die volgens de Steinpas bij de afname van de toets spraakondersteuning mogen gebruiken moeten ‘oortjes’ meenemen.
 
NPO-ondersteuning
De regering heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) veel geld aan de scholen ter beschikking gesteld om de gevolgen van de coronapandemie voor de leerlingen zo veel mogelijk te beperken. Dit geld kan nog tot en met schooljaar 2024-2025 worden besteed.
 
Onze school gebruikt deze gelden om de leerlingen op verschillende manieren te ondersteunen, zowel op vakinhoudelijk als op sociaal-emotioneel gebied. Graag wijzen we je op het overzicht op de website. Deze pagina wordt in de loop van het schooljaar steeds bijgewerkt.
 
Op basis van de enquêtes en evaluaties die aan het eind van vorig schooljaar zijn gehouden, heeft de taskforce NPO een plan opgesteld voor aankomend schooljaar. Dit plan zal komende maand aan de MR worden voorgelegd. Een deel van de ondersteuningen zal dit schooljaar doorgaan, zoals de vorige jaren. Een aantal andere vormen van ondersteuning worden afgebouwd, vanwege de eindigheid van het NPO-budget.
 
Gespreksavonden over SteinSuccesPlan
Aan het begin van elk schooljaar stellen we een SteinSuccesPlan (SSP) op. Dit doen we uiteraard samen met jou. We kijken dan vooral naar de ontwikkeling die jij dit schooljaar wil doormaken en welke concrete doelen je daarbij stelt.
 
Op 19 en 21 september aanstaande worden de SteinSuccesPlannen besproken in een gesprek met de mentor, ouder(s)/ verzorgers en met jou als leerling. De link om in te schrijven voor deze oudergesprekken wordt binnenkort verstuurd.
 
Informatieavond leerjaar 4
Op 14 september is er een ouderinformatieavond voor de ouders van het examenjaar, ouders zijn hiervoor inmiddels uitgenodigd.
 
Inschuifrooster en lesvrije dagen
In de jaaragenda kun je zien dat er voor sommige weken (of dagen) een inschuifrooster geldt. De lessen duren dan niet 70, maar 50 minuten. Hierdoor hoeven er geen lessen uit te vallen, maar winnen we in de middag wèl tijd voor de docenten om te overleggen of samen te werken. Je kunt de tijden van het inschuifrooster vinden op de website.
 
In de week van 2 t/m 6 oktober hanteren we zo'n inschuifrooster. 
 
De lesvrije dagen vind je op de website. 
 
Afspraken op school
 
Het schooljaar is weer begonnen en de eerste activiteiten en lessen zijn achter de rug. De sfeer is goed, de leerlingen en medewerkers zijn over het algemeen positief begonnen aan dit schooljaar!
 
Graag wijzen we je op enkele bekende, nieuwe of aangepaste schoolregels.
 
 
 
 • Bij te laat komen meld je je bij de afdelingsassistent. Bij meer dan een half uur te laat, mag je de les niet meer in en wordt het uur verwerkt als absent. Dit uur moet wel ingehaald worden. 
 • Wc-bezoek tijdens de les is niet toegestaan. Je kunt in de pauze naar de wc en anders heel snel bij een leswissel, voordat de nieuwe les begint. 
 • Aan het begin van de les wordt de telefoon opgeborgen in de kluis of in een telefoonkoffer of -tas voor in het lokaal. 
 • Petten, jassen of bodywarmers worden na binnenkomst in school opgeborgen in de kluis. Om discussies met leerlingen te voorkomen, bepaalt uiteindelijk de functionaris in school of iets wordt gezien als jas.
We kijken ernaar uit om er met elkaar weer een fijn schooljaar van te maken!
 
WIS Collect voor vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten die de overheid niet vergoedt, zoals de organisatie rondom thema-ouderavonden, culturele en extra sportactiviteiten, (buitenlandse) werkweken, schoolfeesten, introductieactiviteiten, het gebruik van (les-)materialen, kluisje et cetera.
 
 
De ouderbijdrage is niet verplicht. Jouw ouder(s)/verzorger(s) kunnen ervoor kiezen (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Dit heeft geen invloed op toelating, onderwijs, examens of deelname aan activiteiten.
 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt via WIS Collect aan het begin van het schooljaar geïnd. Hiervoor ontvangen je ouder(s)/verzorger(s) via WIS Collect een mail, waarmee ze de rekening rechtstreeks met o.a. iDEAL betalen. Jouw ouders bepalen zelf òf, hoeveel, wanneer en hoe zij betalen. Zo kun je in één keer betalen, maar in termijnen kan ook.
 
Enkele leermiddelen vertraagd
Het is niet iedere uitgeverij gelukt om de bestelde materialen tijdig beschikbaar te hebben. Er staat nog een aantal titels in backorder waardoor OsingadeJong niet alle pakketten compleet heeft kunnen uitleveren.
 
Op de pakbon behorend bij het boekenpakket staat welke leermiddelen nog nageleverd worden door OsingadeJong. Deze leermiddelen worden, zodra beschikbaar, op het huisadres bezorgd.
 
Het digitale materiaal is beschikbaar via Magister. Excuses voor het ongemak!
 
 
 
Werkweek, brugklaskamp en activiteiten
 
Van 4 t/m 6 september gaat er een aantal klassen op kamp, dit betreft leerjaar 1 en leerjaar 4. De brugklassen gaan naar Austerlitz, de klassen 4 Basis en Kader naar Texel en de klassen 4 mavo naar Heemskerk.
 
De weersverwachting is goed, en we kijken uit naar een aantal mooie, sportieve en gezellige dagen.
 
De tweede en derde klassen zullen op maandag, dinsdag en woensdag diverse activiteiten doen, zoals o.a. een sportdag en een filmvoorstelling.
 
Deze activiteiten en de bijbehorende tijden zijn terug te vinden in Magister.
 
 
Minkema invites....
 
Dit schooljaar komen er drie zeer inspirerende sprekers naar het Minkema College om hun unieke verhaal te doen. Zij vertellen over hun spannende - en voor velen aansprekende - werkwereld.
 
Onder de noemer 'Minkema Invites....' toveren we onze aula om tot een 'College Tour-studio' op:
 • woensdagmiddag 4 oktober
 • woensdagmiddag 31 januari
 • woensdagmiddag 18 april 
Voor jou een geweldige kans om vragen te stellen aan deze sprekers en meer te weten te komen over hun beroep en hun (wereldwijde) ervaringen. 
 
Zet de data in jouw agenda!
Informatie over wie er exact wanneer komt, en welk thema er dan op de agenda staat, wordt komende maand duidelijk. Zet de data alvast in je agenda!
 
Fris groen!
Onze vmbo-locatie wordt lekker groen!! Planten zorgen voor een goed zuurstofgehalte, werken geluiddempend en creëren een beter werkklimaat! En maken de school natuurlijk hartstikke vrolijk!
 
De planten zijn mogelijk gemaakt dankzij de NPO-gelden die elke school heeft ontvangen. De beplanting wordt op diverse plekken in de school geplaatst en wordt professioneel verzorgd.
 
 
AVG-privacymodule in Magister
Wij laten jou en je ouders met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen en in lessen. Ook maken wij elk schooljaar klassenfoto's.
 
We gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Vanuit de privacywetgeving zijn we verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van onze leerlingen als zij jonger zijn dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.
 
Toestemming wijzigen of kenbaar maken in Magister
Magister biedt een module waarin de ouder(s) zelf de toestemming kan (kunnen) doorgeven en wijzigen. Zodra je ouder(s) inlogt (inloggen) in Magister, wordt verwezen naar deze module. Als jouw ouder(s) vorig jaar deze module al heeft (hebben) ingevuld, hoeft er niets te gebeuren, tenzij je ouder(s) de toestemming wil (willen) wijzigen.
 
Gezocht: ouders voor de ouderraad
De ouderraad van het Minkema college is een groep betrokken ouders van leerlingen van beide locaties. De ouderraad denkt mee met school over verschillende punten en ondersteunt bij diverse activiteiten, zoals
 • iets lekkers voor iedere leerling tijdens Sinterklaas; 
 • een presentje voor de leerkrachten op de dag van de leerkracht; 
 • samen met de leerlingenraad nadenken over een passende invulling van het geld dat overblijft vanuit de vrijwillige bijdrage (bijv. een voetbaltafel in de kantine of een cursus 'Over de streep');
 • koffie schenken tijdens open dagen, thema-avonden etc.; 
 • uitreiking van waardebonnen tijdens de profielwerkstukavonden; 
 • corsages opspelden en iets lekkers uitdelen bij de diploma-uitreikingen.
 
Ieder jaar organiseren we een thema-avond voor alle ouders over een actueel onderwerp. Dit jaar ging het over alcohol, vapen en blowen.
 
De ouderraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Er worden dan diverse onderwerpen besproken; hoe om te gaan met mobieltjes op school, het tevredenheidsonderzoek, de cito-toetsen etc.
 
Voor het organiseren van de verschillende activiteiten maakt de Ouderraad gebruik van de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
We hebben recentelijk afscheid genomen van drie van onze leden. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe leden. Ben je enthousiast geworden en heb je interesse om aan te sluiten, dan kun je contact opnemen met ons via ouderraad@minkema.nl.
 
Christine, Femke, Minke, Monique, Robin en Sabina
 
Agenda
 
04/09: Brugklaskamp en werkweken leerjaar 4
14/09: Ouderinformatieavond klas 4
 
Nieuwsbrief, augustus 2023 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.